יצירת תרשים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ייתכן שחלק מהתוכן בנושא זה לא יהיה ישים בשפות מסוימות.

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

תרשימים מציגים נתונים בתבנית גרפית. כך הם עוזרים לך ולקהל שלך להציג באופן חזותי קשרי גומלין בין נתונים. בעת יצירת תרשים, באפשרותך לבחור מתוך סוגים רבים של תרשימים (לדוגמה, תרשים טורים מוערם או תרשים עוגה מופרדת תלת-ממדי). לאחר יצירת תרשים, באפשרותך להתאים אותו אישית על-ידי החלת פריסות או סגנונות מהירים של תרשים.

חשוב: דרושה לך להתקין כדי ליצור או לשנות תרשים של Excel. באפשרותך לסדר עותק של Excel ב- אתר האינטרנט של Microsoft.

מידע על הרכיבים של תרשים

תרשימים כוללים כמה רכיבים, כגון כותרת, תוויות צירים, מקרא וקווי רשת. באפשרותך להסתיר או להציג רכיבים אלה, ובאפשרותך גם לשנות את מיקומם ואת עיצובם.

תרשים Office עם הסברים

הסבר 1 כותרת תרשים

הסבר 2 אזור התוויית נתונים

הסבר 3 מקרא

כותרות של צירים

הסבר 5 תוויות צירים

הסבר 6 סימוני שנתות

הסבר 7 קווי רשת

יצירת תרשים

באפשרותך ליצור תרשים ב- Excel, ב- Word וב- PowerPoint. עם זאת, נתוני התרשים מוזנים ונשמרים בגליון Excel.‏ בעת הוספת תרשים ב- Word או ב- PowerPoint, גיליון חדש נפתח ב- Excel.‏ בעת שמירת מסמך Word או מצגת PowerPoint המכילים תרשים, נתוני Excel המשמשים כבסיס של התרשים נשמרים באופן אוטומטי בתוך מסמך Word או מצגת PowerPoint אלה.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת הוספת תרשים, לחץ על סוג תרשים ולאחר מכן לחץ על התרשים שברצונך להוסיף.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הוספת תרשים'

  בעת הוספת תרשים ב- Word או ב- PowerPoint, נפתח גליון Excel המכיל טבלה של נתונים לדוגמה.

 3. ב- Excel, החלף את הנתונים לדוגמה בנתונים שברצונך להתוות בתרשים. אם כבר יש לך את הנתונים בטבלה אחרת, באפשרותך להעתיק את הנתונים מטבלה זו ולאחר מכן להדביק אותם מעל הנתונים לדוגמה. עיין בטבלה הבאה לקבלת הנחיות לגבי אופן סידור הנתונים כך שיתאימו לסוג התרשים.

עבור סוג תרשים זה

סדר את הנתונים

תרשים שטח, עמודות, טורים, טבעת, קו, מכ"ם או פני שטח

בעמודות או בשורות, כמו בדוגמאות הבאות:

סידרה 1

סידרה 2

קטגוריה א'

10

12

קטגוריה ב'

11

14

קטגוריה ג'

9

15

או

קטגוריה א'

קטגוריה ב'

סידרה 1

10

11

סידרה 2

12

14

תרשים בועות

בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים וערכי גודל בועה בעמודות סמוכות, כגון:

ערכי x

ערך y ‏1

גודל 1

‎0.7

2.7

4

1.8

‎3^2

5

2.6

0.08

6

תרשים עוגה

בעמודה או בשורה אחת של נתונים ובעמודה או בשורה אחת של תוויות נתונים, כמו בדוגמאות הבאות:

מכירות

רבעון ראשון

25

רבעון שני

30

רבעון שלישי

45

או

רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

מכירות

25

30

45

תרשים מניות

בעמודות או בשורות בסדר הבא, תוך שימוש בשמות או בתאריכים כתוויות, כמו בדוגמאות הבאות:

