כותרות עליונות וכותרות תחתונות בגליון עבודה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להוסיף כותרות עליונות או כותרות תחתונות בחלק העליון או התחתון של גליון עבודה מודפס ב- Excel. לדוגמה, באפשרותך ליצור כותרת תחתונה המכילה מספרי עמודים, התאריך, ושם הקובץ. באפשרותך ליצור משלך, או שימוש רבים מוכללים בכותרות עליונות ותחתונות.

כותרות עליונות וכותרות תחתונות מוצגים רק בתצוגת פריסת עמוד, הצגה לפני הדפסה, ובעמודים מודפסים. כמו כן, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד אם ברצונך להוסיף כותרות עליונות או כותרות תחתונות עבור יותר מגליון עבודה אחד בכל פעם. עבור סוגי גליונות אחרים, כגון גליונות תרשים או תרשימים, באפשרותך להוסיף כותרות עליונות וכותרות תחתונות רק באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

הוספה או שינוי של כותרות עליונות או כותרות תחתונות בתצוגת פריסת עמוד

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך להוסיף או לשנות כותרות עליונות או כותרות תחתונות.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 3. כדי להוסיף או לערוך כותרת עליונה או כותרת תחתונה, לחץ על שמאל, מרכז, או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה של תיבת טקסט בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה (תחת כותרת עליונה או מעל כותרת תחתונה ).

 4. הקלד את הטקסט החדש של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה.

  הערות: 

  • כדי להתחיל שורה חדשה בתיבת טקסט של כותרת עליונה או כותרת תחתונה, הקש Enter.

  • כדי לכלול תו אמפרסנד (&) יחיד בתוך הטקסט של כותרת עליונה או תחתונה, השתמש בשני תווי אמפרסנד. לדוגמה, כדי לכלול את הטקסט "Subcontractors & Services" בכותרת עליונה, הקלד Subcontractors && Services.

  • כדי לסגור את כותרות עליונות או כותרות תחתונות, לחץ במקום כלשהו בגליון העבודה. כדי לסגור את כותרות עליונות או כותרות תחתונות מבלי לשמור את השינויים שביצעת, הקש Esc.

 1. לחץ על גליון העבודה או גליונות העבודה, גליון התרשים או התרשים שבו ברצונך להוסיף או לשנות כותרות עליונות או כותרות תחתונות.

  עצה: באפשרותך לבחור גליונות עבודה מרובים בלחיצת Ctrl + חץ ימינה. בעת בחירת גליונות עבודה מרובים, [קבוצת] מופיע בפס הכותרת בראש גליון העבודה. כדי לבטל בחירה של גליונות עבודה מרובים בחוברת עבודה, לחץ על גליון עבודה שלא נבחר. אם אף גיליון שלא נבחר גלוי, באמצעות לחצן העכבר הימני על הלשונית של גיליון שנבחר ולאחר מכן לחץ על פרק קבוצת גליונות.

 2. בכרטיסיה פריסת עמוד, בקבוצה הגדרת עמוד, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן .

  לחץ על החץ בפינה השמאלית התחתונה של הקבוצה 'הגדרת עמוד'

  Excel מציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 3. בכרטיסיה כותרת על'/תח', לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

 4. לחץ במקום לשמאל, מרכז, או תיבת מקטע מימין ולאחר מכן לחץ על כל אחד הלחצנים כדי להוסיף את המידע של הכותרת העליונה או התחתונה הרצוי במקטע זה.

  הדו-שיח כותרת עליונה של עמוד התקנה מותאמת אישית
 5. כדי להוסיף או לשנות את טקסט הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה, הקלד טקסט נוסף או ערוך את הטקסט הקיים בתיבה מקטע לשמאל, למרכז או לימין.

  הערות: 

  • כדי להתחיל שורה חדשה בתיבת טקסט של כותרת עליונה או כותרת תחתונה, הקש Enter.

  • כדי לכלול תו אמפרסנד (&) יחיד בתוך הטקסט של כותרת עליונה או תחתונה, השתמש בשני תווי אמפרסנד. לדוגמה, כדי לכלול את הטקסט "Subcontractors & Services" בכותרת עליונה, הקלד Subcontractors && Services.

Excel כולל הטקסט מוכלל כותרות עליונות וכותרות תחתונות שבהם תוכל להשתמש רבים. אם קיימים גליונות עבודה, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות בתצוגת פריסת עמוד. עבור תרשימי או גליונות תרשים, עליך לעבור באמצעות תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך להוסיף או לשנות מוכללים של כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 3. לחץ על תיבת הטקסט השמאלית, האמצעית או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה.

  עצה: לחיצה על תיבת טקסט כלשהי מביאה לבחירת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולהצגת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על כותרת עליונה או כותרת תחתונה ולאחר מכן לחץ על מוכלל בכותרת העליונה או התחתונה הרצויים לך.

  אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה מוכללת

במקום איסוף מוכללים של כותרת עליונה או כותרת תחתונה, באפשרותך לבחור רכיב מוכלל. רכיבים במספר (כגון מספר העמוד, שם קובץ ותאריך הנוכחי ) נמצאות ברצועת הכלים. אם קיימים גליונות עבודה, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות בתצוגת פריסת עמוד. עבור גליונות תרשים או תרשימים, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 1. לחץ על גליון העבודה שאליו ברצונך להוסיף רכיבים ספציפיים של כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 3. לחץ על תיבת הטקסט השמאלית, האמצעית או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה.

  עצה: לחיצה על תיבת טקסט כלשהי מביאה לבחירת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולהצגת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה רכיבי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, לחץ על הרכיבים הרצויים.

