יצירת שאילתת מקור נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להוסיף, להסיר או לסדר שדות ואף לסנן או למיין נתונים על-ידי החלת שאילתה על מקור הנתונים. אפשרויות שאילתה זמינות רק עבור מקורות נתונים מבוססי SQL, כולל רשימות וספריות של Microsoft SharePoint, מסדי נתונים בודדים (המקטע חיבורי מסדי נתונים בחלונית המשימה ספריית מקורות נתונים) ומסדי נתונים מקושרים (חיבורי מסדי נתונים כלולים במקטע מקורות מקושרים בחלונית המשימה ספריית מקורות נתונים).

בחירה, סינון ומיון של שדות ברמת המקור אינם זמינים עבור קבצי XML, קבצי Script בצד השרת או שירותי אינטרנט של XML, מכיוון שלמקורות נתונים אלה אין שפת שאילתה כמו ל- SQL. במקום זאת, בחירה, סינון ומיון של שדות עבור מקורות נתונים אלה מבוצעים בעת יצירת תצוגת הנתונים המציגה את הנתונים.

אם ברצונך לשנות את השדות הכלולים עבור רשימות או ספריות ברירת מחדל של SharePoint בספריית מקור הנתונים, או אם ברצונך לקשר רשימות או ספריות למקורות נתונים אחרים עליך בתחילה ליצור עותק של חיבור מקור הנתונים עבור אותה הרשימה או הספריה ולאחר מכן לשנות אותו

בנושא זה

אפשרויות שאילתה ייחודיות עבור סוגים שונים של מקורות נתונים

להוסיף, להסיר או לסדר שדות

הוספה, מחיקה או שינוי מסנן

הוספה או הסרה של סדר מיון

אפשרויות שאילתה ייחודיות עבור סוגים שונים של מקורות נתונים

כל סוג מקור נתונים מציע את היכולת לבחור שדות, להחיל מסננים ולמיין נתונים במקור נתונים ובנוסף מספק אפשרויות נוספות לציון שאילתה.

רשימות וספריות SharePoint

בעת ציון שאילתה עבור רשימות וספריות של SharePoint, באפשרותך אף לציין את טווח השאילתה על-ידי שימוש באפשרויות ברשימה טווח פריטים ותיקיות.

אפשרויות טווח של פריטים ותיקיות

האפשרויות טווח פריטים ותיקיות מציינות אם השאילתה הנוכחית מתפרסת על תיקיות ותיקיות משנה. דבר זה שימושי במיוחד כאשר אתה עובד עם ספריות SharePoint. לדוגמה, אם התיקיה 'מסמכים משותפים' מכילה לא רק קבצים אך גם תיקיות משנה שגם הן מכילות קבצים, באפשרותך לציין אילו קבצים או תיקיות או שניהם יש לכלול בשאלה. האפשרויות הן כדלקמן:

 • כדי להחיל את השאילתה על כל הקבצים ותיקיות המשנה בתיקיה הנוכחית, לחץ על ברירת מחדל.

 • כדי להחיל את השאילתה על הקבצים בתיקיה הנוכחית ולא על תיקיות המשנה, לחץ על קבצים בלבד.

 • כדי להחיל את השאילתה על כל הקבצים בכל התיקיות ולא על תיקיות המשנה באתר כולו, לחץ על רקורסיבי.

 • כדי להחיל את השאילתה על כל הקבצים בכל התיקיות ובכל תיקיות המשנה באתר כולו, לחץ על הכל רקורסיבי.

חיבורי מסד נתונים

כאשר אתה מציין שאילתת SQL עבור חיבורי מסד נתונים, באפשרותך אף לציין אם המשפטים לקריאה וכתיבה יסונכרנו בעת שינוי השאילתה.

יצירה אוטומטית של תיבות סימון עבור משפטים לכתיבה
האפשרות ליצור משפטים לכתיבה של SQL עבור חיבורי מסד נתונים נבחרת כברירת מחדל. אפשרות זו מסנכרנת משפטים לכתיבה חדשים בנוסף הצהרות קריאה פעם שאילתת חיבור מסד נתונים.

