כלי הפגישות מגירסת 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כלי הפגישות מגירסת 2007 מסייע לך לארגן, לנהל ולתעד פגישות.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת פגישה חדשה

ניווט בין פגישות

יצירת סדר יום של פגישה

ניהול משתתפים בפגישה

יצירת פריטי פעולה

סיכום פגישה הקלטה

עבודה עם קבצים מצורפים

הוספת קבצים מצורפים

פתיחת קבצים מצורפים

שמירת קבצים מצורפים

מחיקת קבצים מצורפים

שינוי הרשאות של הכלי פגישות

שימוש בקיצורי מקשים

יצירת פגישה חדשה

בדרך כלל, כל חברי סביבת העבודה, פרט לאורחים, יכולים ליצור פגישות חדשות.

 1. בכרטיסיה בית, לחץ על פגישה חדשה כדי להפעיל את אשף הפגישה.

 2. הזן נושא ומועדי התחלה וסיום עבור הפגישה.

 3. באפשרותך להזין את מיקום הפגישה ופרטים נוספים אודות הפגישה.

 4. לחץ על אישור כדי ליצור את הפגישה.

המידע שהזנת באשף הפגישה מוצג בכרטיסיה פרופיל של הפגישה. כדי לערוך מידע זה, לחץ על ערוך, בצע את השינויים ולחץ על שמור וסגור.

לאחר יצירת פגישה, באפשרותך להוסיף משתתפים לפגישה ולהתחיל פעילויות פגישה אחרות, כגון קביעת סדר היום.

לראש הדף

ניווט בין פגישות בלוח שנה מגירסת 2010

 • לחץ על בחירת טווח התאריכים שיוצגו ובחר את פרק הזמן שברצונך להציג (לדוגמה, יום, שבוע, חודש).

 • לחץ על החצים הקודם/הבא כדי לנווט אל תאריך הפגישה הקודמת או הבאה, בהתאם לבחירה הנוכחית של טווח התאריכים. לדוגמה, אם פרק הזמן הנוכחי הוא "לפי שבוע", לחץ על החצים כדי לעבור אל השבוע הקודם או הבא.

לראש הדף

יצירת סדר יום של פגישה

בהתאם להרשאות ברירת המחדל, כל משתתף שתפקידו 'משתתף' ומעלה יכול להוסיף, לערוך או להזיז פריטי סדר יום, ורק יוצר הפגישה או מנהלי סביבת העבודה יכולים למחוק פריטי סדר יום.

כדי להוסיף נושא לסדר היום:

 1. לחץ על הכרטיסיה סדר יום ולחץ על נושא חדש...

 2. מלא את הטופס 'נושא סדר יום חדש' ולחץ על אישור.

כדי לערוך פריט סדר יום, בחר אותו ולחץ על ערוך. בצע את השינויים הרצויים ולחץ על שמור וסגור.

כדי להזיז את נושא סדר יום של בין רשימת נושאי, בחר אותו ולחץ על סמל 'הזז מעלה' או סמל 'הזז מטה' .

כדי למחוק נושא סדר יום, בחר אותו והקש DELETE.

לראש הדף

ניהול משתתפים בפגישה

בהתאם להרשאות ברירת המחדל, כל משתתף שתפקידו 'משתתף' ומעלה יכול לערוך את הכרטיסיה משתתפים של הפגישה.

 1. לחץ על הכרטיסיה משתתפים, ובמקרה הצורך לחץ על ערוך כדי לפתוח את השדות 'משתתפים'.

 2. בצע את השינויים הרצויים ולחץ על שמור וסגור.

לראש הדף

יצירת פריטי פעולה

בהתאם להרשאות ברירת המחדל, כל משתתף שתפקידו 'משתתף' ומעלה יכול להוסיף, לערוך או להזיז פריטי פעולה, ורק יוצר הפגישה או מנהלי סביבת העבודה יכולים למחוק פריטי פעולה. כדי להוסיף פריט פעולה:

 1. לחץ על הכרטיסיה פעולות ולחץ על פריט פעולה חדש.

 2. מלא את הטופס פריט פעולה חדש ולחץ על אישור.

כדי למיין פריטי פעולה, לחץ על כותרות העמודות. לדוגמה, לחץ על כותרת העמודה "עדיפות" כדי למיין את כל פריטי הפעולה לפי עדיפות.

כדי לערוך פריט פעולה, בחר אותו ולחץ על ערוך. בצע את השינויים הרצויים ולחץ על שמור וסגור.

