יצירת ציר זמן כדי להציג צילום של לוח הזמנים שלך

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

לכידה והעברה של אבני דרך של פרוייקט קל עם ציר זמן — קו אופקי או אנכי המייצג את חיי הפרוייקט, עם סמנים המציינים שלבי הפרוייקט ואבני דרך.


דיאגרמה של ציר זמן

הנחת היסוד

השלב הראשון ביצירת ציר זמן הוא כדי לבחור צורה ציר זמן כדי לייצג את משך הזמן של הפרוייקט. הצורה ציר זמן היא ביסודו שאליה תוסיף את אבני דרך של פרוייקט ואירועים. באפשרותך לבחור מתוך מגוון סגנונות, כגון גלילי או קו, כדי להגדיר את הצורה של ציר הזמן.

סגנונות שונים של צירי זמן

יצירת ביסודו של ציר זמן

 1. ב- Visio, פתח את התבנית ציר זמן.

 2. מהסטנסיל צורות ציר זמן, גרור אחת מצורות ציר זמן שישה (בלוק, קו, סרגל, מחולק או גלילי ) אל דף הציור.

  פתיחת תיבת הדו-שיח קביעת תצורה של ציר זמן.

 3. בכרטיסיה תקופת זמן, בתיבה התחלה, הקלד או בחר את תאריך ההתחלה של הפרוייקט.

 4. בתיבה סיום, הקלד או בחר את תאריך הסיום של הפרוייקט.

 5. ברשימה סרגל זמן, בחר ביחידת סרגל זמן עבור ציר הזמן.

 6. אם אתה בוחר בשבועות, באפשרותך לבחור אילו היום הרצוי השבועות יתחילו.

 7. בכרטיסיה תבנית זמן, בתיבה שפה, בחר את השפה הרצויה עבור ציר הזמן.

 8. השאר את תיבת הסימון הצג התחלה וסיום תאריכים על ציר זמן נבחרת, אם תרצה את תאריכי ההתחלה והסיום שבחרת בשלבים 4 ו- 5 יהיו גלויים בסופי של ציר הזמן.

 9. ברשימה תבנית התאריך הראשון, בחר כיצד ברצונך ייראו התאריכים.

 10. השאר את תיבת הסימון הצג סמני ביניים של סרגל הזמן בציר הזמן מסומנת אם ברצונך שכל יחידת סרגל זמן (היחידה שציינת בשלב 6 לעיל) תופיע בציר הזמן.

 11. ברשימה תבנית תאריך השניה, בחר כיצד ברצונך תוויות היחידות חפש.

 12. השאר את תיבת הסימון עדכן אוטומטית תאריכים בעת העברת סמנים מסומנת. הדבר יבטיח כי התאריכים המשויך הסמנים מעדכן באופן אוטומטי כאשר תמקם כל אבני דרך, מרווחי זמן או סמנים אחרים בציר הזמן שלך.

 13. לחץ על אישור.

הערה: כדי לשנות אחת מהגדרות אלה בשלב מאוחר יותר, תוכל לפתוח שוב את תיבת הדו-שיח קביעת תצורה של ציר זמן על-ידי לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן ולאחר מכן לחיצה על קביעת תצורה של ציר זמן.

לראש הדף

הוספת אבני דרך, מרווחי זמן וסמנים

לאחר שהוספת את יסוד ציר הזמן במקום, ובאפשרותך להתחיל להוסיף את התוכן חיונית: סמנים לציון אבני דרך ואירועים חשובים.

סוג סמן

השתמש כדי

אבן דרך

ציון תאריך ספציפי של אבן דרך בציר הזמן (לדוגמה, התאריך שבו יש להגיש פרוייקט כתיבה למו"ל).

מרווח זמן

ציון משך זמן מכריע בציר הזמן (לדוגמה, הזמן הדרוש לכתיבת טיוטה ראשונית). בחר את צורת מרווח זמן התואמת לסגנון של ציר הזמן.

