להציג מספרים בתור קודי מיקוד, מספרי תעודות זהות או מספרי טלפון

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Excel מספק תבניות מספר מיוחדים עבור קודי מיקוד, מספרי תעודות זהות ומספרי טלפון. אם אלה אינן עונות על הצרכים שלך, ניתן ליצור ולהחיל תבנית מספר מותאמת אישית משלך.

החלת תבנית מוגדרת מראש מיקוד מספרים

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה ' בית ', לצד כללי, ב- התיבה תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על תבניות מספר נוספות.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מיוחד.

 4. ברשימה סוג, לחץ על מיקוד או מיקוד + 4.

  הערה: תבניות מספר מיוחדים אלה זמינות רק אם המיקום (שפת) מוגדר ארצות הברית (אנגלית). אזורים שונים מספקים תבניות מספר שונות או לא מיוחדים עבור קודי מיקוד.

יצירת תבנית מותאמת אישית מיקוד

אם תבניות מיוחדות מיקוד אינך עונה על צרכיך, באפשרותך ליצור תבנית מותאמת אישית מיקוד.

חשוב: תבניות מספר מותאמות אישית משפיע על רק את האופן שבו שמוצג מספר, ולא ישפיעו על הערך המשמש כבסיס של המספר. תבניות מספר מותאמות אישית מאוחסנים בחוברת העבודה הפעילה ואת כעת ואינך זמין ליצירת חוברות עבודה חדשות שאתה פותח.

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה ' בית ', לצד כללי, ב- התיבה תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על תבניות מספר נוספות.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מותאם אישית.

 4. ברשימה סוג, בחר את תבנית המספר שברצונך להתאים אישית. הקוד המשמש עבור תבנית המספר מופיע בתיבה סוג מעל לרשימה סוג.

  עצה: כדי להתאים אישית את מוגדרת מראש מיקוד + 4 עיצוב, בחר 00000-0000 ברשימה סוג. בעת בחירת תבנית מספר מוכללות ברשימה סוג, Excel יוצר עותק של תבנית מספר זה שבאפשרותך להתאים אישית.

 5. בתיבה סוג, בצע את השינויים הדרושים בתבנית המספר שנבחרה.

  עצה: אם טווח תאים מכיל מספרי מיקוד חמש ספרות והן תשע ספרות, באפשרותך להזין [< = 99999] 00000; 00000-0000 כדי להציג שני הסוגים של מספרי מיקוד כראוי בגליון העבודה.

כלול תווים מובילים בקודי מיקוד

באפשרותך לעצב תא או טווח תאים כדי להציג תווים מובילים כך המיקוד לפניו תווים מספיק כדי למלא את הרוחב של התא. לדוגמה, באפשרותך להשתמש אפסים או מקפים כדי להציג מיקוד באופן הבא: 0000000 98052 או ---98052.

חשוב: תבניות מספר מותאמות אישית משפיע על רק את האופן שבו שמוצג מספר, ולא ישפיעו על הערך המשמש כבסיס של המספר. תבניות מספר מותאמות אישית מאוחסנים בחוברת העבודה הפעילה ואת כעת ואינך זמין ליצירת חוברות עבודה חדשות שאתה פותח.

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה ' בית ', לצד מספר התיבה תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על תבניות מספר נוספות.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מותאם אישית.

 4. בתיבה סוג, הקלד * 0 ואחריו על תבנית מיקוד שבה ברצונך להשתמש.

  עצה: לדוגמה, עבור 5 ספרות מיקוד, הקלד * # # # # 0

הצגת מספרי תעודות זהות באופן מלא

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה ' בית ', לצד מספר התיבה תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על תבניות מספר נוספות.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מיוחד.

 4. ברשימה סוג, לחץ על מספר תעודת זהות.

  הערה: תבנית המספר מיוחדת זו זמינה רק אם המיקום (שפת) מוגדר ארצות הברית (אנגלית). אזורים שונים לספק תבניות מספר שונות או לא מיוחדים עבור מספרי תעודות זהות.

להציג רק את מספר הספרות האחרון של מספרי תעודות זהות

עבור אמצעי אבטחה נפוצות, ייתכן שתרצה להציג רק את מספר הספרות האחרון של מספר תעודת זהות ולהחליף את שאר הספרות אפסים או תווים אחרים. באפשרותך לעשות זאת על-ידי שימוש נוסחה הכוללת את הפונקציות CONCATENATE וימינה. הליך זה מניח כי מספרי תעודות זהות מלאה נמצאים בעמודה אחת ושיש לך עמודה שניה שבו תציג רק את מספר הספרות האחרון של מספרי תעודות זהות.

