יצירת תרשים זרימה חוצה ארגון

יצירת תרשים זרימה חוצה ארגון

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

השתמש חוצי כדי להציג את קשרי הגומלין בין תהליך עסקי ליחידות פונקציונליים (כגון מחלקות) האחראי על תהליך זה.

מסלולי השחייה בתרשים הזרימה מייצגות יחידות פונקציונליות, כגון מחלקות או משרות. כל צורה המייצגת שלב בתהליך ימוקם מסלול השחייה עבור היחידה פונקציונליים האחראי על שלב זה.

תבנית תרשים זרימה חוצה ארגון

הערה: באפשרותך ליצור תרשים זרימה חוצה ארגון באופן אוטומטי מנתוני באמצעות דיאגרמת Visualizer נתונים ב- Visio Online בתוכנית 2. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת דיאגרמת Visualizer נתונים.

 1. הפעל את Visio.

 2. ברשימה קטגוריות, לחץ על תרשים זרימה.

 3. לחץ על התבנית תרשים זרימה חוצה ארגון ולאחר מכן לחץ על צור.

 4. אם תתבקש, בחר אופקי או אנכי לכיוון מסלול שחייה ולחץ על אישור. באפשרותך לשנות את הכיוון בכרטיסיה תרשים זרימה חוצה ארגון.

התבנית נפתחת עם מסלולי שחייה שכבר נמצאים בדף.

הוספת מסלולי שחייה

יש כמה דרכים להוספת מסלולי שחייה לדיאגרמה:

 • לחיצה ימנית עליונה מסלול שחייה ולאחר מכן לחץ על הוסף 'מסלול שחייה' לפני או הוסף 'מסלול שחייה' אחרי בתפריט הקיצור.

 • החזק את המצביע מעל פינה של אחד ממסלולי השחייה. לחץ על החץ הקטן של הוסף צורת 'מסלול שחייה' שמופיע.

 • בכרטיסיה תרשים זרימה חוצה ארגון, בקבוצה הוספה, לחץ על מסלול שחייה. מסלול שחייה נוסף לאחר מסלול השחייה שנבחר, או בקצה אם לא נבחר מסלול שחייה.

 • מתוך הסטנסיל צורות של תרשים זרימה חוצה ארגון, גרור צורת מסלול שחייה ושחרר אותה במקום הרצוי.

שינוי הטקסט

 • כדי להוסיף תווית לדיאגרמה ולמסלולי השחייה, לחץ על צורה המכילה טקסט מציין מיקום ולאחר מכן הקלד את התווית.

 • כדי למקם מחדש תווית, בכרטיסיה בית בקבוצה כלים, לחץ על הכלי בלוק טקסט, לחץ על תווית ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.

 • כדי לשנות את כיוון הטקסט של התווית, לחץ על הכרטיסיה תרשים זרימה חוצה ארגון ולאחר מכן, בקבוצה עיצוב, לחץ על סובב תווית מסלול.

סידור וקיבוץ של צורות

 • כדי לציין שלבים בתהליך, השתמש בקווי הפרדה מהסטנסיל צורות של תרשים זרימה חוצה ארגון. שחרר אחד ממסלולי השחייה כדי לסמן שינוי שלב (כגון מעבר מאבן דרך 1 לאבן דרך 2). כדי לשנות את התווית, הקלד בעת בחירת השלב.

 • השתמש גורמים מכילים כדי להוסיף גבול המקיף קבוצות של צורות קשורות. תחילה, בחר את הצורות שברצונך לקבץ, ולאחר מכן בכרטיסיה הוספה, בקבוצה חלקי דיאגרמה, לחץ על גורם מכיל ובחר אחת מהגלריה.

סידור מחדש של מסלולי השחייה

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה כלים, לחץ על כלי המצביע.

 2. לחץ על הכותרת של מסלול השחייה שברצונך להזיז כדי לבחור את מסלול השחייה.

  המצביע אמור להציג סמל 'הזז'.

 3. גרור את מסלול השחייה ושחרר אותו במקום הרצוי.

