יצירת רשימה המבוססת על גיליון אלקטרוני

יצירת רשימה המבוססת על גיליון אלקטרוני

באפשרותך לחסוך זמן בעת יצירת רשימת SharePoint על-ידי ייבוא קובץ גיליון אלקטרוני קיים. בעת יצירת רשימה מתוך גיליון אלקטרוני, הכותרות שלה הופכות לעמודות ברשימה ושאר הנתונים מיובאים כפריטי רשימה. ייבוא גיליון אלקטרוני הוא גם דרך ליצור רשימה ללא עמודת ברירת המחדל 'כותרת'.

חשוב: 

 • השתמש בגירסת 32 סיביות של Internet Explorer 10 או 11 כדי לייבא גיליון אלקטרוני. ייבוא גיליון אלקטרוני מסתמך על ActiveX. לאחר ייבוא הרשימה, באפשרותך לעבוד עם הרשימה בכל דפדפן SharePoint נתמך.

 • שיטה נוספת להעברת נתונים לתוך SharePoint היא לייצא טבלה ישירות מ-Excel. לקבלת מידע נוסף, ראה ייצוא טבלת Excel ל-SharePoint.

 • לקבלת מידע נוסף אודות דפדפנים נתמכים של SharePoint, ראה תכנון תמיכה בדפדפנים ב-Sharepoint Server

חשוב: אם אתה מקבל תיבת דו-שיח של שגיאה המציינת שגיליון אלקטרוני חוקי שאתה מייבא אינו חוקי או שאינו מכיל נתונים, הוסף את האתר SharePoint שאתה משתמש בו לרשימת האתרים המהימנים בכרטיסיה אבטחה באפשרויות אינטרנט של internet Explorer.

עודכן ב-25 באפריל 2017, הודות למשובמלקוחות.

יצירת רשימה המבוססת על גיליון אלקטרוני ב- ‎SharePoint Online,‏ 2016 ו- 2013

 1. באתר שבו ברצונך להוסיף רשימה מבוססת גיליון אלקטרוני, בחר הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 ולאחר מכן בחר הוסף יישום.

 2. בשדה חיפוש יישום , הזן גיליון אלקטרוניולאחר מכן בחר את סמל החיפוש סמל זכוכית מגדלת בתיבת החיפוש .

  השדה 'חפש יישום' עם 'גיליון אלקטרוני' מוקלד בו ולחצן חיפוש מסומן
 3. בדף תוצאות החיפוש, בחר יבא גיליון אלקטרוני.

  יישום לייבוא גיליון אלקטרוני מסומן בתיבת הדו-שיח 'יישומים חדשים'
 4. בדף היישום החדש , הזן שם עבור הרשימה.

  השם מופיע בחלק העליון של הרשימה ברוב התצוגות, הופך לחלק מכתובת האינטרנט של דף הרשימה ומופיע בניווט האתר כדי לסייע למשתמשים למצוא את הרשימה. באפשרותך לשנות את שם הרשימה, אך כתובת האינטרנט לא תשתנה.

  תיבת הדו-שיח 'יישום חדש' עם מילוי השם ומיקום הקובץ, 'ייבוא' מסומן
 5. הזן תיאוראופציונלי.

  התיאור מופיע מתחת לשם ברוב התצוגות. באפשרותך לשנות את התיאור עבור רשימה בכל עת באמצעות הגדרות רשימה.

 6. אתר את מיקום הקובץ של הגיליון האלקטרוני או הזן אותו. כשתסיים, בחר יבא.

  הגיליון האלקטרוני נפתח ב-Excel, והחלון ' ייבוא אל Windows SharePoint services ' מופיע.

 7. בחלון ' ייבוא אל Windows SharePoint services ', בחר טווח טבלאות, טווח תאיםאו טווח בעל שם. אם ברצונך לבחור טווח באופן ידני, בחר טווח תאיםולאחר מכן בחר באפשרות בחר טווח. בגיליון האלקטרוני, בחר את התא הימני העליון, החזק את מקש Shift ובחר את התא השמאלי התחתון של הטווח הרצוי.

  גיליון אלקטרוני של Excel עם טווח מסומן

  הטווח מופיע בשדה ' בחר טווח '. בחר יבא.

  תיבת הדו-שיח 'ייבוא גיליון אלקטרוני' עם 'ייבוא' מסומן

  לאחר ייבוא של גיליון אלקטרוני, בדוק את העמודות ברשימה כדי לוודא שהנתונים יובאו כמצופה. לדוגמה, מומלץ לציין שעמודה מכילה מטבע במקום מספר. כדי להציג או לשנות הגדרות רשימה, פתח את הרשימה, בחר את הכרטיסיה רשימה או בחר הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 ולאחר מכן בחר הגדרות רשימה.

 8. נתוני הגיליון האלקטרוני מופיעים ברשימה ב- SharePoint.

  רשימה ב- SharePoint Online

יצירת רשימה המבוססת על גיליון אלקטרוני ב- SharePoint 2010 או SharePoint 2007

 1. בחר באפשרות פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , בחר הצג את כל תוכן האתרולאחר מכן בחר באפשרות צור לחצן 'צור' .

  הערה: ניתן לשנות אתר SharePoint באופן ניכר. אם אינך מצליח לאתר אפשרות, כגון פקודה, לחצן או קישור, פנה למנהל המערכת.

