תרשימים

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

יצירת תרשים מההתחלה עד הסוף

באפשרותך ליצור תרשים בסיסי על-ידי בחירת החלק מהטווח שברצונך שייכלל בתרשים ולאחר מכן לחיצה על סוג התרשים הרצוי בכרטיסיה הוספה שבקבוצה תרשימים ברצועת הכלים. לחלופין, פשוט הקש Alt+F1 כדי ש- Excel ייצור עבורך תרשים טורים פשוט באופן אוטומטי. משם, עומדות בפניך כמה אפשרויות לשינוי התרשים בהתאם לרצונך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד אודות תרשימים

יצירה או שינוי של תרשים

 1. יצירת תרשים בסיסי

 2. שינוי הפריסה או הסגנון של תרשים

 3. הוספה או הסרה של כותרות או תוויות נתונים

 4. הצגה או הסתרה של מקרא

 5. הצגה או הסתרה של צירי תרשים או קווי רשת

 6. שינוי מקום או גודל של תרשים

 7. שמירת תרשים כתבנית

מבט כולל על תרשימים

תרשימים משמשים להצגת סידרה של נתונים מספריים בתבנית גרפית כדי להקל על הבנת כמויות גדולות של נתונים וקשרי הגומלין בין סדרות שונות של נתונים.

כדי ליצור תרשים ב- Excel, עליך להתחיל בהזנת הנתונים המספריים עבור התרשים ב- גליון עבודה. לאחר מכן, באפשרותך להתוות את הנתונים בתרשים על-ידי בחירת סוג התרשים שבו תרצה להשתמש בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים.

נתונים ותרשים של גליון עבודה

1. נתוני גליון עבודה

2. תרשים שנוצר מנתוני גליון עבודה

Excel תומך בסוגי תרשימים רבים כדי לסייע לך בהצגת נתונים בדרכים בעלות משמעות עבור הקהל שלך. בעת יצירת תרשים או שינוי של תרשים קיים, באפשרותך לבחור מתוך מגוון של סוגי תרשימים (כגון תרשים טורים או תרשים עוגה) וסוגי המשנה שלהם (כגון תרשים טורים מוערמים או תרשים עוגה תלת-ממדי). באפשרותך גם ליצור תרשים משולב על-ידי שימוש ביותר מסוג תרשים אחד בתרשים שלך.

תרשים משולב

דוגמה לתרשים משולב המשתמש בתרשים טורים ובתרשים קו.

לקבלת מידע נוסף על סוגי התרשימים שניתן לבחור ב- Excel, ראה סוגי תרשימים זמינים.

היכרות עם רכיבי תרשים

תרשים כולל רכיבים רבים. חלק מהרכיבים מוצגים כברירת מחדל, ואחרים ניתנים להוספה לפי הצורך. באפשרותך לשנות את תצוגת רכיבי התרשים על-ידי שינוי מיקומם בתרשים, שינוי הגודל שלהם או שינוי העיצוב שלהם. באפשרותך גם להסיר רכיבי תרשים שאינך מעוניין להציג.

תרשים והרכיבים הכלולים בו

1. אזור תרשים התרשים.

2. אזור התוויית נתונים התרשים.

3. הנקודות נתונים של הסדרת נתונים המותווים בתרשים.

4. הציר האופקי (קטגוריות) והציר האנכי (ערכים) ציר שלאורכם הנתונים מותווים בתרשים.

5. מקרא התרשים.

6. כותרת תרשים וציר שבה ניתן להשתמש בתרשים.

7. תווית נתונים שבה ניתן להשתמש כדי לזהות את הפרטים של נקודת נתונים בסידרת נתונים.

לראש הדף

שינוי תרשים בסיסי כך שיענה על הדרישות שלך

לאחר יצירת תרשים, באפשרותך לשנות כל אחד מהרכיבים שלו. לדוגמה, ייתכן שתרצה לשנות את אופן הצגת הצירים, להוסיף כותרת תרשים, להזיז או להסתיר את המקרא או להציג רכיבי תרשים נוספים.

כדי לשנות תרשים, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • לשנות את התצוגה של צירי התרשים    באפשרותך לציין את קנה המידה של הצירים ולהתאים את המרווח בין הערכים או הקטגוריות המוצגים. כדי להפוך את התרשים לקל יותר לקריאה, באפשרותך גם להוסיף סימוני שנתות לציר ולציין את המרווח שבו יופיעו.

 • להוסיף כותרות ותוויות נתונים לתרשים    כדי לסייע להבהיר את המידע המוצג בתרשים, באפשרותך להוסיף כותרת תרשים, כותרות צירים ותוויות נתונים.