פתיחה

גבוה

נמוך

סגור

1/5/02

44

55

11

25

1/6/02

25

57

12

38

או

1/5/02

1/6/02

פתיחה

44

25

גבוה

55

57

נמוך

11

12

סגירה

25

38

תרשים xy (פיזור)

בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים בעמודות סמוכות, כמו בדוגמאות הבאות:

ערכי x

ערך y ‏1

‎0.7

2.7

1.8

‎3^2

2.6

0.08

או

ערכי x

‎0.7

1.8

2.6

ערך y ‏1

2.7

‎3^2

0.08

 1. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Office

 2. כדי לראות את תוצאות השינויים שביצעת, עבור אל Word.

  הערה: בעת סגירת מסמך ה- Word המכיל את התרשים, טבלת נתוני Excel של התרשים נסגרת באופן אוטומטי.

בחירת ציר התרשים שיודגש

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים, ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על התווה סידרה לפי שורה  התווה סידרה לפי שורה או התווה סידרה לפי עמודה  התווה סידרה לפי עמודה .

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

  אם האפשרות 'החלף התוויה' אינה זמינה

  האפשרות 'החלף התוויה' זמינה רק כאשר טבלת נתוני Excel של התרשים פתוחה, ועבור סוגי תרשימים מסוימים בלבד.

  1. לחץ על התרשים.

  2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על ערוך נתונים ב- Excel. הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

החלת פריסת תרשים מוגדרת מראש

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה תרשימים, תחת פריסות תרשים מהירות, לחץ על הפריסה הרצויה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'פריסות מהירה של תרשים'

  כדי להציג פריסות נוספות, הצבע על פריסה ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי פריסה מהירה שהחלת, הקש על COMMAND + Z.

החלת סגנון תרשים מוגדר מראש

סגנונות תרשים הם ערכה של צבעים ואפקטים משלימים שבאפשרותך להחיל על התרשים שלך. בעת בחירת סגנון תרשים, השינויים משפיעים על התרשים כולו.

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים.

 3. בכרטיסיה תרשימים, תחת סגנונות תרשים, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'סגנונות תרשים'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי סגנון שהחלת, הקש על COMMAND + Z.

הוספת כותרת תרשים

 1. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 2. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 3. תחת תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 4. בחר את הטקסט בתיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד כותרת תרשים.

למידע נוסף

עריכת נתונים בתרשים

שינוי תרשים

סוגי תרשימים

PowerPoint

תרשימים מציגים נתונים בתבנית גרפית. כך הם עוזרים לך ולקהל שלך להציג באופן חזותי קשרי גומלין בין נתונים. בעת יצירת תרשים, באפשרותך לבחור מתוך סוגים רבים של תרשימים (לדוגמה, תרשים טורים מוערם או תרשים עוגה מופרדת תלת-ממדי). לאחר יצירת תרשים, באפשרותך להתאים אותו אישית על-ידי החלת פריסות או סגנונות מהירים של תרשים.

חשוב: דרושה לך להתקין כדי ליצור או לשנות תרשים של Excel. באפשרותך לסדר עותק של Excel ב- אתר האינטרנט של Microsoft.

מידע על הרכיבים של תרשים

תרשימים כוללים כמה רכיבים, כגון כותרת, תוויות צירים, מקרא וקווי רשת. באפשרותך להסתיר או להציג רכיבים אלה, ובאפשרותך גם לשנות את מיקומם ואת עיצובם.

תרשים Office עם הסברים

הסבר 1 כותרת תרשים

הסבר 2 אזור התוויית נתונים

הסבר 3 מקרא

כותרות של צירים

הסבר 5 תוויות צירים

הסבר 6 סימוני שנתות

הסבר 7 קווי רשת

יצירת תרשים

באפשרותך ליצור תרשים ב- Excel, ב- Word וב- PowerPoint. עם זאת, נתוני התרשים מוזנים ונשמרים בגליון Excel.‏ בעת הוספת תרשים ב- Word או ב- PowerPoint, גיליון חדש נפתח ב- Excel.‏ בעת שמירת מסמך Word או מצגת PowerPoint המכילים תרשים, נתוני Excel המשמשים כבסיס של התרשים נשמרים באופן אוטומטי בתוך מסמך Word או מצגת PowerPoint אלה.

