להצגת בצגים מרובים (ולקבלת צפייה בהערות הדובר באופן פרטי)

להצגת בצגים מרובים (ולקבלת צפייה בהערות הדובר באופן פרטי)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להציג עם צגים 2: שימוש בתצוגת מגיש מהווה דרך נהדרת להצגת המצגת שלך עם הערות דובר בצג אחד (המחשב הנישא שלך, לדוגמה), בעוד שהקהל שלך צופה ללא ההערות במצגת בצג אחר (למשל מסך גדול אתה שאתה מקרין עליו את המצגת).

הערה: ודא שהמכשיר שבו אתה משתמש עבור המצגת שלך תומך בשימוש בצגים מרובים. פנה ליצרן לקבלת מידע מעודכן על תמיכה בצגים מרובים.

כדי לבצע הליך זה, עליך להיות מחובר למסך נוסף.

הגדרת PowerPoint לשימוש בתצוגת מגיש עם שני צגים

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה צגים, בחר השתמש בתצוגת המגיש.

  הקבוצה 'צגים' בכרטיסיה 'הצגת שקופיות'

  הגדרות התצוגה של Windows ייפתחו.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה, בכרטיסיה צג, בחר את סמל הצג שבו ברצונך להשתמש כדי להציג את הערות הדובר ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון זהו הצג הראשי שלי.

  אם תיבת הסימון זהו הצג הראשי שלי נבחרה והיא לא זמינה, הרי שהצג כבר מוגדר כצג הראשי.

 3. בחר את סמל הצג של הצג השני - זה שהקהל יצפה בו - ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון הרחב את שולחן העבודה של Windows שלי לצג זה.

הערות: אם לא ניתן לפתוח הגדרות התצוגה של Windows, בצע את הפעולות הבאות:

 • Windows 10: לחץ על התחל > הגדרות > מערכת > תצוגה. בחלק העליון, תחת התאם אישית את התצוגה, הוא דיאגרמה של המסכים מחובר למחשב שלך, עם כל מסך ממוספרת. אם אתה מחובר פרוייקט, בדרך כלל שהוא יוצג בדיאגרמה כמסך 2. בחר מסך 1 בדיאגרמה ולאחר מכן גלול מטה. ודא כי תיבת הסימון בשם להפוך את התצוגה הראשי שלי נבחרה. מעל תיבת סימון זו, ברשימה צגים מרובים, בחר הרחב צגים אלה.

 • Windows 8: באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן התחל של Windows, לחץ על לוח הבקרה >תצוגה > כוונן רזולוציה. ברשימה צגים מרובים, לחץ על הרחב צגים אלה. בחר את הצג שבו ברצונך להציג את הערות דובר ולאחר לחץ על הגדר זו התצוגה הראשי שלי.

 • Windows 7: לחץ על התחל > לוח הבקרה, תחת מראה והתאמה אישית, לחץ על כוונן את רזולוציית המסך. ברשימה צגים מרובים, לחץ על הרחב צגים אלה. בחר את הצג שבו ברצונך להציג את הערות דובר ולאחר לחץ על הגדר זו התצוגה הראשי שלי.

באפשרותך להשתמש ב- PowerPoint בטלפון חכם כשלט רחוק כדי להפעיל את המצגת ולצפות בהערות הדובר שלך. ראה שימוש במצביע לייזר בטלפון החכם שלך בעת הגשה ב- PowerPoint לקבלת מידע נוסף, כולל סרטון וידאו קצר.

הגשת מצגת בשני צגים

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדרת הצגת שקופיות.

  לחצן 'הגדר הצגת שקופיות'

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת הצגת שקופיות, בחר את האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור. אם תבחר אוטומטי, הערות הדובר יוצגו בצג שבחרת כצג הראשי.

  אפשרויות צג בתיבת הדו-שיח 'הגדרת הצגה'

  (PowerPoint 2010)     כדי לראות את הערות הדובר בצג הראשי, בחר את הצג המשני שלך מתוך הרשימה הצג הצגת שקופיות ב.

