יצירת תצוגות PivotTable או PivotChart במסד נתונים שולחני של Access

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש בתצוגות PivotTable ו- PivotChart כאשר עליך לבצע ניתוח נתונים אינטראקטיבי או ליצור תרשימים אינטראקטיביים ודינאמיים. מאמר זה מסביר את השלבים הדרושים כדי ליצור ולהתאים אישית כל תצוגה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

למד אודות תצוגות PivotTable

דוגמה לתצוגת PivotTable

הצגת נתוני פירוט

הצגת פריטים בודדים

יצירת תצוגת PivotTable

שלב 1: יצירת שאילתה

שלב 2: פתיחת השאילתה בתצוגת PivotTable

שלב 3: הוספת שדות נתונים לתצוגת PivotTable

הוספת שדות שורה

הוספת שדות עמודה

הוספת שדות פרטים

הוספת שדות מסנן

העברת שדה

מחיקת שדה

שלב 4: הוספת פרטים מחושבים ושדות סכום כולל לתצוגה

הוספת שדות פרטים מחושבים

הוספת שדות סיכום

שלב 5: שינוי כיתובי שדות ועיצוב נתונים

שלב 6: סינון, מיון, ווקיבוץ של נתונים

עיצוב תצוגת PivotChart

הבדלים בין תצוגת PivotTable ו- PivotChart

דוגמאות לתצוגת PivotChart

יצירת תצוגת PivotChart

שלב 1: מעבר לתצוגת PivotChart

שלב 2: הוספה והסרה שדות בתצוגת PivotChart

הוספת שדה

מחיקת שדה

שלב 3: הקבוצה, סינון ו מיון נתונים

קיבוץ נתונים

סינון נתונים

מיון נתונים

שלב 4: שינוי סוג תרשים

שלב 5: הוספת מקרא

שלב 6: עריכה ועיצוב של טקסט

כותרות צירים

תוויות נתונים

שלב 7: עיצוב אזור התוויית הנתונים

למד אודות תצוגות PivotTable

טבלת PivotTable היא טבלה אינטראקטיבית אשר משלבת ומשווה כמויות גדולות של נתונים במהירות. ניתן לסובב את השורות והעמודות שלה כדי לראות סיכומים שונים של מקור הנתונים, וניתן להציג את הפרטים של תחומי העניין השונים. השתמש בדוח PivotTable כאשר ברצונך לנתח סכומים קשורים, בעיקר כאשר יש לך רשימה ארוכה של נתונים לסיכום וברצונך להשוות כמה עובדות על כל נתון.

דוגמה לתצוגת PivotTable

האיור הבא מציג שאילתה של נתוני חשבונית בתצוגת PivotTable. תצוגה זו מציגה את הערכים המסוכמים בלבד.

תצוגת PivotTable

השדה ארץ מסונן כדי להציג את הנתונים של ארצות הברית בלבד.

השדה אזור מותאם אישית הוא שדה קבוצה מותאמת אישית. שדות קבוצה מותאמת אישית מאפשרים לך לקבץ פריטים באופן הרצוי לך לצורך שיפור ניתוח הנתונים. כאן, הפריטים תחת עיר מקובצים בשתי קטגוריות: החוף המערבי ושאר אזורי הארץ.

ערך סך כך העסקאות מציג, באחוזים, את הערך הכולל של עסקאות בניהולו של איש מכירות מסוים בכל אחד משני האזורים.

מס' עסקאות מציג את מספר העסקאות בניהולו של איש מכירות מסוים בכל אחד משני האזורים.

באיור הקודם, ניתן להשוות בקלות בין נתונים של אנשי מכירות ואזורים שונים. מאחר שהטבלה אינטראקטיבית, באפשרותך לשנות במהירות את המסננים, הסכומים הכוללים ורמת הפירוט המוצגת, כדי שתוכל לנתח את הנתונים בדרכים שונות.

לראש הדף

הצגת נתוני פירוט

באפשרותך ללחוץ על סימן החיבור (+) משמאל לאיש המכירות או מתחת לאזור הרצוי כדי להציג פירוט של רשומות ספציפיות. האיור הבא מציג נתוני פירוט של Anne Dodsworth.

