יצירת רשימה ב- SharePoint

צור רשימות SharePoint כדי לעקוב אחר מידע, כולל כותרות, תיאורים, אנשים ותאריכים.

רשימות משותפות עם החברים והמבקרים האחרים של אתר. המבקרים יכולים להציג רשימות ופריטי רשימה, והם אינם יכולים ליצור או לערוך רשימות או פריטי רשימה.

עצה: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about data and lists!

יצירת רשימה בSharePoint Online או באתר SharePoint Server 2019

 1. בחר הגדרות סמל 'הגדרות' ולאחר מכן על תוכן האתר.

 2. בחר + חדשולאחר מכן בחר רשימה.

  הקישור 'חדש' נלחץ עם האפשרות 'רשימה' מסומנת
 3. הזן שם עבור הרשימה, ובאופן אופציונלי, תיאור.

  השם מופיע בחלק העליון של הרשימה ויכול להציג את הניווט באתר כדי לעזור לאחרים למצוא אותו.

 4. בחר צור.

 5. כאשר הרשימה נפתחת, באפשרותך ללחוץ על + או + להוסיף עמודה כדי להוסיף מקום לסוגי מידע נוספים לרשימה.

  לקבלת מידע נוסף אודות הוספת עמודות, ראה יצירת עמודה ברשימה או בספריה של SharePoint .

לקבלת מידע אודות יצירת רשימה בהתבסס על רשימה קיימת, ראה יצירת רשימת SharePoint חדשה בהתבסס על העמודות ברשימה אחרת.

באפשרותך ללחוץ על הגדרות  סמל 'הגדרות' ולאחר מכן לשנות את הגדרות הרשימה כדי לשנות מאפיינים, למחוק את הרשימה, להוסיף הרשאות, לנהל עמודות ומספר עדכונים נוספים. ראה עריכת רשימה לקבלת מידע נוסף.

תפריט ' הגדרות ' עם הגדרות רשימה מסומנות

SharePoint Online ורשימות SharePoint Server 2019 ניתן להשתמש עבור יותר מרשימה פשוטה. באפשרותך לבחור מתוך תבניות רשימה כגון קישורים, לוח שנה, סקר, מעקב אחר בעיות, הכרזות ועוד. כך ניתן ליצור סוגים אחרים של רשימות.

יישומים להוספת מסך
 1. לחץ על הגדרות  סמל 'הגדרות' ולאחר מכן לחץ על תוכן אתר.

 2. לחץ על + חדשולאחר מכן לחץ על יישום.

  תפריט ' תוכן האתר ' חדש עם האפליקציה מסומנת
 3. אם אינך רואה את סוג תבנית הרשימה או היישום הרצויים, הקלד אותה בתיבת החיפוש והקש על Enter. תקבל רשימה של כל תבניות הרשימה התואמות.

  יישומים להוספת מסך

  להלן כמה מסוגי הרשימות שניתן לחפש

  • לוח שנה

  • קישורים

  • הכרזות

  • אנשי קשר

  • קישורים מקודמים

  • משימות

  • מעקב אחר נושאים

  • רשימה מותאמת אישית

  • סקר

  בדוגמה זו, השתמשנו בלוח השנה ובחרנו את האפליקציה המוכללת של לוח השנה עבור SharePoint. ייתכן שתראה לוחות שנה אחרים שנבנו בחברה שלך או שהציעו לך צד שלישי.

 4. הקלד שם עבור היישום שבחרת, כגון לוח שנה של אירועים, משימות יולי או אנשי קשר בחברה.

  השם מופיע בחלק העליון של הרשימה ברוב התצוגות, הופך לחלק מכתובת האינטרנט של דף הרשימה ומופיע בניווט האתר כדי לסייע למשתמשים למצוא את הרשימה. באפשרותך לשנות את שם הרשימה, אך כתובת האינטרנט לא תשתנה.

 5. SharePoint מחזירה אותך לדף ' תוכן האתר '. מצא את היישום שיצרת זה עתה ברשימה תוכן אתר ופתח אותה. SharePoint יוצר גירסת ברירת מחדל של היישום, לוח השנה, רשימת הפעילויות או כל יישום שיצרת.

  דוגמה של יישום רשימת לוח שנה.

  באפשרותך להתחיל להזין נתונים באמצעות + משימה חדשה, לערוך רשימה זו, להוסיףאו בכל דרך שבה היישום הספציפי מספק את הוספת הנתונים.

