להזיז, לסובב או לקבץ תמונה, תיבת טקסט או אובייקט אחר ב- Office for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Office for Mac, באפשרותך להעביר תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה על-ידי גרירת ולאחר באפשרותך לשנות את המיקום של אובייקט על-ידי סיבוב או היפוך אותו.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך להזיז.

 2. גרור את האובייקט למיקום הרצוי.

  • כדי להעביר אובייקטים מרובים, החזק את מקש Shift בעת בחירת האובייקטים.

  • להזזת אובייקט למעלה או למטה או הצידה ברווחים קטנים, לחץ על האובייקט, החזק את הפקודה ולאחר מכן הקש על מקש חץ. שים לב כי ב- Word באפשרותך להשתמש רק זו כדי להזיז למעלה או למטה.

  • כדי להגביל אובייקט כך הוא יעבור אופקית או אנכית בלבד, החזק את מקש Shift תוך כדי הגרירה את האובייקט.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. לחץ על נקודת האחיזה לסיבוב בחלקו העליון של האובייקט ולאחר מכן גרור בכיוון הרצוי.

  צורה עם נקודות אחיזה לסיבוב

  • כדי להגביל את הסיבוב לזוויות של 15 מעלות, החזק את מקש Shift לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה לסיבוב.

  • כאשר אתה מסובב צורות מרובות, הן אינן מסתובבות כקבוצה אלא כל צורה מסתובבת סביב המרכז שלה.

  • לחלופין תוכל לבחור את האובייקט, החזק את האפשרות והקש על מקשי החצים ימינה או שמאלה כדי לסובב.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. בכרטיסיה עיצוב צורה או תמונות-עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על סובב.

  לחצן ' בכרטיסיה ' עיצוב ' סיבוב

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות ' עיצוב צורה או בתבנית התמונה, ודא שבחרת תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה.

  • לחצן סובב היתה יוסתרו אם שלך מסך בגודל מוקטן. אם אינך רואה את לחצן ' סובב ', לחץ על סדר כדי לראות את הלחצנים המוסתרים בקבוצה ' סדר '.

   לחצן בתפריט סידור סיבוב לחצן בתפריט סידור סיבוב

 3. לחץ על אפשרויות סיבוב נוספות.

  תפריט Shape Rotate ב- Office for Mac
 4. תיבת דו-שיח או חלונית שנפתח, הזן את המידה שבה ברצונך לסובב את האובייקט בתיבה סיבוב. כמו כן, באפשרותך להשתמש בחצים כדי לסובב את האובייקט בדיוק למיקום הרצוי.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. בכרטיסיה עיצוב צורה או תמונות-עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על סובב.

  לחצן ' בכרטיסיה ' עיצוב ' סיבוב

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות ' עיצוב צורה או בתבנית התמונה, ודא שבחרת תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה.

  • לחצן סובב היתה יוסתרו אם שלך מסך בגודל מוקטן. אם אינך רואה את לחצן ' סובב ', לחץ על סדר כדי לראות את הלחצנים המוסתרים בקבוצה ' סדר '.

   לחצן בתפריט סידור סיבוב לחצן בתפריט סידור סיבוב

 3. כדי לסובב את האובייקט 90 מעלות לשמאל, לחץ על סובב לימין ב- 90 °, או כדי לסובב את האובייקט 90 מעלות לשמאל, לחץ על סובב לשמאל ב- 90 °.

  תפריט Shape Rotate ב- Office for Mac

באפשרותך ליצור אפקט של תמונת מראה או להפוך אובייקט מלמעלה-למטה (היפוך) באמצעות כלי היפוך.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב.

 2. בכרטיסיה עיצוב צורה או תמונות-עיצוב אובייקט, בקבוצה סדר, לחץ על סובב.

  לחצן ' בכרטיסיה ' עיצוב ' סיבוב

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות ' עיצוב צורה או בתבנית התמונה, ודא שבחרת תיבת טקסט, צורה, WordArt או תמונה.

  • לחצן סובב היתה יוסתרו אם שלך מסך בגודל מוקטן. אם אינך רואה את לחצן ' סובב ', לחץ על סדר כדי לראות את הלחצנים המוסתרים בקבוצה ' סדר '.

   לחצן בתפריט סידור סיבוב לחצן בתפריט סידור סיבוב

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להפוך אובייקט מלמעלה-למטה, לחץ על הפוך אנכית.