צורות הכלולות במסלול השחייה יזוזו עמו. כדי לבדוק אם צורה כלולה במסלול השחייה ולא רק ממוקמת תחתיו, בחר אותה. מסלול השחייה יזהר קלות אם הצורה כלולה בו. אם צורה אינה כלולה, אך ברצונך לכלול אותה, הזז אותה מעט ומסלול השחייה יזהה אותה.

מחיקת מסלול שחייה

 • לחץ על הכותרת של מסלול השחייה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE. כל הצורות הכלולות במסלול השחייה יימחקו גם הן.

יצירת תרשים זרימה חוצה ארגון

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על חדש, לחץ על תרשים זרימה ולאחר מכן לחץ פעמיים על זרימה חוצה ארגון.

 3. כדי להוסיף תווית לדיאגרמה ולמסלולי השחייה, לחץ על שדה המכיל את טקסט מציין המיקום ולאחר מכן הקלד את התווית.

  עצה: כדי לשנות מיקום של תווית, לחץ על הכלי בלוק טקסט, לחץ על תווית ולאחר מכן גרור אותה למיקום חדש.

 4. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה תרשים זרימה חוצה ארגון.

 5. בקבוצה עיצוב, לחץ על סובב תווית מסלול כדי לשנות את כיוון הטקסט של התווית.

  באפשרותך לבצע שינויים אחרים העיצוב והפריסה של תרשים זרימה בכרטיסיה זו.

 6. כדי לציין שלבים בתהליך, בקבוצה הוספה, לחץ על מפריד. כדי לשנות את התווית, הקלד בזמן השלב נבחר.

 7. גרור צורת תרשים זרימה מהחלון צורות אל מסלול שחייה.

  מסלול השחייה וזוהר עם סימון צהוב/כתום קלה לציון שהטבלה מכילה את הצורה. כאשר כלול צורת מסלול שחייה, היא תזוז עם מסלול השחייה אם תחליט מאוחר יותר לסדר מחדש את הדיאגרמה.

 8. הוסף צורות נוספות כדי ליצור תרשים זרימה שלך על-ידי שימוש בסרגל הכלים המצומצם של חיבור אוטומטי או על-ידי גרירת צורות מהחלון צורות ולחבר אותן.

הוספת מסלול שחייה

יש כמה דרכים להוספת מסלולי שחייה לדיאגרמה:

 • לחיצה ימנית של מסלול שחייה ולאחר מכן לחץ על הוסף 'מסלול שחייה' לפני או הוסף 'מסלול שחייה' אחרי בתפריט הקיצור.

 • החזק את המצביע מעל פינה אחת של מסלולי שחייה. לחץ על החץ הוסף צורה 'מסלול שחייה' כחול שמופיע.

 • בכרטיסיה תרשים זרימה חוצה ארגון, בקבוצה הוספה, לחץ על מסלול שחייה. מסלול שחייה נוסף לאחר מסלול השחייה שנבחר, או בקצה אם לא נבחר מסלול שחייה.

 • מתוך צורות של תרשימי זרימה בסיסיים, גרור צורת מסלול שחייה לגבול הרצועה שבו ברצונך שהם יופיעו.

סידור מחדש של מסלולי השחייה

 1. לחץ על הכותרת של מסלול השחייה שברצונך להזיז כדי לבחור את מסלול השחייה.

  המצביע אמור להציג סמל 'הזז'.

 2. גרור את מסלול השחייה ושחרר אותו במקום הרצוי.

צורות הכלולים על-ידי מסלול השחייה תעבור איתו. כדי לבדוק אם צורה כלולה ולא רק היושב תחת מסלול השחייה, בחר את הצורה. מסלול השחייה זוהר עם סימון צהוב/כתום קלים אם כלול את הצורה. אם צורה אינו כלול אך אתה רוצה שהיא תהיה, הזז את הצורה מעט ולחץ מסלול השחייה יזהה אותו.

מחיקת מסלול שחייה

 • לחץ על התווית של מסלול השחייה שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערה: בעת מחיקת מסלול שחייה, אתה מוחק גם את כל הצורות שהוא מכיל.