חשוב: כדי למנוע מאנשים אחרים הצגה של מספר תעודת זהות כולו, באפשרותך תחילה להסתיר את העמודה המכילה במספר זה, ולאחר מכן הגנה על גליון העבודה כך משתמשים לא מורשים אין אפשרות לבטל הסתרה של הנתונים. כשיטת עבודה מומלצת, כדאי הימנע מאחסון מספרי תעודות זהות מלאה בחוברות העבודה שלך. במקום זאת, אחסן את מספרי תעודות זהות מלא במיקום העונה תקני האבטחה מחמירים (לדוגמה, תוכנית מסד נתונים), ולאחר מכן השתמש רק את ארבע הספרות האחרונות של המספרים בחוברות העבודה שלך.

 1. עמודה ריקה, לחץ על התא הראשון.

 2. בכרטיסיה נוסחאות, לחץ על הוסף פונקציה, הקלד את הטקסט ולאחר מכן הקלד CONCATENATE.

  הכרטיסיה 'נוסחאות', הקבוצה 'פונקציה'

 3. שורת הנוסחאות, ערוך את הנוסחה כך זה נראה כך:

  = CONCATENATE ("000 - 00-", ימינה (< CELL1 >: < CELLn >, 4))

  כאשר < CELL1 > הוא הראשון תא (לדוגמה, A1) ו- < CELLn > הוא התא האחרון (לדוגמה, A10) בטווח של תאים המכילים את מספרי תעודות זהות.

  Excel מציג את מחרוזת הטקסט "000 - 00-" במקום הספרות תחילה 5 של מספר תעודת זהות ומשלבת אותו עם ארבע הספרות האחרונות של מספר תעודת זהות (לדוגמה, 000-00-1234).

 4. בתוך התא המכיל את הנוסחה, גרור את נקודת האחיזה למילוי כלפי מטה בעמודה כדי לאכלס את שאר התאים בטווח.

להציג מספרים בתור מספר טלפון

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה ' בית ', לצד מספר התיבה תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על תבניות מספר נוספות.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מיוחד.

 4. ברשימה סוג, לחץ על מספר טלפון.

  הערה: תבנית המספר מיוחדת זו זמינה רק אם המיקום (שפת) מוגדר ארצות הברית (אנגלית). אזורים שונים לספק תבניות מספר שונות או לא מיוחדים עבור מספרי טלפון.

החלת תבנית מוגדרת מראש מיקוד מספרים

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת מספר, על התפריט הנפתח של תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על מותאם אישית.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מיוחד.

 4. ברשימה סוג, לחץ על מיקוד או מיקוד + 4.

  הערה: תבניות מספר מיוחדים אלה זמינות רק אם המיקום (שפת) מוגדר ארצות הברית (אנגלית). אזורים שונים מספקים תבניות מספר שונות או לא מיוחדים עבור קודי מיקוד.

יצירת תבנית מותאמת אישית מיקוד

אם תבניות מיוחדות מיקוד אינך עונה על צרכיך, באפשרותך ליצור תבנית מותאמת אישית מיקוד.

חשוב: תבניות מספר מותאמות אישית משפיע על רק את האופן שבו שמוצג מספר, ולא ישפיעו על הערך המשמש כבסיס של המספר. תבניות מספר מותאמות אישית מאוחסנים בחוברת העבודה הפעילה ואת כעת ואינך זמין ליצירת חוברות עבודה חדשות שאתה פותח.

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת מספר, על התפריט הנפתח של תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על מותאם אישית.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מותאם אישית.

 4. ברשימה סוג, בחר את תבנית המספר שברצונך להתאים אישית. הקוד המשמש עבור תבנית המספר מופיע בתיבה סוג מעל לרשימה סוג.

  עצה: כדי להתאים אישית את מוגדרת מראש מיקוד + 4 עיצוב, בחר 00000-0000 ברשימה סוג. בעת בחירת תבנית מספר מוכללות ברשימה סוג, Excel יוצר עותק של תבנית מספר זה שבאפשרותך להתאים אישית.

 5. בתיבה סוג, בצע את השינויים הדרושים בתבנית המספר שנבחרה.

  עצה: אם טווח תאים מכיל מספרי מיקוד חמש ספרות והן תשע ספרות, באפשרותך להזין [< = 99999] 00000; 00000-0000 כדי להציג שני הסוגים של מספרי מיקוד כראוי בגליון העבודה.

כלול תווים מובילים בקודי מיקוד

באפשרותך לעצב תא או טווח תאים כדי להציג תווים מובילים כך המיקוד לפניו תווים מספיק כדי למלא את הרוחב של התא. לדוגמה, באפשרותך להשתמש אפסים או מקפים כדי להציג מיקוד באופן הבא: 0000000 98052 או ---98052.

