יצירת תרשים ארגוני ב-Office עבור Mac

באיזו תוכנית של Office אתה משתמש?

Word

PowerPoint

Excel

Word

כדי להציג את יחסי הדיווח בחברה או בארגון שלך, באפשרותך ליצור תרשים ארגוני באמצעות גרפיקת SmartArt.

גרפיקת SmartArt זו משתמשת בפריסת תרשים ארגוני וכוללת עוזר ושלושה עובדים כפופים.

תרשים ארגוני

יצירת תרשים ארגוני בסיסי

 1. בכרטיסיה SmartArt, תחת הוספת גרפיקת SmartArt, לחץ על הירארכיה ולאחר מכן לחץ על תרשים ארגוני, שהוא גרפיקת ה- SmartArt הראשונה.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'הוסף גרפיקת SmartArt'

  הערה: אמנם, אפשר להשתמש בפריסות אחרות מהקבוצה הירארכיה כדי ליצור תרשים ארגוני, אולם צורת העוזר וסידורי העובדים הכפופים זמינים רק בפריסות אלה: תרשים ארגוני, תרשים ארגוני של שמות ותפקידים, תרשים ארגוני בחצי מעגל ותרשים ארגוני אופקי.

 2. בחלונית הטקסט, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

הזנת שם של אדם

לחץ על [טקסט] ולאחר מכן הקלד את השם.

עצה: באפשרותך להשתמש בחצים למעלה ולמטה שבמקלדת כדי לזוז למעלה ולמטה ברשימת השמות בחלונית הטקסט.

הוספת אדם

לחץ על שם של אדם ברמת ההירארכיה שבה ברצונך להוסיף אותו ולאחר מכן לחץ על לחצן 'הוסף צורת SmartArt' .

מחיקת אדם

לחץ על שם האדם בהירארכיה ולאחר מכן לחץ על לחצן הסרה בחלונית טקסט .

שינוי רמה של אדם בהירארכיה

לחץ על שם האדם ולאחר מכן לחץ על לחצן 'קדם' , לחצן 'הסג' , העבר למעלה או הזזה למטה .

הוספת עוזר

 1. לחץ על שם האדם שברצונך להוסיף לו עוזר.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על תרשים ארגוני ולאחר מכן לחץ על הוספת עוזר.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

סידור עובדים כפופים בצורה אופקית או אנכית

 1. לחץ על צורת העוזר בתרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על תרשים ארגוני.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לסדר עובדים כפופים

לחץ על

בעמודה אנכית

תלוי לשמאל או תלוי לימין

בשתי עמודות אנכיות

אנכי

בשורה אופקית

אופקי

שינוי הסגנון

אם החלת על המצגת שלך ערכת נושא, סגנונות התרשים הארגוני הזמינים עבורך לבחירה יהיו תואמים לערכת הנושא ולצבעי ערכת הנושא.

 1. לחץ על התרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת סגנונות גרפיקת SmartArt, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'סגנונות גרפיקת SmartArt'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

שינוי הצבע.

אם החלת על המצגת שלך ערכת נושא, צבעי התרשים הארגוני הזמינים עבורך לבחירה יהיו תואמים לצבעי ערכת הנושא.

 1. לחץ על התרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת סגנונות גרפיקת SmartArt, לחץ על צבעים ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה של הצבעים.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'סגנונות גרפיקת SmartArt'

הסרת עיצוב

באפשרותך לאפס את התרשים הארגוני למראה ברירת המחדל. פעולה זו מסירה שינויים שביצעת בצבע, בסגנון, בצורה ובסגנון הטקסט של התרשים הארגוני.

 1. במסמך, לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת איפוס, לחץ על אפס גרפיקה.

  הכרטיסיה Word SmartArt, הקבוצה 'איפוס'

PowerPoint

כדי להציג את יחסי הדיווח בחברה או בארגון שלך, באפשרותך ליצור תרשים ארגוני באמצעות גרפיקת SmartArt.

גרפיקת SmartArt זו משתמשת בפריסת תרשים ארגוני וכוללת עוזר ושלושה עובדים כפופים.

תרשים ארגוני

יצירת תרשים ארגוני בסיסי

 1. בכרטיסיה SmartArt, תחת הוספת גרפיקת SmartArt, לחץ על הירארכיה ולאחר מכן לחץ על תרשים ארגוני, שהוא גרפיקת ה- SmartArt הראשונה.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'הוסף גרפיקת SmartArt'

  הערה: אמנם, אפשר להשתמש בפריסות אחרות מהקבוצה הירארכיה כדי ליצור תרשים ארגוני, אולם צורת העוזר וסידורי העובדים הכפופים זמינים רק בפריסות אלה: תרשים ארגוני, תרשים ארגוני של שמות ותפקידים, תרשים ארגוני בחצי מעגל ותרשים ארגוני אופקי.

 2. בחלונית הטקסט, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

הזנת שם של אדם

לחץ על [טקסט] ולאחר מכן הקלד את השם.

עצה: באפשרותך להשתמש בחצים למעלה ולמטה שבמקלדת כדי לזוז למעלה ולמטה ברשימת השמות בחלונית הטקסט.

הוספת אדם

לחץ על שם של אדם ברמת ההירארכיה שבה ברצונך להוסיף אותו ולאחר מכן לחץ על לחצן 'הוסף צורת SmartArt' .

מחיקת אדם

לחץ על שם האדם בהירארכיה ולאחר מכן לחץ על לחצן הסרה בחלונית טקסט .

שינוי רמה של אדם בהירארכיה

לחץ על שם האדם ולאחר מכן לחץ על לחצן 'קדם' , לחצן 'הסג' , העבר למעלה או הזזה למטה .

