יצירת ציר זמן ב- Visio

צירי זמן ב- Visio מסייעים לך לתכנן ולהעביר לוחות זמנים של פרוייקטים על-ידי הצגת שלבים ותאריכי יעד של פרוייקט בתבנית שקל לקרוא ולהבין.

קבלת התבנית של ציר הזמן

 1. ב- Visio, בחר קובץ > חדש.

 2. בתיבת החיפוש, הזן ציר זמן.

 3. בחר את תבנית ציר הזמן ולאחר מכן בחר צור.

הנח את הקרן

השלב הראשון ביצירת ציר זמן הוא לבחור צורה של ציר זמן כדי לייצג את משך הזמן של הפרוייקט. צורת ציר הזמן היא הבסיס שאליו אתה מוסיף את אבני הדרך והאירועים של הפרוייקט. באפשרותך לבחור מבין שלושה סגנונות —גליל, קואו Block-כדי להגדיר את הטון של ציר הזמן.

סגנונות שונים של צירי זמן

יצירת התשתית של ציר זמן

כדי למצוא את התבנית המתאימה בתור התחלה, עבור אל קובץ > New ולאחר מכן, בתיבת החיפוש, הקלד ציר זמן.

 1. ב- Visio, פתח את התבנית ציר זמן .

 2. מהסטנסיל צורות ציר זמן , גרור אחת מצורות ציר הזמן (בלוק, קואו גליל) אל דף הציור.

  תיבת הדו קביעת תצורה של ציר זמן נפתחת.

 3. בכרטיסיה פרק זמן , בתיבה התחל , הקלד או בחר את תאריך ההתחלה של הפרוייקט.

 4. בתיבה סיום , הקלד או בחר את תאריך הסיום של הפרוייקט.

 5. תחת קנה מידה, בחר יחידת סרגל זמן עבור ציר הזמן .

  • אם תבחר שבועות, תוכל גם לבחור את היום שבו ברצונך להתחיל את השבועות.

  • אם תבחר חודשים, תוכל גם לבחור באיזה יום ברצונך להתחיל את שנת הכספים.

 6. בכרטיסיה עיצוב שעה , בתיבה שפה , בחר את השפה הרצויה עבור ציר הזמן שלך.

 7. אם ברצונך להציג את תאריכי ההתחלה והסיום שבחרת בשלבים 3 ו-4 כך שיופיעו בקצות ציר הזמן, השאר את תיבת הסימון הפעל תאריכי התחלה וסיום בציר הזמן . אחרת, נקה תיבת סימון זו.

 8. ברשימה תבנית תאריך ראשונה, בחר את האופן שבו ברצונך שהתאריכים ייראו.

 9. אם ברצונך שכל יחידת סרגל זמן (היחידה שבחרת בשלב 5) תופיע בציר הזמן, השאר את תיבת הסימון העבר את הסימונים של סרגל זמן הביניים בציר הזמן בחירה . אחרת, נקה תיבת סימון זו.

 10. ברשימה תבנית תאריך שניה, בחר את האופן שבו ברצונך שתוויות היחידה ייראו, או נקה את תיבת הסימון הצג תאריכים בסרגל זמן הביניים

 11. השאר את תיבת הסימון עדכן באופן אוטומטי את התאריכים כאשר סמנים מועברים נבחרה. פעולה זו מבטיחה שהתאריכים המשויכים לסמנים יתעדכנו באופן אוטומטי בעת מיקום מחדש של אבני דרך, מרווחי זמן או סמנים אחרים בציר הזמן.

 12. לחץ על אישור.

הערה: כדי לשנות הגדרות אלה מאוחר יותר, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן ולאחר מכן ללחוץ על קביעת תצורה של ציר זמן.

לראש הדף

הוספת אבני דרך, מרווחי זמן וסמנים

לאחר ביצוע הקרן של ציר הזמן, באפשרותך להתחיל להוסיף את התוכן החיוני: סמנים המציינים אבני דרך ואירועים חשובים.

ציר זמן עם אבני דרך ומרווחי זמן

סוג סמן

תיאור

אבן דרך

ציין תאריך אבן דרך ספציפי בציר הזמן (לדוגמה, התאריך שבו יש להוציא פרוייקט כתיבה למפרסם).