  אפשרויות צג של PowerPoint 2010

 3. כדי להתחיל בהגשת המצגת, בכרטיסיה הצגת שקופיות , לחץ על מההתחלה, או לחץ על לחצן הצגת שקופיות לחץ על התמונה של מסך המחשב בשורת המצב כדי לראות את הצגת השקופיות בחלק התחתון של חלון PowerPoint.

הרחבת לעומת שכפל: מה קורה לאחר הצגת השקופיות מסתיימת

PowerPoint מבצע משהו מאחורי הקלעים כדי להפוך את התהליך של הפעלת הצגת שקופיות בצג שני חלקים והן מהירה ככל האפשר. בעת הזנת הצגת שקופיות, PowerPoint משנה באופן אוטומטי את הגדרות התצוגה שלך (נקרא גם שלך טופולוגיית תצוגה) הרחב.

מה עשוי להיות מבלבל היא מה מתרחש לאחר שמסתיים הצגת השקופיות שלך:

 • ב- PowerPoint 2013, כאשר סיום הצגת השקופיות שלך, PowerPoint משאיר את הטופולוגיה הצג כהארך. (היתרון בגישה זו הוא בפעם הבאה שההגשה בצג שני, השקופית הראשונה יופיעו עם השהיה מינימלי. החיסרון הוא שזה PowerPoint עקיפת הגדרת התצוגה המועדפת שלך של "שכפל". חלק מהאנשים אינך מרוצה עקיפה זו.)

 • ב- PowerPoint 2016, בתרחיש סיום-של--הצגת השקופיות באותו, PowerPoint חוזר את הגדרות ברירת המחדל, להחזיר שכפול, אם זה מה שבחרת.

אם אתה משתמש PowerPoint 2013 וברצונך PowerPoint כדי לחזור להגדרת ברירת המחדל, במקום זאת אשר תוציא את ההגדרה הרחב, באפשרותך לדעת אותה כדי לעשות זאת על-ידי הפיכת שינוי קטן ברישום של Windows כמתואר להלן.

בהליך זה, אתה יוצר פקודה המוסיפה הגדרה חדשה ברישום של Windows עבור PowerPoint ולאחר מכן תפעיל פקודה זו:

 1. יצירת קובץ חדש ב- ' פנקס רשימות '.

 2. העתק והדבק את שורות הטקסט הבאה שלוש לפנקס רשימות:

  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options] 
  "RestoreTopology"=dword:00000001
 3. בתפריט ' קובץ ' ב'פנקס רשימות ', לחץ על שמירה בשם.

 4. שם הקובץ Update.reg. (חשוב שהפריט סיומת שם הקובץ . reg).

 5. בתיבה שמור כסוג, בחר כל הקבצים (*. *).

 6. שים לב של התיקיה שבה אתה שומר את הקובץ. לאחר מכן לחץ על שמור וסגור ' פנקס רשימות '.

 7. פתח את סייר הקבצים מתפריט ' התחל ' ולאחר מכן נווט אל התיקיה שבה שמרת Update.reg.

 8. לחץ פעמיים על Update.reg.

 9. ענה "כן" הבקשות שני אשר ensue.

עם שלא הושלמה, PowerPoint כעת להגדרתו שלך ברירת המחדל של טופולוגיית התצוגה בסיום של הצגת שקופיות.

(לקרוא עוד פרטים טכניים בזה קהילה בפורום שלא נענתה על-ידי מנהל תוכנית PowerPoint).

מידע נוסף

וידאו: שימוש בתצוגת מגיש

הצגת הערות הדובר במהלך הצגת השקופיות שלך

וידאו: תרגול תזמונים עבור הצגת שקופיות

הדפסת שקופיות, דפי מידע והערות של PowerPoint

יצירת מצגת בהפעלה עצמית

שימוש בתצוגת המגיש ב- PowerPoint 2016 עבור Mac

דרישות מוקדמות לשימוש בתצוגת המגיש

כדי שתוכל להשתמש בתצוגת המגיש, בצע את הפעולות הבאות:

 • ודא שהמחשב שבו אתה משתמש עבור המצגת תומך בשימוש בצגים מרובים. רוב המחשבים השולחניים כיום כוללים תמיכה מוכללת בצגים מרובים, אך אם לא, דרושים שני כרטיסי מסך.

