יצירת תצוגה של InfoPath בלבד של תבנית טופס תואמת דפדפן

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במאמר זה

מבוא לתצוגות של InfoPath בלבד

תרחישים לשימוש

שלב 1: הוספת תצוגה של InfoPath בלבד לתבנית טופס תואמת דפדפן

שלב 2: הצגת תצוגה של דפדפן בלבד כאשר תבנית הטופס תואמת הדפדפן נפתחת בדפדפן אינטרנט

שלב 3: הצגת תצוגה של InfoPath בלבד כאשר תבנית הטופס תואמת הדפדפן נפתחת ב- InfoPath

מבוא לתצוגות של InfoPath בלבד

באפשרותך לעצב תבנית טופס אחת המתאימה לשני סוגי משתמשים  — אלה אשר התקינו Microsoft Office InfoPath ואלה אשר לא התקינו תוכנית זו. סוג זה של תבנית טופס נקרא תבנית טופס תואמת דפדפן. בתבנית טופס תואמת דפדפן, כל התכונות, ההגדרות והפקדים של InfoPath שאינם פועלים בדפדפן אינטרנט מוסתרים או לא זמינים במצב עיצוב. בדרך זו, לא תתפתה להשתמש בהם בעיצוב שלך.

כשתהיה מוכן לשתף תבנית טופס תואמת דפדפן עם משתמשים, עליך לפרסם אותה בשרת שפועל בו InfoPath Forms Services, ולאחר מכן להפוך אותה המותאמות לשימוש בדפדפן. אם משתמשים התקינו InfoPath במחשבים שלהם, הטופס ייפתח ב- InfoPath. אם הם לא התקינו InfoPath, הטופס ייפתח בדפדפן אינטרנט. בכל מקרה, תבנית הטופס אינה כוללת תכונות InfoPath, הגדרות או פקדים שאינם פועלים בדפדפן.

אם אתה מצפה שרבים מהמשתמשים שלך יתקינו InfoPath במחשבים שלהם, ייתכן שלא תרצה להגביל את העיצוב של תבנית הטופס שלך לערכת משנה של תכונות הנתמכות בדפדפן אינטרנט. במקרה זה, באפשרותך ליצור שתי תצוגות של תבנית הטופס תואמת הדפדפן שלך. תצוגה אחת תהיה עבור משתמשים שייפתחו את תבנית הטופס בדפדפן אינטרנט. בתצוגה האחרת ייעשה שימוש בלעדי על-ידי משתמשים שהתקינו InfoPath במחשבים שלהם. תצוגה זו של InfoPath בלבד לא תוצג לעולם בדפדפן אינטרנט. כתוצאה מכך, יהיה באפשרותך להשתמש בתכונות InfoPath בתצוגה זו שבהן לא יהיה באפשרותך להשתמש במקרים אחרים, כגון בתפקידי משתמשים או בפקדי אב/פירוט.

בנושא זה, תלמד כיצד לעצב תצוגה ייעודית של InfoPath בלבד בתבנית טופס תואמת דפדפן. בנוסף, תלמד כיצד ליצור כלל המזהה אם המשתמש הפותח את תבנית הטופס התקין InfoPath במחשב שלו. אם InfoPath זוהה, המשתמש יראה את התצוגה הספציפית ל- InfoPath. אם InfoPath לא זוהה, המשתמש יראה במקום זאת את התצוגה הספציפית לדפדפן בדפדפן האינטרנט.

לראש הדף

תרחישים לשימוש

תאר לעצמך שאתה עובד בחברת ביטוח ושאתה מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן לעיבוד תביעות ביטוח. תבנית הטופס תואמת הדפדפן שלך חייבת להתאים למבוטחים שייפתחו וימלאו טופס מאתר האינטרנט של החברה שלך וכן למשתמשים פנימיים שיסקרו ויאשרו את הנתונים שבטופס התביעה. אתה מניח שהמשתמשים החיצוניים לא התקינו InfoPath במחשבים שלהם ושהמשתמשים הפנימיים התקינו InfoPath. כדי לספק את צרכיהם של משתמשים שהתקינו ושלא התקינו InfoPath, תוכל לעצב שתי תבניות טופס נפרדות  — תבנית טופס תואמת דפדפן ותבנית טופס שאינה תואמת דפדפן. עם זאת, קל יותר ומהיר יותר לעצב תבנית טופס תואמת דפדפן אחת הכוללת את התצוגות הבאות:

תצוגה 1: תצוגה חיצונית להגשת תביעות    זוהי התצוגה שמבוטחים יראו בעת כניסה לאתר האינטרנט שלך ובעת פתיחת טופס תביעה. מכיוון שאין כל דרך בה תוכל לדעת האם ברשות המבוטח עותק של InfoPath המותקן במחשב שלו, תבנית הטופס חייבת להיות תואמת דפדפן. כלומר, עליך להבטיח שניתן יהיה למלא את הטופס באמצעות דפדפן אינטרנט.