הצגת נתוני פירוט

שדות פרטים אלה קיימים במקור הרשומות המשמש כבסיס.

שדה פרטים מחושב משתמש בביטוי המתבסס על שדות פרטים אחרים.

העסקאות הספיציפיות האלה טופלו על-ידי Anne Dodsworth באזור החוף המערבי.

שדות סיכום ונתוני סיכום מופיעים בחלק התחתון של התצוגה.

באפשרותך ללחוץ על סימן חיסור (-) משמאל לאיש מכירות או לאזור הרצוי כדי להסתיר את נתוני הפירוט הרצויים.

הערה: הסתרת נתוני הפירוט משפרת את הביצועים של תצוגת ה- PivotTable.

לראש הדף

הצגת פריטים ספציפיים

כאשר אזור עמודה מכיל יותר משדה אחד, באפשרותך ללחוץ על סימן החיבור (+) או על סימן החיסור (-) מימין לפריט הרצוי כדי להציג או להסתיר פריטים ברמה נמוכה יותר. לדוגמה, כדי להציג נתונים מסוכמים או נתוני פירוט עבור כל עיר בחוף המערבי, לחץ על סימן החיבור (+) מימין לחוף המערבי.

האיור הבא מציג את הערכים המסוכמים של כל עיר בקבוצת החוף המערבי.

הצגת פריטים בודדים

פריטים בשדה עיר המקובצים תחת הקבוצה המותאמת אישית החוף המערבי.

נתוני הסיכום של Elgin.

אם תלחץ כאן יוצגו לקוחות הנמצאים ב- Elgin ונתוני הסיכום של כל לקוח.

אם תלחץ כאן יוצגו נתוני הפירוט של Elgin.

לראש הדף

יצירת תצוגת PivotTable

באפשרותך גם ליצור תצוגות PivotTable ו- PivotChart עבור שאילתות, טבלאות וטפסים של Access. למטרת מאמר זה, אנו מסבירים כיצד ליצור תצוגת PivotTable ותצוגת PivotChart עבור שאילתת Access.

שלב 1: יצירת שאילתה

אם עדיין אין לך שאילתה שברצונך להשתמש בה בתצוגת ה- PivotTable, צור שאילתה חדשה:

 • בכרטיסיה יצירה,‏‏ בקבוצה שאילתות, לחץ על אשף השאילתות אם ברצונך שהאשף יסייע לך לבנות את השאילתה או לחץ על עיצוב שאילתה אם ברצונך לבנות את השאילתה בעצמך.

בעת הוספת שדות לשאילתה ברשת, הקפד לכלול:

 • שדות המכילים את הנתונים שברצונך לסכם (לדוגמה, סכומים לפי מטבע או נתונים מספריים אחרים).

 • שדות שלפיהם ברצונך להשוות נתונים, כגון עובד, אזור או תאריך.

אם אתה מתכוון לספור פריטים ב- PivotTable, עליך גם לכלול שדה מזהה ייחודי עבור הפריטים שאתה סופר. לדוגמה, כדי לספור את מספר החשבוניות, השאילתה צריכה לכלול את המזהה של טבלת החשבוניות.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שאילתות, עיין במאמר מבוא לשאילתות.

שלב 2: פתיחת השאילתה בתצוגת PivotTable

 1. אם השאילתה עדיין אינה פתוחה, בחלונית הניווט, לחץ פעמיים על השאילתה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת PivotTable.

  ‏Access יציג תצוגת PivotTable ריקה משדות ומנתונים.

שלב 3: הוספת שדות נתונים לתצוגת PivotTable

בשלב זה, עליך להוסיף את השדות המהווים את כותרות השורות והעמודות של תצוגת ה- PivotTable, וכן את שדות הפרטים ושדות המסנן. לשם כך, רשימת השדות חייבת להיות גלויה.

 • אם רשימת שדות אינה גלויה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על רשימת שדות.