סמן 'היום'

ביטוי משך הזמן שחלף מתחילת הפרוייקט. סמן ' היום ' משתנה באופן אוטומטי בהתאם לתאריך המציאותי כדי לחשוף, במבט מהיר, המצב של לוח הזמנים שלך ביחס לתאריך היעד הבא.

ציר זמן עם אבני דרך ומרווחי זמן

ציון אבן דרך בציר זמן

 1. גרור צורת אבן דרך מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר זמן.

 2. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של אבן דרך, הקלד או בחר את התאריך והשעה עבור אבן הדרך.

 3. בתיבה תיאור, הקלד תיאור של אבן הדרך.

 4. ברשימה תבנית תאריך, בחר את האופן שבו ברצונך שהתאריך יוצג.

 5. לחץ על אישור.

עצה: כדי לשנות במהירות תאריך של אבן דרך, גרור את אבן הדרך אל המיקום הרצוי בציר הזמן. התאריך באבן הדרך משתנה בהתאם למיקום החדש.

ציון משך זמן על-גבי ציר זמן

 1. גרור צורת מרווח זמן מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר הזמן.

 2. בתיבות תאריך התחלה ואת תאריך סיום, הקלד או בחר את תאריכי ההתחלה והסיום עבור משך הזמן.

 3. בתיבה תיאור, הקלד תיאור של מרווח הזמן.

 4. ברשימה תבנית תאריך, בחר כיצד ברצונך ייראו התאריכים.

 5. לחץ על אישור.

עצה: כדי לשנות במהירות את משך הזמן של מרווח זמן, גרור את נקודות אחיזה ירוקות לבחירה או העבר את מרווח הזמן שבו אתה רוצה שהוא בציר הזמן. התאריך על מרווח הזמן משתנה בהתאם למיקום החדש.

הסרת הטקסט מציר זמן

צירי זמן לעתים שתקבל עמוסה. כדי להפוך את ציר הזמן לקריא יותר, באפשרותך להזיז את הטקסט מציר הזמן עצמו, כפי שמוצג באיור הבא.

הזזת טקסט מציר זמן

1. לחץ על נקודת האחיזה לבקרה הצהובה כדי לבחור את מרווח הזמן.

2. גרור את נקודת האחיזה לבקרה מעל צורת מרווח זמן כדי להעביר את הטקסט למיקום טוב יותר.

3. סוגר מרובע מסמן אוטומטית בהתחלה ובסוף של מרווח הזמן.

ציון זמן שחלף על-גבי ציר זמן

 1. גרור את צורת זמן שחלף מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר הזמן. הצורה יישור הקצה השמאלי לתחילת ציר הזמן והרחבה לתאריך הנוכחי.

 2. גרור את הצורה סמן ' היום ' מהסטנסיל צורות ציר זמן אל ציר הזמן.

 3. הצורה ממוקמת בתאריך הנוכחי המציאותי.


הזמן שחלף בציר זמן

בכל פעם שאתה פותח ציור של ציר זמן עם צורת זמן שחלף או צורת סמן 'היום', הצורה מתמקמת בהתאם לתאריך הנוכחי המציאותי.

לראש הדף

הצגת פרטים עבור מקטע של ציר זמן

באפשרותך להרחיב מקטע של ציר זמן קיים בתור ציר זמן שני כדי להציג פירוט רב יותר. ציר הזמן המורחב מייצג מקטע של ציר הזמן המקורי, אך אתה עובד איתו באופן נפרד; לדוגמה, אתה מוסיף אבני דרך או מרווחי זמן לציר הזמן המורחב בדיוק כפי שהיית לציר הזמן המקורי. אם אתה מוסיף אבן דרך או מרווח לציר הזמן המקורי, הוא יתווסף גם לציר הזמן המורחב. אם אתה מוסיף אבן דרך או מרווח לציר הזמן המורחב, עם זאת, הוא לא יתווסף לציר הזמן המקורי.

הערה: דרושה לך ציר זמן בדף הציור כדי ליצור ציר זמן מורחב.

