יצירת תרשים ארגוני פשוט ב- Publisher

Publisher עבור Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

תמונה לדוגמה של תרשים ארגוני

באפשרותך ליצור תרשים ארגוני פשוט בפרסום באמצעות צורות כדי לייצג מיקומי ניהול דיווח ולאחר מכן חיבורם עם קווים מחברים.

בניית תרשים הארגון

הוספת צורות

 1. בתפריט הוספה, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על הצורה שברצונך להוסיף.

 2. לחץ בתוך הפרסום שבו ברצונך להוסיף את הצורה.

 3. שנה את גודל, צבע, מילוי או קו של הצורה.

  1. לחץ פעמיים על הצורה ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה אוטומטית.

  2. בתיבת הדו-שיח עיצוב צורה אוטומטית, בחר באפשרויות הרצויות. לדוגמה, כדי לשנות את המילוי, לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים. תחת מילוי, לחץ על צבע חדש ברשימה צבע או לחץ על אפקטי מילוי כדי ליצור מרקם, תבנית, או הדרגתי.

 4. כאשר הצורה נראית באופן שהרצוי עבור התרשים שלך, באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ולאחר מכן לחץ על העתק.

 5. באמצעות לחצן העכבר הימני במקום שבו ברצונך למקם עותק של האובייקט ולאחר מכן לחץ על הדבק.

 6. חזור על שלב 5 ועד שתקבל את כל הצורות הרצויות עבור התרשים שלך.

חבר את הצורות

חיבור צורות באמצעות קווים מחברים

1 בחירת קו מחבר

אתר החיבור הראשון 2

אתר חיבור שני 3 ; אתרי חיבור מופיעים כחול כאשר אתה מצביע על צורה.

 1. בתפריט הוספה, לחץ על צורות ולאחר מכן לחץ על קו המחבר הרצוי, כגון מרפקי.

 2. הצבע שבו ברצונך לצרף את המחבר, כגון בחלק התחתון של הצורה מיקום מנהל העליון בתרשים הארגוני.

  אתרי חיבור מופיעים כחול כאשר אתה מצביע על צורה.

 3. לחץ על אתר החיבור הראשון, הצבע על אובייקט השניה (כגון צורת מיקום הדיווח הראשונה בתרשים הארגוני) ולאחר מכן לחץ על אתר החיבור השני.

 4. חזור על שלבים 1-3 כדי להוסיף כל הקווים המחברים הרצויים לך.

 5. אופציונלי: שינוי הצבע או העובי של הקווים המחברים.

  1. בחר את הקווים המחברים שברצונך לשנות. כדי לבחור קווים מחברים מרובים, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על כל קו מחבר.

  2. באמצעות לחצן העכבר הימני, לחץ על עיצוב צורה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים.

  3. תחת קו, בחר באפשרויות הרצויות.

הוספת טקסט

 1. כדי להוסיף טקסט לצורה בתרשים הארגוני, לחץ על הצורה ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי.

 2. כדי לעצב את הטקסט, בחר את הטקסט שבתוך הצורה ולאחר מכן השתמש באפשרויות בכרטיסיה עיצוב של כלי תיבת טקסט.

הזזת צורות וקווים מחברים בתרשים הארגוני

כעת, לאחר שהוספת צורות ומחברים עבור התרשים הארגוני שלך, ייתכן שתרצה לכוונן את המיקום של כל קטע.

הזזת צורה

 1. לחץ על הצורה שברצונך להזיז.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  גרור את הצורה למיקום חדש

  • מקם את מצביע העכבר מעל הצורה. כאשר המצביע הופך העברת הסמן , גרור את הצורה למיקום החדש. כדי לגרור את הצורה בקו ישר, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת גרירת הצורה.

   הערה: אם אחת מהפקודות הצמד מופעלת, הצורה עשוי להיצמד לסימון מדריך, צורה או הסרגל הקרוב ביותר כאשר תשחרר את לחצן העכבר.

  הסטת צורה

  • הקש על אחד ממקשי החצים כדי להזיז את הצורה בכיוון זה.

   האובייקט עובר מרחק קבוע בכל פעם שתקיש על מקש חץ. מרחק הסטת ברירת המחדל הוא 0.13 (או שווה הערך שלו אם אתה משתמש יחידת מידה אחרת). עם זאת, באפשרותך לשנות את המרחק הסטת.

   1. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ מתקדם.

   2. תחת אפשרויות עריכה, בחר את תיבת הסימון הסט אובייקטים על-ידי ולאחר מכן הקלד את המרחק הרצוי אובייקטים בעת הסט שלהם.

  מיקום אובייקט באופן מדויק בעמוד

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה.

  2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסה.

  3. תחת מיקום בעמוד, הקלד את המידות חיובי עבור המיקום האופקי והאנכי של האובייקט או קבוצת האובייקטים.

  4. לחץ על אישור.

   עצה: בעת הלחיצה על אובייקט, באפשרותך לראות את המיקום המדויק שלו בשורת המצב בתחתית החלון.