משפט לכתיבה הוא משפט SQL המאחזר ומציג נתונים אין אפשרות לשנות. משפט לכתיבה הוא משפט SQL המאחזר נתונים שיש אפשרות לשנותם ולאחר מכן לשמור מקור הנתונים. אם אתה יוצר אוטומטית משפטים לכתיבה, יש לך כבר את המשפטים שנוצרו למקרה שתרצה אי פעם ליצור טופס נתונים. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת טופס נתונים, ראה הוספת תצוגת נתונים כטופס.

מקורות נתונים מקושרים

כפי שצוין קודם לכן, באפשרותך לשנות שאילתה עבור מקור נתונים מקושר רק אם מקור הנתונים המקושר מורכב משני חיבורי מסד נתונים המחוברים ולא משולבים. בנוסף, כאשר אתה עובד עם חיבורי מסד נתונים מקושרים, ניתנת לך האפשרות ליצור פלט של הנתונים בטופס טבלאי או הירארכי.

הכרטיסיה שאילתה בתיבת הסימון מאפייני מקור נתונים

טבלאית היא האפשרות הטובה ביותר כאשר אתה עובד עם שני מסדי נתונים מקושרים בעלי קשרי גומלין של יחיד ליחיד (כלומר, רשומה אחת בכל מסד נתונים משוייכת לרשומה אחת אחרת בדיוק במסד הנתונים האחר).

הירארכית עשויה להיות האפשרות הטובה יותר אם יש לך מסדי נתונים מקושרים בעלי קשר גומלין אחד או יותר (כלומר, רשומה אחת במסד נתונים אחד מקושרת למספר רשומות במסדי נתונים אחרים).

לראש הדף

הוספה, הסרה או סידור של שדות

באפשרותך להוסיף, להסיר או לסדר שדות במקור הנתונים. בעת ביצוע פעולה זו, אתה רק משנה את השדות הזמינים להצגה בחלונית המשימות פרטי תצוגת נתונים. אינך מוסיף, מסיר או מסדר שדות בנתונים עצמם.

 1. בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על מקור הנתונים הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה מקור בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, תחת שאילתה, לחץ על שדות.

  הערה: האפשרויות תחת שאילתה זמינות רק עבור מקורות הנתונים הבאים של SQL: רשימות וספריות של SharePoint, מסדי נתונים ומקורות נתונים מקושרים הכוללים שתי טבלאות מסד נתונים באותו מסד נתונים. בנוסף, אם מקור הנתונים משתמש בשאילתה מותאמת אישית, תראה את לחצן עריכת שאילתה מותאמת אישית במקום אפשרויות עבור שדות, סינון ומיון. כדי למחוק שאילתה מותאמת אישית, לחץ על קביעת תצורה של חיבור מסד נתונים, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום. בתיבת הדו-שיח עריכת פקודות SQL מותאמות אישית, עבור כל כרטיסיה המציגה משפט SQL, לחץ על עריכת פקודה ולאחר מכן מחק את משפט ה- SQL.

  המקטע 'שאילתה' בתיבת הדו-שיח 'מאפייני מקור נתונים' עבור רשימה או ספריה של SharePoint

  המקטע שאילתה בכרטיסיה מקור בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים.

 4. בתיבת הדו-שיח שדות מוצגים, בצע את אחת הפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף שדה למקור הנתונים, תחתשדות זמינים, לחץ על השדה הרצוי ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי להסיר שדה ממקור הנתונים, תחת שדות מוצגים, לחץ על השדה הרצוי ולאחר מכן לחץ על הסר.

  • כדי לשנות את סדר השדות במקור הנתונים, תחת שדות מוצגים, לחץ על השדה שברצונך להעביר ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או על הזז למטה.

   הערה: העברת שדה למעלה ברשימה מעבירה את העמודה לימין בטבלת הנתונים. העברת שדה למטה ברשימה מעבירה את העמודה לשמאל.

   עצה: כדי לבחור שדות מרובים בו-זמנית, החזק לחוץ את CTRL בעת לחיצה על כל אחד מהשדות.

לראש הדף

הוספה, מחיקה או שינוי של מסנן

באפשרותך לסנן נתונים על-ידי יצירת שאילתת מסנן. כאשר אתה מסנן מקור נתונים, אתה מחיל מסנן באופן בו מקור הנתונים מציג נתונים העונים על הקריטריונים שציינת בלבד. לדוגמה, ייתכן שיש לך מקור נתונים הכולל מאות או אלפים של רשומות. עם זאת, ברצונך להציג רק קבוצת משנה של רשומות אלה. באפשרותך ליצור מסנן באופן בו רק קבוצת משנה זו של הרשומות תוצג במקור הנתונים שלך.