הצגת פרטים עבור מקטע

 1. מתוך צורות ציר זמן, גרור את הצורה ציר זמן מורחב אל הדף.

 2. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של ציר זמן, ציין את האפשרויות הרצויות עבור ציר הזמן המורחב בכרטיסיות תקופת זמן ותבנית זמן, ולחץ על אישור (תאריכי ההתחלה והסיום חייבים להיות במסגרת משך הזמן של ההודעה המקורית ציר זמן).

 3. ציר הזמן המורחב מופיע בדף הציור, המציג את הפעולות הבאות:

  • קווים לשייך את צירי זמן שני וציין את המקטע של ציר הזמן המקורי המייצג את ציר הזמן המורחב מקווקווים אפורים.

  • משותף אבני דרך ומרווחי זמן. רכיבים אלה מסונכרנים באופן אוטומטי כך שאם תשנה אותם בציר זמן אחד, הם ישתנו גם בציר הזמן השני.

   הערה: ציר הזמן המורחב משתמש באותו סוג צורות כמו ציר הזמן המקורי כברירת מחדל. כדי לשנות את סוג הצורה, באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן המורחב ולאחר מכן לחץ על הגדרת סוג ציר זמן.

עצה: כדי לשנות במהירות את משך הזמן של ציר זמן מורחב, גרור את נקודות האחיזה לבקרה הצהובות. התאריך בציר הזמן המורחב משתנה בהתאם למיקום החדש.

לראש הדף

מיקוד ציר זמן

באופן בלתי נמנע, תאריכים של אבני דרך, תחזיות לגבי משך זמן של תהליך ייכנסו, והזז ואפילו תאריכי סיום של פרוייקט. באפשרותך לשנות בקלות ולאחר מיקוד ציר זמן של Visio בתגובה שינויים.

מה ברצונך לשנות

פעולה שיש לנקוט

תאריכי התחלה או סיום של פרוייקט

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן, ולאחר מכן עבור אל הכרטיסיה פרק זמן סוג או בחר הפעל חדש או תאריכי סיום ולאחר מכן לחץ על אישור.

מספר מחלקות בסרגל ציר זמן

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן ולאחר מכן עבור אל הכרטיסיה תקופת זמן. ברשימה סרגל זמן, בחר ביחידת זמן שונה ולאחר מכן לחץ על אישור.

התצוגה של תאריכים ומחלקות בציר זמן

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן ולאחר מכן עבור אל הכרטיסיה תבנית זמן. תחת עיצוב, בחר או נקה תיבות סימון כדי להציג או להסתיר תאריכים או סימני ציר בציר זמן. לחץ על אישור.

המראה של ראשי חצים בסרגל ציר זמן

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן ולאחר מכן לחץ על הצג ראש חץ של התחלה או הצג ראש חץ של סיום.

סוג אבן דרך

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על אבן הדרך ולאחר מכן לחץ על הגדרת סוג אבן דרך. ברשימה סוג אבן דרך, לחץ על הסגנון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

סוג מרווח זמן

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת מרווח הזמן ולאחר מכן לחץ על הגדרת סוג מרווח זמן. בחר את הסגנון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

תאריך של אבן דרך‎

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על אבן הדרך ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של אבן דרך. הזן את התאריך הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

תאריכי משך זמן

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על מרווח הזמן ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של מרווח זמן. הזן את התאריכים הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

תיאור של אבן דרך או משך זמן

 • לחץ פעמיים על הטקסט המשויך לאבן הדרך או למרווח. בחר את התיאור ולאחר מכן הקלד את התיאור החדש הרצוי.

מיקום של טקסט המשויך לאבן דרך, מרווח זמן או סמן 'היום'

 • בחר את הצורה. גרור נקודת אחיזה לבקרה כדי לשנות את המרחק בין שורת טקסט וציר או את זווית הטקסט.

תבנית תאריך

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן, אבן דרך או מרווח ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן, קביעת תצורה של אבן דרך או קביעת תצורה של מרווח זמן. ברשימה תבנית תאריך, לחץ על התבנית הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×