הוספת שדות שורה

שדות שורה הם המרכיבים את השורות של ה-PivotTable. הדוגמאות בתחילת מאמר זה, איש מכירות הוא שדה שורה.

כדי להוסיף שדה שורה:

 • גרור את השדה מתוך רשימת השדות לאזור המסומן בכיתוב שחרר כאן שדות שורה ב- PivotTable.

לחלופין, באפשרותך להוסיף את שדה המסנן באמצעות ההליך הבא:

 1. בחר את השדה ברשימה השדות.

 2. בתחתית רשימת השדות, בחר אזור שורה מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על הוסף ל.

הוספת שדות עמודה

כפי מהשם, שדות עמודה הם המרכיבים את העמודות של ה-PivotTable. הדוגמאות בתחילת מאמר זה, עיר ו- CustomerID הם שדות עמודה.

כדי להוסיף שדה עמודה:

 • גרור את השדה מתוך רשימת השדות לאזור המסומן בכיתוב שחרר כאן שדות עמודה ב- PivotTable.

לחלופין, באפשרותך להוסיף את שדה המסנן באמצעות ההליך הבא:

 1. בחר את השדה ברשימה השדות.

 2. בתחתית רשימת השדות, בחר אזור עמודה מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על הוסף ל.

הוספת שדות פרטים

שדות פרטים הם המרכיבים את התאים פירוט של ה-PivotTable. הדוגמאות בתחילת מאמר זה, שדות שם מוצר, Unit Price ו- Quantity מהווים כל שדות פרטים.

כדי להוסיף שדה פרטים:

 • גרור את השדה מתוך רשימת השדות לאזור המסומן בכיתוב שחרר כאן שדות סכומים או שדות פרטים ב- PivotTable.

לחלופין, באפשרותך להוסיף את שדה המסנן באמצעות ההליך הבא:

 1. בחר את השדה ברשימה השדות.

 2. בתחתית רשימת השדות, בחר אזור פרטים מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על הוסף ל.

הוספת שדות מסנן

שדות מסנן הם אופציונליים. הוספת שדה סינון מאפשרת לך לסנן את ה-PivotTable כולו על-ידי ערך. לדוגמה, איור הראשון בתחילת מאמר זה, שדה המדינה נוספה כשדה המסנן. כתוצאה מכך, ניתן לסנן את ה-PivotTable כולו למדינות ספציפיים.

כדי להוסיף שדה מסנן:

 • גרור את השדה מתוך רשימת השדות לאזור המסומן בכיתוב שחרר כאן שדות מסנן ב- PivotTable.

לחלופין, באפשרותך להוסיף את שדה המסנן באמצעות ההליך הבא:

 1. בחר את השדה ברשימה השדות.

 2. בתחתית רשימת השדות, בחר אזור מסנן מהרשימה הנפתחת ולאחר מכן לחץ על הוסף ל.

העברת שדה

 • גרור את שם השדה למיקום הרצוי. זכור לגרור את שם השדה עצמו (לדוגמה, איש מכירות), ולא אחד מערכי השדות.

מחיקת שדה

 • בחר את שם השדה שברצונך למחוק ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על הסר שדה.

  הערה: פעולה זו מסירה את השדה מהתצוגה, אך השדה עדיין זמין במקור הנתונים המשמש כבסיס.

שלב 4: הוספת שדות פרטים מחושבים ושדות סכום כולל לתצוגה

הוספת שדות פרטים מחושבים

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על נוסחאות ולאחר מכן לחץ על צור שדה פרטים מחושב.

  ‏Access יציג תיבת דו-שיח של מאפיינים.

 2. בתיבה שם, הקלד שם עבור השדה המחושב.

 3. בתיבה גדול יותר מתחת לתיבה שם, הקלד את החישוב שברצונך לבצע, לדוגמה:

  UnitPrice * כמות

  עצה:  בעת הקלדת החישוב, באפשרותך להשתמש ברשימה הנפתחת ובלחצן הוסף הפניה ל בחלק התחתון של תיבת הדו-שיח 'מאפיינים' כדי להוסיף שדות לחישוב.