  עצה: למידע עדכני על תמיכה בצגים מרובים, בדוק באתר האינטרנט של יצרן המחשב שלך.

 • PowerPoint תומך רק את השימוש בשני צגים עבור מצגת. עם זאת, באפשרותך לקבוע את תצורתו כדי להפעיל מצגת על שלושה צגים או יותר מחוברים למחשב אחד. כדי לקבוע תצורה של השימוש שלושה צגים או יותר, גלול מטה אל המקטע המפורטים במאמר זה בשם "הפעלת תמיכה בצגים מרובים (עבור שלושה צגים או יותר)."

 • הגדרת PowerPoint לשימוש בתצוגת המגיש

הגדרת PowerPoint לשימוש בתצוגת המגיש עם שני צגים

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה צגים, לחץ על השתמש בתצוגת המגיש.

  הערה: ייתכן שתוצג תיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה מלוח הבקרה של Windows. אם לא, כבר הגדרת תצוגה זו. אם עדיין ברצונך לשנות את ההגדרות, עיין בעזרה של Microsoft Windows כדי לאתר את הגדרות התצוגה של Windows, ובצע את שלבים 2 עד 4.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה, בכרטיסיה צג, לחץ על סמל הצג שבו ברצונך להשתמש כדי להציג את הערות הדובר ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון זהו הצג הראשי שלי.

  אם תיבת הסימון זהו הצג הראשי שלי נבחרה והיא לא זמינה, הצג כבר מוגדר כצג הראשי. באפשרותך לבחור צג ראשי אחד בלבד בכל פעם. אם תלחץ על סמל צג אחר, תיבת הסימון זהו הצג הראשי שלי תנוקה ותהיה זמינה שוב.

 3. בחר את סמל הצג של הצג השני שבו הקהל יצפה, בחר בתיבת הסימון הרחב את שולחן העבודה של Windows לצג זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה צגים, ודא שהצג שבו אתה מעוניין שהקהל יצפה במצגת שלך מופיע ברשימה הצג ב.

הגשת מצגת בשני צגים

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה הגדרה, לחץ על הגדרת הצגת שקופיות.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרת הצגת שקופיות, בחר את האפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. כדי להתחיל בהגשת המצגת, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות מצגת, לחץ על הצגת שקופיות.

הפעלת תמיכה בצגים מרובים (עבור שלושה צגים או יותר)

כדי שתוכל להגיש מצגת במחשב בעל שלושה צגים או יותר, תחילה עליך להפעיל את התמיכה בצגים מרובים.

 1. בכרטיסיה הצגת שקופיות, בקבוצה צגים, לחץ על השתמש בתצוגת המגיש.

  עצה: ייתכן שתוצג תיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה מלוח הבקרה של Windows. אם לא, עיין בעזרה של Microsoft Windows כדי לאתר את הגדרות התצוגה של Windows

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה, בכרטיסיה צג, לחץ על הסמל של צג המגיש ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון זהו הצג הראשי שלי.

  עצה: אם תיבת הסימון זהו הצג הראשי שלי נבחרה ואינה זמינה, הצג כבר מוגדר כצג הראשי. באפשרותך לבחור צג ראשי אחד בלבד בכל פעם. אם תלחץ על סמל צג אחר, תיבת הסימון זהו הצג הראשי שלי תנוקה ותהיה זמינה שוב.

 3. עבור כל צג נוסף שבו הקהל יצפה, לחץ על סמל הצג, בחר את תיבת הסימון הרחב את שולחן העבודה של Windows שלי לצג זה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערות: 

  • כדי לבטל את התמיכה בצגים מרובים, בתיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה, בכרטיסיה צג, בחר את הצג השני ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון הרחב את שולחן העבודה של Windows שלי לצג זה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

למידע נוסף

סרטוני וידאו של PowerPoint 2016 אינם פועלים על צג משני

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×