  כותרות עליונות וכותרות תחתונות עיצוב רצועת הכלים

 1. לחץ על גליון התרשים או התרשים שבו ברצונך להוסיף או לשנות רכיב כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 3. לחץ על כותרת עליונה מותאמת אישית או על כותרת תחתונה מותאמת אישית.

  הדו-שיח כותרת עליונה של עמוד התקנה מותאמת אישית
 4. השתמש בלחצנים בתיבת הדו-שיח כותרת עליונה או כותרת תחתונה כדי להוסיף רכיבים ספציפיים של כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  עצה: בעת הצבת מצביע העכבר על לחצן, מופיע תיאור מסך המציג את שם הרכיב שהלחצן מוסיף.

אם קיימים גליונות עבודה, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות בתצוגת פריסת עמוד. עבור גליונות תרשים או תרשימים, באפשרותך לעבוד עם כותרות עליונות וכותרות תחתונות בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 1. לחץ על גליון העבודה שבו ברצונך לבחור באפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד .

 3. לחץ על תיבת הטקסט השמאלית, האמצעית או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה.

  עצה: לחיצה על תיבת טקסט כלשהי מביאה לבחירת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולהצגת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה אפשרויות, סמן אחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה בכרטיסיה ' עיצוב ' ברצועת הכלים
  • כדי להסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות מהעמוד המודפס הראשון, בחר בתיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

  • כדי לציין שהכותרות העליונות והכותרות התחתונות בעמודים האי-זוגיים יהיו שונות מהכותרות בעמודים הזוגיים, בחר בתיבת הסימון כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוגיים.

  • כדי לציין אם הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות ישתמשו באותו גודל גופן וקנה מידה כמו גליון העבודה, בחר בתיבת הסימון שנה קנה מידה בהתאם למסמך.

   כדי להפוך את גודל הגופן ואת קנה המידה של הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות לבלתי תלויים בקנה המידה של גליון העבודה, דבר שיעזור ליצור תצוגה עקבית בעמודים מרובים, נקה תיבת סימון זו.

  • כדי לוודא ששולי הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה מיושרים לשוליים השמאליים והימניים של גליון העבודה, בחר בתיבת הסימון ישר לפי שולי העמוד.

   כדי להגדיר את השוליים השמאליים והימניים של הכותרות העליונות והכותרות התחתונות לערך ספציפי ללא קשר לשוליים הימניים והשמאליים של גליון העבודה, נקה תיבת סימון זו.

 1. לחץ על גליון התרשים או התרשים שבו ברצונך לבחור באפשרויות כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד.

 3. בחר באחת או יותר מהאפשרויות הבאות:

  אפשרויות כותרת עליונה וכותרת תחתונה בתיבת הדו-שיח ' הגדרת עמוד '
  • כדי להסיר כותרות עליונות וכותרות תחתונות מהעמוד המודפס הראשון, בחר בתיבת הסימון עמוד ראשון שונה.

  • כדי לציין שהכותרות העליונות והכותרות התחתונות בעמודים האי-זוגיים יהיו שונות מהכותרות בעמודים הזוגיים, בחר בתיבת הסימון כותרות שונות לעמודים זוגיים ואי-זוגיים.

  • כדי לציין אם הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות ישתמשו באותו גודל גופן וקנה מידה כמו גליון העבודה, בחר בתיבת הסימון שנה קנה מידה בהתאם למסמך.

   כדי להפוך את גודל הגופן ואת קנה המידה של הכותרות העליונות או הכותרות התחתונות לבלתי תלויים בקנה המידה של גליון העבודה, דבר שיעזור ליצור תצוגה עקבית בעמודים מרובים, נקה את תיבת הסימון שנה קנה מידה בהתאם למסמך.

  • כדי לוודא ששולי הכותרת העליונה והכותרת התחתונה מיושרים עם השוליים השמאליים והימניים של גליון העבודה, בחר בתיבת הסימון ישר לפי שולי העמוד.

   עצה: כדי להגדיר את השוליים השמאליים והימניים של הכותרות העליונות והכותרות התחתונות לערך ספציפי ללא קשר לשוליים הימניים והשמאליים של גליון העבודה, נקה תיבת סימון זו.

כדי לסגור את הכותרת העליונה והכותרת התחתונה, עליך לעבור מתצוגת פריסת עמוד לתצוגה רגילה.

 • בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגות חוברת עבודה, לחץ על רגילה.

  בכרטיסיה 'תצוגה', לחץ על 'רגילה'

  באפשרותך גם ללחוץ על רגילה תמונת לחצן בשורת המצב.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על כותרת עליונה וכותרת תחתונה.

  אפשרות 'כותרת עליונה וכותרת תחתונה' בכרטיסיה 'הוספה'

  Excel מציג את גליון העבודה בתצוגת פריסת עמוד.

 2. לחץ על תיבת הטקסט השמאלית, האמצעית או הימנית של הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה בחלק העליון או התחתון של עמוד גליון העבודה.

  עצה: לחיצה על תיבת טקסט כלשהי מביאה לבחירת הכותרת העליונה או הכותרת התחתונה ולהצגת כלי כותרת עליונה וכותרת תחתונה, תוך הוספת הכרטיסיה עיצוב.

 3. הקש על מחק או Backspace.

  הערה: אם ברצונך למחוק כותרות עליונות וכותרות תחתונות עבור מספר גליונות עבודה בו-זמנית, בחר את גליונות העבודה ולאחר מכן פתח את תיבת הדו-שיח הגדרת עמוד. כדי למחוק את כל הכותרות העליונות והכותרות התחתונות באופן מיידי, בכרטיסיה ' כותרת עליונה/כותרת תחתונה ', בחר (ללא) בתיבה כותרת עליונה או כותרת תחתונה.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

הדפסה ב- Excel

הגדרת עמוד ב- Excel

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×