 4. לחץ על שנה. Access מוסיף את השדה המחושב רשימת השדות.

 5. חזור על שלבים 2 עד 4 עבור כל שדה מחושב אחר שברצונך ליצור.

 6. סגור את תיבת הדו-שיח 'מאפיינים'.

 7. הוסף את השדה המחושב ל- PivotTable לפי ההוראות המופיעות בסעיף הוספת שדות פרטים.

הוספת שדות סיכום

 1. ודא שתאי הפרטים מוצגים: בחר כותרת עמודה ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על הצג פרטים.

 2. בחר אחד מערכי הפרטים שברצונך להוסיף לו סכום כולל.

 3. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על חישוב אוטומטי, ולאחר מכן לחץ על סוג הסכום הכולל שברצונך להוסיף.

 4. חזור על שלב 3 עבור סכומים מכל סוג אחר שברצונך להוסיף.

שלב 5: שינוי כיתובי שדות ועיצוב נתונים

 1. ב- PivotTable, בחר את תווית השדה שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על מאפיינים.

 3. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה כיתובים.

 4. בתיבה כיתוב, הקלד את הכיתוב הרצוי ולאחר מכן הקש Enter.

 5. הגדר את כל אפשרויות העיצוב הרצויות עבור הכיתובים.

 6. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 7. השתמש בפקודות בכרטיסיה עיצוב כדי למיין נתונים ולעצב את הטקסט ואת התאים.

 8. אם ה- PivotTable מכיל שורות סכום, לחץ על הסתר פרטים בכרטיסיה עיצוב כדי להסתיר את שדות הפרטים ולהציג רק את שדות הסיכום.

 9. חזור על שלבים 3 עד 7 כדי להגדיר כיתובים ותבניות עבור שדות הסיכום.

עצה:  כדי להציג סכומים כאחוז מהסכום הכולל, בחר אחד הסכומים ולאחר מכן, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על הצג כ ולאחר מכן בחר את הסכום הכולל שביחס אליו ברצונך להשוות (סכום שורה, סכום עמודה וכולי.)

שלב 6: סינון, מיון וקיבוץ של נתונים

 • כדי לסנן נתונים, לחץ על החץ למטה ליד שם השדה הרצוי ולאחר מכן בחר או סמן את תיבות הסימון כדי להשיג את הסינון הרצוי.

 • כדי לקבץ נתונים:

  1. ב- PivotTable, לחץ על את הערכים שברצונך לקבץ. לדוגמה, כדי לקבץ כמה ערים יחד, לחץ על העיר הראשונה ולאחר מכן לחץ והחזק את מקש CTRL תוך כדי לחיצה על שאר הערים שברצונך לקבץ.

  2. לחיצה ימנית אחד מהערכים שנבחרו ולאחר מכן לחץ על קבץ פריטים.

   Access יוצר רמת קבוצה מותאמת אישית. באפשרותך לשנות את הכיתוב ואת העיצוב של הקבוצה על-ידי שימוש בהליך במקטע שלב 5: שינוי כיתובי שדות ועיצוב נתונים.

לאחר הוספת רמת הקיבוץ, באפשרותך לבחור את הקבוצה ולאחר מכן להשתמש בפקודות הרחב שדה וכווץ שדה בכרטיסיה עיצוב כדי להציג או להסתיר שדות ספציפיים בקבוצה, בהתאמה.

לראש הדף

עיצוב תצוגת PivotChart

הבדלים בין תצוגת PivotTable לתצוגת PivotChart

הפריסה של תצוגת PivotChart דומה לזו של תצוגת PivotTable, אלא שכברירת מחדל, תצוגות PivotTable מציגות פרטי נתונים ואילו תצוגות PivotChart מציגות סכומים כוללים או סיכומים של נתונים (בדרך כלל בצורת סכומים או ספירות).

