לגשת תיקיה ציבורית ב- Outlook for Mac

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תיקיות ציבוריות הן תכונה של Microsoft Exchange, אשר מאפשרים לאנשים בארגון לשתף הודעות, לוחות שנה ואנשי פנקסי הכתובות. לאחר שנרשמת כמנוי תיקיה ציבורית, התיקיה מופיעה ב- חלונית ניווט ולגשת את תוכנו.

הרשמה כמנוי לתיקיה ציבורית Exchange

הערה: לפני באפשרותך להירשם כמנוי תיקיה ציבורית, עליך להוסיף את חשבון Microsoft Exchange ל- Outlook. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרת Outlook ב- Mac שלך.

 1. בתפריט כלים, לחץ על תיקיות ציבוריות.

 2. בחלונית הימנית, תחת תיקיות ציבוריות, לחץ על חשבון Exchange הרצוי.

  מופיעה רשימה של תיקיות ציבוריות. תיקיות דואר מיוצגות על-ידי סמל סמל תיקיית דואר ציבורי , לוחות שנה מציגים את סמל סמל תיקיה של לוח שנה ציבורי ופנקסי כתובות מציגים את סמל סמל פנקס הכתובות הציבורי . תיקיות שאליהן נרשמת כבר כמנוי מוצגות בכתב מודגש.

 3. לחץ על התיקיה שאליה ברצונך להירשם כמנוי ולאחר מכן לחץ על הירשם כמנוי  לחצן 'הוסף' .

  התיקיה שאליה נרשמת כמנוי מופיעה בחלונית ניווט תחת תיקיות ציבוריות שאתה מנוי להן.

 4. כדי להציג את התוכן של התיקיה, לחץ על התיקיה בחלונית הניווט. הודעות או אנשי קשר בתיקיה מופיעים ברשימת הפריטים. לחלופין, אם התיקיה היא תיקיית לוח שנה, האירועים מופיעים בלוח השנה.

שליחת הודעה לתיקיה דואר ציבורי

אם תיקיית דואר ציבורי הוקצה כתובת דואר אלקטרוני על-ידי מנהל המערכת של התיקיה (תיקיה הגדרת הנקראים "דואר זמין"), באפשרותך לשלוח הודעה ישירות אל התיקיה הציבורית. ייתכן שתוכל למצוא את כתובת הדואר האלקטרוני עבור תיקיה ציבורית על-ידי חיפוש בשדה אל ההודעות בתיקיה הציבורית. לחלופין, באפשרותך לחפש כתובת במדריך הכתובות של הארגון שלך.

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על דואר אלקטרוני חדש.

  לחצן 'דואר אלקטרוני חדש'

  עצה: קיצור המקשים כדי ליצור הודעת דואר אלקטרוני חדשה הוא COMMAND + N.

 3. הוסף כתובת הדואר האלקטרוני של התיקיה בתיבה אל, ולאחר מכן צור ושלח את ההודעה.

  הערות: 

  • אם אין תיקיה ציבורית המוקצים לה כתובת דואר אלקטרוני, לא תוכל להשתמש Outlook 2016 עבור Mac כדי לפרסם הודעה בתיקיה.

  • כדי להציג את התיקיות הציבוריות שאליהן נרשמת כמנוי, בחלונית ניווט, לחץ על תיקיות ציבוריות שאתה מנוי להן.

הוספת פגישה או פעילות לתיקיה לוח שנה ציבורי

לאחר ההרשמה כמנוי לתיקיית לוח שנה ציבורית, באפשרותך להוסיף אירוע חדש אם קיבלת הרשאות מתאימות ממנהל התיקיה.

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על לוח שנה.

 2. בחלונית ניווט, לחץ על החץ לצד תיקיות ציבוריות שאתה מנוי להן ולאחר מכן לחץ על לוח השנה הרצוי.

 3. בכרטיסיה בית, לחץ על פעילות או פגישה.

  לחצני פעילויות ופגישות

 4. הזן את הפרטים אודות האירוע ולאחר מכן שלח או שמור אותו.

הוספת איש קשר לתיקיה פנקס הכתובות הציבורי

לאחר ההרשמה כמנוי לתיקיית פנקס כתובות ציבורית, באפשרותך להוסיף אנשי קשר חדשים אם קיבלת הרשאות מתאימות ממנהל התיקיה.

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על אנשים.

 2. בחלונית הניווט, לחץ על החץ לצד תיקיות ציבוריות שאתה מנוי להן ולאחר מכן לחץ על תיקיית פנקס הכתובות הרצויה.

 3. בכרטיסיה בית, לחץ על איש הקשר החדש.

  לחצן איש קשר חדש

 4. הזן את הפרטים אודות איש הקשר ולאחר מכן שמור אותו.