רווח

ציון טווח זמן קריטי בציר הזמן (לדוגמה, הזמן הנדרש לכתיבת טיוטה ראשונה). בחר צורה של מרווח זמן התואמת לסגנון של ציר הזמן.

סמן היום

משקפת את משך הזמן שחלף מאז התחלת הפרוייקט. סמן היום משתנה באופן אוטומטי כאשר תאריך העולם האמיתי משתנה לחשוף, במבט מהיר על מצב לוח הזמנים שלך ביחס למועד היעד הבא.

ציון אבן דרך בציר זמן

 1. גרור צורת אבן דרך מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר הזמן.

 2. בתיבת הדו קביעת תצורה של אבן דרך , הקלד או בחר את התאריך והשעה עבור אבן הדרך.

 3. בתיבה תיאור , הקלד תיאור של אבן הדרך.

 4. ברשימה תבנית תאריך , בחר את האופן שבו ברצונך שהתאריך ייראה.

 5. לחץ על אישור.

עצה: כדי לשנות במהירות תאריך של אבן דרך, גרור את אבן הדרך למיקום הרצוי בציר הזמן. התאריך באבן הדרך משתנה בהתאם למיקום החדש.

ציון משך זמן בציר זמן

 1. גרור צורת מרווח זמן מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר הזמן.

 2. בתיבות תאריך התחלהותאריך סיום , הקלד או בחר תאריכי התחלה וסיום עבור משך הזמן.

 3. בתיבה תיאור , הקלד תיאור של המרווח.

 4. ברשימה תבנית תאריך , בחר את האופן שבו ברצונך שהתאריכים ייראו.

 5. לחץ על אישור.

עצה: כדי לשנות במהירות את משך הזמן של מרווח זמן, גרור את נקודות האחיזה לבחירה הירוקה או הזז את מרווח הזמן שבו ברצונך להעביר אותו לציר הזמן. התאריך במרווח הזמן משתנה בהתאם למיקום החדש.

הזזת הטקסט מציר זמן

צירי זמן יכולים לעתים להיות צפופים. כדי להגדיר את ציר הזמן לקריא יותר, באפשרותך להעביר את הטקסט מציר הזמן עצמו, כפי שמוצג באיור הבא.

הזזת טקסט מציר זמן

1. לחץ על נקודת האחיזה לבקרה צהובה כדי לבחור את מרווח הזמן.

2. גרור את נקודת האחיזה לבקרה מעל הצורה ' מרווח זמן ' כדי להעביר את הטקסט למיקום טוב יותר.

3. סוגר מרובע מסמן באופן אוטומטי את ההתחלה והסוף של המרווח. אם ברצונך לשנות את סוג הסוגריים המרובעים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכן ובחר באפשרות הגדר סוג מרווח זמן.

ציון זמן שחלף בציר זמן

 1. גרור את הצורה זמן שחלף מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר הזמן. הצורה מיישרת את הקצה הימני שלה בתחילת ציר הזמן ומשתרעת לתאריך הנוכחי.

 2. גרור את הצורה סמן היום מהסטנסיל צורות ציר זמן אל ציר הזמן.

 3. הצורה ממוקמת בתאריך הנוכחי של העולם האמיתי.

  הזמן שחלף בציר זמן

בכל פעם שאתה פותח ציור ציר זמן עם הצורה ' זמן שחלף ' או ' סמן ' היום , הצורות משמרות כדי להתיישר עם התאריך הנוכחי של העולם האמיתי.

לראש הדף

הצגת פרטים עבור מקטע של ציר זמן

באפשרותך להרחיב מקטע של ציר זמן קיים כציר זמן שני כדי לראות פרטים נוספים. ציר הזמן המורחב מייצג קטע של ציר הזמן המקורי, אך אתה עובד איתו בנפרד. לדוגמה, עליך להוסיף אבני דרך או מרווחי זמן לציר הזמן המורחב בדיוק כפי שהיית עושה בציר הזמן המקורי.

אם תוסיף אבן דרך או מרווח זמן לציר הזמן המקורי, הוא יתווסף גם לציר הזמן המורחב. עם זאת, אם תוסיף אבן דרך או מרווח זמן לציר הזמן המורחב, הוא לא יתווסף לציר הזמן המקורי.

