יצירת ציר זמן כדי להציג צילום של לוח הזמנים שלך

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לכידה והעברה של אבני דרך של פרוייקט הן פעולות קלות לביצוע באמצעות ציר זמן — קו אופקי או אנכי המייצג את חיי הפרוייקט, עם סמנים המציינים שלבים ואבני דרך בפרוייקט.


דיאגרמה של ציר זמן

הנחת היסוד

השלב הראשון ביצירת ציר זמן הוא בחירת צורה של ציר זמן שתייצג את אורך הזמן של הפרוייקט. צורת ציר הזמן היא היסוד שאליו תוסיף את אבני הדרך ואת האירועים של הפרוייקט. תוכל לבחור מתוך מגוון של סגנונות, כגון גלילי או קווי, כדי להגדיר את הצורה של ציר הזמן.

סגנונות שונים של צירי זמן

יצירת היסוד של ציר הזמן

 1. ב- Visio, פתח את התבנית ציר זמן.

 2. מהסטנסיל צורות ציר זמן, גרור אחת משש צורות ציר הזמן (בלוק, קווי, סרגל, מחולק או גלילי) אל דף הציור.

  תיבת הדו-שיח קביעת תצורה של ציר זמן נפתחת.

 3. בכרטיסיה תקופת זמן, בתיבה התחלה, הקלד או בחר את תאריך ההתחלה של הפרוייקט.

 4. בתיבה סיום, הקלד או בחר את תאריך הסיום של הפרוייקט.

 5. ברשימה סרגל זמן, בחר ביחידת סרגל זמן עבור ציר הזמן.

 6. אם אתה בוחר בשבועות, באפשרותך לבחור באיזה יום ברצונך שהשבועות יתחילו.

 7. בכרטיסיה תבנית זמן, בתיבה שפת ציר זמן, בחר את השפה הרצויה עבור ציר הזמן.

 8. השאר את תיבת הסימון הצג תאריכי התחלה וסיום על ציר הזמן כשהיא נבחרת אם ברצונך שתאריכי ההתחלה והסיום שבחרת בשלבים 4 ו- 5 יהיו גלויים בקצות ציר הזמן.

 9. ברשימה תבנית תאריך, בחר כיצד ברצונך שהתאריכים ייראו.

 10. השאר את תיבת הסימון הצג סמני ביניים של סרגל הזמן בציר הזמן כשהיא נבחרת אם ברצונך שכל יחידת סרגל זמן (היחידה שציינת בשלב 6 לעיל) תופיע בציר הזמן.

 11. ברשימת תבנית תאריך השניה, בחר כיצד ייראו תוויות היחידות.

 12. השאר את תיבת הסימון עדכן אוטומטית תאריכים בעת העברת סמנים מסומנת. כך תבטיח שהתאריכים המשויכים לסמנים יתעדכנו באופן אוטומטי כאשר תמקם מחדש אבני דרך כלשהם, מרווחי זמן או סמנים אחרים בציר הזמן שלך.

 13. לחץ על אישור.

הערה: כדי לשנות כל אחת מהגדרות אלה במועד מאוחר יותר, תוכל לפתוח את תיבת הדו-שיח קביעת תצורה של ציר זמן שוב על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן ולאחר מכן לחיצה על קביעת תצורה של ציר זמן.

לראש הדף

הוספת אבני דרך, מרווחי זמן וסמנים

אחרי שתמקם את יסוד ציר הזמן, תוכל להתחיל להוסיף את התוכן החיוני: סמנים לציון אבני דרך ואירועים חשובים.

סוג סמן

מטרת השימוש

אבן דרך

ציון תאריך אבן דרך ספציפי בציר הזמן (לדוגמה, התאריך שבו יש למסור פרוייקט כתיבה למוציא לאור).

מרווח זמן

ציון משך זמן מכריע בציר הזמן (לדוגמה, הזמן הדרוש לכתיבת טיוטה ראשונית). בחר צורת מרווח זמן התואמת לסגנון של ציר הזמן.