תצוגה 2: תצוגה פנימית לעיבוד תביעות    תצוגה זו מיועדת למעבדי תביעות, הסוקרים את טופס התביעה שנשלח ומנתבים אותו לאישור של מתאם ביטוח. כל עובדי חברת הביטוח התקינו InfoPath במחשבים שלהם. לכן, באפשרותך לעצב עבורם תצוגה מיועדת של InfoPath בלבד. בניגוד לתצוגה להגשת תביעות, אליה מבוטחים ניגשים באמצעות דפדפן אינטרנט, התצוגה הספציפית ל- InfoPath לעולם לא תוצג בשום מקום מלבד ב- InfoPath, ולכן ייתכן שתכיל תכונות, פקדים והגדרות כלשהם שאינם זמינים בתבנית טופס תואמת דפדפן.

לראש הדף

שלב 1: הוספת תצוגה של InfoPath בלבד לתבנית טופס תואמת דפדפן

כדי ליצור תצוגה של InfoPath בלבד בתבנית טופס תואמת דפדפן, שנה הגדרה בתיבת הדו-שיח הצג מאפיינים. פעולה זו מאפשרת למשתמשי InfoPath לראות את התצוגה, אך מונעת מהתצוגה מלהופיע בדפדפן אינטרנט.

 1. פתח את תבנית הטופס תואמת הדפדפן שלך.

 2. בתפריט תצוגה, לחץ על ניהול תצוגות.

 3. תחת פעולות, בחלונית המשימות תצוגות, לחץ על הצג מאפיינים.

 4. בתיבת הדו-שיח הוספת תצוגה, הקלד שם עבור התצוגה ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. ברשימה בחר תצוגה, לחץ פעמיים על התצוגה שיצרת זה עתה.

 6. לחץ על הכרטיסיה כללי.

 7. נקה את תיבת הסימון הצג בתפריט תצוגה בעת מילוי הטופס.

  הערה: ניקוי תיבת סימון זו מונעת ממשתמשים שלא התקינו InfoPath מלנסות לעבור לתצוגה של InfoPath בלבד.

 8. בחר את תיבת הסימון אפשר תכונות של InfoPath בלבד (התצוגה לא תהיה זמינה בדפדפני אינטרנט) ולאחר מכן לחץ על אישור.

 9. עצב את התצוגה שלך כפי שהיית מעצב אותה באופן רגיל.

  כעת באפשרותך להשתמש בתכונות, פקדים והגדרות רבים בתצוגה של InfoPath בלבד שאחרת לא היו זמינים בתבנית טופס תואמת דפדפן. לדוגמה, אתה חופשי להשתמש בכל אחד מהפקדים שבחלונית המשימות פקדים, בניגוד לפקדים שרק פועלים בדפדפן. בנוסף, לא תראה שגיאות או הודעות תאימות דפדפן כלשהן בחלונית המשימות בודק העיצוב.

  הערה: למרות שבאפשרותך להשתמש במרבית תכונות InfoPath בתצוגה של InfoPath בלבד, תכונות והגדרות מסוימות החלות על תבנית הטופס תואמת הדפדפן בכללותה יישארו לא זמינות או מוסתרות. לדוגמה, אין באפשרותך להפוך חתימות דיגיטליות לזמינות עבור תבנית הטופס בשלמותה או להשתמש בקובץ Script בתצוגה שלך, מכיוון שאחת מהתצוגות שבתבנית הטופס שלך תואמת דפדפן.

 10. כדי להוסיף תצוגות של InfoPath בלבד לתבנית הטופס תואמת הדפדפן שלך, חזור על שלבים 2‏-9.

לראש הדף

שלב 2: הצגת תצוגה של דפדפן בלבד כאשר תבנית הטופס תואמת הדפדפן נפתחת בדפדפן אינטרנט

בפרוצדורה זו, תלמד כיצד ליצור כלל המכתיב את התצוגה שאותה יראה המשתמש לראשונה בעת פתיחת טופס המבוסס על תבנית הטופס תואמת הדפדפן שלך. הכלל יפעל בעת פתיחת הטופס לראשונה ולאחר התקיימות של תנאי מסוים. התנאי במקרה זה הוא האם משתמשים פותחים את תבנית הטופס מותאמת הדפדפן בדפדפן אינטרנט. אם הם פותחים אותה בדפדפן, תופיע תצוגה של דפדפן בלבד של תבנית הטופס. תצוגה זו מוגבלת לערכת התכונות הנתמכות בדפדפן.