 1. בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על מקור הנתונים הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה מקור בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, תחת שאילתה, לחץ על סינון.

  הערה: האפשרויות תחת שאילתה זמינות רק עבור מקורות הנתונים הבאים של SQL: רשימות וספריות של SharePoint, מסדי נתונים ומקורות נתונים מקושרים הכוללים שתי טבלאות מסד נתונים באותו מסד נתונים. בנוסף, אם מקור הנתונים משתמש בשאילתה מותאמת אישית, תראה את לחצן עריכת שאילתה מותאמת אישית במקום אפשרויות עבור שדות, סינון ומיון. כדי למחוק שאילתה מותאמת אישית, לחץ על קביעת תצורה של חיבור מסד נתונים, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום. בתיבת הדו-שיח עריכת פקודות SQL מותאמות אישית, עבור כל כרטיסיה המציגה משפט SQL, לחץ על עריכת פקודה ולאחר מכן מחק את משפט ה- SQL.

  המקטע 'שאילתה' בתיבת הדו-שיח 'מאפייני מקור נתונים' עבור רשימה או ספריה של SharePoint

  המקטע שאילתה בכרטיסיה מקור בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, לחץ על סינון. תיבת הדו-שיח קריטריוני סינון תופיע.

אתה מוכן כעת להוסיף, למחוק או לשנות מסנן.

הוסף מסנן

מחיקת מסנן

שינוי מסנן

הוסף משפט למסנן קיים

קיבוץ המשפטים במסנן

לשנות פסוקית

מחיקת משפט

הוספת מסנן

 1. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על לחץ כאן כדי להוסיף משפט חדש.

 2. לחץ על התיבה שם השדה ולאחר מכן לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים.

 3. לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי.

 4. לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים.

 5. לחץ על אישור

מחיקת מסנן

 • בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת לחיצה על החץ בעמודה הימנית ביותר של כל משפט ולאחר מכן הקש DELETE.

שינוי מסנן

 1. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על משפט קיים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על התיבה שם שדה ולאחר מכן לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים.

  • לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי.

  • לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים.

 2. לחץ על אישור

הוספת משפט למסנן קיים

באפשרותך להשתמש בביטויים מרובים במסנן יחיד. תוכל לעשות זאת באמצעות הוספת משפטים חדשים המציינים קריטריונים נוספים שהנתונים חייבים לענות עליהם.

 1. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, בסוף משפט קיים, לחץ על התיבה ו/או ולאחר מכן בצע את אחת הפעולות הבאות:

  • כדי ליצור מסנן בו הנתונים חייבים להתאים לקריטריונים בשני המשפטים, לחץ על וגם.

  • כדי ליצור מסנן בו הנתונים חייבים להתאים לקריטריונים במשפט אחד בלבד, לחץ על או.

 2. בשורה הבאה, לחץ על לחץ כאן כדי להוסיף משפט חדש.

 3. לחץ על התיבה שם השדה ולאחר מכן לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים.

 4. לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי.

 5. לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים.

 6. לחץ על אישור

קיבוץ המשפטים במסנן

כאשר המסנן שלך מכיל משפטים מרובים, ייתכן שתרצה לקבץ שני משפטים או יותר באופן שיוחלו לפני משפט נוסף.

 1. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, בסוף המשפט השני, לחץ על התיבה ו/או ולאחר מכן לחץ על או.

 2. בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על לחץ כאן כדי להוסיף משפט חדש.

 3. לחץ על התיבה שם השדה ולאחר מכן לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים.

 4. לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי.

 5. לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים.

 6. החזק את מקש SHIFT לחוץ בעת הלחיצה על החיצים בעמודה הימנית ביותר של המשפטים שברצונך לקבץ ולאחר מכן לחץ על קבוצה. (כדי להסיר קיבוץ, לחץ על פרק קבוצה.)

  ביטוי לדוגמה בתיבת דו-שיח קריטריוני מסנן
  תו הסוגריים המחבר שני משפטים מציין כי פסוקיות אלה מקובצים.
 7. לחץ על אישור

שינוי משפט

 • בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על משפט קיים ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה שם שדה, לחץ על השדה המכיל את הערכים הרצויים.