הערה: דרוש לך ציר זמן בדף הציור כדי ליצור ציר זמן מורחב.

הצגת פרטים עבור מקטע

 1. מתוך צורות ציר זמן, גרור את הצורה ציר זמן מורחב אל הדף.

 2. בתיבת הדו קביעת תצורה של ציר זמן , ציין את האפשרויות הרצויות עבור ציר הזמן המורחב בכרטיסיות עיצוב פרק זמןושעה ולאחר מכן לחץ על אישור. (תאריכי ההתחלה והסיום חייבים להיות בתוך פרק הזמן של ציר הזמן המקורי.)

 3. ציר הזמן המורחב מופיע בדף הציור ומציג את הפרטים הבאים:

  • קווים מקווקווים אפורים כדי לשייך את שני צירי הזמן ולציין את המקטע של ציר הזמן המקורי שציר הזמן המורחב מייצג.

  • אבני דרך ומרווחי זמן משותפים. מידע זה מסתנכרן באופן אוטומטי כדי שאם תשנה אותם בציר זמן אחד, הם יחליפו גם באחר.

   הערה: ציר הזמן המורחב משתמש באותו סוג צורה של ציר הזמן המקורי כברירת מחדל. כדי לשנות את סוג הצורה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן המורחב ולאחר מכן לחץ על הגדר סוג ציר זמן.

עצה: כדי לשנות במהירות את משך הזמן של ציר זמן מורחב, גרור את נקודות האחיזה הצהובות לבקרה. התאריך בציר הזמן המורחב משתנה כדי להתאים למיקום החדש.

לראש הדף

סינכרון אבני דרך או מרווחי זמן

אם יש לך צירי זמן מרובים בדף ציור, באפשרותך לסנכרן מרווחי זמן או אבני דרך ספציפיות לאורך צירי זמן אלה, כך שהם יהיו תמיד בו. לדוגמה, אם תשנה את התאריך של אבן הדרך בציר הזמן A, אבן הדרך המסונכרנת בציר הזמן B תתעדכן באופן אוטומטי במידע התאריך החדש. אבן הדרך המסונכרנת תתאים את עצמה על-ידי מעבר למיקום התאריך המעודכן בציר הזמן. 

 1. גרור אבן דרך מסונכרנת או מרווח זמן מסונכרן אל ציר זמן.

  תיבת הדו ' סינכרון ... ' נפתחת.

 2. פתח את הרשימה הנפתחת הראשונה ובחר את אבן הדרך או את מרווח הזמן הקיימים שעמם ברצונך לבצע סינכרון.

 3. בחר תבנית תאריך.

 4. בחר באפשרות אישור.

תיקון ציר זמן

באופן בלתי נמנע, תאריכי אבני דרך, תחזיות לגבי משך הזמן שתהליך יימשך, ואפילו תאריכי סיום של פרוייקט מתחלפים. באפשרותך לתקן ולמקד בקלות ציר זמן של Visio בתגובה לשינויים.

מה שברצונך לשנות

פעולה לביצוע

תאריכי התחלה או סיום של פרוייקט

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של צירזמן ולאחר מכן עבור לכרטיסיה פרק זמן . הקלד או בחר את תאריכי ההתחלה או הסיום החדשים ולאחר מכן לחץ על אישור.

מספר המחלקות בסרגל ציר זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של צירזמן ולאחר מכן עבור לכרטיסיה פרק זמן . ברשימה סרגל זמנים , בחר יחידת זמן שונה ולאחר מכן לחץ על אישור.

הניראות של תאריכי ציר זמן וחילוקי זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של צירזמן ולאחר מכן עבור אל הכרטיסיה עיצוב שעה . תחת עיצוב, בחר או נקה תיבות סימון כדי להראות או להסתיר תאריכים או סימוני סרגל זמנים בציר הזמן. לחץ על אישור.

מראה של ראשי חץ בסרגל ציר זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, הצבע על ראש החץולאחר מכן בחר את האפשרות הרצויה.

סוג אבן דרך

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אבן הדרך, הצבע על הגדר סוג אבן דרךולאחר מכן בחר את הסגנון הרצוי.

סוג מרווח זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה מרווח זמן, הצבע על הגדר מרווח זמןולאחר מכן בחר את הסגנון הרצוי.