 1. בכרטיסיה תרשימים, תחת הוספת תרשים, לחץ על סוג תרשים ולאחר מכן לחץ על התרשים שברצונך להוסיף.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הוספת תרשים'

  בעת הוספת תרשים ב- Word או ב- PowerPoint, נפתח גליון Excel המכיל טבלה של נתונים לדוגמה.

 2. ב- Excel, החלף את הנתונים לדוגמה בנתונים שברצונך להתוות בתרשים. אם כבר יש לך את הנתונים בטבלה אחרת, באפשרותך להעתיק את הנתונים מטבלה זו ולאחר מכן להדביק אותם מעל הנתונים לדוגמה. עיין בטבלה הבאה לקבלת הנחיות לגבי אופן סידור הנתונים כך שיתאימו לסוג התרשים.

עבור סוג תרשים זה

סדר את הנתונים

תרשים שטח, עמודות, טורים, טבעת, קו, מכ"ם או פני שטח

בעמודות או בשורות, כמו בדוגמאות הבאות:

סידרה 1

סידרה 2

קטגוריה א'

10

12

קטגוריה ב'

11

14

קטגוריה ג'

9

15

או

קטגוריה א'

קטגוריה ב'

סידרה 1

10

11

סידרה 2

12

14

תרשים בועות

בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים וערכי גודל בועה בעמודות סמוכות, כגון:

ערכי x

ערך y ‏1

גודל 1

‎0.7

2.7

4

1.8

‎3^2

5

2.6

0.08

6

תרשים עוגה

בעמודה או בשורה אחת של נתונים ובעמודה או בשורה אחת של תוויות נתונים, כמו בדוגמאות הבאות:

מכירות

רבעון ראשון

25

רבעון שני

30

רבעון שלישי

45

או

רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

מכירות

25

30

45

תרשים מניות

בעמודות או בשורות בסדר הבא, תוך שימוש בשמות או בתאריכים כתוויות, כמו בדוגמאות הבאות:

פתיחה

גבוה

נמוך

סגור

1/5/02

44

55

11

25

1/6/02

25

57

12

38

או

1/5/02

1/6/02

פתיחה

44

25

גבוה

55

57

נמוך

11

12

סגירה

25

38

תרשים xy (פיזור)

בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים בעמודות סמוכות, כמו בדוגמאות הבאות:

ערכי x

ערך y ‏1

‎0.7

2.7

1.8

‎3^2

2.6

0.08

או

ערכי x

‎0.7

1.8

2.6

ערך y ‏1

2.7

‎3^2

0.08

 1. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Office

 2. כדי לראות את השינויים שביצעת, עבור ל- PowerPoint.

  הערה: בעת סגירת מצגת ה- PowerPoint המכילה את התרשים, טבלת נתוני Excel של התרשים נסגרת באופן אוטומטי.

בחירת ציר התרשים שיודגש

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים, ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על התווה סידרה לפי שורה  התווה סידרה לפי שורה או התווה סידרה לפי עמודה  התווה סידרה לפי עמודה .

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

  אם האפשרות 'החלף התוויה' אינה זמינה

  האפשרות 'החלף התוויה' זמינה רק כאשר טבלת נתוני Excel של התרשים פתוחה, ועבור סוגי תרשימים מסוימים בלבד.

  1. לחץ על התרשים.

