יצירת שדה לאחסון תאריכים ושעות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי להוסיף שדה תאריך/שעה לטבלה במסד נתונים של שולחן עבודה, פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב, לחץ על התיבה הריקה הראשונה תחת שם השדה, הזן שם עבור השדה החדש ולאחר מכן לחץ על התיבה הסמוכה סוג נתונים ובחר תאריך/שעה מהרשימה.

הערה: ב- Access web app, תשתמש בחלונית אריח כדי ליצור טבלאות, אך לאחר יצירת אחד לך באפשרותך לפתוח אותו בתצוגת עיצוב – פשוט באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על עריכת טבלת.

במסד נתונים של אינטרנט, פתח את הטבלה בתצוגת גליון נתונים, לחץ על שדות ולאחר מכן בקבוצה הוספה ומחיקה, לחץ על תאריך ושעה.

לאחר יצירת שדה תאריך/שעה, באפשרותך להוסיף אותו לטופס באמצעות רשימת השדות. פתח את הטופס בתצוגת עיצוב או בתצוגת פריסה והקש Alt + F8 כדי להציג את רשימת השדות. בראש רשימת השדות, לחץ על הצג את כל הטבלאות, ולאחר מכן לחץ פעמיים על שדה תאריך/שעה כדי להוסיף אותו לטופס.

בעת הוספת שדה תאריך/שעה, באפשרותך לציין מהי תבנית התאריך המבוקשת עבור השדה. באפשרותך להחיל תבנית מוגדרת מראש או ליצור תבנית מותאמת אישית. המשך לקרוא כדי ללמוד עוד.

במאמר זה

מבט כולל

הוספת שדה תאריך/שעה לטבלה

החלת תבנית על שדה תאריך/שעה

הדרכת הזנה של נתוני תאריך/שעה באמצעות מסיכת קלט

תבניות מוגדרות מראש ומותאמות אישית שבהן באפשרותך להשתמש

מבט כולל

Access מאחסן נתוני תאריך/שעה כמספרים עשרוניים: חלק המספר השלם של הערך מייצג את התאריך ושאר המספר מציין את השעה. משום שנתוני התאריך/שעה מספריים, קל לבצע חישובים, כגון קביעת גיל.

תבניות תצוגה

ברוב המקרים, אנשים אינך רוצה לראות את הערך הממשי של שדה תאריך/שעה – אינו נראה כמו תאריך או שעה לאדם. בעת שימוש ערך תאריך/שעה, Access מציג אותו בתבנית קלה לקריאה, כגון 22/11/2011. אם אינך הענקת גישה של התבנית שיש להשתמש בה, הוא באופן אוטומטי מציג את התאריך והשעה בתבניות תאריך כללי וזמן רב.

טווח של ערכים חוקיים

Access אינו מקבל תאריכים שנמצאים מחוץ לטווח הערכים הנתמכים - אבל אלא אם כן אתה ארכיאולוג, היסטוריון או בעל מקצוע דומה, סביר להניח שאינך צריך להשתמש בתאריכים כאלה. ערך תאריך/שעה יכול להיות בין ‎-657,434.0‏ (1 בינואר, 100 לספירת הנוצרים 00:00:00) לבין 2,958,465.9999 (31 בדצמבר, 9999 לספירת הנוצרים 23:59:59).

אם תזין תאריך מחוץ לטווח זה, או אם Access אינו מזהה את הקלט שלך כתאריך, הודעת שגיאה מעניקה לך את הבחירה של הזנת ערך חדש או המרת השדה לטקסט.

לקבלת מידע נוסף אודות סוג הנתונים תאריך/שעה, עיין במאמר מבוא לסוגי נתונים ומאפייני שדה.

הבדלים ביישום web Access או מסד נתונים באינטרנט

קיימים מספר דברים בשדות תאריך/שעה שאינם פועלים באותו אופן ביישום Access או במסד נתונים של אינטרנט, כפי שהם פועלים במסד נתונים של שולחן עבודה. בעת עבודה ביישום Access או במסד נתונים של אינטרנט, זכור מגבלות אלה:

 • אין לך את אותו מספר של תבניות תאריך מוגדרות מראש שבאפשרותך לבחור מתוכן, כפי שיש לך במסד נתונים של שולחן עבודה - אבל באפשרותך להזין תבנית מותאמת אישית שמחקה תבנית מוגדרת מראש.

