יצירת תוכן עניינים ב- Word עבור Mac

כדי ליצור תוכן עניינים שניתן לעדכן בקלות, החל סגנונות כותרת על הטקסט שברצונך לכלול בתוכן העניינים. לאחר מכן, Word ייצור תוכן עניינים אוטומטי המבוסס על כותרות אלה.

החלת סגנונות כותרת

בחר את הטקסט שברצונך לכלול בתוכן העניינים ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, לחץ על סגנון כותרת, כגון כותרת 1.

בסרט, לחץ על סגנון כותרת

בצע פעולה זו עבור כל הטקסט שברצונך להציג בתוכן העניינים.

יצירת תוכן עניינים

Word משתמש בכותרות במסמך שלך כדי לבנות תוכן עניינים אוטומטי שניתן לעדכן כשאתה משנה את הטקסט, הסדר או הרמה של הכותרות.

 1. לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את תוכן העניינים – בדרך כלל בסמוך לתחילת המסמך.

 2. לחץ על הפניות > תוכן עניינים ולאחר מכן בחר סגנון תוכן עניינים אוטומטי מהרשימה.

  הערה: אם תשתמש בסגנון תוכן עניינים ידני, Word לא ישתמש בכותרות שלך כדי ליצור תוכן עניינים, ולא תהיה אפשרות לעדכן את תוכן העניינים באופן אוטומטי. במקום זאת, Word ישתמש בטקסט מציין מיקום כדי ליצור את המראה של תוכן עניינים כך שתוכל להקליד באופן ידני כל ערך בתוכן העניינים.

  בכרטיסיה 'הפניות', לחץ על 'תוכן עניינים' ולאחר מכן בחר סגנון 'תוכן עניינים אוטומטי' מהגלריה

אם ברצונך לעצב או להתאים אישית תוכן עניינים, ניתן לעשות זאת. לדוגמה, באפשרותך לשנות את הגופן ואת מספר רמות הכותרת, ולקבוע אם יוצגו קווים מנוקדים בין הערכים ומספרי העמודים.

ניתן גם ליצור תוכן עניינים באופן ידני. תוכן עניינים הנוצר באופן ידני הוא שימושי לפעמים עבור מסמכים קצרים שלא ישתנו, או כאשר כותרות המסמך אינן משתמשות בסגנונות הכותרת המוכללים. תוכן עניינים הנוצר באופן ידני דורש יותר עבודת עדכון מאשר תוכן עניינים אוטומטי משום שעליך לעדכן אותו באופן ידני בכל פעם שאתה מוסיף, משנה או מסיר כותרות או עמודים במסמך.

יצירת תוכן עניינים באופן אוטומטי

הוספת תוכן עניינים

 1. במסמך, החל סגנונות כותרת ('כותרת 1', 'כותרת 2' וכן הלאה, עד 'כותרת 9') על הטקסט שברצונך שיופיע בתוכן העניינים.

  אם אינך רואה את סגנון הכותרת הרצוי, בכרטיסיה בית, תחת סגנונות, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד' .

  עצה: כדי למנוע את הופעת כותרת המסמך בתוכן העניינים, אל תשתמש בסגנון 'כותרת 1' עבור כותרת המסמך. החל סגנון כותרת, סגנון כותר ספר או סגנון אחר על הכותרת במקום סגנון כותרת.

 2. במסמך, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את תוכן העניינים.

  עצה: אם ברצונך למקם את תוכן העניינים בעמוד נפרד או להשתמש עבור תוכן העניינים במספרי עמודים שונים מאלה של שאר המסמך, מקם את תוכן העניינים במקטע נפרד על-ידי הוספת מעברי מקטע לפני ואחרי תוכן העניינים.

 3. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 4. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת תוכן עניינים, לחץ על עיצוב תוכן העניינים הרצוי.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'תוכן עניינים'

שינוי מספר הרמות בתוכן העניינים

כברירת מחדל, תוכן עניינים כולל שלוש רמות כותרת. עם זאת, ניתן להגדיל או להקטין את מספר הרמות שמוצגות בתוכן העניינים.

 1. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת תוכן עניינים, לחץ על אפשרויות.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'תוכן עניינים'

 2. בכרטיסיה תוכן עניינים, בתיבה הצג רמות, הזן את מספר הרמות שברצונך להציג (עד 9) ולאחר מכן לחץ על אישור.

  אם תתבקש להחליף את תוכן העניינים שנבחר, לחץ על כן.

עדכון תוכן העניינים

באפשרותך לעדכן את תוכן העניינים בעת ביצוע שינויים במסמך שלך. ניתן לעדכן את תוכן העניינים כולו או את מספרי העמודים בלבד.

 1. החזק את מקש CONTROL לחוץ, לחץ על תוכן העניינים ולאחר מכן לחץ על עדכן שדה.

 2. לחץ על האפשרות הרצויה.

  אם מופיע הכיתוב 'שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת'

  אם מופיע הכיתוב 'שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת' במקום מספרי העמודים בתוכן העניינים, משמעות הדבר שהמסמך השתנה לאחר עדכון תוכן העניינים או שקוד השדה פגום. תוכן העניינים אינו מסונכרן עם המסמך ויש לעדכנו.

