יצירת תשאולים בהודעות דואר אלקטרוני וסקירת התוצאות

יצירת תשאולים בהודעות דואר אלקטרוני וסקירת התוצאות

Outlook עבור Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

קל ליצור משאל ב- Microsoft Outlook על-ידי הכללת לחצני הצבעה בהודעת דואר אלקטרוני. כאשר נמענים מגיבים לתשאול, באפשרותך לבדלי באופן אוטומטי את תוצאות ההצבעה בOutlook או לייצא את התגובות לגליון עבודה של Excel.

 1. צור הודעת דואר אלקטרוני, או השב או העבר הודעה שקיבלת.

 2. בכרטיסיה אפשרויות , בקבוצה מעקב , לחץ על השתמש בלחצני הצבעה.

 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • אשר דחה    
   השתמש באפשרות זו כאשר דרושה לך הרשאה עבור פעולה. לדוגמה, באפשרותך לשלוח בקשה לדואר אלקטרוני לכמה נמענים המבקשים את הסכמתך להצעת פרוייקט.

  • כן ללא    
   השתמש בעת הצורך באפשרות כן או לא. זוהי דרך טובה לבצע תשאול מהיר.

  • כן לא אולי    
   השתמש באפשרות זו כאשר אינך מעוניין להגביל את האפשרויות כן ולא. אפשרות הצבעה זו מציעה תגובה חלופית.

  • מותאם אישית    
   השתמש כדי ליצור שמות של לחצני הצבעה מותאמים אישית משלך. לדוגמה, תוכל לבקש מעמיתיך לעבודה לבחור יום לישיבת צוות קבועה מבין שלושה ימים בשבוע.

לחצן הצבעה מותאם אישית

אם בחרת לחצן הצבעה מותאם אישית , בצע את הפעולות הבאות:

 1. בתיבת הדו מאפיינים , תחת אפשרויות הצבעה ומעקב, בחר בתיבת הסימון השתמש בלחצני הצבעה .

 2. השתמש באפשרויות ברירת המחדל ללחצן או מחק את אפשרויות ברירת המחדל ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי, והשתמש בנקודה-פסיק כדי להפריד בין שמות הלחצנים.

 3. לחץ על סגור.

חשוב: אם תחיל הרשאות של ניהול זכויות מידע (IRM) (הכרטיסיה אפשרויות > הפקודה הרשאה) על הודעה כלשהי, הנמען לא יראה את אפשרויות ההצבעה.

 • הנמענים יכולים להצביע בחלונית קריאה או בהודעה פתוחה. בחלונית הקריאה, לחץ על השורה לחץ כאן כדי להצביע בכותרת ההודעה ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה. בהודעה פתוחה, בכרטיסיה הודעה , בקבוצה תגובה , לחץ על הצבעהולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

 • השולח יכול לראות את כל התגובות בטבלה. באחת מהודעות התגובה, לחץ על השורה השיב השולח בכותרת ההודעה ולאחר מכן לחץ על הצג תגובות הצבעה.

 1. פתח את ההודעה המקורית עם לחצני הצבעה ששלחת. הודעה זו ממוקמת בדרך-כלל בתיקיה פריטים שנשלחו.

 2. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הצג, לחץ על מעקב.

  הערה: מעקב אינו מופיע עד לפחות נמען אחד של הודעת הדואר האלקטרוני השיב באמצעות ההצבעה שלו.

מעקב אחר תוצאות תשאול והדפסה

בעת יצירה ושליחה של סקר בדואר אלקטרוני לאחרים, ייתכן שתרצה לעקוב אחר התוצאות ולהדפיס אותן. ניתן להעתיק במהירות את תוצאות ההצבעה למסמך Word ריק או להודעת דואר אלקטרוני חדשה, או להעתיק אותן ל- Excel כדי שתוכל לעבוד עם הנתונים מאוחר יותר.

 1. ב-Outlook, בתיקיה פריטים שנשלחו, פתח את הודעת הדואר האלקטרוני ששלחת, המכילה את הסקר להצבעה.

 2. לחץ על הודעה > מעקב.

  עצה: לחצן 'מעקב' לא יופיע עד שתתבצע לפחות הצבעה אחת.

  מעקב אחר הצבעות בסקר

 3. כדי להדפיס את תוצאות הסקר, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להדפסה מהירה, הקש Alt + Print Screen ‏(PrtScrn) בלוח המקשים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • ב- Word‏, לחץ על מסמך ריק ולאחר מכן לחץ על הדבק.

   • ב- Outlook‏, לחץ על בית‏ > דואר אלקטרוני חדש ולאחר מכן לחץ על הדבק.