תאריך מיילסטון

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אבן הדרך ולאחר מכן לחץ על קבע אבן דרך הזן את התאריך הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

תאריכי טווח זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מרווח הזמן ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה הזן את התאריכים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

תיאור של אבן דרך או טווח זמן

לחץ פעמיים על הטקסט המשויך לאבן הדרך או למרווח. בחר את התיאור ולאחר מכן הקלד את התיאור החדש הרצוי. הקש Esc כאשר תסיים להקליד.

מיקום של טקסט המשויך לאבן דרך, מרווח זמן או סמן ' היום '

בחר את הצורה. גרור נקודת אחיזה לבקרה כדי לשנות את המרחק בין סרגל הטקסט וסרגל הזמן או את זווית הטקסט.

תבנית תאריך

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן, אבן הדרך או מרווח הזמן, ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן, קביעת תצורה של אבן דרךאו קביעת תצורה ברשימה תבנית תאריך , לחץ על התבנית הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

שמירת תמונה של ציר הזמן לשימוש במקום אחר

באפשרותך לשמור את ציור הVisio כתמונה. לאחר מכן תוכל להוסיף את התמונה לקובץ Office אחר, כגון מצגת PowerPoint או מסמך Word.

 1. כאשר הציור Visio פתוח, בחר קובץ > Export.

 2. בחר שנה סוג קובץ.

 3. תחת שמירת ציור, בחר אחד מסוגי הקבצים הגרפיים, כגון PNG או SVG.

 4. בחר את לחצן ' שמור בשם '.

  תיבת הדו שמירה בשם נפתחת.

 5. בחר מיקום לשמירת קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על שמור.

כעת אתה מוכן להוסיף את התמונה לקובץ Office אחר. פתח קובץ אחר ולאחר מכן בחר הוסףתמונות>. ראה הוספת תמונות לקבלת פרטים נוספים.

אם יש לך Visio תוכנית 2, ישנה דרך קלה יותר להעביר ציור ציר זמן לשקופית PowerPoint. בכרטיסיה תצוגה של רצועת הכלים, השתמש בלחצן החלונית גזירי שקופיות כדי להתחיל בעבודה. ראה יצירת מצגת PowerPoint מ-Visio לקבלת הוראות.

קבלת התבנית של ציר הזמן

 1. ב- Visio, בחר קובץ > חדש.

 2. תחת קטגוריות תבניות, בחר לוח זמנים.

 3. תחת בחר תבנית, בחר את התבנית ציר זמן .

 4. בחר באפשרות 'צור'.

הנח את הקרן

השלב הראשון ביצירת ציר זמן הוא לבחור צורה של ציר זמן כדי לייצג את משך הזמן של הפרוייקט. צורת ציר הזמן היא הבסיס שאליו אתה מוסיף את אבני הדרך והאירועים של הפרוייקט. באפשרותך לבחור מתוך מגוון סגנונות, כגון גליל או קו, כדי להגדיר את הטון של ציר הזמן.

סגנונות שונים של צירי זמן

יצירת התשתית של ציר זמן

כדי למצוא את התבנית המתאימה בתור התחלה, עבור אל קובץ > New ולאחר מכן, בתיבת החיפוש, הקלד ציר זמן.

 1. ב- Visio, פתח את התבנית ציר זמן .

 2. מהסטנסיל צורות ציר זמן , גרור אחת מצורות ציר הזמן (בלוק, קואו גליל) אל דף הציור.

  תיבת הדו קביעת תצורה של ציר זמן נפתחת.

 3. בכרטיסיה פרק זמן , בתיבה התחל , הקלד או בחר את תאריך ההתחלה של הפרוייקט.

 4. בתיבה סיום , הקלד או בחר את תאריך הסיום של הפרוייקט.

 5. תחת קנה מידה, בחר יחידת סרגל זמן עבור ציר הזמן .

  • אם תבחר שבועות, תוכל גם לבחור את היום שבו ברצונך להתחיל את השבועות.

  • אם תבחר חודשים, תוכל גם לבחור באיזה יום ברצונך להתחיל את שנת הכספים.

 6. בכרטיסיה עיצוב שעה , בתיבה שפה , בחר את השפה הרצויה עבור ציר הזמן שלך.