מחיקת תוכן עניינים

 1. לחץ על תוכן העניינים.

 2. במסגרת שתופיע, לחץ על החץ לצד תוכן עניינים ולאחר מכן לחץ על הסר תוכן עניינים מתפריט הקיצור.

  תפריט קיצור של תוכן עניינים

התאמה אישית של העיצוב עבור תוכן העניינים

באפשרותך לשנות את הסגנון של כל רמה בתוכן העניינים בהתאם לצרכיך. לדוגמה, אם לגליון הסגנונות נדרש עיצוב תוכן עניינים שאינו קיים בתבניות המוכללות, באפשרותך לשנות את סגנון הגופן, הכניסה, נקודות מסלול הטאב ומאפיינים אחרים.

 1. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת תוכן עניינים, לחץ על אפשרויות.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'תוכן עניינים'

  עצה: כדי לשנות את נקודות מסלול הטאב, בתפריט המוקפץ מסלול טאב, לחץ על הסגנון הרצוי.

 2. בכרטיסיה תוכן עניינים, לחץ על שנה.

 3. בתיבה סגנונות, לחץ על רמת תוכן העניינים שברצונך לשנות (לדוגמה, TOC 1 עבור רמה 1).

 4. לחץ על שנה ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים בגופן, גודל הגופן, צבע הגופן וכן הלאה.

  כדי לשנות את הכניסות, המרווח בין הפיסקאות ומאפיינים אחרים, בתפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על סוג השינוי הרצוי, השתמש בתפריטים המוקפצים כדי לבחור את אפשרויות הרצויות, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  עצה: כדי לשנות את הרישיות, בתפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על גופן ולאחר מכן נקה את תיבת הסימון רישיות מוקטנות או רישיות בלבד.

 5. חזור על שלבים 3 ו- 4 עבור כל רמה בתוכן העניינים ולאחר מכן לחץ על החל.

 6. כאשר התיבה תצוגה מקדימה תציג כראוי את הסגנונות הרצויים, לחץ על אישור.

שמירה של סגנון תוכן העניינים כתבנית

תוכל לעשות שימוש חוזר בעיצוב תוכן העניינים בעתיד על-ידי שמירתו כתבנית בתיקיה 'התבניות שלי'. לאחר מכן, תוכל לפתוח את התבנית מתוך גלריית המסמכים ולהוסיף את תוכן העניינים באמצעות תפריט 'הוספה'.

 1. במסמך שעליו ברצונך לבסס את התבנית, בצע את השינויים בסגנונות שברצונך לשמור.

 2. מחק את כל הטקסט והגרפיקה שאינך מעוניין שיופיעו במסמכים חדשים.

 3. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 4. בתפריט המוקפץ עיצוב, לחץ על Word Template (.dotx)‎.

 5. בתיבה שמירה בשם, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור התבנית החדשה ולאחר מכן לחץ על שמור.

  אם לא בחרת מיקום אחר, Word ישמור את קובץ התבנית בתיקיה הבאה: ‎/Users/ username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates/‎.

  הערות: 

  • כדי ליצור מסמך חדש המבוסס על התבנית, בתפריט קובץ, לחץ על חדש מתבנית. תחת תבניות, לחץ על התבניות שלי ולאחר מכן לחץ פעמיים על התבנית הרצויה.

  • כדי להוסיף תוכן עניינים המבוסס על התבנית שלך, בתפריט הוספה, לחץ על אינדקס ורשימות ולאחר מכן, בתיבה תבניות, לחץ על מתבנית.

יצירת תוכן עניינים באופן ידני

 1. במסמך, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף את תוכן העניינים.

  עצה: אם ברצונך למקם את תוכן העניינים בעמוד נפרד או להשתמש עבור תוכן העניינים במספרי עמודים שונים מאלה של שאר המסמך, מקם את תוכן העניינים במקטע נפרד על-ידי הוספת מעברי מקטע לפני ואחרי תוכן העניינים.

 2. בתפריט תצוגה, לחץ על פריסת הדפסה.

 3. בכרטיסיה רכיבי מסמך, תחת תוכן עניינים, הצבע על סגנון תוכן עניינים, לחץ על החץ למטה 'עוד' ולאחר מכן, תחת תוכן עניינים ידני, לחץ על העיצוב הרצוי.

  הכרטיסיה 'רכיבי מסמך', הקבוצה 'תוכן עניינים'

  הערה: אם אתה רואה הודעת שגיאה המציינת ש- Word לא מצא ערכי תוכן עניינים, משמעות הדבר היא שבחרת סגנון תוכן עניינים אוטומטי ושאין במסמך כותרות שעוצבו באמצעות אחד מסגנונות הכותרת המוכללים. חזור על שלב 3 והקפד לבחור עיצוב תוכן עניינים ידני.

 4. הקלד את הכותרות ומספרי העמודים בתוכן העניינים בהתאם למיקומם במסמך.

 5. כדי להוסיף פריטים נוספים, העתק ערך קיים ולאחר מכן הדבק אותו במיקום הרצוי בתוכן העניינים.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×