 2. ב-2010, תחת כל הקטגוריות, בחר _AMP_ מותאם אישיתSharePoint של blank, בחר יבא גיליון אלקטרוניולאחר מכן בחר צור.

  בSharePoint 2007, תחת רשימות מותאמות אישית, בחר יבא גיליון אלקטרוניולאחר מכן בחר צור.

  יצירה של תיבת הדו-שיח עם 'ייבוא גיליון אלקטרוני' ו'צור' מסומנים
 3. הזן את השם עבור הרשימה. שם הוא פריט נדרש.

  השם מופיע בחלק העליון של הרשימה ברוב התצוגות, הופך לחלק מכתובת האינטרנט של דף הרשימה ומופיע בניווט האתר כדי לסייע למשתמשים למצוא את הרשימה. באפשרותך לשנות את שם הרשימה בכל עת, אך כתובת האינטרנט לא תשתנה.

 4. הזן את התיאור עבור הרשימה. תיאור הוא פריט אופציונלי.

  התיאור מופיע מתחת לשם ברוב התצוגות. באפשרותך לשנות את התיאור עבור רשימה.

  יצירה של תיבת הדו-שיח 'ייבוא גיליון אלקטרוני' עם 'ייבוא' מסומן
 5. אתר או הזן את מיקום הקובץ של הגיליון האלקטרוני שברצונך לייבא ולאחר מכן בחר יבא.

 6. בתיבת הדו ייבוא ל-Windows SharePoint services , בחר את סוג הטווחולאחר מכן בחר טווח, ציין את הטווח בגיליון האלקטרוני שבו ברצונך להשתמש כדי ליצור את הרשימה.

  ייבוא לרשימת SharePoint

  הערה: בהתאם לתוכנית הגיליון האלקטרוני שלך, ייתכן שתוכל לבחור את טווח התאים הרצוי ישירות בגיליון האלקטרוני. טווח טבלאות וטווח בעל שם חייבים כבר להיות מוגדרים בגיליון האלקטרוני כדי שתוכל לבחור אותו בתיבת הדו ייבוא לרשימת השירותים של SharePoint services .

 7. בחר יבא.

רשימה מיובאת

לאחר ייבוא של גיליון אלקטרוני, בדוק את העמודות ברשימה כדי לוודא שהנתונים יובאו כמצופה. לדוגמה, מומלץ לציין שעמודה מכילה מטבע במקום מספר. כדי להציג או לשנות הגדרות רשימה, פתח את הרשימה, בחר את הכרטיסיה רשימה או בחר הגדרותולאחר מכן בחר הגדרות רשימה.

סוגי העמודות שנוצרות עבור רשימה מבוססים על סוגי הנתונים המופיעים בעמודות של הגיליון האלקטרוני. לדוגמה, עמודה בגיליון האלקטרוני המכילה תאריכים תהיה בדרך כלל עמודת תאריכים ברשימת SharePoint. התמונה הבאה היא רשימת SharePoint שנוצרה על-ידי ייבוא הגיליון האלקטרוני בתמונה הקודמת.

כל הגירסאות של SharePoint מאפשרות לך לייבא גיליון אלקטרוני של נתונים, אולם אופן פעולה משתנה במקצת בין הגירסאות. בדוגמאות המופיעות כאן נעשה שימוש ב- Excel, אך ניתן גם להשתמש בגיליון אלקטרוני תואם אחר. אם תבנית הקובץ המקורית של תוכנית הגיליון האלקטרוני שלך אינה נתמכת, יצא את הנתונים שלך לתבנית קובץ מופרד באמצעות פסיק (‎.CSV) ובצע ייבוא באמצעות קובץ זה.

לקבלת מידע נוסף על התאמה אישית והוספה של הרשימה המיובאת לעמוד או לאתר, ראה מבוא לרשימות.

הערה: בדרך כלל, העמודות מוגדרות באתר SharePoint המבוסס על סוג הנתונים שהן מכילות. לאחר ייבוא רשימה, עם זאת, עליך לבדוק את העמודות והנתונים כדי לוודא שכל התוכן יובא כמצופה. לדוגמה, מומלץ לציין שעמודה מכילה מטבע במקום רק מספר. כדי להציג או לשנות את הגדרות הרשימה, פתח את הרשימה ולאחר מכן, בתפריט הגדרות , בחר הגדרות רשימה.

לראש הדף

הוספת אתר לאזור האתרים המהימנים שלך

 • פתח את Internet Explorer, בחר כליםולאחר מכן בחר אפשרויות אינטרנט.

 • בחר בכרטיסיה אבטחה , בחר אתרים מהימניםולאחר מכן בחר אתרים.

 • האתר שאתה נמצא בו אמור להופיע בשדה ' הוסף אתר אינטרנט זה לאזור: '. בחר הוסף.

 • בחר סגורולאחר מכן בחר אישור.

ספק לנו משוב

האם מאמר זה היה שימושי? אם כן, ספר לנו על כך בחלק התחתון של דף זה. אם הוא לא היה שימושי, ספר לנו מה היה מבלבל או חסר. ציין את גירסת ה- SharePoint, מערכת ההפעלה והדפדפן שברשותך. אנו נשתמש במשוב שלך כדי לבדוק שוב את העובדות, להוסיף מידע ולעדכן מאמר זה.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×