יצירת תרשים זרימה חוצה ארגון

 1. בתפריט קובץ, הצבע על חדש, הצבע על עסק או תרשים זרימה ולאחר מכן לחץ על תרשים זרימה חוצה ארגון.

 2. בחר את הכיוון הרצוי עבור רצועות בתרשים הזרימה שלך, מספר רצועות (לכל היותר), ובחר אם ברצונך להוסיף שורת כותרת לחלק העליון של רצועות.

  הערה: באפשרותך להוסיף או למחוק רצועות במועד מאוחר יותר, אך לא ניתן לשנות מכיוון אחת לאחרת, לאחר הדיאגרמה.

 3. כדי להוסיף תווית לדיאגרמה ולמסלולי רצועות ארגון, לחץ על שדה עם טקסט מציין המיקום ולאחר מכן הקלד.

  עצה: כדי לשנות את הכיוון של כל התוויות, באמצעות לחצן העכבר הימני על פס הכותרת או על הגבול מסביב לתרשים הזרימה ולאחר מכן לחץ על הצג את כל תוויות פס באופן אנכי או הצג את כל תוויות פס באופן אופקי.

 4. באפשרותך להוסיף רצועות חדשות או למחוק רצועות שאינם נחוצים.

הוספת פס של ארגון

 1. מתוך צורות של תרשימי זרימה חוצה-פונקציונלית, גרור צורת פס פונקציונלית לגבול הרצועה שבו ברצונך שהם יופיעו.

  הרצועה פונקציונלי חדש למקומה, ושנה את מיקום אחרים רצועות הארגון בדף בהתאם.

 2. כאשר הרצועה נבחרת, הקלד כדי להוסיף תווית.

מחיקת רצועה פונקציונלית

 1. לחץ על התווית של הרצועה פונקציונליים שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  הערה: בעת מחיקת פס של ארגון, אתה מוחק גם את כל הצורות שמכילה הרצועה.

 2. מתוך צורות של תרשימי זרימה בסיסיים, גרור צורות של תרשימי זרימה למיקומים המתאימים רצועות או לאורך רצועות כדי לייצג שלבים בתהליך.

 3. חיבור צורות תרשים הזרימה.

  1. לחץ על הכלי מחבר תמונת לחצן ולאחר מכן גרור מתוך נקודת חיבור תמונת נקודת חיבור - X כחול בצורה הראשונה לנקודת חיבור בצורה השניה.

  2. לאחר שתסיים לחבר צורות, לחץ על כלי המצביע תמונת לחצן .

 4. כדי להוסיף תווית לצורת תרשים זרימה או מחבר, בחר אותו ולאחר מכן הקלד.

 5. כדי לציין שלב בתהליך שלך, הוסף צורת מפריד.

  1. מתוך צורות של תרשימי זרימה חוצה ארגון, גרור צורת מפריד למקום בתרשים הזרימה שבו ברצונך לציין את תחילתו של שלב. מרחיב הצורה על-פני כל רצועות.

  2. עם המפריד נבחרת, הקלד כדי להוסיף תווית.

   עצה: כדי לשנות מיקום של תווית, לחץ על הכלי בלוק טקסט תמונת לחצן , לחץ על תווית ולאחר מכן גרור אותו למיקום חדש.

   הערה: כאשר אתה מזיז מפריד, כל צורות תרשים הזרימה ימינה שלו (או מתחתיו, אם הכיוון יהיה אנכי) זזות עם המפריד.

 6. באפשרותך למספר באופן אוטומטי את הצורות בתרשים הזרימה שלך.

  1. תרשים זרימה, בחר את הצורות שברצונך למספר.

  2. בתפריט כלים, הצבע על הרחבות, הצבע על תוספות Visio ולאחר מכן לחץ על מספור צורות.

  3. בכרטיסיה כללי, תחת פעולה, לחץ על מספור אוטומטי. תחת החל על, לחץ על צורות נבחרות ולאחר מכן לחץ על אישור.

   עצה: כדי למספר צורות של תרשימי זרימה חדשה כפי שהם גרירת אל הדף, בתיבת הדו-שיח מספור צורות, לחץ על המשך למספר צורות בעת שחרורן בדף.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×