כדי למחוק פריט פעולה, בחר אותו והקש DELETE.

לראש הדף

רישום פרוטוקול פגישה

בהתאם להרשאות ברירת המחדל, כל משתתף שתפקידו 'משתתף' ומעלה יכול לערוך את פרוטוקול הפגישה. כדי לערוך פרוטוקול של פגישה:

 1. בחר את הכרטיסיה פרוטוקול, ובמקרה הצורך לחץ על ערוך כדי לפתוח את אזור הטקסט לעריכה.

 2. הקלד באזור הטקסט. באפשרותך ללחוץ על הוסף סדר יום כדי להוסיף את סדר היום של הפגישה הנוכחית לאזור הטקסט.

 3. בחר באפשרות לשמור או לבטל את עבודתך.

  • לחץ על שמור כדי לשמור את שינויי העריכה שביצעת ולהשאיר את אזור הטקסט פתוח להקלדה נוספת.

  • לחץ על שמור וסגור כדי לשמור את השינויים ולצאת ממצב עריכת הפרוטוקול.

  • לחץ על ביטול כדי לבטל את כל השינויים שבוצעו מאז הפעם האחרונה ששמרת את הפרוטוקול.

לראש הדף

עבודה עם קבצים מצורפים

פרופיל הפגישה, נושאי סדר היום ופריטי פעולה יכולים לכלול קבצים מצורפים. בדרך כלל, רק יוצר הפגישה או מנהלי סביבת העבודה יכולים להוסיף או למחוק קבצים מצורפים.

הוספת קבצים מצורפים

 1. בחר את פרופיל הפגישה, נושא סדר יום או פריט פעולה ולחץ על ערוך.

 2. לחץ על התפריט הנפתח קבצים מצורפים ובחר הוסף.

 3. בחר את הקבצים שברצונך לצרף ולחץ על פתח.

 4. שמור את השינויים שערכת.

פתיחת קבצים מצורפים

 1. לחץ על התפריט הנפתח קבצים מצורפים.

 2. בחר את הקובץ המצורף שברצונך לפתוח.

  הקובץ המצורף נפתח ביישום תומך, בתנאי שהתקנת יישום כזה במחשב. אם לא מותקן במחשב יישום תומך, תוצג תיבת דו-שיח "פתיחה באמצעות" של Windows עם אפשרויות אחרות.

שמירת קבצים מצורפים

 1. לחץ על התפריט הנפתח קבצים מצורפים ובחר שמירת הכל....

 2. בחר את המיקום בדיסק לשמירת הקבצים המצורפים ואחר מכן לחץ על אישור.

מחיקת קבצים מצורפים

 1. בחר את תכונת הפגישה (פרופיל, נושא סדר יום או פריט פעולה) המכילה את הקובץ המצורף שברצונך למחוק ולחץ על ערוך.

 2. לחץ על התפריט הנפתח קבצים מצורפים ובחר מחק.

 3. בחר את הקבצים המצורפים שברצונך למחוק.

 4. לחץ על כן כדי לאשר את המחיקה.

לראש הדף

שינוי הרשאות של כלי הפגישות

כדי להציג את ההרשאות המוקצות כרגע לתפקידי חברים, לחץ על הכרטיסיה סביבת עבודה, לחץ על מאפיינים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הרשאות.

כברירת מחדל, לכל החברים פרט ל'אורחים' יש הרשאה ליצור או לערוך פגישות, וכן למחוק פגישות שהם יוצרים. המנהלים מחזיקים בכל ההרשאות הזמינות.

לראש הדף

שימוש בקיצורי מקשים

הטבלה שלהלן מפרטת את קיצורי המקשים עבור כלי הפגישות. קיצורים זמינים תלויים במצב שבו אתה משתמש בכלי.

אל

הקש

יצירת פגישה חדשה

CTRL+N

יצירת פריט סדר יום חדש

CTRL+T

יצירת פריט פעולה חדש

CTRL+M

הצגת כל הפגישות

CTRL+L

הצגת הפגישות של היום בלבד

CTRL+D

הצגת הפגישות בשבוע הנוכחי

CTRL+W

הצגת הפגישות בחודש הנוכחי

CTRL+O

הצגת הפגישות בשנה הנוכחית

CTRL+R

העתקת נושא סדר יום כקישור

CTRL+I

העתקת פריט פעולה כקישור

CTRL+K

העתקת פגישה כקישור

CTRL+E

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×