  2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על החץ ליד ערוך ולאחר מכן לחץ על ערוך נתונים ב- Excel. הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'נתונים'

החלת פריסת תרשים מוגדרת מראש

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת פריסות תרשים מהירות, לחץ על הפריסה הרצויה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'פריסות מהירה של תרשים'

  כדי להציג פריסות נוספות, הצבע על פריסה ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי פריסה מהירה שהחלת, הקש על COMMAND + Z.

החלת סגנון תרשים מוגדר מראש

סגנונות תרשים הם ערכה של צבעים ואפקטים משלימים שבאפשרותך להחיל על התרשים שלך. בעת בחירת סגנון תרשים, השינויים משפיעים על התרשים כולו.

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת סגנונות תרשים, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'סגנונות תרשים'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי סגנון שהחלת, הקש על COMMAND + Z.

הוספת כותרת תרשים

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. בחר את הטקסט בתיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד כותרת תרשים.

למידע נוסף

עריכת נתונים בתרשים

שינוי תרשים

סוגי תרשימים

הנפשת טקסט, אובייקטים וקבצים תרשימים ב- PowerPoint for Mac

Excel

תרשימים מציגים נתונים בתבנית גרפית. כך הם עוזרים לך ולקהל שלך להציג באופן חזותי קשרי גומלין בין נתונים. בעת יצירת תרשים, באפשרותך לבחור מתוך סוגים רבים של תרשימים (לדוגמה, תרשים טורים מוערם או תרשים עוגה מופרדת תלת-ממדי). לאחר יצירת תרשים, באפשרותך להתאים אותו אישית על-ידי החלת פריסות או סגנונות מהירים של תרשים.

הערה: גלריית חוברות העבודה של Excel ב- Excel for Mac 2011 מחליפה את 'אשף התרשימים' לשעבר. כברירת מחדל, גלריית חוברות העבודה של Excel נפתחת בעת פתיחת Excel. מהגלריה, באפשרותך לחפש תבניות וליצור חוברת עבודה חדשה בהתבסס על אחת מהן. אם אינך רואה את גלריית חוברות העבודה של Excel, בתפריט קובץ, לחץ על חדש מתבנית.

מידע על הרכיבים של תרשים

תרשימים כוללים כמה רכיבים, כגון כותרת, תוויות צירים, מקרא וקווי רשת. באפשרותך להסתיר או להציג רכיבים אלה, ובאפשרותך גם לשנות את מיקומם ואת עיצובם.

תרשים Office עם הסברים

הסבר 1 כותרת תרשים

הסבר 2 אזור התוויית נתונים

הסבר 3 מקרא

כותרות של צירים

הסבר 5 תוויות צירים

הסבר 6 סימוני שנתות

הסבר 7 קווי רשת

יצירת תרשים

 1. בגיליון, סדר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים. עיין בטבלה הבאה לקבלת הנחיות לגבי אופן סידור הנתונים כך שיתאימו לסוג התרשים.

עבור סוג תרשים זה

סדר את הנתונים

תרשים שטח, עמודות, טורים, טבעת, קו, מכ"ם או פני שטח

בעמודות או בשורות, כמו בדוגמאות הבאות:

סידרה 1

סידרה 2

קטגוריה א'

10

12

קטגוריה ב'

11

14

קטגוריה ג'

9

15

או

קטגוריה א'

קטגוריה ב'

סידרה 1

10

11

סידרה 2

12

14

תרשים בועות

בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים וערכי גודל בועה בעמודות סמוכות, כגון:

ערכי x

ערך y ‏1

גודל 1

‎0.7

2.7

4

1.8

‎3^2

5

2.6

0.08

6

תרשים עוגה

בעמודה או בשורה אחת של נתונים ובעמודה או בשורה אחת של תוויות נתונים, כמו בדוגמאות הבאות:

מכירות

רבעון ראשון

25

רבעון שני

30

רבעון שלישי

45

או

רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

מכירות

25

30

45

תרשים מניות

בעמודות או בשורות בסדר הבא, תוך שימוש בשמות או בתאריכים כתוויות, כמו בדוגמאות הבאות:

פתיחה

גבוה

נמוך

סגור

1/5/02

44

55

11

25

1/6/02

25

57

12

38

או

1/5/02

1/6/02

פתיחה

44

25

גבוה

55

57

נמוך

11

12

סגירה

25

38

תרשים xy (פיזור)

בעמודות, תוך מיקום ערכי ה- x בעמודה הראשונה וערכי ה- y התואמים בעמודות סמוכות, כמו בדוגמאות הבאות:

ערכי x

ערך y ‏1

‎0.7

2.7

1.8

‎3^2

2.6

0.08

או

ערכי x

‎0.7

1.8

2.6

ערך y ‏1

2.7

‎3^2

0.08

 1. בחר את השורות והעמודות שברצונך לכלול בתרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת הוספת תרשים, לחץ על סוג תרשים ולאחר מכן לחץ על התרשים שברצונך להוסיף.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'הוספת תרשים'

 3. כדי לשנות את מספר השורות והעמודות הכלולות בתרשים, הנח את המצביע על הפינה השמאלית התחתונה של הנתונים שנבחרו ולאחר מכן גרור כדי לבחור נתונים נוספים. בדוגמה הבאה, הטבלה מתרחבת כדי לכלול קטגוריות וסדרות נתונים נוספות.

  בחירת נתונים נוספים עבור תרשים של Excel

  עצה: כדי למנוע את הצגת נתונים אלה בתרשים, ניתן להסתיר שורות ועמודות בטבלה.

בחירת ציר התרשים שיודגש

לאחר יצירת תרשים, ייתכן שתרצה לשנות את האופן שבו שורות ועמודות בטבלה מותוות בתרשים.  לדוגמה, הגירסה הראשונה של התרשים עשויה להתוות את שורות הנתונים מהטבלה בציר האנכי (ערכים) של התרשים, ואת עמודות הנתונים בציר האופקי (קטגוריות). בדוגמה הבאה, התרשים מדגיש את המכירות לפי כלי נגינה.

תרשים המציג מכירות לפי קטגוריה

עם זאת, אם ברצונך שהתרשים ידגיש את המכירות לפי חודש, תוכל לשנות את אופן ההתוויה של התרשים.

תרשים המציג מכירות לפי חודש

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת נתונים, לחץ על התווה סידרה לפי שורה  התווה סידרה לפי שורה או התווה סידרה לפי עמודה  התווה סידרה לפי עמודה .

  הכרטיסיה 'תרשימים' של Excel, הקבוצה 'נתונים'

החלת פריסת תרשים מוגדרת מראש

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת פריסות תרשים מהירות, לחץ על הפריסה הרצויה.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'פריסות מהירה של תרשים'

  כדי להציג פריסות נוספות, הצבע על פריסה ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי פריסה מהירה שהחלת, הקש על COMMAND + Z.

החלת סגנון תרשים מוגדר מראש

סגנונות תרשים הם ערכה של צבעים ואפקטים משלימים שבאפשרותך להחיל על התרשים שלך. בעת בחירת סגנון תרשים, השינויים משפיעים על התרשים כולו.

 1. לחץ על התרשים.

 2. בכרטיסיה תרשימים, תחת סגנונות תרשים, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'תרשימים', הקבוצה 'סגנונות תרשים'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  כדי לבטל באופן מיידי סגנון שהחלת, הקש על COMMAND + Z.

הוספת כותרת תרשים

 1. לחץ על התרשים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסת תרשים.

 2. תחת תוויות, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על הכותרת הרצויה.

  הכרטיסיה 'פריסת תרשים', הקבוצה 'תוויות'

 3. בחר את הטקסט בתיבה כותרת תרשים ולאחר מכן הקלד כותרת תרשים.

למידע נוסף

עריכת נתונים בתרשים

שינוי תרשים

סוגי תרשימים

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×