חשוב: תבניות מספר מותאמות אישית משפיע על רק את האופן שבו שמוצג מספר, ולא ישפיעו על הערך המשמש כבסיס של המספר. תבניות מספר מותאמות אישית מאוחסנים בחוברת העבודה הפעילה ואת כעת ואינך זמין ליצירת חוברות עבודה חדשות שאתה פותח.

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת מספר, על התפריט הנפתח של תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על מותאם אישית.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מותאם אישית.

 4. בתיבה סוג, הקלד * 0 ואחריו על תבנית מיקוד שבה ברצונך להשתמש.

  עצה: לדוגמה, עבור 5 ספרות מיקוד, הקלד * # # # # 0

הצגת מספרי תעודות זהות באופן מלא

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת מספר, על התפריט הנפתח של תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על מותאם אישית.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מיוחד.

 4. ברשימה סוג, לחץ על מספר תעודת זהות.

  הערה: תבנית המספר מיוחדת זו זמינה רק אם המיקום (שפת) מוגדר ארצות הברית (אנגלית). אזורים שונים לספק תבניות מספר שונות או לא מיוחדים עבור מספרי תעודות זהות.

להציג רק את מספר הספרות האחרון של מספרי תעודות זהות

עבור אמצעי אבטחה נפוצות, ייתכן שתרצה להציג רק את מספר הספרות האחרון של מספר תעודת זהות ולהחליף את שאר הספרות אפסים או תווים אחרים. באפשרותך לעשות זאת על-ידי שימוש נוסחה הכוללת את הפונקציות CONCATENATE וימינה. הליך זה מניח כי מספרי תעודות זהות מלאה נמצאים בעמודה אחת ושיש לך עמודה שניה שבו תציג רק את מספר הספרות האחרון של מספרי תעודות זהות.

חשוב: כדי למנוע מאנשים אחרים הצגה של מספר תעודת זהות כולו, באפשרותך תחילה להסתיר את העמודה המכילה במספר זה, ולאחר מכן הגנה על גליון העבודה כך משתמשים לא מורשים אין אפשרות לבטל הסתרה של הנתונים. כשיטת עבודה מומלצת, כדאי הימנע מאחסון מספרי תעודות זהות מלאה בחוברות העבודה שלך. במקום זאת, אחסן את מספרי תעודות זהות מלא במיקום העונה תקני האבטחה מחמירים (לדוגמה, תוכנית מסד נתונים), ולאחר מכן השתמש רק את ארבע הספרות האחרונות של המספרים בחוברות העבודה שלך.

 1. עמודה ריקה, לחץ על התא הראשון.

 2. בכרטיסיה נוסחאות, תחת הפונקציה, לחץ על הוספה, הצבע על הטקסט ולאחר מכן לחץ על CONCATENATE.

  הכרטיסיה 'נוסחאות', הקבוצה 'פונקציה'

 3. שורת הנוסחאות, ערוך את הנוסחה כך זה נראה כך:

  = CONCATENATE ("000 - 00-", ימינה (< CELL1 >: < CELLn >, 4))

  כאשר < CELL1 > הוא הראשון תא (לדוגמה, A1) ו- < CELLn > הוא התא האחרון (לדוגמה, A10) בטווח של תאים המכילים את מספרי תעודות זהות.

  Excel מציג את מחרוזת הטקסט "000 - 00-" במקום הספרות תחילה 5 של מספר תעודת זהות ומשלבת אותו עם ארבע הספרות האחרונות של מספר תעודת זהות (לדוגמה, 000-00-1234).

 4. בתוך התא המכיל את הנוסחה, גרור את נקודת האחיזה למילוי כלפי מטה בעמודה כדי לאכלס את שאר התאים בטווח.

להציג מספרים בתור מספר טלפון

 1. בחר את התא או את טווח התאים שברצונך לעצב.

 2. בכרטיסיה בית, תחת מספר, על התפריט הנפתח של תבנית מספר התיבה 'תבנית מספר' , לחץ על מותאם אישית.

 3. בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, תחת קטגוריה, לחץ על מיוחד.

 4. ברשימה סוג, לחץ על מספר טלפון.

  הערה: תבנית המספר מיוחדת זו זמינה רק אם המיקום (שפת) מוגדר ארצות הברית (אנגלית). אזורים שונים לספק תבניות מספר שונות או לא מיוחדים עבור מספרי טלפון.

למידע נוסף

קודי תבנית מספר

יצירה והחלה של תבנית מספר מותאמת אישית

הצגת תאריכים, שעות, מטבע, שברים או אחוזים

סימון דפוסים ומגמות בעזרת עיצוב מותנה

הצגה או הסתרה של ערכי אפס

הפונקציה CONCATENATE

הפונקציות RIGHT‏, RIGHTB

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×