  הערה: יישומים מסוימים המבוססים על רשימה יוצגו רק במצב SharePoint קלאסי.

בהתאם לסוג היישום שבחרת, באפשרותך לשנות את הגדרות האפליקציה באמצעות הגדרות רשימה או הכרטיסיה ' רשימה ' ורצועת הכלים בחלק העליון של הדף. ראה עריכת הגדרות רשימה ב-SharePoint Online לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות.

יצירת רשימה ב- SharePoint Server 2016 או SharePoint Server 2013

 1. לחץ על הגדרות סמל 'הגדרות' ולאחר מכן לחץ על הוסף יישום.

  הוספת יישום (רשימה, ספריה)
 2. הקלד את סוג תבנית הרשימה הרצוי (מותאם אישית, משימה, לוח שנה וכדומה) לתוך תיבת החיפוש ולחץ על חפש סמל זכוכית מגדלת בתיבת החיפוש .

  חיפוש רשימת לוח שנה עם לוח שנה של גירסת build מסומנת
 3. לחץ על יישום תבנית הרשימה שבו ברצונך להשתמש.

  יישומים להוספת מסך
 4. הקלד שם (נדרש).

  השם מופיע בחלק העליון של הרשימה ברוב התצוגות, הופך לחלק מכתובת האינטרנט של דף הרשימה ומופיע בניווט האתר כדי לסייע למשתמשים למצוא את הרשימה. באפשרותך לשנות את שם הרשימה, אך כתובת האינטרנט לא תשתנה.

  באפשרותך גם ללחוץ על אפשרויות מתקדמות. אפשרויות מתקדמות מאפשרות לך להעביר תיאור אופציונלי ומידע נוסף, בהתאם לאפליקציה ' רשימה מסוימת '.

  מסך app חדש עם שדות מלאים
 5. לחץ על אישור.

הוספת רשימה לעמוד בSharePoint Server 2016 או SharePoint Server 2013

 1. בעמוד שברצונך להוסיף את הרשימה או הספריה, לחץ על דף ולאחר מכן לחץ על ערוך. אם אינך רואה את הכרטיסיה דף , לחץ על הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

  עריכת הדף

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה או שאינה מופיעה, ייתכן שאין לך הרשאה לערוך את הדף.

 2. לחץ על המקום בעמוד שבו ברצונך להציג את הרשימה או הספריה ולחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על חלק יישום.

 3. בחר את חלק היישום עבור הרשימה או הספריה ולאחר מכן לחץ על הוסף. אתה אמור לראות רשימות שיצרת בהוספת יישומים.

 4. לאחר שתסיים לערוך את הדף, לחץ על הכרטיסיה דף ולחץ על שמור. במקרים מסוימים, באפשרותך לשמור כטיוטה או לשמור ולפרסם.

חשוב: לא ניתן לערוך דפים מסוימים, כגון הדף ' תוכן אתר '.

להלן דוגמה של רשימה שנוספה לדף באמצעות השלבים הקודמים.

רשימה בדף

מזעור או שחזור של רשימה או ספריה בעמוד SharePoint Server 2016 או SharePoint Server 2013

 1. בעמוד שבו ברצונך למזער או לשחזר את הרשימה או הספריה, לחץ על דף ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  עריכת הדף

 2. הצבע על הרשימה או הספריה, לחץ על החץ למטה, לחץ על מזער או שחזר בהתאם למיקום הנוכחי של הרשימה או הספריה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  לחץ על החץ למטה הגדרות ולאחר מכן לחץ על מזער
 3. לאחר שתסיים לערוך את הדף, לחץ על שמור. במקרים מסוימים, באפשרותך לשמור כטיוטה או לשמור ולפרסם.

יצירת רשימה ב- SharePoint Server 2010

באפשרותך ליצור רשימה שתוכל להשתמש בה במועד מאוחר יותר בדפים שלך. SharePoint Server 2010 כולל סוגים רבים של תבניות רשימה, כגון לוח שנה, סקר ומשימות.

 1. לחץ על פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הצג את כל תוכן האתרולאחר מכן לחץ על צור לחצן 'צור' .

  הערה: ניתן לשנות אתר SharePoint באופן ניכר. אם אינך מצליח לאתר אפשרות, כגון פקודה, לחצן או קישור, פנה למנהל המערכת.

 2. לחץ על אחת מהקטגוריות, כגון תקשורת או מעקב ובחר משם.

