לאן נעלמו מסכי הניווט שלי?

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

מתן לוחות מיתוג ביישום שלך יכול לסייע למשתמשים לאתר את המשימות הדרושים. מאמר זה מתאר כיצד ליצור ולמחוק מסכי ניווט ב- Microsoft Office Access 2007, ואינו מציג כיצד להוסיף ולשנות את הפריטים במסך ניווט.

אם יצרת למסך ניווט בגירסה קודמת של Access, הניווט מופיעים והפעל כרגיל ב- Access 2007, למעט הפקודות הזמינות עוד כמו למשל, הצגת חלון מסד הנתונים. Access 2007 מספק תכונה חדשה המכונה חלונית הניווט שמחליפה את חלון מסד הנתונים. באפשרותך להשתמש בחלונית הניווט במקום מסכי ניווט. לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש בחלונית הניווט, עיין בקישורים בסעיף למידע נוסף.

הערה:  מסכי ניווט לא נשארים גלויים בכל עת. חלונות אחרים יכולים להסתיר אותם.

עצה:  ב- Access 2010, באפשרותך ליצור "טופס ניווט" אשר מספק ממשק אינטואיטיבי בכרטיסיות למעבר בין הטפסים והדוחות.

איזו פעולה ברצונך לעשות?

יצירת מסך ניווט

הוספת פריטים לסרגל ניווט

עריכת פריטים במסך ניווט

מחיקה של מסך הניווט או פריט במסך ניווט

הצגת הניווט הראשי בעת ההפעלה

יצירת מסך ניווט

לפני שתיצור למסך ניווט, שקול כיצד ברצונך שמשתמשים לאתר שונים הטפסים והדוחות במסד הנתונים ותכנון עיצוב הניווט שלך בהתאם. לצרכים שלך, עליך לשנות לאחר יצירת למסך ניווט, תוכל לשנות את העיצוב של מסך הניווט שלך בכל עת.

בעת יצירת מסך ניווט באמצעות כלי מנהל מסכי הניווט, Access יוצר טבלת פריטי מסך הניווט המתארת מה הלחצנים בטופס להציג אתר לבין מה שהם מבצעים פעולות. אם תשנה את מסך הניווט באופן ידני, היישום לא יפעלו עוד.

מכיוון שמנהל מסכי הניווט מאפשר רק לחצני פקודה שמונה לכל היותר אל מסך ניווט, ייתכן שיהיה מסכי ניווט נוספים שבהם המשתמש לנווט אל דרך הניווט הראשי.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה כלי מסד נתונים, לחץ על מנהל מסכי הניווט.

  Microsoft Access שואל אם ברצונך ליצור מסך ניווט, לחץ על כן. פעולה זו יוצרת למסך ניווט ראשי. באפשרותך להוסיף כל הפקודות למסך ניווט הניווט ראשיות או צור לוחות מיתוג משני.

 2. כדי ליצור לוחות מיתוג משני, לחץ על חדש.

  הערה: אם אתה יוצר לוחות מיתוג משני, ודא בכל מסך הניווט יש פקודה כדי לחזור למסך הניווט וכשתסיים ראשיות.

  מופיעה תיבת הדו-שיח יצירת חדש.

 3. הקלד את שם מסך הניווט החדש ולחץ על אישור.

  Microsoft Access מוסיף את מסך הניווט אל הרשימה בתיבת העמודים למסך ניווט.

  באפשרותך להוסיף שמות למסך ניווט משני בשלב זה.

 4. חזור על שלבים 2 עד 3 עבור כל מסך הניווט משני שעבורה ברצונך ליצור ולאחר מכן לחץ על סגור.

לראש הדף

הוספת פריטים לסרגל ניווט

לאחר שתיצור את מסך הניווט, יהיה עליך להוסיף פריטים או פקודות תפריט לבצע משימות שונות, כגון פתיחת הטפסים והדוחות במסד הנתונים. הפריטים שאתה מוסיף מסך הניווט מופיעים לחצני פקודה.

 1. בתיבת הדו-שיח מנהל מסך הניווט , בחר את מסך הניווט ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת עמוד מסך הניווט.

 2. לחץ על חדש.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת פריט במסך ניווט.

 3. הקלד את שם הפריט הפקודה שלך בתיבת הטקסט, ובחר אפשרות זו מתאימה פקודה מהרשימה פקודה.

  לדוגמה, אם הפריט נמצא נתוני לקוחות, בחר פתח טופס במצב הוספה.