  • כדי ליצור תמונת מראה של האובייקט, לחץ על הפוך אופקית.

   תפריט Shape Rotate ב- Office for Mac

בעת קיבוץ אובייקטים, אתה משלב אותם יחד כדי שתוכל לעצב, להזיז או להעתיק אותם כקבוצה.

 1. החזק את מקש Shift, לחץ על האובייקטים שברצונך לקבץ יחד ולאחר מכן, בהתאם לסוג האובייקט שעליו לחצת, לחץ על ' עיצוב צורה ' או ' עיצוב תמונה '.

 2. אם אתה משתמש ב- Word, לחץ על סידור > קבוצה > קבוצה.

  קיבוץ אובייקטים

  אם אתה משתמש ב- PowerPoint או ב- Excel, לחץ על סמל הקבוצה ולאחר מכן לחץ על קבוצה.

  קיבוץ אובייקטים

למידע נוסף

הוספת תמונות ב- Office עבור Mac

חיתוך תמונה ב- Office עבור Mac

פקד גלישת טקסט סביב אובייקטים ב- Word 2016 for Mac

קיבוץ או ביטול קיבוץ של צורות, תמונות או אובייקטים אחרים ב- Word 2016 for Mac

Word

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על האובייקט שברצונך להזיז.

 3. גרור את האובייקט למיקום הרצוי.

  • כדי להעביר אובייקטים מרובים, החזק את מקש Shift בעת בחירת האובייקטים.

  • להזזת אובייקט למעלה, למטה או הצידה ברווחים קטנים, לחץ על האובייקט, החזק את האפשרות ולאחר מכן הקש על מקש חץ.

  • אם לא ניתן להזיז או לקבץ תמונות, שנה את ההגדרה של גלישת מלל לכל הגדרה שאינה בשורת הטקסט. לשם כך, לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה ולאחר מכן, תחת סדר, לחץ על גלישת טקסט ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

הערה: כדי לסובב מלל ב- Word for Mac, תחילה עליך למקם את המלל בתיבת מלל ולאחר מכן לסובב את תיבת המלל.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב או להפוך ולאחר מכן, בהתאם לסוג האובייקט שעליו לחצת, לחץ על הכרטיסיה עיצוב או על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

 3. תחת סדר, לחץ על סובב.

  הקבוצה 'סדר' של Word

  כדי לסובב אובייקט כלשהו מידה, על האובייקט, גרור את נקודת האחיזה לסיבוב נקודת אחיזה לסיבוב .

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  סיבוב אובייקט ימינה

  לחץ על סובב ימינה ב- 90

  סיבוב אובייקט שמאלה

  לחץ על סובב שמאלה ב- 90

  היפוך אובייקט למעלה או למטה

  לחץ על הפוך אנכית

  היפוך אובייקט שמאלה או ימינה

  לחץ על הפוך אופקית

בעת קיבוץ אובייקטים, אתה משלב אותם יחד כדי שתוכל לעצב, להזיז או להעתיק אותם כקבוצה.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. החזק את מקש Shift, לחץ על אובייקט שברצונך לקבץ יחד, ולאחר מכן, בהתאם לסוג האובייקט שעליו לחצת, לחץ על הכרטיסיה עיצוב או על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

 3. תחת סדר, לחץ על קבץ ולאחר מכן לחץ על קבוצה.

  הקבוצה 'סדר' של Word

  הערה: אם לא ניתן להזיז או לקבץ תמונות, שנה את ההגדרה של גלישת מלל לכל הגדרה שאינה בשורת הטקסט. לשם כך, לחץ על הכרטיסיה עיצוב תמונה ולאחר מכן, תחת סדר, לחץ על גלישת טקסט ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

PowerPoint

 1. לחץ על האובייקט שברצונך להזיז.

  כדי לבחור אובייקטים מרובים, החזק את מקש Shift ולאחר מכן לחץ על האובייקטים הרצויים לך.

 2. גרור את האובייקט למיקום הרצוי.

  • כדי להעביר אובייקטים מרובים, החזק את מקש Shift בעת בחירת האובייקטים.

  • כדי להזיז אובייקט כלפי מעלה, מטה או לצדדים בהפרשים קטנים, לחץ על האובייקט ולאחר מכן הקש על מקש חץ.