סמן 'היום'

ביטוי משך הזמן שחלף מתחילת הפרוייקט. סמן 'היום' משתנה באופן אוטומטי בהתאם לתאריך המציאותי כדי שתוכל לגלות במבט חטוף מה המצב של לוח הזמנים שלך ביחס לתאריך היעד הבא.

ציר זמן עם אבני דרך ומרווחי זמן

ציון אבן דרך בציר זמן

 1. גרור צורה של אבן דרך מסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות על ציר הזמן.

 2. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של אבן דרך, הקלד או בחר את התאריך והשעה עבור אבן הדרך.

 3. בתיבה תיאור, הקלד תיאור של אבן הדרך.

 4. ברשימה תבנית תאריך, בחר כיצד ייראה התאריך.

 5. לחץ על אישור.

עצה: כדי לשנות במהירות תאריך של אבן דרך, גרור את אבן הדרך אל המיקום הרצוי בציר הזמן. התאריך באבן הדרך משתנה בהתאם למיקום החדש.

ציון משך זמן בציר זמן

 1. גרור צורה של מרווח זמן מסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות על ציר הזמן.

 2. בתיבות תאריך התחלה ותאריך סיום, הקלד או בחר תאריכי התחלה וסיום עבור משך הזמן.

 3. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור מרווח הזמן.

 4. ברשימה תבנית תאריך, בחר כיצד ייראו התאריכים.

 5. לחץ על אישור.

עצה: כדי לשנות במהירות את משך הזמן של מרווח הזמן, גרור את נקודות האחיזה לבחירה הירוקות או העבר את מרווח הזמן אל המיקום הרצוי בציר הזמן. התאריך על מרווח הזמן משתנה בהתאם למיקום החדש.

הזזת הטקסט מציר זמן

צירי זמן יכולים במקרים מסוימים להפוך לצפופים. כדי להפוך את ציר הזמן לקריא יותר, באפשרותך להזיז את הטקסט מציר הזמן עצמו, כמוצג באיור הבא.

הזזת טקסט מציר זמן

1. לחץ על נקודת האחיזה לבקרה הצהובה כדי לבחור את מרווח הזמן.

2. גרור את נקודת האחיזה לבקרה מעל לצורת מרווח הזמן כדי להעביר את הטקסט למיקום טוב יותר.

3. סוגר מרובע מסמן אוטומטית את ההתחלה והסיום של מרווח הזמן.

ציון הזמן שחלף בציר זמן

 1. גרור את צורת זמן שחלף מסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות על ציר הזמן. הקצה השמאלי של השורה נמתח אל תחילת ציר הזמן והצורה מסתיימת בתאריך הנוכחי.

 2. גרור את הצורה סמן 'היום' מסטנסיל צורות ציר זמן אל ציר הזמן.

 3. הצורה ממוקמת בתאריך הנוכחי במציאות.


הזמן שחלף בציר זמן

בכל פעם שאתה פותח ציור של ציר זמן עם צורת זמן שחלף או צורת סמן 'היום', הצורה מתמקמת בהתאם לתאריך הנוכחי המציאותי.

לראש הדף

הצגת פרטים עבור מקטע של ציר זמן

תוכל להרחיב מקטע של ציר זמן קיים בתור ציר זמן שני כדי להציג פרטים נוספים. ציר הזמן המורחב מייצג מקטע של ציר הזמן המקורי, אך אתה עובד איתו באופן נפרד; לדוגמה, אתה מוסיף אבני דרך או מרווחי זמן לציר הזמן המורחב בדיוק כפי שתוסיף רכיבים אלה אל ציר הזמן המקורי. אם אתה מוסיף אבן דרך או מרווח לציר הזמן המקורי, רכיבים אלה יוספו לציר הזמן המורחב. עם זאת, אם תוסיף אבן דרך או מרווח זמן אל ציר הזמן המורחב, הם לא יוספו אל ציר הזמן המקורי.

הערה: חייב להיות לך ציר זמן בדף הציור כדי שתוכל ליצור ציר זמן מורחב.

הצגת פרטים עבור מקטע

 1. מצורות ציר זמן, גרור את הצורה ציר זמן מורחב אל הדף.