 • להוסיף מקרא או טבלת נתונים    באפשרותך להציג או להסתיר מקרא, לשנות את המיקום שלו או לשנות את הערכים שבו. בתרשימים מסוימים ניתן גם להראות טבלת נתונים המציגה את מפתחות מקרא ואת הערכים המוצגים בתרשים.

 • להחיל אפשרויות מיוחדות עבור כל סוג תרשים    עבור סוגי תרשימים שונים זמינים קווים מיוחדים (כגון קווי גבוה-נמוך וקווי מגמה), עמודות (כגון עמודות מעלה-מטה וקווי שגיאה), סמני נתונים ואפשרויות אחרות.

לראש הדף

החלת פריסת תרשים וסגנון תרשים מוגדרים מראש לקבלת מראה מקצועי

במקום לשנות או להוסיף רכיבי תרשים או לעצב את התרשים באופן ידני, ניתן להחיל במהירות על התרשים פריסה וסגנון מוגדרים מראש. Excel מספק מגוון פריסות וסגנונות שימושיים מוגדרים מראש. עם זאת, באפשרותך לכוונן פריסה או סגנון בהתאם למידת הצורך על-ידי עריכת שינויים ידניים בפריסה ובעיצוב של רכיבי תרשים נפרדים, כגון אזור התרשים, אזור התוויית הנתונים, סדרות הנתונים או המקרא של התרשים.

בעת החלה של פריסת תרשים מוגדרת מראש, מוצגת ערכה ספציפית של רכיבי תרשים (כמו כותרות, מקרא, טבלת נתונים או תוויות נתונים) בסידור מסוים בתרשים. באפשרותך לבחור מתוך מגוון פריסות הכלולות עבור כל סוג תרשים.

בעת החלת סוג תרשים מוגדר מראש, התרשים מעוצב בהתבסס על ערכת נושא של המסמך שהחלת, כך שהתרשים תואם לצבעי ערכת נושא (ערכת צבעים), לגופני ערכת נושא (ערכת גופנים עבור הכותרות וגוף הטקסט) ולאפקטים של ערכת נושא (ערכת קווים ואפקטי מילוי) של הארגון או שלך.

אין באפשרותך ליצור פריסות או סגנונות של תרשימים משלך, אך באפשרותך ליצור תבניות תרשימים הכוללות את פריסת התרשים והעיצוב הרצויים.

לראש הדף

הוספת עיצוב מושך לעין לתרשים

בנוסף להחלה של סגנון תרשים מוגדר מראש, באפשרותך להחיל בקלות עיצוב על רכיבי תרשים בודדים כמו סמני נתונים, אזור התרשים, אזור התוויית הנתונים, והמספרים והטקסט בכותרות ובתוויות כדי לשוות לתרשים שלך מראה מותאם אישית ומושך לעין. ניתן להחיל סגנונות צורה ספציפיים וסגנונות WordArt, וכן לעצב את הצורות והטקסט של רכיבי תרשים באופן ידני.

כדי להוסיף עיצוב, באפשרותך לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • למלא רכיבים בתרשים    באפשרותך להשתמש בצבעים, במרקמים, בתמונות ובמילויים הדרגתיים כדי לסייע במשיכת תשומת הלב לרכיבים ספציפיים בתרשים.

 • לשנות את המיתאר של רכיבי תרשים    באפשרותך להשתמש בצבעים, בסגנונות קו ובעובי קו כדי להדגיש רכיבים בתרשים.

 • להוסיף אפקטים מיוחדים לרכיבים בתרשים    באפשרותך להחיל אפקטים מיוחדים, כגון צל, השתקפות, זוהר, קצוות רכים, מסגרת משופעת וסיבוב תלת-ממדי על צורות של רכיבים בתרשים כדי להעניק לתרשים מראה מלוטש.

 • לעצב טקסט ומספרים    באפשרותך לעצב טקסט ומספרים בכותרות, תוויות ותיבות טקסט בתרשים בדומה לאופן העיצוב של טקסט ומספרים בגליון עבודה. כדי להבליט טקסט ומספרים, באפשרותך גם להחיל סגנונות WordArt.

לראש הדף

שימוש חוזר בתרשימים על-ידי יצירת תבניות תרשימים

אם ברצונך לעשות שימוש חוזר בתרשים שהתאמת אישית כדי שיענה על הדרישות שלך, באפשרותך לשמור תרשים זה כתבנית תרשים (‎*.crtx) בתיקיית תבניות התרשימים. לאחר מכן, כאשר תיצור תרשים, תוכל להחיל את תבנית התרשים בדיוק כפי שאתה מוסיף כל סוג אחר של תרשים מוכלל. למעשה, תבניות תרשימים הן סוגי תרשימים מותאמים אישית — באפשרותך להשתמש בהן גם כדי לשנות את סוג התרשים של תרשים קיים. אם אתה משתמש בתבנית תרשים ספציפית לעתים קרובות, באפשרותך לשמור אותה כסוג התרשים המוגדר כברירת מחדל.

