לאילו פריסות של גרפיקת SmartArt יש צורות בלתי מוגבלות?

באמצעות פריסות SmartArt מסוימות, באפשרותך להוסיף כמה צורות נוספות שתרצה. פריסות אחרות מכילות מספר קבוע של צורות. לדוגמה, הפריסה ' חצים מאוזנים ' בסוג קשר הגומלין מיועדת לייצג רק שני רעיונות או רעיונות מנוגדים, ולכן רק שתיים מהצורות יכולות להכיל טקסט.

תמונת הפריסה 'חצים מאוזנים'

אם ברצונך להעביר יותר משני רעיונות, עבור לפריסה הכוללת יותר משתי צורות הזמינות עבור טקסט — כגון הפריסה ' רשימת פירמידה '. זכור כי שינוי פריסות או סוגים עבור גרפיקת SmartArt יכול לשנות את המשמעות הגלויה של המידע שלך. לדוגמה, פריסה המציגה חצים כל הצבעה ימינה, כגון תהליך בסיסי בסוג תהליך, כוללת משמעות שונה מזו של אחד המציג חץ המסודר במעגל, כגון מחזור רציף בסוג מחזור.

עצה: לקבלת מידע אודות השימוש בגרפיקת SmartArt וכיצד להתחיל להשתמש ב-SmartArt, ראה קבלת מידע נוסף אודות גרפיקת smartart.

ניתן גם להוסיףולמחוק צורות ברוב גרפיקת ה-SmartArt, ובאפשרותך גם לשנות את המיקומים של הצורות השונות, ולכן עליך לבחור פריסה המספקת את התצוגה החזותית הטובה ביותר של הנתונים שלך.

הטבלאות הבאות מציגות חלק מגרפיקת ה-SmartArt הזמינות. 

מגבלות צורה, רמה ורמה עבור רשימות

שם פריסה

תמונה

מגבלת צורה

רשימת בלוקים בסיסית

תמונת הפריסה 'רשימת בלוק בסיסית'

גבלה.

רשימת הדגשת תמונות מעוקלת

תמונת הפריסה 'הדגשת תמונה מעוקלת'

גבלה.

רשימת תמונה רציפה

תמונת הפריסה 'רשימת תמונה רציפה'

גבלה.

תהליך מפורט

תמונת הפריסה 'תהליך מפורט'

גבלה.

רשימה מקובצת

תמונת הפריסה 'רשימה מקובצת'

גבלה.

רשימת הירארכיה

תמונת הפריסה 'רשימת הירארכיה'

גבלה.

רשימת תבליטים אופקית

תמונת הפריסה 'רשימת תבליטים אופקית'

גבלה.

רשימת תמונות אופקית

תמונת הפריסה 'רשימת תמונה אופקית'

גבלה.

רשימת הדגשת תמונות

תמונת הפריסה 'רשימת הדגשת תמונה'

גבלה.

רשימת כיתובי תמונות

תמונת הפריסה 'רשימת כיתוב תמונה'

גבלה.

רשימת פירמידה

הפריסה 'רשימת פירמידה'

גבלה.

תהליך מקוטע

תמונת הפריסה 'תהליך מקוטע'

גבלה.

רשימה מוערמת

תמונת הפריסה 'רשימה מוערמת'

גבלה.

הירארכיית טבלה

תמונת הפריסה 'הירארכיית טבלה'

גבלה.

רשימת טבלה

תמונת הפריסה 'רשימת טבלה'

שתי רמות בלבד: רעיון ראשי אחד וצורות ברמה שנייה בלתי מוגבלות.

רשימת מטרה

תמונת הפריסה 'רשימת מטרה'

גבלה.

רשימת טרפז

תמונת הפריסה 'רשימת טרפז'

גבלה.

רשימת חץ אנכית

תמונת הפריסת 'רשימת חץ אנכית'

גבלה.

רשימת בלוק אנכית

תמונת הפריסה 'רשימת בלוק אנכית'

גבלה.

רשימת תיבה אנכית

תמונת הפריסה 'רשימת תיבה אנכית'

גבלה.

רשימת תבליטים אנכית

תמונת הפריסה 'רשימת תבליטים אנכית'

גבלה.