 7. אם ברצונך להציג את תאריכי ההתחלה והסיום שבחרת בשלבים 3 ו-4 כך שיופיעו בקצות ציר הזמן, השאר את תיבת הסימון הפעל תאריכי התחלה וסיום בציר הזמן . אחרת, נקה תיבת סימון זו.

 8. ברשימה תבנית תאריך ראשונה, בחר את האופן שבו ברצונך שהתאריכים ייראו.

 9. אם ברצונך שכל יחידת סרגל זמן (היחידה שבחרת בשלב 5) תופיע בציר הזמן, השאר את תיבת הסימון העבר את הסימונים של סרגל זמן הביניים בציר הזמן בחירה . אחרת, נקה תיבת סימון זו.

 10. ברשימה תבנית תאריך שניה, בחר את האופן שבו ברצונך שתוויות היחידה ייראו, או נקה את תיבת הסימון הצג תאריכים בסרגל זמן הביניים

 11. השאר את תיבת הסימון עדכן באופן אוטומטי את התאריכים כאשר סמנים מועברים נבחרה. פעולה זו מבטיחה שהתאריכים המשויכים לסמנים יתעדכנו באופן אוטומטי בעת מיקום מחדש של אבני דרך, מרווחי זמן או סמנים אחרים בציר הזמן.

 12. לחץ על אישור.

הערה: כדי לשנות הגדרות אלה מאוחר יותר, באפשרותך ללחוץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן ולאחר מכן ללחוץ על קביעת תצורה של ציר זמן.

לראש הדף

הוספת אבני דרך, מרווחי זמן וסמנים

לאחר ביצוע הקרן של ציר הזמן, באפשרותך להתחיל להוסיף את התוכן החיוני: סמנים המציינים אבני דרך ואירועים חשובים.

ציר זמן עם אבני דרך ומרווחי זמן

סוג סמן

תיאור

אבן דרך

ציין תאריך אבן דרך ספציפי בציר הזמן (לדוגמה, התאריך שבו יש להוציא פרוייקט כתיבה למפרסם).

רווח

ציון טווח זמן קריטי בציר הזמן (לדוגמה, הזמן הנדרש לכתיבת טיוטה ראשונה). בחר צורה של מרווח זמן התואמת לסגנון של ציר הזמן.

סמן היום

משקפת את משך הזמן שחלף מאז התחלת הפרוייקט. סמן היום משתנה באופן אוטומטי כאשר תאריך העולם האמיתי משתנה לחשוף, במבט מהיר על מצב לוח הזמנים שלך ביחס למועד היעד הבא.

ציון אבן דרך בציר זמן

 1. גרור צורת אבן דרך מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר הזמן.

 2. בתיבת הדו קביעת תצורה של אבן דרך , הקלד או בחר את התאריך והשעה עבור אבן הדרך.

 3. בתיבה תיאור , הקלד תיאור של אבן הדרך.

 4. ברשימה תבנית תאריך , בחר את האופן שבו ברצונך שהתאריך ייראה.

 5. לחץ על אישור.

עצה: כדי לשנות במהירות תאריך של אבן דרך, גרור את אבן הדרך למיקום הרצוי בציר הזמן. התאריך באבן הדרך משתנה בהתאם למיקום החדש.

ציון משך זמן בציר זמן

 1. גרור צורת מרווח זמן מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר הזמן.

 2. בתיבות תאריך התחלהותאריך סיום , הקלד או בחר תאריכי התחלה וסיום עבור משך הזמן.

 3. בתיבה תיאור , הקלד תיאור של המרווח.

 4. ברשימה תבנית תאריך , בחר את האופן שבו ברצונך שהתאריכים ייראו.

 5. לחץ על אישור.

עצה: כדי לשנות במהירות את משך הזמן של מרווח זמן, גרור את נקודות האחיזה לבחירה הירוקה או הזז את מרווח הזמן שבו ברצונך להעביר אותו לציר הזמן. התאריך במרווח הזמן משתנה בהתאם למיקום החדש.

הזזת הטקסט מציר זמן

צירי זמן יכולים לעתים להיות צפופים. כדי להגדיר את ציר הזמן לקריא יותר, באפשרותך להעביר את הטקסט מציר הזמן עצמו, כפי שמוצג באיור הבא.