לראש הדף

שלב 1: יצירת תרשים בסיסי

עבור רוב התרשימים, כגון תרשימי טורים ותרשימי עמודות, באפשרותך להתוות את הנתונים שסידרת בשורות או בעמודות בגליון עבודה בתוך תרשים. עם זאת, סוגי תרשימים מסוימים (כגון תרשימי עוגה ותרשימי בועות) דורשים סידור נתונים ספציפי.

 1. בגליון העבודה, סדר את הנתונים שברצונך להתוות בתרשים.

  ניתן לסדר את הנתונים בשורות או בעמודות — Excel קובע באופן אוטומטי את הדרך הטובה ביותר להתוות את הנתונים בתרשים. סוגי תרשימים מסוימים (כגון תרשימי עוגה ותרשימי בועות) דורשים סידור נתונים ספציפי.

  כיצד לסדר נתונים בגליון העבודה

  עבור סוג תרשים זה

  סדר את הנתונים

  תרשים טורים, עמודות, קו, שטח, פני שטח או מכ"ם

  תרשים עמודות ב- Excel

  בעמודות או בשורות, כגון:

  שנה

  תפוחים

  תפוזים

  בננות

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  או:

  פירות

  2013

  2014

  2015

  תפוחים

  800

  600

  50

  תפוזים

  600

  700

  90

  בננות

  50

  90

  150

  תרשים עוגה או טבעת

  עבור סדרת נתונים אחת, בעמודה או שורה אחת של נתונים ועמודה או שורה אחת של תוויות נתונים, כגון:

  A

  1.

  B

  2.

  C

  3.

  לחלופין:

  A

  B

  C

  1.

  2.

  3.

  עבור סדרות נתונים מרובות, בעמודות או שורות מרובות של נתונים ועמודה או שורה אחת של תוויות נתונים, כגון:

  A

  1.

  2.

  B

  3.

  4.

  C

  ‎'5

  6.

  לחלופין:

  A

  B

  C

  1.

  2.

  3

  4.

  ‎'5

  6.

  תרשים XY (פיזור) או בועות

  בעמודות, מיקום ערכי X בעמודה הראשונה וערכי Y המקבילים, וערכי גודל בועה בעמודות סמוכות, כגון:

  X

  y

  גודל בועה

  1.

  2.

  3

  4.

  ‎'5

  6.

  תרשים מניות

  בעמודות או בשורות בסדר הבא, תוך שימוש בשמות או בתאריכים כתוויות:

  ערכים גבוהים, ערכים נמוכים וערכי סגירה

  כגון:

  תאריך

  גבוה

  נמוך

  סגור

  1/1/2002

  46.125

  42

  44.063

  או:

  תאריך

  1/1/2002

  גבוה

  46.125

  נמוך

  42

  סגור

  44.063

 2. בחר תא כלשהו בטווח הנתונים שבו ברצונך להשתמש עבור התרשים.

  עצה    אם תבחר תא אחד בלבד, Excel יתווה באופן אוטומטי את כל התאים המכילים נתונים שסמוכים לתא זה. אם התאים שברצונך להתוות בתרשים אינם נמצאים בטווח רציף, באפשרותך לבחור טווחים או תאים שאינם סמוכים באמצעות Ctrl+לחיצה על לחצן העכבר השמאלי, כל עוד הבחירה יוצרת מלבן. באפשרותך גם להסתיר שורות או עמודות שאינך מעוניין להתוות בתרשים.

  עצה: כדי לבטל בחירת תאים, לחץ על תא כלשהו בגליון העבודה.

 3. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה תרשימים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על סוג התרשים ולאחר מכן לחץ על סוג משנה של התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  • כדי לראות את כל סוגי התרשימים הזמינים, לחץ על תמונת לחצן כדי להפעיל את תיבת הדו-שיח הוספת תרשים ולאחר מכן לחץ על החצים כדי לגלול בין סוגי התרשימים.

   תמונת רצועת הכלים של Excel

   עצה    תיאור מסך מציג את שם סוג התרשים כאשר אתה מניח את מצביע העכבר מעל כל סוג תרשים או סוג משנה של תרשים. לקבלת מידע נוסף אודות סוגי התרשימים שבהם ניתן להשתמש, ראה סוגי תרשימים זמינים.

 4. כברירת מחדל, התרשים מוצב בגליון העבודה כתרשים מוטבע. אם ברצונך למקם את התרשים בגיליון תרשים נפרד, באפשרותך לשנות את מיקומו על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ במקום כלשהו בתרשים המוטבע כדי להפעיל אותו.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה מיקום, לחץ על העברת תרשים.