  לחץ על קטגוריה ובחר את יישום הרשימה הרצוי

  באפשרותך גם להזין את סוג תבנית הרשימה שברצונך ליצור בתיבה חפש פריטים מותקנים , כגון אנשי קשר או לוח שנה ולחץ על Search סמל זכוכית מגדלת בתיבת החיפוש .

 3. הקלד שם עבור הרשימה. השם הוא פריט נדרש.

  השם מופיע בחלק העליון של הרשימה ברוב התצוגות, הופך לחלק מכתובת האינטרנט של דף הרשימה ומופיע בניווט האתר כדי לסייע למשתמשים למצוא את הרשימה. באפשרותך לשנות את שם הרשימה, אך כתובת האינטרנט לא תשתנה.

 4. באופן אופציונלי, באפשרותך ללחוץ על אפשרויות מתקדמות, ולהקליד את התיאור של הרשימה ולהגדיר אפשרויות אחרות. .

  התיאור מופיע מתחת לשם ברוב התצוגות. סוגי רשימות מסוימים יכולים לקבל תוכן בדואר אלקטרוני. אם אתה מתכנן לאפשר לרשימה לקבל תוכן בדואר אלקטרוני, באפשרותך להוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני של הרשימה לתיאור שלה כדי שאנשים יוכלו למצוא בקלות את כתובת הדואר האלקטרוני. באפשרותך לשנות את התיאור עבור רשימה.

 5. כדי להוסיף קישור ללוח ההפעלה המהירה, ודא שבחרת כן במקטע הניווט .

 6. אם קיים מקטע דואר אלקטרוני , מנהל המערכת שלך הפעיל רשימות באתר שלך כדי לקבל תוכן בדואר אלקטרוני. כדי לאפשר לאנשים להוסיף תוכן לרשימה זו על-ידי שליחת דואר אלקטרוני, לחץ על כן תחת הפוך רשימה זו לזמינה כדי לקבל דואר אלקטרוני. לאחר מכן, בתיבה כתובת דואר אלקטרוני , הקלד את החלק הראשון של הכתובת שבה ברצונך שאנשים ישתמשו עבור הרשימה. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל סוגי הרשימות.

 7. מלא אפשרויות אחרות, כגון ציון אם לוח שנה פועל כלוח שנה של קבוצה ביישום לוח השנה .

 8. לחץ על צור.

יצירת רשימה בעמוד ב- SharePoint Server 2010

עם SharePoint Server 2010 באפשרותך ליצור רשימות מהדפים שאתה עורך. פעולה זו מסייעת לך ליצור ביעילות רבה יותר את העמודים ואת הרשימות הדרושות לך.

 1. מתוך דף, לחץ על הכרטיסיה עריכה ולאחר מכן לחץ על הפקודה ערוך .

  הפקודה 'ערוך' בכרטיסיה 'עריכה'

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה, ייתכן שאין לך את ההרשאות לערוך את הדף, פנה למנהל המערכת.

 2. לחץ על הדף שבו ברצונך להוסיף רשימה חדשה, לחץ על הכרטיסיה הוספה ולאחר מכן לחץ על רשימה חדשה.

  הוספת רשימה חדשה בדף

  הערה: אם אינך רואה את הכרטיסיה עריכה או הרשימה החדשה אינה זמינה, ייתכן שאין לך את ההרשאות הדרושות ליצירת רשימה; פנה למנהל המערכת.

 3. בתיבת הדו יצירת רשימה , הקלד את אריח הרשימה, בחר את סוג הרשימה שברצונך ליצור ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הקלד שם ובחר תבנית עבור רשימה

יצירת רשימה מותאמת אישית ב- SharePoint Server 2010

יצירת רשימה מותאמת אישית דומה ליצירת רשימות מתבנית, למעט העובדה שהרשימה המותאמת אישית נוצרה עם שלוש עמודות בלבד: כותרת, נוצר על-ידי ושונתה על-ידי. לאחר יצירת רשימה מותאמת אישית, באפשרותך להוסיף עמודות ולבצע שינויים אחרים ברשימה כדי לענות על הצרכים שלך.

 1. לחץ על פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' , לחץ על הצג את כל תוכן האתרולאחר מכן לחץ על צור לחצן 'צור' .

  הערה: ניתן לשנות אתר SharePoint באופן ניכר. אם אינך מצליח לאתר אפשרות, כגון פקודה, לחצן או קישור, פנה למנהל המערכת.