 • תצוגת עיצוב של טבלה אינה זמינה במסד נתונים של אינטרנט - אך באפשרותך לבצע שינויים בעיצוב הטבלה, לרבות הוספת שדה תאריך/שעה, בתצוגת גליון נתונים.

 • אין באפשרותך להשתמש במסיכות קלט. ביישום של Access, באפשרותך להשתמש ברמזי קלט, אך הם לא מספקים הדרכה בנוגע לקלט - הם דוהים כאשר אתה מתחיל להזין נתונים.

לראש הדף

הוספה של שדה תאריך/שעה לטבלה

ביישום של Access או במסד נתונים של שולחן עבודה, עליך להשתמש בתצוגת עיצוב כדי להוסיף שדה לטבלה. במסד נתונים של אינטרנט, יש להשתמש בתצוגת גליון נתונים.

הוספת השדה ליישום או למסד נתונים של שולחן עבודה

 1. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב.

 2. בשורה הזמינה הבאה, הקלד שם עבור השדה החדש שלך בתיבה שם שדה.

 3. בתיבה סוג נתונים, בחר תאריך/שעה מהרשימה.

הוספה של שדה תאריך/שעה בתצוגת עיצוב

הוספת השדה למסד נתונים באינטרנט

 1. פתח את הטבלה.

 2. לחץ על שדות ולאחר מכן, בתיבה הוספה ומחיקה, לחץ על תאריך ושעה.

 3. הקלד שם עבור השדה החדש.

הוספה של שדה תאריך/שעה בתצוגת גליון נתונים

לראש הדף

החלת תבנית על שדה תאריך/שעה

Access מספק כמה תבניות מוגדרות מראש עבור נתוני תאריך ושעה, אך אם בתבניות אלה אינן עונות על הצרכים שלך באפשרותך לציין תבנית מותאמת אישית. תבנית ברירת המחדל היא תבנית התאריך הכללית-m/dd/yyyy h:mm: ss AM/PM.

הערה:  סעיף זה אינו חל על מסדי נתונים באינטרנט. במסד נתונים באינטרנט, יש לך שתי אפשרויות בלבד של תבנית התאריך: 'תאריך קצר' ו'תאריך ארוך'. הגדר את התבנית בתצוגת גליון נתונים - כאשר שדה תאריך/שעה מסומן, לחץ על שדות, ובקבוצה מאפיינים, לחץ על עיצוב ובחר את העיצוב הרצוי.

החלת תבנית מוגדרת מראש

 1. פתח את הטבלה בתצוגת עיצוב. אם עדיין אין לך שדה תאריך/שעה, הוסף אחד (עיין בסעיף הקודם לקבלת השלבים).

 2. במקטע העליון של רשת העיצוב, בחר את שדה תאריך/שעה שברצונך לעצב.

 3. במקטע מאפייני שדה, לחץ על החץ בתיבת המאפיין תבנית ובחר תבנית מהרשימה הנפתחת.

  המאפיין 'תבנית' של שדה תאריך/שעה

 4. לאחר שתבחר תבנית, התגית החכמה אפשרויות עדכון מאפיין מופיעה, והכרטיסיה מאפשר לך להחיל את התבנית החדשה על שדות טבלה ופקדי טפסים אחרים שיירשו אותה באופן לוגי. כדי להחיל את השינויים כל מסד הנתונים, לחץ על התגית החכמה ולאחר מכן לחץ על עדכן תבנית בכל מקום שבו שנעשה שימוש בשם שדה. במקרה זה, השדה Name הוא השם של שדה תאריך/שעה.

 5. כדי להחיל את השינויים שערכת על מסד הנתונים כולו, תיבת הדו-שיח עדכון מאפיינים תופיע ותציג את הטפסים ואת האובייקטים האחרים שיירשו את התבנית החדשה. לחץ על כן.

 6. שמור את השינויים ועבור לתצוגת 'גליון נתונים' כדי לראות אם התבנית עונה על צרכיך.