   תמונה של רצועת הכלים

  3. תחת בחר היכן ברצונך למקם את התרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • כדי להציג את התרשים בגליון תרשים, לחץ על גיליון חדש.

    עצה    אם ברצונך להחליף את השם המוצע עבור התרשים, באפשרותך להקליד שם חדש בתיבה גיליון חדש.

   • כדי להציג את התרשים כתרשים מוטבע בגליון עבודה, לחץ על אובייקט ב ולאחר מכן לחץ על גליון עבודה בתיבה אובייקט ב.

 5. Excel מקצה באופן אוטומטי שם לתרשים, כגון תרשים1 אם זהו התרשים הראשון שאתה יוצר בגליון עבודה. כדי לשנות את שם התרשים, בצע את הפעולות הבאות:

  1. לחץ על התרשים.

  2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה מאפיינים, לחץ על תיבת הטקסט שם תרשים.

   עצה    במקרה הצורך, לחץ על סמל המאפיינים בקבוצה מאפיינים כדי להרחיב את הקבוצה.

  3. הקלד שם חדש.

  4. הקש ENTER.

הערות    

 • כדי ליצור במהירות תרשים המבוסס על סוג התרשים המוגדר כברירת מחדל, בחר את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש עבור התרשים ולאחר מכן הקש ALT+F1 או F11. בעת הקשה על ALT+F1, התרשים מוצג כתרשים מוטבע; בעת הקשה על F11, התרשים מוצג כגליון תרשים נפרד.

 • כשכבר אין לך צורך בתרשים, באפשרותך למחוק אותו. לחץ על התרשים כדי לבחור אותו ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

שלב 2: שינוי הפריסה או הסגנון של תרשים

לאחר יצירת תרשים, באפשרותך לשנות את המראה שלו באופן מיידי. במקום לשנות או להוסיף רכיבי תרשים או לעצב את התרשים באופן ידני, ניתן להחיל עליו במהירות פריסה וסגנון מוגדרים מראש. Excel מספק מגוון פריסות וסגנונות שימושיים מוגדרים מראש (או פריסות מהירות וסגנונות מהירים) שמהם באפשרותך לבחור, אך באפשרותך להתאים אישית פריסה או סגנון במידת הצורך על-ידי שינוי ידני של הפריסה והעיצוב של רכיבי תרשים נפרדים.

החלת פריסת תרשים מוגדרת מראש

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שברצונך לעצב באמצעות פריסת תרשים מוגדרת מראש.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פריסות תרשים, לחץ על פריסת התרשים שבה ברצונך להשתמש.

  תמונה של רצועת הכלים

  הערה    כאשר החלון של Excel מוקטן, פריסות תרשים יהיו זמינות בגלריה פריסה מהירה בקבוצה פריסות תרשים.

  עצה    כדי לראות את כל הפריסות הזמינות, לחץ על עוד תמונת לחצן .

לראש הדף

החלת סגנון תרשים מוגדר מראש

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שברצונך לעצב באמצעות סגנון תרשים מוגדר מראש.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סגנונות תרשים, לחץ על סגנון התרשים שבו ברצונך להשתמש.

  תמונה של רצועת הכלים

  הערה    כאשר החלון של Excel מוקטן, סגנונות תרשים יהיו זמינים בגלריה סגנונות מהירים של תרשים בקבוצה סגנונות תרשים.

  עצה    כדי לראות את כל סגנונות התרשימים המוגדרים מראש, לחץ על עוד תמונת לחצן .

לראש הדף

שינוי הפריסה של רכיבי תרשים באופן ידני

 1. לחץ על רכיב התרשים שעבורו ברצונך לשנות את הפריסה, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתרשים כדי להציג את כלי תרשימים.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ בתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, צירים או רקע, לחץ על לחצן רכיב התרשים שמתאים לרכיב התרשים שבחרת ולאחר מכן לחץ על אפשרות הפריסה הרצויה.

  תמונה של רצועת הכלים

  תמונה של רצועת הכלים

  תמונה של רצועת הכלים

הערה    אפשרויות הפריסה שתבחר יוחלו על רכיב התרשים שבחרת. לדוגמה, אם בחרת את כל התרשים, תוויות נתונים יוחלו על כל סדרת נתונים. אם נבחרה נקודת נתונים יחידה, תוויות נתונים יוחלו רק על סידרת הנתונים או על נקודת הנתונים שנבחרו.

לראש הדף

שינוי העיצוב של רכיבי תרשים באופן ידני

 1. לחץ על רכיב התרשים שעבורו ברצונך לשנות את הסגנון, או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור אותו מתוך רשימה של רכיבי תרשים.