  • כדי להגביל אובייקט כך הוא יעבור אופקית או אנכית בלבד, החזק את מקש Shift תוך כדי הגרירה את האובייקט.

הערה: כדי לסובב מלל ב- PowerPoint for Mac, תחילה עליך למקם את המלל בתיבת מלל ולאחר מכן לסובב את תיבת המלל.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב או להפוך ולאחר מכן, בהתאם לסוג האובייקט שעליו לחצת, לחץ על הכרטיסיה עיצוב או על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

  כדי לבחור אובייקטים מרובים, החזק את מקש Shift ולאחר מכן לחץ על האובייקטים הרצויים לך.

 2. תחת סדר, לחץ על סובב.

  הקבוצה 'סידור'

  כדי לסובב אובייקט כלשהו מידה, על האובייקט, גרור את נקודת האחיזה לסיבוב נקודת אחיזה לסיבוב .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  סיבוב אובייקט ימינה

  לחץ על סובב ימינה ב- 90

  סיבוב אובייקט שמאלה

  לחץ על סובב שמאלה ב- 90

  היפוך אובייקט למעלה או למטה

  לחץ על הפוך אנכית

  היפוך אובייקט שמאלה או ימינה

  לחץ על הפוך אופקית

בעת קיבוץ אובייקטים, אתה משלב אותם יחד כדי שתוכל לעצב, להזיז או להעתיק אותם כקבוצה.

 1. החזק את מקש Shift, לחץ על אובייקט שברצונך לקבץ יחד, ולאחר מכן, בהתאם לסוג האובייקט שעליו לחצת, לחץ על הכרטיסיה עיצוב או על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

 2. תחת סדר, לחץ על קבץ ולאחר מכן לחץ על קבוצה.

  הקבוצה 'סידור'

Excel

 1. לחץ על האובייקט שברצונך להזיז.

  כדי לבחור אובייקטים מרובים, החזק את מקש Shift ולאחר מכן לחץ על האובייקטים הרצויים לך.

 2. גרור את האובייקט למיקום הרצוי.

  • כדי להעביר אובייקטים מרובים, החזק את מקש Shift בעת בחירת האובייקטים.

  • כדי להזיז אובייקט כלפי מעלה, מטה או לצדדים בהפרשים קטנים, לחץ על האובייקט ולאחר מכן הקש על מקש חץ.

  • כדי להגביל אובייקט כך הוא יעבור אופקית או אנכית בלבד, החזק את מקש Shift תוך כדי הגרירה את האובייקט.

הערה: כדי לסובב מלל ב- Excel for Mac, תחילה עליך למקם את המלל בתיבת מלל ולאחר מכן לסובב את תיבת המלל.

 1. לחץ על האובייקט שברצונך לסובב או להפוך ולאחר מכן, בהתאם לסוג האובייקט שעליו לחצת, לחץ על הכרטיסיה עיצוב או על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

  כדי לבחור אובייקטים מרובים, החזק את מקש Shift ולאחר מכן לחץ על האובייקטים הרצויים לך.

 2. תחת סדר, לחץ על סובב.

  הקבוצה 'סידור'

  כדי לסובב אובייקט כלשהו מידה, על האובייקט, גרור את נקודת האחיזה לסיבוב נקודת אחיזה לסיבוב .

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  לשם

  בצע פעולה זו

  סיבוב אובייקט ימינה

  לחץ על סובב ימינה ב- 90

  סיבוב אובייקט שמאלה

  לחץ על סובב שמאלה ב- 90

  היפוך אובייקט למעלה או למטה

  לחץ על הפוך אנכית

  היפוך אובייקט שמאלה או ימינה

  לחץ על הפוך אופקית

בעת קיבוץ אובייקטים, אתה משלב אותם יחד כדי שתוכל לעצב, להזיז או להעתיק אותם כקבוצה.

 1. החזק את מקש Shift, לחץ על אובייקט שברצונך לקבץ יחד, ולאחר מכן, בהתאם לסוג האובייקט שעליו לחצת, לחץ על הכרטיסיה עיצוב או על הכרטיסיה עיצוב תמונה.

 2. תחת סדר, לחץ על קבץ ולאחר מכן לחץ על קבוצה.

  הקבוצה 'סידור'

למידע נוסף

יישור אובייקטים

שינוי גודל של אובייקט

הוספת תיבת טקסט

טיפול באובייקטים בשכבות

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×