רשימה עם סוגר זוויתי אנכי

תמונת הפריסה 'רשימה עם סוגר זוויתי אנכי'

גבלה.

רשימת הדגשת תמונות אנכית

הפריסה 'רשימת הדגשת תמונה אנכית'

גבלה.

רשימת תמונות אנכית

תמונת הפריסה 'רשימת תמונה אנכית'

גבלה.

לראש הדף

מגבלות צורה, רמה ורמה עבור תהליכים

שם פריסה

תמונה

מגבלת צורה

תהליך הדגשה

תמונת הפריסה 'תהליך הדגשה'

גבלה.

זרימה משתנה

תמונת הפריסה 'זרימה משתנה'

גבלה.

סרט חץ

תמונת הפריסה 'סרט חץ'

שני רעיונות מרביים.

תהליך מעוקל בסיסי

תמונת הפריסה 'תהליך מעוקל בסיסי'

גבלה.

תהליך עם סוגר זוויתי בסיסי

תמונת הפריסה 'תהליך עם סוגר זוויתי בסיסי'

גבלה.

תהליך בסיסי

הפריסה 'תהליך בסיסי'

גבלה.

ציר זמן בסיסי

הפריסה 'ציר זמן בסיסי'

גבלה.

רשימת סוגר זוויתי

תמונת הפריסה 'רשימת סוגר זוויתי'

גבלה.

תהליך מעוקל מעגלי

תמונת הפריסה 'תהליך מעוקל מעגלי'

גבלה.

תהליך עם סוגר זוויתי סגור

תמונת הפריסה 'תהליך עם סוגר זוויתי סגור'

גבלה.

תהליך חץ רציף

תמונת הפריסה 'תהליך חץ רציף'

גבלה.

תהליך בלוק רציף

תמונת הפריסה 'תהליך בלוק רציף'

גבלה.

חצים מתכנסים

תמונת הפריסה 'חצים מתכנסים'

גבלה.

חצים מתפצלים

תמונת הפריסה 'חצים מתפצלים'

גבלה.

משוואה

תמונת הפריסה 'משוואה'

גבלה.

משפך

תמונת הפריסה 'משפך'

לכל היותר שלושה רעיונות במשפך וברביעי מתחתיו.

גלגל שיניים

תמונת הפריסה 'גלגל שיניים'

רעיון עיקרי אחד ושני רעיונות תלויים. טקסט ברמה השלישית גם מראה.

חצים מנוגדים

תמונת הפריסה 'חצים מנוגדים'

שני רעיונות.

תהליך הדגשת תמונות

תמונת הפריסה 'תהליך הדגשת תמונה'

גבלה.

חיצי תהליך

הפריסה 'חצי תהליך'

גבלה.

רשימת תהליך

תמונת הפריסה 'רשימת תהליך'

גבלה.

תהליך מעוקל חוזר

תמונת הפריסה 'תהליך מעוקל חוזר'

גבלה.

תהליך לא רציף

תמונת הפריסה 'תהליך לא רציף'

חמש צורות לכל היותר.

חץ פונה למעלה

תמונת הפריסה 'חץ פונה למעלה'

חמש צורות לכל היותר.

תהליך מעוקל אנכי

הפריסה 'תהליך מעוקל אנכי'

גבלה.

משוואה אנכית

תמונת הפריסה 'משוואה אנכית'

גבלה.

תהליך אנכי

הפריסה 'תהליך אנכי'

גבלה.

לראש הדף

מגבלות צורה, רמה ורמה עבור מחזורים

שם פריסה

תמונה

מגבלת צורה

מחזור בסיסי

הפריסה 'מחזור בסיסי'

גבלה.

עוגה בסיסית

תמונת הפריסה 'עוגה בסיסית'

שבעה מקטעים לכל היותר.

מוקדי בסיסי

הפריסה 'מוקדי בסיסי'

רעיון ראשי אחד עם טקסט ברמה השניה בלתי מוגבל.

מחזור בלוק

תמונת הפריסה 'מחזור בלוק'

גבלה.

מחזור רציף

תמונת הפריסה 'מחזור רציף'

גבלה.