 2. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של ציר זמן, ציין את האפשרויות הרצויות עבור ציר הזמן המורחב בכרטיסיות תקופת זמן ותבנית זמן ולאחר מכן לחץ על אישור (תאריכי ההתחלה והסיום חייבים להיות במסגרת משך הזמן של ציר הזמן המקורי).

 3. ציר הזמן המורחב מופיע בדף הציור ומופיעים בו הרכיבים הבאים:

  • קווים מקווקווים אפורים המקשרים בין שני צירי הזמן והמציינים את המקטע של ציר הזמן המקורי שציר הזמן המורחב מייצג.

  • אבני דרך ומרווחי זמן משותפים. רכיבים אלה מסונכרנים באופן אוטומטי כך שאם תשנה אותם בציר זמן אחד, הם ישתנו גם בציר הזמן השני.

   הערה: ציר הזמן המורחב משתמש באותו סוג צורות כמו בציר הזמן המקורי כברירת מחדל. כדי לשנות את סוג הצורה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן המורחב ולאחר מכן לחץ על הגדרת סוג ציר זמן.

עצה: כדי לשנות במהירות את משך הזמן של ציר זמן מורחב, גרור את נקודות האחיזה לבקרה הצהובות. התאריך בציר הזמן המורחב משתנה בהתאם למיקום החדש.

לראש הדף

מיקוד ציר זמן

באופן בלתי נמנע, תאריכים של אבני דרך, תחזיות לגבי משך זמן של תהליך ואפילו תאריכי סיום של פרוייקט משתנים. תוכל לשנות ולמקד בקלות ציר זמן של Visio כתגובה לשינויים.

השינוי הרצוי

פעולה בה יש לנקוט

תאריכי התחלה או סיום של פרוייקט

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן ולאחר מכן עבור לכרטיסיה תקופת זמן. הקלד או בחר את תאריכי ההתחלה או הסיום החדשים ולאחר מכן לחץ על אישור.

מספר החלוקות בפס ציר זמן

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן ולאחר מכן עבור על הכרטיסיה תקופת זמן. ברשימה סרגל זמן, בחר ביחידת זמן שונה ולאחר מכן לחץ על אישור.

ניראות של תאריכים וחלוקות בציר הזמן

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן ולאחר מכן עבור אל הכרטיסיה תבנית זמן. תחת עיצוב, בחר או נקה תיבות סימון כדי להציג או להסתיר תאריכים או סימני ציר זמן בציר הזמן. לחץ על אישור.

מראה של ראשי חיצים בצורה של ציר זמן

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן ולאחר מכן לחץ על הצג ראש חץ של התחלה או על הצג ראש חץ של סיום.

סוג אבן דרך

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אבן הדרך ולאחר מכן לחץ על הגדרת סוג אבן דרך. ברשימה סוג אבן דרך, לחץ על הסגנון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

סוג מרווח זמן

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת מרווח הזמן ולאחר מכן לחץ על הגדרת סוג מרווח זמן. בחר בסגנון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

תאריך אבן דרך

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אבן הדרך ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של אבן דרך. הזן את התאריך הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

תאריכי משך זמן

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מרווח הזמן ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של מרווח זמן. הזן את התאריכים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

תיאור של אבן דרך או משך זמן

 • לחץ פעמיים על הטקסט המשויך לאבן הדרך או למרווח הזמן. בחר את התיאור ולאחר מכן הקלד את התיאור החדש הרצוי לך.

מיקום של טקסט המשויך לאבן דרך, מרווח זמן או סמן 'היום'

 • בחר את הצורה. גרור נקודת אחיזה לבקרה כדי לשנות את המרחק בין הטקסט לבין צורת ציר הזמן או כדי לשנות את זווית הטקסט.

תבנית תאריך

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן, על אבן הדרך או על מרווח הזמן ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן, קביעת תצורה של אבן דרך או קביעת תצורה של מרווח זמן. ברשימה תבנית תאריך, לחץ על העיצוב הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×