  1. לחץ במקום כלשהו בתרשים כדי להציג את כלי תרשימים.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ בתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על רכיב התרשים הרצוי.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  1. כדי לעצב רכיב תרשים כלשהו שנבחר, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

  2. כדי לעצב צורה של רכיב תרשים שנבחר, בקבוצה סגנונות צורה, לחץ על הסגנון הרצוי או לחץ על מילוי צורה, מיתאר צורה או אפקטים של צורה ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

  3. כדי לעצב את הטקסט ברכיב תרשים שנבחר באמצעות WordArt, בקבוצה סגנונות WordArt, לחץ על סגנון. ניתן גם ללחוץ על מילוי טקסט, מיתאר טקסט או אפקטי טקסט ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

   הערה    לאחר החלת סגנון WordArt, לא תוכל להסיר את העיצוב של WordArt. אם אינך מעוניין בסגנון ה- WordArt שהחלת, באפשרותך לבחור סגנון WordArt אחר או ללחוץ על בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה כדי לחזור לעיצוב הטקסט הקודם.

   עצה    כדי להשתמש בעיצוב טקסט רגיל לעיצוב הטקסט ברכיבי תרשים, ניתן ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט או לבחור אותו, ולאחר מכן ללחוץ על אפשרויות העיצוב הרצויות בסרגל הכלים המצומצם. ניתן גם להשתמש בלחצני העיצוב שברצועת הכלים (הכרטיסיה בית, הקבוצה גופן).

לראש הדף

שלב 3: הוספה או הסרה של כותרות או תוויות נתונים

כדי להפוך תרשים למובן יותר, באפשרותך להוסיף כותרות, כגון כותרת תרשים וכותרות צירים. כותרות צירים זמינות בדרך כלל עבור כל הצירים שניתן להציג בתרשים, כולל צירי עומק (סדרות) בתרשימים תלת-ממדיים. חלק מסוגי התרשימים (כגון תרשימי מכ"ם) כוללים צירים, אך לא ניתן להציג בהם כותרות צירים. גם בסוגי תרשימים ללא צירים (כגון תרשימי עוגה וטבעת) לא ניתן להציג כותרות צירים.

ניתן גם לקשר כותרות תרשימים וצירים לטקסט תואם בתאי גליון עבודה על-ידי יצירת הפניה לתאים אלה. כותרות מקושרות מתעדכנות באופן אוטומטי בתרשים בעת שינוי הטקסט התואם בגליון העבודה.

כדי לזהות במהירות סדרת נתונים בתרשים, באפשרותך להוסיף תוויות נתונים לנקודות נתונים של התרשים. כברירת מחדל, תוויות הנתונים מקושרות לערכים בגליון העבודה ומתעדכנות באופן אוטומטי כאשר מתבצעים שינויים בערכים אלה.

הוספת כותרת תרשים

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שברצונך להוסיף לו כותרת.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרת תרשים.

  תמונה של רצועת הכלים

 3. לחץ על כותרת שכבת-על ממורכזת או על מעל התרשים.

 4. בתיבת הטקסט כותרת תרשים המופיעה בתרשים, הקלד את הטקסט הרצוי.

  עצה    כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ כדי למקם את המצביע במקום שבו ברצונך לעבור שורה ולאחר מכן הקש ENTER.

 5. כדי לעצב את הטקסט, בחר אותו ולאחר מכן לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות בסרגל הכלים המצומצם.

  עצה    ניתן גם להשתמש בלחצני העיצוב שברצועת הכלים (הכרטיסיה בית, הקבוצה גופן). כדי לעצב את הכותרת כולה, באפשרותך ללחוץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני, ללחוץ על עיצוב כותרת תרשים ולאחר מכן לבחור באפשרויות העיצוב הרצויות.

לראש הדף

הוספת כותרות צירים

 1. לחץ במקום כלשהו בתרשים שברצונך להוסיף בו כותרות ציר.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על כותרות צירים.

  תמונה של רצועת הכלים

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף כותרת לציר אופקי ראשי (קטגוריות), לחץ על כותרת ציר אופקי ראשי ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

   עצה    אם התרשים כולל ציר אופקי משני, ניתן גם ללחוץ על כותרת ציר אופקי משני.

  • כדי להוסיף כותרת לציר אנכי ראשי (ערך), לחץ על כותרת ציר אנכי ראשי ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

   עצה    אם התרשים כולל ציר אנכי משני, ניתן גם ללחוץ על כותרת ציר אנכי משני.

  • כדי להוסיף כותרת לציר עומק (סדרות), לחץ על כותרת ציר עומק ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

   הערה    אפשרות זו זמינה רק כאשר התרשים שנבחר הוא תרשים תלת-ממדי אמיתי, כגון תרשים טורים תלת-ממדי.

 4. בתיבת הטקסט כותרת ציר המופיעה בתרשים, הקלד את הטקסט הרצוי.

