יצירת פריסת דף פרסום

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מסביר מהן פריסות דף וכיצד הן קשורות אל דפי פרסום, דפים ראשיים וסוגי תוכן. מאמר זה מרא גם כיצד ליצור סוג תוכן של פריסת דף ופריסת דף, וכיצד להשתמש בדפדפן כי ליצור דף פרסום חדש שמבוסס על פריסת הדף החדשה שלך.

חשוב: כדי שתוכל ליצור פריסת דף פרסום, האתר שלך חייב להיות ממוקם בשרת שמפעיל Microsoft Office SharePoint Server 2007, ופרסום חייב להיות מופעל באתר הרמה העליונה ביותר של אוסף האתרים. כמו כן, כדי ליצור סוגי תוכן, עליך להיות בעל הרשאות עריכה עבור אתר זה שברמה העליונה. אם אין באפשרותך ליצור פריסת דף, פנה אל מנהל השרת שלך.

בנושא זה

מהו פרסום?

יצירת סוג תוכן של פריסת דף

יצירת פריסת דף

יצירת דף פרסום מפריסת דף החדשה שלך

מהו פרסום?

Office SharePoint Server 2007 מקל על משתמשים להעלות מסמכים אל ספריות מסמכים ולהוסיף מידע טבלאי לרשימות. עם זאת, כאשר ברצונך לפרסם מידע רב יותר או מידע שאינו מובנה בתבנית של דף אינטרנט, וברצונך להרשות לבעלי התוכן ליצור את הדפים בעצמם, באפשרותך להשתמש בדפי פרסום כדי להפוך עריכת דפים המבוססת על דפדפן לזמינה עבור משתתפים מורשים. לדוגמה, בצוות שמנהל אתר אינטרנט של חדשות, קל יותר לכתבים לשלוח מאמרים אם הם יכולים להזין אותם דרך דפדפני האינטרנט שלהם. במקביל, סידור זה יכול להיות שימושי ביצירת אחידות של המידע שכל כותב שולח.

כל דף פרסום משויך אל פריסת דף. פריסת הדף קובעת את המראה והתחושה של דפי הפרסום שנוצרים על פיה. היא מגדירה גם את השדות שבהם משתתפים יכולים להזין סוגים שונים של תוכן מאמרים, כמו כותרות מאמרים, פריטי גרפיקה, ציטוטים וטקסט שאינו מובנה.

דפי פרסום משתמשים בתכונת הפרסום של Office SharePoint Server 2007. פרסום הופך לאוטומטי את תהליך זרימת העבודה, ומקל על השימוש בדפדפן ליצירת דפים חדשים שמבוססים על פריסת דף. כשהדף נוצר ונערך, בעל התוכן שולח אותו לתצוגה מקדימה. כאשר הבודק מאשר את המאמר ומפרסם אותו, הדף נעשה גלוי לכל המשתמשים האחרים באתר.

שלבים של תהליך פרסום

1. מפתח אינטרנט יוצר ומתאים אישית את פריסת הדף ב- Office SharePoint Designer 2007.

2. בעל תוכן יוצר דף חדש שמבוסס על אחת מפריסות הדף הזמינות (בדפדפן).

3. בעל התוכן משלים את הדף בדפדפן ולאחר מכן שולח אותו לאישור.

4. מאשר מוסמך עורך ולאחר מכן מאשר או דוחה את המאמר.

5. לאחר אישור, המאמר מפורסם.

כדי לציין איזה תוכן שייך לכל אחת מפריסות הדף, באפשרותך ליצור סוג תוכן משלך. סוג תוכן מזהה את השדות בדף שבהם עורכי דפים מזינים תוכן. באמצעות סוג תוכן, באפשרותך לבחור אלו שדות של הדף ושדות תוכן זמינים בפריסת דף ולכן אלו שדות זמינים לדפי פרסום שנוצרים מפריסת דף זו עבור הזנת תוכן על-ידי בעלי תוכן. שדות בדף מגדירים איזה תוכן יופיע בדף, את המטה נתונים ששייכים לדף, ובאיזה סוג פקד יופיע כל שדה (כמו שורת טקסט יחידה, היפר קישור או תמונה). שדות תוכן מגדירים את התוכן בדף אשר יסופק על-ידי המשתתף. נתונים שהוזנו בשדות תוכן מאוחסנים בפריטי רשימות של SharePoint בספריית מסמכי הדפים. כאשר מבקר צופה בדף פרסום, תוכן נשלף מהרשימה ומוצג בפקדי השדות.