הזזת מחבר

 1. לחץ על המחבר שברצונך להעביר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • כדי להזיז קצה אחד של המחבר, הנח את המצביע מעל לקצה שברצונך להזיז עד שהמצביע יהפוך לצלב ולאחר מכן גרור את הקצה וחבר אותו לנקודה אחרת.

   כדי לעקוף את החיבור האוטומטית, החזק את מקש ALT לחוץ בעת גרירת הקצה של המחבר. באפשרותך למקם את הקצה בכל מקום שתרצה על האובייקט, אך הקצה לא יהיה מחובר.

  • כדי לנתק את קו המחבר כולו, גרור אותו על-ידי באמצע (ולא לפי היהלום הצהוב).

עבודה עם התרשים הארגוני כאובייקט יחיד

כאשר התרשים הארגוני נראה כפי שרצית, ייתכן שתרצה לקבץ את כל את הצורות ואת הקווים המחברים יחד כאובייקט יחיד. קיבוץ האובייקטים מקל עליך להעביר ואת גודל התרשים הארגוני כולו, והוא מסייע להימנע הזזת צורות או קווים מחברים בטעות.

קיבוץ אובייקטים

 1. גרור את מצביע העכבר כדי לצייר תיבת בחירה מסביב קווים מחברים בתרשים הארגוני.

 2. בכרטיסיה עיצוב כלי ציור, לחץ על קבוצה.

אם עליך לבצע שינויים בתרשים, באפשרותך לפרק קבוצה של צורות ומחברים על-ידי לחיצה על פרק קבוצה.

הגדר את הפרסום לבניית התרשים הארגוני שלך

בטרם תבנה התרשים שלך, הצג את תפריטי המשנה צורות בסיסיות ומחברים כלים צפים כך שלא תצטרך להציג את תפריטי המשנה בכל פעם שברצונך להוסיף של צורה או קו מחבר.

 1. פתח או צור את הפרסום שאליו ברצונך להוסיף את התרשים הארגוני.

 2. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על צורות אוטומטיות תמונת לחצן ולאחר מכן הצבע על מחברים.

 3. גרור ההעברה לטפל תמונת נקודת אחיזה להזזה בחלק העליון של תפריט המשנה מחברים למיקום שתוכל לראות בעת העבודה בפרסום.

  תפריט המשנה מחברים יהפוך סרגל כלים צף.

 4. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על צורות אוטומטיות תמונת לחצן ולאחר מכן הצבע על צורות בסיסיות.

 5. גרור ההעברה לטפל תמונת נקודת אחיזה להזזה בחלק העליון של תפריט המשנה צורות בסיסיות למיקום שתוכל לראות בעת העבודה בפרסום.

  תפריט המשנה צורות בסיסיות הופך סרגל כלים צף.

  תמונה של סרגל הכלים 'מחברים' וסרגל הכלים 'צורות בסיסיות' ב- Publisher

בניית תרשים הארגון

כעת, לאחר סרגלי הכלים מחברים וצורות בסיסיות מוצגים, אתה מוכן לבנות התרשים הארגוני.

יצירת הצורות

 1. בסרגל הכלים צורות בסיסיות, לחץ על הצורה שהרצויה בתרשים הארגוני, כגון מלבן תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על הפרסום כדי להוסיף את הצורה.

 2. שנה את גודל, צבע, מילוי או קו של הצורה.

  אופן

  1. לחץ פעמיים על הצורה ולאחר מכן לחץ על עיצוב צורה אוטומטית.

   מופיעה תיבת הדו-שיח עיצוב צורה אוטומטית.

  2. בחר את האפשרויות הרצויות. לדוגמה, כדי לשנות את המילוי, לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים. תחת מילוי, לחץ על צבע חדש ברשימה צבע או לחץ על אפקטי מילוי כדי ליצור מרקם, תבנית, או הדרגתי.

 3. כאשר הצורה נראית באופן שהרצוי עבור התרשים שלך, באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה ולאחר מכן לחץ על העתק.

 4. באמצעות לחצן העכבר הימני במקום שבו ברצונך שהאובייקט ולאחר מכן לחץ על הדבק.

 5. חזור על שלב 4 עד שתקבל את כל הצורות שהרצויות עבור התרשים שלך.

חבר את הצורות

שימוש בסרגל הכלים 'מחברים' ליצירת תרשים ארגוני

קו המחבר 1

אתר החיבור הראשון 2

אתר חיבור שני 3 ; אתרי חיבור מופיעים עיגולים כחול כאשר אתה מצביע על צורה.

 1. בסרגל הכלים מחברים, לחץ פעמיים על קו המחבר הרצוי, כגון מחבר מרפקי.

  הערה: בעת לחיצה כפולה על קו מחבר, הלחצן יישאר נבחר בעת הוספת הקווים מחברים שהרצויים.

 2. הצבע שבו ברצונך לצרף את המחבר, כגון בחלק התחתון של הצורה מיקום מנהל העליון בתרשים הארגוני.

  אתרי חיבור מופיעים עיגולים כחול כאשר אתה מצביע על צורה.