  הערה: כדי ליצור ניווט שבה היישום מסתעף מסכי ניווט אחרים, לחץ על הפקודה עבור למסך ניווט בתיבה פקודה, ולאחר מכן בחר מסך ניווט מהרשימה או הזן את השם של מסך הניווט האחר.

 4. לחץ על אישור.

 5. חזור על שלבים 1 עד 4 עד להוספת כל הפקודות נדרש כדי הניווט.

פקודה

הפעולה המתבצעת

מעבר אל מסך הניווט

פתיחת למסך ניווט משני.

טופס פתוח בהוספת מצב

פתיחת טופס במצב המאפשר רק רשומות חדשות שיש להוסיף.

פתח טופס במצב עריכה

פתיחת טופס במצב המאפשר מכל רשומה שיש להוסיף או לערוך אותה.

פתח דוח

פתיחת דוח ב'הצגה לפני הדפסה.

יישום עיצוב

פתיחת מנהל מסכי הניווט.

צא מהיישום

סגירת מסד הנתונים הנוכחי.

הפעלת מאקרו

הפעלת של מאקרו.

הפעל קוד

הפעלת פונקציה של Visual Basic.

באפשרותך להוסיף לחצנים ופקודות מאקרו מוטבע כדי להפעיל את רכיבי מסד הנתונים ולאחר מכן הגדר את הטופס שיופיע בעת האתחול. לקבלת מידע אודות אופן בניית פקודות מאקרו מוטבעות, עיין במאמר מבוא על מאקרו. לקבלת מידע אודות אופן היצירה של טופס, עיין במאמר מפת דרכים ליצירת טופס.

גישה למסך ניווט שלך

להלן האופן שבו באפשרותך לגשת שלך מסך הניווט החדש שיצרת כדי לבדוק את מידת הדיוק של הפקודות ואת רכיבי עיצוב.

 • בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על הטופס בשם למסך ניווט.

  אם אינך מרוצה את הכותרת שמשתמשים Access נתן כדי למסך ניווט שלך, באפשרותך לשנות את הכותרת.

לראש הדף

עריכת פריטים במסך ניווט

ייתכן שיהיה עליך לערוך פריטים במסך ניווט מכמה סיבות כמו למשל, כדי לשנות את תווית הפקודה או לשנות את האופן שבו מבצע פקודה.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה כלי מסד נתונים, לחץ על מנהל מסכי הניווט.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל מסך הניווט, בחר את מסך הניווט שברצונך לערוך ולאחר מכן לחץ על ערוך.

 3. לחץ על הפריט במסך הניווט שברצונך לשנות ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשנות את הטקסט של הפריט, הפקודה שהפריט על-ידי הפריט או את האובייקט נפתח או להפעיל בעת לחיצה על הפריט, לחץ על ערוך.

  • כדי למחוק פריט, לחץ על מחק.

  • כדי להזיז את הסדר שבו מופיעה פריט, לחץ על הזז למעלה או הזז למטה.

 4. לאחר שתסיים לערוך את פריטי מסך הניווט, לחץ על סגור.

לראש הדף

מחיקה של מסך הניווט או פריט במסך ניווט

באפשרותך למחוק של מסך הניווט לא רצויים או פריט למסך ניווט עם מנהל מסך הניווט. עם זאת, בעת מחיקת למסך ניווט, אתה גם אפשרות מחיקת כל הפריטים שהוקצו הניווט.

 1. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה כלי מסד נתונים, לחץ על מנהל מסכי הניווט.

 2. בתיבת הדו-שיח מנהל מסך הניווט, בחר מסך הניווט שברצונך delete, או המכיל את הפריט שברצונך למחוק.

 3. כדי למחוק את מסך הניווט, עבור לשלב 6.

 4. כדי למחוק פריט לחץ על ערוך.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת עמוד מסך הניווט

 5. בחר את הפריטים שברצונך למחוק.

 6. לחץ על מחק.

 7. לחץ על סגור.

לראש הדף

הצגת הניווט הראשי בעת ההפעלה

באפשרותך לשנות את ההגדרות Access כדי לגרום הניווט הראשי מופיעים באופן אוטומטי כאשר מישהו פותח את מסד הנתונים.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office

 2. לחץ על אפשרויות Access.

 3. לחץ על מסד נתונים נוכחי.

 4. בחר מסך ניווט מהרשימה הנפתחת הצג טופס.

 5. לחץ על אישור.

 6. סגור את מסד הנתונים ופתח אותו.

  הניווט נפתחת באופן אוטומטי.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×