החלת תבנית מותאמת אישית

ליצירת תבנית מותאמת אישית, יש להזין תבנית תווים במאפיין 'תבנית' של השדה. תבניות מותאמות אישית עבור שדות תאריך/שעה יכולות להכיל שני מקטעים - אחד עבור התאריך ואחד עבור השעה - ועליך להפריד בין המקטעים באמצעות נקודה-פסיק.

בעת החלת תבנית מותאמת אישית על שדה תאריך/שעה, באפשרותך לשלב תבניות שונות באמצעות שני מקטעים, אחד עבור התאריך ואחד עבור השעה. במופע כזה, עליך להפריד בין המקטעים באמצעות נקודה-פסיק. לדוגמה, באפשרותך לשלב את תבנית התאריך הכללי ואת תבנית הזמן הארוך באופן הבא: m/dd/yyyy;h:nn:ss. כדי להחיל תבנית תאריך או תבנית שעה מותאמת אישית, בצע את השלבים הבאים:

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שבה ברצונך לעבוד עם ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. במקטע העליון של רשת העיצוב, בחר את שדה תאריך/שעה שברצונך לעצב.

 3. במקטע התחתון, לחץ על תיבת המאפיין תבנית ולאחר מכן הזן את התבנית המותאמת אישית באמצעות תווים מצייני מיקום של תבנית מותאמת אישית ומפרידיםטבלה.

 4. לאחר שהזנת תבנית, התגית החכמה אפשרויות עדכון מאפיין מופיעה ומאפשרת לך להחיל את העיצוב על שדות טבלה ופקדי טפסים אחרים שיירשו אותה באופן לוגי. כדי להחיל את השינויים כל מסד הנתונים, לחץ על התגית החכמה ולאחר מכן לחץ על עדכן תבנית בכל מקום שבו שנעשה שימוש בשם שדה. במקרה זה, השדה Name הוא השם של שדה תאריך/שעה.

 5. אם תבחר להחיל את השינויים שערכת על מסד הנתונים כולו, תיבת הדו-שיח עדכון מאפיינים תופיע ותציג את הטפסים ואת האובייקטים האחרים שיירשו את התבנית החדשה. לחץ על כן כדי להחיל את התבנית.

 6. שמור את השינויים ועבור לתצוגת 'גליון נתונים' כדי לראות אם התבנית עונה על צרכיך.

לראש הדף

הדרכת הזנה של נתוני תאריך/שעה באמצעות מסיכת קלט

כאשר ברצונך לאפשר למשתמשים להזין נתוני תאריך/שעה בתבנית ספציפית, השתמש במסיכת קלט. ניתן להחיל מסיכות קלט על שדות בטבלאות, ערכות תוצאות שאילתה ופקדים בטפסים ובדוחות. מסיכת קלט אינה משפיעה באופן ישיר על אופן הצגת הנתונים - הוא נקבע לפי התבנית, כפי שהוזכר בסעיפים קודמים.

הערה:  לא ניתן ליצור מסיכת קלט ביישום Access או במסד נתונים באינטרנט.

הוספת מסיכת קלט

 1. בחר את שדה תאריך/שעה ולאחר מכן, במקטע התחתון של רשת העיצוב, בכרטיסיה כללי, לחץ על המאפיין מסיכת קלט.

 2. אשף מסיכת הקלט נפתח ומנחה אותך בבחירת תבנית של מסיכת קלט.

 3. כדי להחיל את העיצוב, לחץ על כן ולאחר מכן לחץ על שמור.

לראש הדף

תבניות מוגדרות מראש ומותאמות אישית שבהן באפשרותך להשתמש

תבניות מוגדרות מראש, עם דוגמאות

תבנית

תיאור

דוגמאות

General Date

(ברירת מחדל) הצגת ערכי תאריך כמספרים וערכי שעה כשעות, דקות ושניות, כשאחריהן מופיע AM או PM. עבור שני סוגי הערכים, Access משתמש במפרידי התאריכים והשעות המפורטים בהגדרות האזוריות של Windows. אם הערך אינו כולל רכיב שעה, Access מציג את התאריך בלבד. אם הערך אינו כולל רכיב תאריך, Access מציג את השעה בלבד.

30/06/15 10:10:42

תאריך ארוך

מציג ערכי תאריך בלבד, כפי שמפורט בתבנית תאריך ארוך בהגדרות האזוריות של Windows‏.