    לחץ על קובץ >‏ הדפס, ציין מדפסת ולאחר מכן לחץ על הדפס.

  • כדי למיין נתוני התוצאות ולעבוד עמם ב- Excel‏, תחילה בצע את הפעולות הבאות:

   1. לחץ על הודעה >‏ מעקב.

   2. בלוח המקשים, לחץ והחזק את מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על העכבר וגרור אותו כדי לבחור את כל השמות והתשובות ברשימה.

   3. בלוח המקשים, הקש Ctrl + C.

   4. פתח את Excel ובחר חוברת עבודה ריקה.

   5. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על התא בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן לחץ על הדבק.

    לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר 'הדבק'

  • כדי להתאים את העמודות לגודל הטקסט, מקם את הסמן בין כותרות העמודות ולחץ פעמיים.

   לחץ בין העמודות A ו- B ולאחר מכן לחץ פעמיים

   לחץ על קובץ > Print, ציין מדפסת ולאחר מכן לחץ על הדפס.

הערה: נדרש חשבון Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 או Exchange Server 2007. מרבית החשבונות הביתיים והאישיים אינם משתמשים ב- Microsoft Exchange.

 1. צור הודעת דואר אלקטרוני, או השב או העבר הודעה שקיבלת.

 2. בכרטיסיה אפשרויות , בקבוצה מעקב , לחץ על השתמש בלחצני הצבעה.

 3. בחר באחת מהאפשרויות הבאות:

  • אשר דחה    
   אפשרות זו מומלצת כאשר דרושה לך הרשאה עבור פעולה. לדוגמה, באפשרותך לשלוח בקשה לדואר אלקטרוני לכמה נמענים המבקשים את הסכמתך להצעת פרוייקט.

  • כן ללא    
   כאשר כל שעליך לעשות הוא ' כן ' או ' לא ', זוהי דרך טובה לבצע תשאול מהיר.

  • כן לא אולי    
   כאשר אינך מעוניין להגביל את האפשרויות כן ולא, אפשרות הצבעה זו מציעה תגובה חלופית.

  • מותאם אישית    
   צור שמות לחצני הצבעה מותאמים אישית משלך. לדוגמה, תוכל לבקש מעמיתיך לעבודה לבחור יום לישיבת צוות קבועה מבין שלושה ימים בשבוע.

   • בתיבת הדו אפשרויות הודעה , תחת אפשרויות הצבעה ומעקב, בחר בתיבת הסימון השתמש בלחצני הצבעה .

   • בחר ומחק את שמות הלחצנים המוגדרים כברירת מחדל ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי. שמות לחצנים נפרדים באמצעות נקודה-פסיק.

    תיבת הדו-שיח 'אפשרויות הודעה'

   • לחץ על סגור.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על אפשרויות דואר אלקטרוניולאחר מכן לחץ על אפשרויות מעקב.

 3. כדי לבחור את אפשרויות העיבוד, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • רישום אוטומטי של תגובות בפריט   
   המקורי בחר את תיבת הסימון עבד בקשות ותגובות בעת הגעתן .

  • מחיקת תגובות ריקות   
   תגובה ריקה היא הודעה שאינה מכילה הערות מהשולח פרט להצבעה.

הערה: כדי לסקור את התגובות בתיבת הדואר הנכנס שלך לפני ההקלטה, נקה את תיבת הסימון עבד בקשות ותגובות בעת הגעתן .

 1. פתח את ההודעה המקורית עם לחצני הצבעה ששלחת. הודעה זו ממוקמת בדרך-כלל בתיקיה פריטים שנשלחו.

 2. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הצג, לחץ על מעקב.

  הערה: מעקב אינו מופיע עד שנמען אחד לפחות של הודעת הדואר האלקטרוני השיב באמצעות ההצבעה שלו.

 3. בחר את התגובות שברצונך להעתיק. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כל השורות    

   • לחץ על השורה הראשונה, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על השורה האחרונה.

  • שורות שאינן סמוכות    

   • לחץ על השורה הראשונה, החזק את מקש CTRL לחוץ ולאחר מכן לחץ על שורות נוספות.

 4. הקש CTRL+C.

 5. הפעל את Excel.

 6. בחר תא ולאחר מכן הקש CTRL + V.

 1. פתח את ההודעה המקורית עם לחצני הצבעה ששלחת. הודעה זו ממוקמת בדרך-כלל בתיקיה פריטים שנשלחו.

 2. בכרטיסיה הודעה, בקבוצה הצג, לחץ על מעקב.

  הערה: מעקב אינו מופיע עד לפחות נמען אחד של הודעת הדואר האלקטרוני השיב באמצעות ההצבעה שלו.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×