 3. לחץ על אתר החיבור הראשון הרצוי, הצבע על אובייקט אחר (כגון צורת מיקום הדיווח הראשונה בתרשים הארגוני) ולאחר מכן לחץ על אתר החיבור השני.

 4. חזור על שלבים 2-3 כדי להוסיף כל הקווים המחברים הרצויים לך.

 5. לאחר שתוסיף את הקווים המחברים הרצוי, לחץ קו המחבר שבחרת בסרגל הכלים מחברים בשלב 1 או הקש ESC כדי לבטל את הבחירה של לחצן קו מחבר.

 6. שינוי הצבע או העובי של הקווים המחברים.

  1. בחר את הקווים המחברים שברצונך לשנות. כדי לבחור קווים מחברים מרובים, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על כל קו מחבר.

  2. בתפריט עיצוב, לחץ על צורה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה צבעים וקווים.

  3. תחת קו, בחר באפשרויות הרצויות.

הוספת טקסט

 1. כדי להוסיף טקסט לצורה בתרשים הארגוני, לחץ על הצורה ולאחר מכן הקלד את הטקסט הרצוי.

 2. כדי לעצב את הטקסט, בחר את הטקסט שבתוך הצורה ולאחר מכן השתמש באפשרויות בסרגל הכלים עיצוב.

הזזת צורות וקווים מחברים בתרשים הארגוני

כעת, לאחר שהוספת צורות ומחברים עבור התרשים הארגוני שלך, ייתכן שתרצה לכוונן את המיקום של כל קטע.

הזזת צורה

 1. לחץ על הצורה שברצונך להזיז.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  גרור את הצורה למיקום חדש

  • מקם את מצביע העכבר מעל הצורה. כאשר המצביע הופך העברת הסמן , גרור את הצורה למיקום החדש. כדי לגרור את הצורה בקו ישר, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת גרירת הצורה.

   הערה: אם אחת מהפקודות הצמד מופעלת, הצורה עשוי להיצמד לסימון מדריך, צורה או הסרגל הקרוב ביותר כאשר תשחרר את לחצן העכבר.

  הסטת צורה

  • הקש על אחד ממקשי החצים כדי להזיז את הצורה בכיוון זה.

   האובייקט עובר מרחק קבוע בכל פעם שתקיש על מקש חץ. מרחק הסטת ברירת המחדל הוא 0.13 (או שווה הערך שלו אם אתה משתמש יחידת מידה אחרת). עם זאת, באפשרותך לשנות את המרחק הסטת.

   1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עריכה.

   2. בחר את תיבת הסימון הסט אובייקטים על-ידי באמצעות מקשי החצים ולאחר מכן הקלד את המרחק הרצוי אובייקטים בעת הסט שלהם.

  מיקום אובייקט באופן מדויק בעמוד

  1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה.

  2. בתפריט הקיצור, לחץ על עיצוב צורה אוטומטית ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה פריסה.

  3. תחת מיקום בעמוד, הקלד את המידות חיובי עבור המיקום האופקי והאנכי של האובייקט או קבוצת האובייקטים.

  4. לחץ על אישור.

   עצה: בעת הלחיצה על אובייקט, באפשרותך לראות את המיקום המדויק שלו בשורת המצב בתחתית החלון.

הזזת מחבר

 1. לחץ על המחבר שברצונך להעביר.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • כדי להזיז קצה אחד של המחבר, הנח את המצביע מעל לקצה שברצונך להזיז עד שהמצביע יהפוך לצלב ולאחר מכן גרור את הקצה וחבר אותו לנקודה אחרת.

   כדי לעקוף את החיבור האוטומטית, החזק את מקש ALT לחוץ בעת גרירת הקצה של המחבר. באפשרותך למקם את הקצה בכל מקום שתרצה על האובייקט, אך הקצה לא יהיה מחובר.

  • כדי לנתק את קו המחבר כולו, גרור אותו על-ידי באמצע (ולא לפי היהלום הצהוב).

עבודה עם התרשים הארגוני כאובייקט יחיד

כאשר התרשים הארגוני נראה כפי שרצית, ייתכן שתרצה לקבץ את כל את הצורות ואת הקווים המחברים יחד כאובייקט יחיד. קיבוץ האובייקטים מקל עליך להעביר ואת גודל התרשים הארגוני כולו, והוא מסייע להימנע הזזת צורות או קווים מחברים בטעות.

קיבוץ אובייקטים

 1. בסרגל הכלים אובייקטים, לחץ על הכלי בחר אובייקטים תמונת לחצן ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה מסביב קווים מחברים בתרשים הארגוני.

 2. מתחת לתיבת הבחירה, לחץ על קבץ אובייקטים תמונת לחצן .

אם עליך לבצע שינויים בתרשים, באפשרותך לפרק קבוצה של צורות ומחברים.

פירוק קבוצה של אובייקטים

 1. בחר את האובייקטים המקובצים (תרשים הארגון).

 2. מתחת לתיבת הבחירה, לחץ על פרק קבוצת אובייקטים תמונת לחצן .

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×