הזזת טקסט מציר זמן

1. לחץ על נקודת האחיזה לבקרה צהובה כדי לבחור את מרווח הזמן.

2. גרור את נקודת האחיזה לבקרה מעל הצורה ' מרווח זמן ' כדי להעביר את הטקסט למיקום טוב יותר.

3. סוגר מרובע מסמן באופן אוטומטי את ההתחלה והסוף של המרווח. אם ברצונך לשנות את סוג הסוגריים המרובעים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הכן ובחר באפשרות הגדר סוג מרווח זמן.

ציון זמן שחלף בציר זמן

 1. גרור את הצורה זמן שחלף מהסטנסיל צורות ציר זמן ושחרר אותה ישירות מעל ציר הזמן. הצורה מיישרת את הקצה הימני שלה בתחילת ציר הזמן ומשתרעת לתאריך הנוכחי.

 2. גרור את הצורה סמן היום מהסטנסיל צורות ציר זמן אל ציר הזמן.

 3. הצורה ממוקמת בתאריך הנוכחי של העולם האמיתי.

  הזמן שחלף בציר זמן

בכל פעם שאתה פותח ציור ציר זמן עם הצורה ' זמן שחלף ' או ' סמן ' היום , הצורות משמרות כדי להתיישר עם התאריך הנוכחי של העולם האמיתי.

לראש הדף

הצגת פרטים עבור מקטע של ציר זמן

באפשרותך להרחיב מקטע של ציר זמן קיים כציר זמן שני כדי לראות פרטים נוספים. ציר הזמן המורחב מייצג קטע של ציר הזמן המקורי, אך אתה עובד איתו בנפרד. לדוגמה, עליך להוסיף אבני דרך או מרווחי זמן לציר הזמן המורחב בדיוק כפי שהיית עושה בציר הזמן המקורי.

אם תוסיף אבן דרך או מרווח זמן לציר הזמן המקורי, הוא יתווסף גם לציר הזמן המורחב. עם זאת, אם תוסיף אבן דרך או מרווח זמן לציר הזמן המורחב, הוא לא יתווסף לציר הזמן המקורי.

הערה: דרוש לך ציר זמן בדף הציור כדי ליצור ציר זמן מורחב.

הצגת פרטים עבור מקטע

 1. מתוך צורות ציר זמן, גרור את הצורה ציר זמן מורחב אל הדף.

 2. בתיבת הדו קביעת תצורה של ציר זמן , ציין את האפשרויות הרצויות עבור ציר הזמן המורחב בכרטיסיות עיצוב פרק זמןושעה ולאחר מכן לחץ על אישור. (תאריכי ההתחלה והסיום חייבים להיות בתוך פרק הזמן של ציר הזמן המקורי.)

 3. ציר הזמן המורחב מופיע בדף הציור ומציג את הפרטים הבאים:

  • קווים מקווקווים אפורים כדי לשייך את שני צירי הזמן ולציין את המקטע של ציר הזמן המקורי שציר הזמן המורחב מייצג.

  • אבני דרך ומרווחי זמן משותפים. מידע זה מסתנכרן באופן אוטומטי כדי שאם תשנה אותם בציר זמן אחד, הם יחליפו גם באחר.

   הערה: ציר הזמן המורחב משתמש באותו סוג צורה של ציר הזמן המקורי כברירת מחדל. כדי לשנות את סוג הצורה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן המורחב ולאחר מכן לחץ על הגדר סוג ציר זמן.

עצה: כדי לשנות במהירות את משך הזמן של ציר זמן מורחב, גרור את נקודות האחיזה הצהובות לבקרה. התאריך בציר הזמן המורחב משתנה כדי להתאים למיקום החדש.

לראש הדף

סינכרון אבני דרך או מרווחי זמן

אם יש לך צירי זמן מרובים בדף ציור, באפשרותך לסנכרן מרווחי זמן או אבני דרך ספציפיות לאורך צירי זמן אלה, כך שהם יהיו תמיד בו. לדוגמה, אם תשנה את התאריך של אבן הדרך בציר הזמן A, אבן הדרך המסונכרנת בציר הזמן B תתעדכן באופן אוטומטי במידע התאריך החדש. אבן הדרך המסונכרנת תתאים את עצמה על-ידי מעבר למיקום התאריך המעודכן בציר הזמן. 