בנוסף, במקום אזורי שורה או עמודה, תצוגת PivotChart מציגה אזורי סידרה וקטגוריה. סידרה היא קבוצה של נקודות נתונים קשורות ולרוב היא מיוצגת במקרא על-ידי צבע מסוים. קטגוריה מורכבת מנקודת נתונים אחת מכל סידרה ולרוב היא מיוצגת על-ידי תווית המופיעה על-גבי ציר הקטגוריה (x).

השינויים שתערוך בפריסת הטבלה, השאילתה או הטופס בתצוגות אחרות אינם תלויים בפריסת האובייקט בתצוגת ה- PivotTable או ה- PivotChart. עם זאת, כל שינוי שתבצע בפריסה של תצוגת PivotTable, כגון הזזת שדה מאזור השורה לאזור העמודה, ישתקף בתצוגת PivotChart, ולהיפך.

דוגמאות לתצוגת PivotChart

תצוגת PivotChart הראשונה בין הדוגמאות מציגה את חמשת אנשי המכירות עם סכומי המכירה הגבוהים ביותר (לפי מחירי היחידות הכוללים) בארצות הברית בין 1996 ל- 1998. כל סמן נתונים מתרחב לערך המתאים בציר ה- (y) אשר מייצג את סכום המחירים של היחידות שנמכרו.

סה"כ מחירי היחידות שנמכרו

באזור המסנן, השדה 'ארץ' מסונן כדי להציג מחירי יחידות בארה"ב בלבד.

אזור הנתונים מציג את הסכומים הכוללים של מחירי היחידות שנמכרו.

אזור התוויית הנתונים מספק רקע לסמני הנתונים.

קווי הרשת מאפשרים לראות בקלות את מיקומם של סמני הנתונים לאורך ציר הערכים.

סמן נתונים זה מייצג נקודת קטגוריה אחת (במקרה זה, איש מכירות) המורכבת משלוש נקודות בסידרה (במקרה זה, השנים 1996, 1997 ו- 1998).

אזור הסידרה מכיל את תאריך ההזמנה של שדה הסידרה. נוסף מקרא בצד השמאלי של תרשים זה והוא מופיע ישירות מתחת לשדה הסידרה.

אזור הקטגוריה מורכב מתוויות של קטגוריות; במקרה זה, התוויות של הקטגוריות הם שמות של אנשי מכירות.

תווית ערך הציר מספקת מסגרת התייחסות לכל אחד מסמני הנתונים.

ניתן לארגן את התרשים לפי ציר מסוים, או לעצב אותו, באופן המאפשר להציג כמה ערכות ניתוח שונות, כמו בדוגמה הבאה, אשר משווה בין מספר ההזמנות שבוצעו בחמשת האזורים/הארצות המובילים. (שים לב שבדוגמה זו, השדה 'איש מכירות' נמצא כעת באזור המסנן, ואילו השדה 'ארץ' נמצא באזור הקטגוריה).

איש מכירות ומדינה

לראש הדף

יצירת תצוגת PivotChart

ההנחיות הבאות מבוססות על ההנחה שהשלמת את השלבים לעיל ויצרת תצוגת PivotTable.

שלב 1: מעבר לתצוגת PivotChart

בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת PivotChart.

שלב 2: הוספה והסרה של שדות בתצוגת PivotChart

בשלב זה, באפשרותך להוסיף או להסיר שדות בתרשים. לאחר הסרת שדה מתרשים, הנתונים עדיין זמינים ברשימת השדות, אך אינם מוצגים בתרשים.

הוספת שדה

 • כדי להוסיף שדה, גרור אותו מרשימת השדות לאחד מ'אזורי השחרור' בתרשים. לחלופין, באפשרותך לבחור את השדה ברשימת השדות ולאחר מכן, בחלק התחתון של רשימת השדות, לבחור את האזור שבו ברצונך להוסיף את השדה ולאחר מכן לחץ על הוסף ל.

  • אם אינך רואה את אזורי השחרור, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על אזורי שחרור.

  • אם רשימת השדות אינה מופיעה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על רשימת שדות.

מחיקת שדה

 • כדי למחוק שדה, בחר את התווית שלו בתרשים ולאחר מכן הקש Delete. לחלופין, באפשרותך לגרור את השדה מחוץ לתרשים.