 1. פתח את תבנית הטופס תואמת הדפדפן המכילה את התצוגה של InfoPath בלבד.

 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 3. ברשימה קטגוריה, לחץ על פתיחה ושמירה.

 4. תחת אופן הפתיחה, לחץ על כללים.

 5. בתיבת הדו-שיח כללים לפתיחת טפסים, לחץ על הוסף.

 6. בתיבת הדו-שיח כלל, הקלד שם בעל משמעות עבור הכלל שלך, כגון כלל 1: מעבר לתצוגת דפדפן.

 7. כדי לציין את המועד בו הכלל צריך לפעול, לחץ על הגדרת תנאי.

 8. בתיבה הראשונה תחת החל את הכלל כשתנאי זה מתקיים, לחץ על הביטוי.

 9. בתיבה השניה, הקלד את הטקסט xdEnvironment:IsBrowser() ולאחר מכן לחץ על אישור.

 10. בתיבת הדו-שיח כלל, לחץ על הוספת פעולה.

 11. ברשימה פעולה, לחץ על עבור בין תצוגות.

 12. ברשימה תצוגה, לחץ על תצוגת הדפדפן שאליה ברצונך לעבור ולאחר מכן לחץ על אישור.

 13. כדי למנוע הפעלת כללים לאחר כלל זה (עבור האירוע הנוכחי), בחר בתיבת הסימון הפסק לעבד כללים כשהטיפול בכלל זה מסתיים בתיבת הדו-שיח כלל.

  הכלל שיצרת זה עתה יופעל בעת פתיחת תבנית הטופס וכאשר שהתנאי שציינת  — כלומר, שסביבת המשתמש היא דפדפן אינטרנט  — יתקיים.

לראש הדף

שלב 3: הצגת תצוגה של InfoPath בלבד כאשר תבנית הטופס תואמת הדפדפן נפתחת ב- InfoPath

כעת תוסיף כלל חדש לתבנית הטופס תואמת הדפדפן שלך. כלל זה יפעל בעת פתיחת הטופס לראשונה ולאחר התקיימות של תנאי מסוים. התנאי במקרה זה הוא האם המשתמש הפותח את תבנית הטופס תואמת הדפדפן התקין InfoPath במחשב שלו. אם Infopath הותקן, תוצג התצוגה של InfoPath בלבד של תבנית הטופס. מכיוון שתצוגה זו גלויה רק מתוך InfoPath, היא יכולה להכיל את הטווח המלא של תכונות InfoPath.

 1. פתח את תבנית הטופס תואמת הדפדפן המכילה את התצוגה של InfoPath בלבד.

 2. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות טופס.

 3. ברשימה קטגוריה, לחץ על פתיחה ושמירה.

 4. תחת אופן הפתיחה, לחץ על כללים.

 5. לחץ על הוסף.

 6. בתיבת הדו-שיח כלל, הקלד שם בעל משמעות עבור הכלל שלך, כגון כלל 1: מעבר לתצוגת InfoPath

 7. כדי לציין את המועד בו הכלל צריך לפעול, לחץ על הגדרת תנאי.

 8. בתיבה הראשונה תחת החל את הכלל כשתנאי זה מתקיים, לחץ על הביטוי.

 9. בתיבה השניה, הקלד את הטקסט not(xdEnvironment:IsBrowser())‎.

 10. לחץ על וגם.

 11. בתיבה הראשונה מתחת לתנאי הראשון, לחץ על הביטוי.

 12. בתיבה השניה, הקלד את הטקסט not(xdEnvironment:IsMobile())‎ ולאחר מכן לחץ על אישור.

 13. בתיבת הדו-שיח כלל, לחץ על הוספת פעולה.

 14. ברשימה פעולה, בתיבת הדו-שיח פעולה, לחץ על עבור בין תצוגות.

 15. ברשימה תצוגה, לחץ על התצוגה של InfoPath בלבד שאילה ברצונך לעבור ולאחר מכן לחץ על אישור.

 16. כדי למנוע הפעלת חוקים כלשהם לאחר כלל זה (עבור הארוע הנוכחי), בחר את תיבת הסימון הפסק לעבד כללים כשהטיפול בכלל זה מסתיים בתיבת הדו-שיח כלל.

  הכלל שיצרת זה עתה יופעל כאשר תבנית הטופס תיפתח והתנאי שציינת  — כלומר, שסביבת המשתמש היא InfoPath ולא דפדפן אינטרנט או מכשיר נייד  — יתקיים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×