שני, 29 באוגוסט 2012

תאריך בתבנית בינונית

הצגת התאריך כ- dd/mmm/yy, אך שימוש במפריד התאריך שצוין ההגדרות האזוריות של Windows.

29/אוגוסט/12
29-אוגוסט-12

תאריך קצר

מציג ערכי תאריך, כפי שמפורט בתבנית תאריך קצר בהגדרות האזוריות של Windows‏.

29/08/12
8-29-2012

זמן ארוך

הצגת השעות, הדקות והשניות, כשאחריהן מופיע AM או PM. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:42

Medium Time

הצגת השעות והדקות, כשאחריהן מופיע AM או PM. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:00

Short Time

הצגת השעות והדקות בלבד. Access משתמש במפריד המפורט בהגדרת השעה בהגדרות האזוריות של Windows.

10:10:00

מצייני מיקום של תבנית ומפרידים מותאמים אישית

הקלד כל שילוב של הרכיבים הבאים כדי לבנות תבנית מותאמת אישית. לדוגמה, כדי להציג את השבוע בשנה ואת היום בשבוע, הקלד ww/w.

חשוב: המערכת תתעלם מתבניות מותאמות אישית שאינן תואמות להגדרות התאריך/שעה שנקבעו בהגדרות האזוריות של Windows. לקבלת מידע נוסף על ההגדרות האזוריות של Windows, עיין בעזרה של Windows.

רכיבי תבנית תאריך

תבנית

תיאור

d

יום בחודש המוצג עם ספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (1 עד 31).

dd

יום בחודש המוצג עם שתי ספרות (01 עד 31).

ddd

שלוש האותיות הראשונות של היום בשבוע (א עד ש).

dddd

שם מלא של היום בשבוע (ראשון עד שבת).

w

יום בשבוע (1 עד 7).

ww

שבוע בשנה (1 עד 53).

m

חודש בשנה המוצג בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (1 עד 12).

mm

חודש בשנה המוצג בשתי ספרות (01 עד 12).

mmm

שלוש האותיות הראשונות של החודש (ינו עד דצמ).

mmmm

שם מלא של החודש (ינואר עד דצמבר).

q

רבעון בשנה (1 עד 4).

y

מספר היום בשנה (1 עד 366).

yy

שתי הספרות האחרונות של השנה (01 עד 99).

yyyy

שנה מלאה (0100 עד 9999).

רכיבי תבנית שעה

תבנית

תיאור

h

שעה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 23).

hh

שעה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 23).

n

דקה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 59).

nn

דקה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 59).

s

שניה המוצגת בספרה אחת או שתיים, לפי הצורך (0 עד 59).

ss

שניה המוצגת בשתי ספרות (00 עד 59).

רכיבי תבנית שעון

תבנית

תיאור

AM/PM

שעון של שתים-עשרה שעות עם האותיות הרישיות "AM" או "PM" בהתאם. לדוגמה, 9:34PM‏.

am/pm

שעון של שתים-עשרה שעות עם האותיות הקטנות "am" או "pm" בהתאם. לדוגמה, 9:34pm‏.

A/P

שעון של שתים-עשרה שעות עם האות הרישית "A" או "P" לפי הצורך. לדוגמה, 9:34P‏.

a/p

שעון של שתים-עשרה שעות עם האות הקטנה "a" או "p" לפי הצורך. לדוגמה, 9:34p‏.

AMPM

שעון של שתים-עשרה שעות עם המציין המתאים של לפני הצהריים/אחרי הצהריים, כפי שנקבע בהגדרות האזוריות של Windows.

רכיבי תווים מפרידים

הערה: מפרידים נקבעים בהגדרות האזוריות של Windows.

התווים המפרידים מוצגים כחלק מערך תאריך/שעה. בנוסף לתווים המפרידים הרגילים של תאריך (/) ושעה (:), באפשרותך להשתמש בכל מחרוזת קצרה של תווים המוקפים במרכאות בתור מפריד מותאם אישית. המרכאות אינן מוצגות. לדוגמה, ","‏ מציג פסיק.

מפריד

תיאור

:

המפריד עבור תבניות שעה; לדוגמה hh: mm

/

המפריד עבור תבניות תאריך; לדוגמה mmm/yyyy

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×