כיצד להציג רשימה של OneDrive עבור אוספי אתרים עסקי

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מספק מנהל המערכת קובץ script PowerShell שיציגו כל אתר OneDrive for Business בארגון שלך.

שלב 1: חיבור מעטפת ניהול SharePoint Online לארגון שלך

שלב 2: איסוף רשימה של כל OneDrive for Business אתרים באמצעות Windows PowerShell

ראה מידע נוסף בסוף נושא זה לקבלת עצות אודות שימוש בקובץ script זה.

לפני שתתחיל

 • התקן את מעטפת ניהול SharePoint Online. לקבלת מידע, ראה הגדרת סביבת SharePoint Online ניהול מעטפת Windows PowerShell.

  חשוב: מנהל דיירים מי מעניק הרשאת מנהל אוסף אתרים עבור אתר OneDrive for Business של המשתמשים עצמם באפשרותך לפתוח ספריות מסמכים OneDrive for Business של המשתמשים ולבצע משימות זהות לאלה הבעלים. חשוב פקד ובין לנטר הוקצתה הרשאת מנהל דיירים בארגון שלך.

 • ה-script PowerShell דורש שמותקנת מודל האובייקטים לקוח של SharePoint (CSOM). דבר זה מצוין על-ידי השורה הבאה: [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client").

 • ה-script PowerShell לדוגמה שסופקו בנושא זה אינן נתמכות תחת Microsoft תמיכה רגילה תוכנית או שירות. קבצי ה-script לדוגמה מובאים AS IS ללא אחריות כלשהי. Microsoft להמשיך מסירה מעצמה כל משתמע, לרבות, ללא הגבלה, כל משתמע אחריות סחירות או התאמה למטרה מסוימת. הסיכון מהעבודה מחוץ בשימוש או הביצועים של ה-script לדוגמה ואת התיעוד נשאר איתך. מקרה Microsoft, עורכים שלו או כל אדם אחר הכרוכים היצירה, ייצור או מסירה של קבצי ה-script תהיה אחראית לכל נזקים שהוא (כולל, ללא הגבלה, נזקים של אובדן רווחים עסקיים, הפרעה לעסקים, אובדן מידע עסקי או הפסד pecuniary אחרים) מהעבודה מחוץ השימוש או אי-יכולת להשתמש קבצי script לדוגמה או תיעוד, גם אם Microsoft מכיל קיבלו מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים כאלה.

שלב 1: חיבור מעטפת ניהול SharePoint Online לארגון שלך

 1. במחשב המקומי שלך, פתח את מעטפת ניהול SharePoint Online ולאחר מכן הפעל את הפקודה הבאה:

  $credentials = Get-Credential

  בתיבת הדו-שיח בקשת האישור PowerShell ב- Windows, הקלד את שם המשתמש ואת הסיסמה עבור חשבון מנהל המערכת הכללי של Office 365 ולאחר מכן לחץ על אישור.

 2. הפעל את הפקודה הבאה כדי להתחבר המעטפת לארגון SharePoint Online:

  Connect-SPOService -Url https://<yourdomain>-admin.sharepoint.com –credential $credentials
 3. כדי לוודא שאתה מחובר לארגון SharePoint Online שלך, הפעל את הפקודה הבאה כדי להתחבר לאתר הבסיס של הארגון שלך:

  Get-SPOSite https://<yourdomain>.sharepoint.com

שלב 2: איסוף רשימה של כל OneDrive for Business אתרים באמצעות Windows PowerShell

בשלב זה, אתה מפעיל script PowerShell כדי ליצור רשימה של כל האתרים OneDrive for Business בארגון שלך. רשימה זו נשמר קובץ טקסט.

 1. שמור את הטקסט הבא בקובץ טקסט. לדוגמה, יכולת לשמור אותו בקובץ בשם GetOD4BSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of MySites should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 2. עריכת המשתנים הבאים שמתחיל של קובץ script, ולהשתמש במידע ספציפי לארגון שלך. הדוגמאות הבאות מבוססים על ההנחה כי contoso.com הוא שם התחום של הארגון שלך.

  • $AdminURI   תכונה זו מציינת את URI עבור SharePoint Online הניהול השירות שלך, לדוגמה, https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   תכונה זו מציינת חשבון מנהל מערכת כללי בארגון Office 365, לדוגמה, admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   תכונה זו מציינת את הסיסמה עבור החשבון שצוין על-ידי $AdminAccount, לדוגמה, "J$P1ter1".

  • $LogFile   תכונה זו מציינת את הנתיב המלא של קובץ הטקסט נוצרת ומכילה רשימה של כל האתרים OneDrive for Business בארגון שלך. לדוגמה, כדי לשמור קובץ זה לשולחן העבודה, השתמש 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

 3. שמור את קובץ הטקסט בשם קובץ script PowerShell על-ידי שינוי סיומת שם הקובץ כדי .ps1. לדוגמה, שמור את הקובץ GetOD4BSites.txt כקובץ GetOD4BSites.ps1.

 4. מעטפת ניהול SharePoint Online, עבור אל התיקיה שבה ממוקם קובץ ה-script שיצרת בשלב הקודם ולאחר מכן הפעל את קובץ ה-script, לדוגמה:

  .\GetOD4BSites.ps1

לאחר השלמת בהצלחה בקובץ ה-script, קובץ טקסט נוצרת במיקום שצוין על-ידי המשתנה $LogFile בקובץ ה-script. קובץ זה מכיל רשימה של כל האתרים OneDrive for Business בארגון SharePoint Online שלך. הטקסט הבאה מספקת דוגמה של האופן שבו יש להשתמש בתבנית לרשימת האתרים בקובץ זה. באפשרותך להסיר אתרים מקובץ זה במידת הצורך.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

חזור לראש הדף

מידע נוסף

באפשרותך להתחבר לאתר OneDrive for Business באמצעות ה-cmdlet Get-SPOSite , ואתה באפשרותך לשנות את הבעלות באמצעות ה-cmdlet ערכת-SPOSite . כאשר אתה בעלים של האתר, באפשרותך להשתמש רגיל SharePoint לקוח בצד אובייקט מודל (CSOM) לביצוע פעולות ניהול נוספות.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×