שלב 3: קיבוץ, סינון ומיון של נתונים

כדי להפוך תרשים לקריא יותר, לעתים קרובות כדאי קיבוץ, סינון ומיון של הנתונים. לדוגמה, הדוגמאות בתחילת סעיף זה, סדר תאריכים מקובצים לפי שנים כך קל לראות סיכומים עבור כל שנה חטוף במקום צורך נבחן כל תאריך הזמנה בודדת. כמו כן, הנתונים מסוננים כדי לראות אילו אנשי מכירות חמש היה סכומי המכירות הגבוה ביותר. לבסוף, לכל סמן נתונים ממוינת לפי הערך הכולל שלו בסדר עולה, כך קל יותר לראות איזה מבין חמש המכירות היה שבו היה והגרועים ומכירות הגבוהה ביותר.

קיבוץ נתונים

 1. בחר שם שדה בתרשים.

 2. אם תיבת הדו-שיח מאפיינים אינה מוצגת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם השדה ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה סינון וקיבוץ .

 4. תחת קיבוץ, ברשימה קבץ פריטים לפי, בחר את אפשרות הקיבוץ הרצויה. לדוגמה, בשדה תאריך, באפשרותך ללחוץ על שנים. בשדה טקסט, באפשרותך לקבץ לפי תווי קידומת, לדוגמה, 3 תווים הראשונים של כל שם.

סינון נתונים

 1. בחר סמן נתונים בתרשים.

 2. אם תיבת הדו-שיח מאפיינים אינה מוצגת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמן הנתונים ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה סינון וקיבוץ של תיבת הדו-שיח מאפיינים, תחת סינון, בחר את סוג הסינון ואת מספר הפריטים שברצונך להציג. לדוגמה, כדי לראות את 5 הפריטים הראשונים, בחר עליונים ברשימה הצג את ולאחר מכן הקלד 5 בתיבה פריטים.

מיון נתונים

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמן נתונים בתרשים, הצבע על מיין ולאחר מכן לחץ על אפשרות מיון הרצויה.

שלב 4: שינוי סוג תרשים

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור ריק בתרשים ולאחר מכן לחץ על שנה סוג תרשים.

 2. בתיבת דו-שיח מאפיינים, ברשימה הימנית, בחר סוג תרשים כללי.

 3. ברשימה משמאל, בחר את התרשים מהסוג הרצוי.

שלב 5: הוספת מקרא

 1. לחץ על אזור ריק בתרשים.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על מקרא.

שלב 6: עריכה ועיצוב של הטקסט

כותרות של צירים

 1. בחר את כותרת הציר שברצונך לעצב.

 2. אם תיבת הדו-שיח מאפיינים אינה מוצגת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכותרת ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב ולאחר מכן, בתיבה כיתוב, הקלד את הטקסט שברצונך להציג.

 4. תחת תבנית טקסט באותה כרטיסיה, בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

תוויות נתונים

 1. לחץ על תווית נתונים (לדוגמה, אחת התוויות לאורך ציר ה- (x) של הקטגוריה.

 2. לחץ על התווית פעם נוספת כדי לבחור את כל התוויות לאורך הציר.

 3. אם תיבת הדו-שיח מאפיינים אינה מוצגת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אחת התוויות ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה עיצוב ולאחר מכן בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות.

שלב 7: עיצוב אזור התוויית הנתונים

 1. לחץ באזור התוויית הנתונים כדי לבחור אותו. אזור התוויית הנתונים הוא התיבה המכילה את סמני הנתונים.

 2. אם תיבת הדו-שיח מאפיינים אינה מוצגת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אזור התוויית הנתונים ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה גבול/מילוי.

 4. בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות עבור אזור התוויית הנתונים.

 5. בחר קו רשת בתרשים.

 6. בתיבת הדו-שיח מאפיינים, לחץ על הכרטיסיה קו/סמן.

 7. בחר את אפשרויות העיצוב הרצויות עבור קווי הרשת.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×