  עצה    כדי להוסיף מעבר שורה, לחץ כדי למקם את המצביע במקום שבו ברצונך לעבור שורה ולאחר מכן הקש ENTER.

 5. כדי לעצב את הטקסט, בחר אותו ולאחר מכן לחץ על אפשרויות העיצוב הרצויות בסרגל הכלים המצומצם.

  עצה    ניתן גם להשתמש בלחצני העיצוב שברצועת הכלים (הכרטיסיה בית, הקבוצה גופן). כדי לעצב את הכותרת כולה, באפשרותך ללחוץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני, ללחוץ על עיצוב כותרת ציר ולאחר מכן לבחור באפשרויות העיצוב הרצויות.

הערות    

 • אם אתה מחליף את סוג התרשים לסוג שאינו תומך בכותרות צירים (כגון תרשים עוגה), כותרות הצירים לא יוצגו עוד. הכותרות יוצגו שוב כאשר תחליף את סוג התרשים בחזרה לסוג תרשים שתומך בכותרות צירים.

 • כותרות צירים המוצגות עבור צירים משניים יאבדו כאשר תחליף את סוג התרשים לסוג שאינו מציג צירים משניים.

לראש הדף

קישור כותרת לתא בגליון עבודה

 1. בתרשים, לחץ על כותרת התרשים או כותרת הציר שברצונך לקשר לתא בגליון עבודה.

 2. בגליון העבודה, לחץ בתוך שורת הנוסחאות ולאחר מכן הקלד סימן שוויון (=).

 3. בחר את התא בגליון העבודה שמכיל את הנתונים או את הטקסט שברצונך להציג בתרשים.

  עצה    באפשרותך גם להקליד את ההפניה לתא בגליון העבודה בשורת הנוסחאות. כלול סימן שוויון, את שם הגיליון ולאחריו סימן קריאה; לדוגמה, =Sheet1!F2.

 4. הקש ENTER.

לראש הדף

הוספת תוויות נתונים

 1. בתרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף תווית נתונים לכל נקודות הנתונים של כל סדרות הנתונים, לחץ על אזור תרשים.

  • כדי להוסיף תווית נתונים לכל נקודות הנתונים של סידרת נתונים, לחץ במקום כלשהו בסידרת הנתונים שברצונך להוסיף לה תווית.

  • כדי להוסיף תווית נתונים לנקודת נתונים יחידה בסידרת נתונים, לחץ על סידרת הנתונים המכילה את נקודת הנתונים שברצונך להוסיף לה תווית ולאחר מכן לחץ על נקודת הנתונים שברצונך להוסיף לה תווית.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

  תמונה של רצועת הכלים

  הערה    בהתאם לסוג התרשים שבו השתמשת, יהיו זמינות אפשרויות שונות של תוויות נתונים.

לראש הדף

הסרת כותרות או תוויות נתונים מתרשים

 1. לחץ על התרשים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר כותרת תרשים, לחץ על כותרת תרשים ולאחר מכן לחץ על ללא.

  • כדי להסיר כותרת ציר, לחץ על כותרת ציר, לחץ על סוג כותרת הציר שברצונך להסיר ולאחר מכן לחץ על ללא.

  • כדי להסיר תוויות נתונים, לחץ על תוויות נתונים ולאחר מכן לחץ על ללא.

   תמונה של רצועת הכלים

עצה    כדי להסיר במהירות כותרת או תווית נתונים, לחץ עליה ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

שלב 4: הצגה או הסתרה של מקרא

בעת יצירת תרשים, המקרא מופיע, אך באפשרותך להסתיר אותו או לשנות את המיקום שלו לאחר יצירת התרשים.

 1. לחץ על התרשים שבו ברצונך להציג או להסתיר מקרא.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה תוויות, לחץ על מקרא.

  תמונה של רצועת הכלים

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר את המקרא, לחץ על ללא.

   עצה    כדי להסיר במהירות מקרא או ערך מקרא מתרשים, באפשרותך לבחור אותו ולאחר מכן להקיש DELETE. באפשרותך גם ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המקרא או על ערך מקרא ולאחר מכן ללחוץ על מחק.

  • כדי להציג מקרא, לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

   הערה    בעת לחיצה על אחת מאפשרויות התצוגה, המקרא זז ואזור התוויית נתונים מתאים את עצמו באופן אוטומטי כדי לפנות מקום עבורו. אם אתה מזיז את המקרא ומשנה את גודלו באמצעות העכבר, אזור התוויית הנתונים אינו מתאים את עצמו באופן אוטומטי.

  • לקבלת אפשרויות נוספות, לחץ על אפשרויות מקרא נוספות ולאחר מכן בחר באפשרות התצוגה הרצויה.

   עצה    כברירת מחדל, מקרא אינו חופף לתרשים. אם יש לך אילוצי מקום, ייתכן שתוכל לצמצם את גודל התרשים על-ידי ניקוי תיבת הסימון הצג את המקרא מבלי לכסות את התרשים.