מטריצת מחזור

תמונת הפריסה 'מטריצת מחזור'

ארבעה רעיונות עם תיאורים ברמה השניה.

מוקדי מתפצל

תמונת הפריסה 'מוקדי מתפצל'

הרעיון הראשי האחד וצורות הרמה השניה בלתי מוגבלות.

מחזור כיווני

תמונת הפריסה 'מחזור רב-כיווני'

גבלה.

מחזור ללא כיווניות

תמונת הפריסה 'מחזור ללא כיווניות'

גבלה.

מחזור מוקדי

תמונת הפריסה 'מחזור מוקדי'

הרעיון הראשי האחד וצורות הרמה השניה בלתי מוגבלות.

חיתוך קבוצות (Venn) מוקדי

תמונת הפריסה 'חיתוך קבוצות (Venn) מוקדי'

הרעיון הראשי האחד וצורות הרמה השניה בלתי מוגבלות.

מחזור מקוטע

תמונת הפריסה 'מחזור מקוטע'

שבעה מקטעים לכל היותר.

מחזור טקסט

תמונת הפריסה 'מחזור טקסט'

גבלה.

לראש הדף

מגבלות צורה, רמה ורמה עבור הירארכיות

שם פריסה

תמונה

מגבלת צורה

הירארכיה

תמונת הפריסה 'הירארכיה'

גבלה.

הירארכיה אופקית

תמונת הפריסה 'הירארכיה אופקית'

גבלה.

הירארכיה אופקית עם תוויות

הפריסה 'הירארכיה אופקית עם תוויות'

גבלה.

הירארכיה עם תוויות

תמונת הפריסה 'הירארכיה עם תוויות'

גבלה.

תרשים ארגוני

הפריסה 'תרשים ארגוני'

גבלה.

לראש הדף

מגבלות צורה, רמה ורמה עבור קשרי גומלין

שם פריסה

תמונה

מגבלת צורה

יתרה

תמונת הפריסה 'איזון'

גבלה.

מטרה בסיסית

הפריסה 'מטרה בסיסית'

חמישה רעיונות לכל היותר. טקסט ברמה שנייה בלתי מוגבל, אך הוא עשוי לחפוף.

חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי

הפריסה 'חיתוך קבוצות (Venn) בסיסי'

גבלה.

מוקדי מתכנס

הפריסה 'מוקדי מתכנס'

רעיון ראשי אחד עם טקסט ברמה השניה בלתי מוגבל.

חצים מאוזנים

תמונת הפריסה 'חצים מאוזנים'

שני רעיונות.

חיתוך קבוצות (Venn) ליניארי

תמונת הפריסה חיתוך קבוצות (Venn) ליניארי'

גבלה.

מטרה מקוננת

תמונת הפריסה 'מורה מקוננת'

שלושה רעיונות.

רשימה מוקדית

תמונת הפריסה 'רשימה מוקדית'

רעיון עיקרי אחד ורעיונות משניים ללא הגבלה.

חיתוך קבוצות (Venn) מוערם

תמונת הפריסה 'חיתוך קבוצות (Venn) מוערם

שבעה רעיונות לכל היותר.

לראש הדף

מגבלות צורה, רמה ורמה עבור מטריצות

שם פריסה

תמונה

מגבלת צורה

מטריצה בסיסית

הפריסה 'מטריצה בסיסית'

ארבעה רעיונות.

מטריצת רשת

תמונת הפריסה 'מטריצת רשת'

ארבעה רעיונות.

מטריצה עם כותרת

תמונת הפריסה 'מטריצה עם כותרת'

רעיון עיקרי אחד עם ארבעה רעיונות ברמה השניה.

לראש הדף

מגבלות צורה, רמה ורמה עבור פירמידות

שם פריסה

תמונה

מגבלת צורה

פירמידה בסיסית

הפריסה 'פירמידה בסיסית'

גבלה.

פירמידה הפוכה

תמונת הפריסה 'פירמידה הפוכה'

גבלה.

פירמידה מקוטעת

תמונת הפריסה 'פירמידה מקוטעת'

גבלה.

לראש הדף

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×