  • לחץ על התיבה השוואה ולאחר מכן לחץ על האופרטור הרצוי.

  • לחץ על התיבה ערך ולאחר מכן הקלד או בחר את הקריטריונים הרצויים.

  • לחץ על אישור

מחיקת פסוקית

 • בתיבת הדו-שיח קריטריוני סינון, לחץ על החץ בעמודה הימנית ביותר של המשפט שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

לראש הדף

הוספה או הסרה של סדר מיון

בעת מיון הנתונים במקור נתונים, אתה משנה את סדר הופעת הנתונים. מיון מהווה שיטה בה באפשרותך להשתמש כדי לסדר מחדש רשומות באופן שיקל עליך להבין את הנתונים שלך. סדרי מיון נפוצים כוללים אלף-ביתי ומספרי.

באפשרותך גם למיין שדות מרובים על-ידי הוספת שדות נוספים לרשימת סדר המיון. כאשר אתה ממיין שדות מרובים, סדר המיון קובע את סדר תהליך המיון ועשוי להשפיע על פלט הנתונים.

 1. בתפריט חלוניות משימות, לחץ על ספריית מקורות נתונים.

 2. בחלונית המשימות ספריית מקורות נתונים, לחץ על מקור הנתונים הרצוי ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה מקור בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, תחת שאילתה, לחץ על מיון.

  הערה: האפשרויות תחת שאילתה זמינות רק עבור מקורות הנתונים הבאים של SQL: רשימות וספריות של SharePoint, מסדי נתונים ומקורות נתונים מקושרים הכוללים שתי טבלאות מסד נתונים באותו מסד נתונים. בנוסף, אם מקור הנתונים משתמש בשאילתה מותאמת אישית, תראה את לחצן עריכת שאילתה מותאמת אישית במקום אפשרויות עבור שדות, סינון ומיון. כדי למחוק שאילתה מותאמת אישית, לחץ על קביעת תצורה של חיבור מסד נתונים, לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום. בתיבת הדו-שיח עריכת פקודות SQL מותאמות אישית, עבור כל כרטיסיה המציגה משפט SQL, לחץ על עריכת פקודה ולאחר מכן מחק את משפט ה- SQL.

  המקטע 'שאילתה' בתיבת הדו-שיח 'מאפייני מקור נתונים' עבור רשימה או ספריה של SharePoint

  המקטע שאילתה בכרטיסיה מקור בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים.

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני מקור נתונים, לחץ על מיון. תיבת הדו-שיח מיון תופיע.

אתה מוכן כעת להוסיף או להסיר סדר מיון.

הוספת סדר מיון

 1. בתיבת הדו-שיח מיון, תחת שדות זמינים, לחץ על השדה שברצונך למיין ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 2. אם לא מופיעים שדות תחת שדות זמינים, לחץ פעמיים באמצעות לחצן העכבר הימני על שדות נוספים, לחץ על השדה שברצונך למיין ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. תחת מאפייני מיון, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין שדה מהנמוך ביותר אל הגבוה ביותר (לדוגמה, A, B, C, או 1, 2, 3), לחץ על סדר עולה.

  • כדי למיין שדה מהגבוה ביותר לנמוך ביותר (לדוגמה, C, B, A, או 3, 2, 1), לחץ על סדר יורד.

   עצה: כדי לשנות את סדר המיון של שדה מעולה ליורד (או להיפך), לחץ פעמיים באמצעות לחצן העכבר הימני על השדה ברשימה סדר מיון. שים לב שהמשולש לצד שם השדה מציין אם שדה ממויין לפי סדר עולה או יורד.

 4. כדי למיין שדות מרובים, הוסף שדות נוספים לרשימה סדר מיון.

 5. לחץ על אישור

 6. באפשרותך אף לשנות את סדר מיון השדות. כדי לשנות את סדר השדות, לחץ על שדה ברשימה סדר מיון ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או על הזז למטה.

הסרת סדר מיון

 • בתיבת הדו-שיח מיון, תחת סדר מיון, לחץ על השדה שברצונך להסיר מסדר המיון ולאחר מכן לחץ על הסר. כדי להסיר את המיון כולו ממסד הנתונים, הסר את כל השדות מסדר המיון.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×