הרשמה כמנוי לתיקיה ציבורית Exchange

הערה: לפני שתוכל להירשם כמנוי לתיקיה ציבורית, עליך להוסיף את חשבון Microsoft Exchange שלך ל- Outlook. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת חשבון Exchange.

 1. בתפריט כלים, לחץ על תיקיות ציבוריות.

 2. בחלונית הימנית, תחת תיקיות ציבוריות, לחץ על חשבון Exchange הרצוי.

  מופיעה רשימה של תיקיות ציבוריות. תיקיות דואר מיוצגות על-ידי סמל סמל תיקיית דואר ציבורי , לוחות שנה מציגים את סמל סמל תיקיה של לוח שנה ציבורי ופנקסי כתובות מציגים את סמל סמל פנקס הכתובות הציבורי . תיקיות שאליהן נרשמת כבר כמנוי מוצגות בכתב מודגש.

 3. לחץ על התיקיה שאליה ברצונך להירשם כמנוי ולאחר מכן לחץ על הירשם כמנוי  לחצן 'הוסף' .

  התיקיה שאליה נרשמת כמנוי מופיעה בחלונית ניווט תחת תיקיות ציבוריות שאתה מנוי להן.

 4. כדי להציג את התוכן של התיקיה, לחץ על התיקיה בחלונית הניווט. הודעות או אנשי קשר בתיקיה מופיעים ברשימת הפריטים. לחלופין, אם התיקיה היא תיקיית לוח שנה, האירועים מופיעים בלוח השנה.

שליחת הודעה לתיקיה דואר ציבורי

אם המנהל של תיקיית דואר ציבורית הקצה לה כתובת דוא"ל (הגדרת תיקיה הנקראת "מותאם דואר"), באפשרותך לשלוח הודעה ישירות אל התיקיה הציבורית. ייתכן שתוכל למצוא את כתובת הדוא"ל של תיקיה ציבורית על-ידי התבוננות בשדה 'אל' של הודעות בתיקיה הציבורית. לחלופין, תוכל לחפש את הכתובת במדריך הכתובות של הארגון שלך.

 1. בחלק התחתון של חלונית ניווט, לחץ על דואר לחצן תצוגת דואר .

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על דואר אלקטרוני.

  הכרטיסיה 'בית', קבוצה 1

  עצה: קיצור המקלדת ליצירת הודעת דוא"ל חדשה הוא COMMAND + N.

 3. הוסף את כתובת הדוא"ל של התיקיה לתיבה אל ולאחר מכן צור ושלח את ההודעה.

  הערות: 

  • אם לא הוקצתה כתובת דוא"ל לתיקיה ציבורית, אין באפשרותך להשתמש ב- Outlook עבור Mac לפרסום הודעה בתיקיה.

  • כדי להציג את התיקיות הציבוריות שאליהן נרשמת כמנוי, בחלונית ניווט, לחץ על תיקיות ציבוריות שאתה מנוי להן.

הוספת פעילות לתיקיה לוח שנה ציבורי

לאחר ההרשמה כמנוי לתיקיית לוח שנה ציבורית, באפשרותך להוסיף אירוע חדש אם קיבלת הרשאות מתאימות ממנהל התיקיה.

 1. בחלק התחתון של חלונית הניווט, לחץ על לוח שנה  לחצן תצוגת לוח שנה .

 2. בחלונית ניווט, לחץ על החץ לצד תיקיות ציבוריות שאתה מנוי להן ולאחר מכן לחץ על לוח השנה הרצוי.

 3. בכרטיסיה בית, לחץ על פעילות.

  הכרטיסיה 'בית' של לוח שנה, קבוצה 1

 4. הזן את הפרטים אודות האירוע ולאחר מכן שלח או שמור אותו.

הוספת איש קשר לתיקיה פנקס הכתובות הציבורי

לאחר ההרשמה כמנוי לתיקיית פנקס כתובות ציבורית, באפשרותך להוסיף אנשי קשר חדשים אם קיבלת הרשאות מתאימות ממנהל התיקיה.

 1. בתחתית חלונית ניווט, לחץ על Contacts  לחצן תצוגת אנשי קשר .

 2. בחלונית הניווט, לחץ על החץ לצד תיקיות ציבוריות שאתה מנוי להן ולאחר מכן לחץ על תיקיית פנקס הכתובות הרצויה.

 3. בכרטיסיה בית, לחץ על איש קשר.

  הכרטיסיה 'פרטי קשר בבית', קבוצה 1

 4. הזן את הפרטים אודות איש הקשר ולאחר מכן שמור אותו.

למידע נוסף

חיפוש איש קשר.

שיתוף תיקיה בחשבון Exchange

פתיחת לוח שנה משותף, פנקס כתובות, או התיקיה ' דואר '

יצירת תיקיות נוספות בחלונית הניווט

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×