 2. תחת רשימות מותאמות אישית, לחץ על רשימה מותאמת אישית או רשימה מותאמת אישית בתצוגת גליון נתונים.

  הערות: 

  • השתמש ברשימה מותאמת אישית כאשר ברצונך להשתמש באופן מיוחד בטופס כדי להזין ולהציג נתונים ברשימה.

  • השתמש ברשימה מותאמת אישית בתצוגת גליון נתונים כאשר ברצונך להשתמש בעיקר ברשת, בדומה לגיליון אלקטרוני, כדי להזין ולהציג נתונים ברשימה. אפשרות זו שימושית כאשר יש לך כמה פריטים לעדכן בו.

  • באפשרותך לשנות את אופן ההזנה וההצגה של נתונים ברשימה לאחר יצירת רשימה.

 3. הקלד שם עבור הרשימה. השם הוא פריט נדרש.

  השם מופיע בחלק העליון של הרשימה ברוב התצוגות, הופך לחלק מכתובת האינטרנט של דף הרשימה ומופיע בניווט האתר כדי לסייע למשתמשים למצוא את הרשימה. באפשרותך לשנות את שם הרשימה, אך כתובת האינטרנט לא תשתנה.

 4. הקלד תיאור עבור הרשימה. תיאור הוא פריט אופציונלי.

  התיאור מופיע מתחת לשם ברוב התצוגות. סוגי רשימות מסוימים יכולים לקבל תוכן בדואר אלקטרוני. אם אתה מתכנן לאפשר לרשימה לקבל תוכן בדואר אלקטרוני, באפשרותך להוסיף את כתובת הדואר האלקטרוני של הרשימה לתיאור שלה כדי שאנשים יוכלו למצוא בקלות את כתובת הדואר האלקטרוני. באפשרותך לשנות את התיאור עבור רשימה.

 5. כדי להוסיף קישור להפעלה המהירה, ודא שבחרת כן במקטע הניווט .

 6. אם קיים מקטע דואר אלקטרוני , מנהל המערכת שלך הפעיל רשימות באתר שלך כדי לקבל תוכן בדואר אלקטרוני. כדי לאפשר לאנשים להוסיף תוכן לרשימה זו על-ידי שליחת דואר אלקטרוני, לחץ על כן תחת הפוך רשימה זו לזמינה כדי לקבל דואר אלקטרוני. לאחר מכן, בתיבה כתובת דואר אלקטרוני , הקלד את החלק הראשון של הכתובת שבה ברצונך שאנשים ישתמשו עבור הרשימה. אפשרות זו אינה זמינה עבור כל סוגי הרשימות.

 7. לחץ על צור.

הוספת רשימה לעמוד ב- SharePoint Server 2010

 1. בעמוד שברצונך להוסיף את הרשימה או הספריה, לחץ על דף ולאחר מכן לחץ על ערוך. אם אינך רואה את הכרטיסיה דף , לחץ על הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 ולאחר מכן לחץ על ערוך דף.

  עריכת הדף

  הערה: אם הפקודה ערוך אינה זמינה או שאינה מופיעה, כנראה שאין לך הרשאה לערוך את הדף.

 2. לחץ על המקום בעמוד שבו ברצונך להציג את הרשימה או הספריה ולחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על חלק יישום.

 3. בחר את חלק היישום עבור הרשימה או הספריה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 4. לאחר שתסיים לערוך את הדף, לחץ על שמור. במקרים מסוימים, באפשרותך לשמור כטיוטה או לשמור ולפרסם.

להלן דוגמה של רשימה שנוספה לדף באמצעות השלבים הקודמים.

רשימה בדף

כדי לברר באיזו גירסה של SharePoint אתה משתמש, ראה באיזו גירסה של SharePoint אני משתמש?.

מעוניין לבצע את אותו הדבר עם ספריות?

כדי ליצור ספריה, ראה יצירת ספריית מסמכים ב-SharePoint

השלבים הבאים עם רשימות

עמודות קביעת התצורה של סוג המידע שרשימה מכילה על-ידי הוספה ומחיקה של עמודות. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת עמודה ברשימה או בספריה של SharePoint.

תצוגות שינוי אופן ההצגה של רשימה על-ידי יצירת תצוגות. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה, שינוי או מחיקה של תצוגה של רשימה או ספריה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×