הוספת עוזר

 1. לחץ על שם האדם שברצונך להוסיף לו עוזר.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על תרשים ארגוני ולאחר מכן לחץ על הוספת עוזר.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

סידור עובדים כפופים בצורה אופקית או אנכית

 1. לחץ על צורת העוזר בתרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על תרשים ארגוני.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לסדר עובדים כפופים

לחץ על

בעמודה אנכית

תלוי לשמאל או תלוי לימין

בשתי עמודות אנכיות

אנכי

בשורה אופקית

אופקי

שינוי הסגנון

אם החלת על המצגת שלך ערכת נושא, סגנונות התרשים הארגוני הזמינים עבורך לבחירה יהיו תואמים לערכת הנושא ולצבעי ערכת הנושא.

 1. לחץ על התרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת סגנונות גרפיקת SmartArt, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'סגנונות גרפיקת SmartArt'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

שינוי הצבע.

אם החלת על המצגת שלך ערכת נושא, צבעי התרשים הארגוני הזמינים עבורך לבחירה יהיו תואמים לצבעי ערכת הנושא.

 1. לחץ על התרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת סגנונות גרפיקת SmartArt, לחץ על צבעים ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה של הצבעים.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'סגנונות גרפיקת SmartArt'

הסרת עיצוב

באפשרותך לאפס את התרשים הארגוני למראה ברירת המחדל. פעולה זו מסירה שינויים שביצעת בצבע, בסגנון, בצורה ובסגנון הטקסט של התרשים הארגוני.

 1. במסמך, לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת איפוס, לחץ על אפס גרפיקה.

  הכרטיסיה 'SmartArt ב- PowerPoint', הקבוצה 'איפוס'

למידע נוסף

עיצוב גרפיקת SmartArt

המרת גרפיקת SmartArt לצורות

Excel

כדי להציג את יחסי הדיווח בחברה או בארגון שלך, באפשרותך ליצור תרשים ארגוני באמצעות גרפיקת SmartArt.

גרפיקת SmartArt זו משתמשת בפריסת תרשים ארגוני וכוללת עוזר ושלושה עובדים כפופים.

תרשים ארגוני

יצירת תרשים ארגוני בסיסי

 1. בכרטיסיה SmartArt, תחת הוספת גרפיקת SmartArt, לחץ על הירארכיה ולאחר מכן לחץ על תרשים ארגוני, שהוא גרפיקת ה- SmartArt הראשונה.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'הוסף גרפיקת SmartArt'

  הערה: אמנם, אפשר להשתמש בפריסות אחרות מהקבוצה הירארכיה כדי ליצור תרשים ארגוני, אולם צורת העוזר וסידורי העובדים הכפופים זמינים רק בפריסות אלה: תרשים ארגוני, תרשים ארגוני של שמות ותפקידים, תרשים ארגוני בחצי מעגל ותרשים ארגוני אופקי.

 2. בחלונית הטקסט, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

לשם

בצע פעולה זו

הזנת שם של אדם

לחץ על [טקסט] ולאחר מכן הקלד את השם.

עצה: באפשרותך להשתמש בחצים למעלה ולמטה שבמקלדת כדי לזוז למעלה ולמטה ברשימת השמות בחלונית הטקסט.

הוספת אדם

לחץ על שם של אדם ברמת ההירארכיה שבה ברצונך להוסיף אותו ולאחר מכן לחץ על לחצן 'הוסף צורת SmartArt' .

מחיקת אדם

לחץ על שם האדם בהירארכיה ולאחר מכן לחץ על לחצן הסרה בחלונית טקסט .

שינוי רמה של אדם בהירארכיה

לחץ על שם האדם ולאחר מכן לחץ על לחצן 'קדם' , לחצן 'הסג' , העבר למעלה או הזזה למטה .

הוספת עוזר

 1. לחץ על שם האדם שברצונך להוסיף לו עוזר.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על תרשים ארגוני ולאחר מכן לחץ על הוספת עוזר.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

סידור עובדים כפופים בצורה אופקית או אנכית

 1. לחץ על צורת העוזר בתרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת ערוך SmartArt, לחץ על תרשים ארגוני.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'ערוך SmartArt'

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

כדי לסדר עובדים כפופים

לחץ על

בעמודה אנכית

תלוי לשמאל או תלוי לימין

בשתי עמודות אנכיות

אנכי

בשורה אופקית

אופקי

שינוי הסגנון

אם החלת על המצגת שלך ערכת נושא, סגנונות התרשים הארגוני הזמינים עבורך לבחירה יהיו תואמים לערכת הנושא ולצבעי ערכת הנושא.

 1. לחץ על התרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת סגנונות גרפיקת SmartArt, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'סגנונות גרפיקת SmartArt'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

שינוי הצבע.

אם החלת על המצגת שלך ערכת נושא, צבעי התרשים הארגוני הזמינים עבורך לבחירה יהיו תואמים לצבעי ערכת הנושא.

 1. לחץ על התרשים הארגוני שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת סגנונות גרפיקת SmartArt, לחץ על צבעים ולאחר מכן לחץ על ערכת הנושא הרצויה של הצבעים.

  הכרטיסיה SmartArt, הקבוצה 'סגנונות גרפיקת SmartArt'

הסרת עיצוב

באפשרותך לאפס את התרשים הארגוני למראה ברירת המחדל. פעולה זו מסירה שינויים שביצעת בצבע, בסגנון, בצורה ובסגנון הטקסט של התרשים הארגוני.

 1. במסמך, לחץ על גרפיקת ה- SmartArt שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה SmartArt, תחת איפוס, לחץ על אפס גרפיקה.

  הכרטיסיה SmartArt ב- Excel, הקבוצה 'איפוס'

למידע נוסף

עיצוב גרפיקת SmartArt

המרת גרפיקת SmartArt לצורות

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×