 1. גרור אבן דרך מסונכרנת או מרווח זמן מסונכרן אל ציר זמן.

  תיבת הדו ' סינכרון ... ' נפתחת.

 2. פתח את הרשימה הנפתחת הראשונה ובחר את אבן הדרך או את מרווח הזמן הקיימים שעמם ברצונך לבצע סינכרון.

 3. בחר תבנית תאריך.

 4. בחר באפשרות אישור.

תיקון ציר זמן

באופן בלתי נמנע, תאריכי אבני דרך, תחזיות לגבי משך הזמן שתהליך יימשך, ואפילו תאריכי סיום של פרוייקט מתחלפים. באפשרותך לתקן ולמקד בקלות ציר זמן של Visio בתגובה לשינויים.

מה שברצונך לשנות

פעולה לביצוע

תאריכי התחלה או סיום של פרוייקט

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה של ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של צירזמן ולאחר מכן עבור אל סוג הכרטיסיה פרק זמן או בחר את תאריכי ההתחלה או הסיום החדשים ולאחר מכן לחץ על אישור.

מספר המחלקות בסרגל ציר זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של צירזמן ולאחר מכן עבור לכרטיסיה פרק זמן . ברשימה סרגל זמנים , בחר יחידת זמן שונה ולאחר מכן לחץ על אישור.

הניראות של תאריכי ציר זמן וחילוקי זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן, לחץ על קביעת תצורה של צירזמן ולאחר מכן עבור אל הכרטיסיה עיצוב שעה . תחת עיצוב, בחר או נקה תיבות סימון כדי להראות או להסתיר תאריכים או סימוני סרגל זמנים בציר הזמן. לחץ על אישור.

מראה של ראשי חץ בסרגל ציר זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על צורת ציר הזמן ולאחר מכן לחץ על המסך התחל ראש חץ או על החץ סיום.

סוג אבן דרך

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אבן הדרך ולאחר מכן לחץ על הגדר סוג אבן דרך ברשימה סוג אבן דרך , לחץ על הסגנון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

סוג מרווח זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הצורה מרווח ולאחר מכן לחץ על הגדר סוג מרווח בחר את הסגנון הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

תאריך מיילסטון

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אבן הדרך ולאחר מכן לחץ על קבע אבן דרך הזן את התאריך הרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

תאריכי טווח זמן

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מרווח הזמן ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה הזן את התאריכים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

תיאור של אבן דרך או טווח זמן

לחץ פעמיים על הטקסט המשויך לאבן הדרך או למרווח. בחר את התיאור ולאחר מכן הקלד את התיאור החדש הרצוי.

מיקום של טקסט המשויך לאבן דרך, מרווח זמן או סמן ' היום '

בחר את הצורה. גרור נקודת אחיזה לבקרה כדי לשנות את המרחק בין סרגל הטקסט וסרגל הזמן או את זווית הטקסט.

תבנית תאריך

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ציר הזמן, אבן הדרך או מרווח הזמן, ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של ציר זמן, קביעת תצורה של אבן דרךאו קביעת תצורה ברשימה תבנית תאריך , לחץ על התבנית הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

שמירת תמונה של ציר הזמן לשימוש במקום אחר

באפשרותך לשמור את ציור הVisio כתמונה. לאחר מכן תוכל להוסיף את התמונה לקובץ Office אחר, כגון מצגת PowerPoint או מסמך Word.

 1. כאשר הציור Visio פתוח, בחר קובץ _GT_ שמור את & Send.

 2. בחר שנה סוג קובץ.

 3. תחת שמירת ציור, בחר אחד מסוגי הקבצים הגרפיים, כגון PNG או SVG.

 4. בחר את לחצן ' שמור בשם '.

  תיבת הדו שמירה בשם נפתחת.

 5. בחר מיקום לשמירת קובץ התמונה ולאחר מכן לחץ על שמור.

כעת אתה מוכן להוסיף את התמונה לקובץ Office אחר. פתח קובץ אחר ולאחר מכן בחר הוסףתמונות>. ראה הוספת תמונות לקבלת פרטים נוספים.

למידע נוסף

ייבוא וייצוא של נתוני ציר זמן בין Visio ו- Project 

עצות לגבי ציר זמן לראש ב-Visio

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×