עצה    כאשר מוצג תרשים במקרא, ניתן לשנות את ערכי המקרא הבודדים על-ידי עריכת הנתונים המתאימים בגליון העבודה. לקבלת אפשרויות עריכה נוספות, או כדי לשנות ערכי מקרא מבלי להשפיע על נתוני גליון העבודה, באפשרותך לשנות את ערכי המקרא בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים (הכרטיסיה עיצוב, הקבוצה נתונים, לחצן בחר נתונים).

לראש הדף

שלב 5: הצגה או הסתרה של צירי תרשים או קווי רשת

בעת יצירת תרשים, צירים ראשיים מוצגים עבור רוב סוגי התרשימים. באפשרותך להפעיל או לבטל אותם לפי הצורך. בעת הוספת צירים, באפשרותך לציין את רמת הפירוט הרצויה לתצוגה בצירים. ציר עומק מוצג בעת יצירת תרשים תלת-ממדי.

כאשר הערכים בתרשים משתנים בצורה משמעותית בין סדרת נתונים לסידרת נתונים, או כשיש לך סוגים שונים של נתונים (לדוגמה, מחיר וכמות), באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר על ציר אנכי (ערכים) משני. קנה המידה של הציר האנכי המשני משקף את הערכים של סידרת הנתונים המשויכת. לאחר הוספת ציר אנכי משני לתרשים, ניתן גם להוסיף ציר אופקי (קטגוריות) משני, שיכול להיות שימושי בתרשים XY (פיזור) או בתרשים בועות.

כדי להפוך תרשים לקריא יותר, באפשרותך להציג או להסתיר את קווי הרשת האופקיים והאנכיים בתרשים הנמתחים מכל ציר אופקי ואנכי לאורך האזור התוויית נתונים של התרשים.

הצגה או הסתרה של צירים ראשיים

 1. לחץ על התרשים שעבורו ברצונך להציג או להסתיר צירים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על צירים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג ציר, לחץ על ציר אופקי ראשי, ציר אנכי ראשי או ציר עומק (בתרשים תלת-ממדי) ולאחר מכן לחץ על אפשרות הצגת הציר הרצויה.

  • כדי להסתיר ציר, לחץ על ציר אופקי ראשי, ציר אנכי ראשי או ציר עומק (בתרשים תלת-ממדי) ולאחר מכן לחץ על ללא.

  • כדי לציין אפשרויות מפורטות של תצוגות ציר ושינוי קנה מידה, לחץ על ציר אופקי ראשי, ציר אנכי ראשי או ציר עומק (בתרשים תלת-ממדי) ולאחר מכן לחץ על אפשרויות נוספות של ציר אופקי ראשי, אפשרויות נוספות של ציר אנכי ראשי או אפשרויות נוספות של ציר עומק.

   תמונה של רצועת הכלים

לראש הדף

הצגה או הסתרה של צירים משניים

 1. בתרשים, לחץ על סידרת הנתונים שברצונך להתוות לאורך ציר אנכי משני או בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור את סידרת הנתונים מתוך רשימה של רכיבי תרשים:

  1. לחץ על התרשים.

   פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

  2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על החץ בתיבה רכיבי תרשים ולאחר מכן לחץ על סידרת הנתונים שברצונך להתוות לאורך ציר אנכי משני.

   תמונה של רצועת הכלים

 2. בכרטיסיה עיצוב אובייקט בקבוצה הקטע הנבחר הנוכחי, לחץ על עצב פריט נבחר.

 3. לחץ על אפשרויות סידרה אם אפשרות זו לא נבחרה ולאחר מכן, תחת התווה סידרה על, לחץ על ציר משני ולאחר מכן לחץ על סגור.

 4. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על צירים.

  תמונה של רצועת הכלים

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להציג ציר אנכי משני, לחץ על ציר אנכי משני ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

   עצה    כדי לייחד בצורה טובה יותר את הציר האנכי המשני, באפשרותך לשנות את סוג התרשים עבור סידרת נתונים אחת בלבד. לדוגמה, באפשרותך לשנות סידרת נתונים אחת לתרשים קו.

 6. כדי להציג ציר אופקי משני, לחץ על ציר אופקי משני ולאחר מכן לחץ על אפשרות התצוגה הרצויה.

  הערה    אפשרות זו זמינה רק לאחר הצגת ציר אנכי משני.

 7. כדי להסתיר ציר משני, לחץ על ציר אנכי משני או על ציר אופקי משני ולאחר מכן לחץ על ללא.

עצה    באפשרותך גם ללחוץ על הציר המשני שברצונך למחוק ולאחר מכן להקיש DELETE.

לראש הדף

הצגה או הסתרה של קווי רשת

 1. לחץ על התרשים שעבורו ברצונך להציג או להסתיר קווי רשת של תרשים.

  פעולה זו מציגה את כלי תרשימים ומוסיפה את הכרטיסיות עיצוב, פריסה ועיצוב אובייקט.

 2. בכרטיסיה פריסה, בקבוצה צירים, לחץ על קווי רשת.

  תמונה של רצועת הכלים

 3. בצע את הפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף קווי רשת אופקיים לתרשים, הצבע על קווי רשת אופקיים ראשיים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה. אם התרשים מכיל ציר אופקי משני, באפשרותך ללחוץ גם על קווי רשת אופקיים משניים.

  • כדי להוסיף קווי רשת אנכיים לתרשים, הצבע על קווי רשת אנכיים ראשיים ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה. אם התרשים כולל ציר אנכי משני, באפשרותך ללחוץ גם על קווי רשת אנכיים משניים.

  • כדי להוסיף קווי רשת של עומק לתרשים תלת-ממדי, הצבע על קווי רשת בעומק ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה. אפשרות זו זמינה רק כאשר התרשים שנבחר הוא תרשים תלת-ממדי אמיתי, כגון תרשים טורים תלת-ממדי.

  • כדי להסתיר קווי רשת של תרשים, הצבע על קווי רשת אופקיים ראשיים, קווי רשת אנכיים ראשיים או קווי רשת בעומק (בתרשים תלת-ממדי) ולאחר מכן לחץ על ללא. אם התרשים כולל צירים משניים, באפשרותך ללחוץ גם על קווי רשת אופקיים משניים או על קווי רשת אנכיים משניים ולאחר מכן ללחוץ על ללא.

  • כדי להסיר במהירות קווי רשת של תרשים, בחר אותם ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

שלב 6: שינוי מיקום או שינוי גודל של תרשים

באפשרותך להזיז תרשים לכל מיקום בגליון עבודה או לגליון עבודה חדש או קיים. ניתן גם לשנות את גודל התרשים לקבלת התאמה טובה יותר.

שינוי מיקום של תרשים

 • כדי לשנות מיקום של תרשים, גרור אותו אל המיקום הרצוי.

לראש הדף

שינוי גודל של תרשים

כדי לשנות גודל של תרשים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • לחץ על התרשים ולאחר מכן גרור את נקודות האחיזה לשינוי גודל אל הגודל הרצוי.

 • בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, הזן את הגודל בתיבות גובה צורה ורוחב צורה.

  תמונה של רצועת הכלים

עצה    לקבלת אפשרויות נוספות לשינוי גודל, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה גודל, לחץ על תמונת לחצן כדי להפעיל את תיבת הדו-שיח עיצוב אזור תרשים. בכרטיסיה גודל תוכל לבחור אפשרויות לשינוי גודל, לסיבוב או לשינוי קנה המידה של התרשים. בכרטיסיה מאפיינים תוכל לציין באיזה אופן ברצונך שהתרשים יזוז או ישנה את גודלו עם התאים בגליון העבודה.

לראש הדף

שלב 7: שמירת תרשים כתבנית

אם ברצונך ליצור תרשים נוסף כמו זה שיצרת זה עתה, באפשרותך לשמור את התרשים כתבנית שבה תוכל להשתמש כבסיס עבור תרשימים דומים אחרים.

 1. לחץ על התרשים שברצונך לשמור כתבנית.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג, לחץ על שמור כתבנית.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 3. בתיבה שם קובץ, הקלד שם עבור התבנית.

  עצה    אם לא תציין תיקיה אחרת, קובץ התבנית (‎.crtx) יישמר בתיקיה תרשימים והתבנית תהיה זמינה תחת תבניות הן בתיבת הדו-שיח הוספת תרשים (הכרטיסיה הוספה, הקבוצה תרשימים, מפעיל תיבת הדו-שיח תמונת לחצן ) והן בתיבת הדו-שיח שינוי סוג תרשים (הכרטיסיה עיצוב, הקבוצה סוג, שינוי סוג תרשים).

הערה    תבנית תרשים מכילה עיצוב תרשים ומאחסנת את הצבעים שבהם נעשה שימוש בעת שמירת התרשים כתבנית. בעת השימוש בתבנית תרשים ליצירת תרשים בחוברת עבודה אחרת, התרשים החדש משתמש בצבעים של תבנית התרשים — לא בצבעים של ערכת הנושא של המסמך המוחלת כעת על חוברת העבודה. כדי להשתמש בצבעי ערכת הנושא של המסמך במקום בצבעים של תבנית התרשים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור התרשים ולאחר מכן לחץ על אפס כדי להתאים לסגנון.

לראש הדף

למידע נוסף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×