באמצעות דפי פרסום, באפשרותך להפוך לאוטומטי את קלט המידע ולציין בדיוק כיצד מוצג מידע זה. בהמשך מוצגים חלק מרכיבי המפתח שיוצרים פרסום.

רכיב ותיאור

מקום היצירה או העריכה

דוגמה

דף פרסום    זהו דף שנוצר מפריסת דף פרסום ומאוחסן בספריית המסמכים 'דפים' באתר או באתר המשנה.

דפדפן בלבד

כתב מדפדף לאתר ולאחר מכן לוחץ על דף פרסום בדף 'יצירה'. הכתב חייב לבחור פריסת דף כדי לציין את המראה והארגון של הדף.

פריסת דף פרסום    זוהי תבנית דף שקובעת כיצד הדף נראה ומהם בדיוק הרכיבים (כמו רשימות וספריות) שיוצגו בדף. אפשר לצרף את פריסת דף הפרסום אל דף ראשי שמגדיר את הפריסה והעיצוב שלה. פריסות דף ודפים ראשיים מאוחסנים בגלריית הדפים הראשיים שבאתר ברמה העליונה ביותר.

דפדפן או Office SharePoint Designer 2007
(כל ההתאמה האישית מבוצעת ב- Office SharePoint Designer 2007.)

מעצב האתר יוצר פריסת דף אטרקטיבית שבאפשרותם של הכתבים לבחור כשהם יוצרים דף חדש המבוסס על דף פרסום דרך הדפדפן. בפריסת דף זו אפשר להשתמש בפריטי גרפיקה או הערות ולציין אלו סוגי תוכן משמשים בדפים שנוצרים באמצעות פריסת דף זו.

דף ראשי    דף זה מגדיר את הפריסה, הגופנים והעיצוב עבור הדפים שמצורפים אליו. דפים ראשיים ופריסות דף מאוחסנים בגלריית הדפים הראשיים של האתר ברמה העליונה.

Office SharePoint Designer 2007

מעצב האתר מצרף דף ראשי אל פריסת דפי הפרסום כך שהפריסה משתמשת באותם גופנים ועיצוב כמו שאר חלקי האתר.

סוג תוכן    קובע את אופן ההזנה וההצגה של תוכן. פרסום סוגי תוכן מזהה את השדות הזמינים בדפי פרסום. סוגי תוכן מוגדרים באתר ברמה העליונה ומאוחסנים שם בגלריית סוגי התוכן.

דפדפן בלבד

מעצב האתר יוצר סוג תוכן שנקרא 'מאמרים' אשר מכיל שדות עבור התוכן הבא: כותרת המאמר, גוף הטקסט, תמונה להעלאה, כותרת לתמונה, שם צלם, שם מקור וקישורים אל מידע נוסף.

לראש הדף

יצירת סוג תוכן של פריסת דף

סוג תוכן מגדיר כיצד מזין המשתתף כל סוג של תוכן, כיצד מוצג תוכן זה וכיצד הוא מטופל בסביבת זרימת עבודה. לדוגמה, בתרחיש הקודם שבו צוות כתבים שולח מאמרים לתצוגה מקדימה של עורך, ייתכן שברצונך לדרוש שליחה של שם איש קשר עם כל מאמר, או לשייך את כל המאמרים לזרימת עבודה קיימת. באפשרותך אף להוסיף שדות חדשים, כמו שדה של שם מקור, ולציין אם להסתיר שדה זה בכל הטפסים. אתה יוצר סוגי תוכן כדי לוודא שמידע מסוים נשלח עם כל מאמר, שהמאמר משוייך לזרימת עבודה, שנכללים שדות מפתח, ועוד.

סוגי תוכן נוספים אל האתר ברמה העליונה. לאחר מכן, הם זמינים לכל אתרי המשנה באוסף האתרים. כיד ליצור או לערוך סוגי תוכן, עליך להיות בעל הרשאות באתר ברמה העליונה. להלן השלבים ליצירת סוג תוכן חדש:

 1. בדפדפן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • מכל אתר של צוות, בתפריט פעולות אתר, לחץ על הגדרות האתר.

  • מכל אזור פורטל, לחץ על פעולות אתר, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

 2. בדף הגדרות האתר, תחת ניהול אוסף אתרים, לחץ על עבור להגדרות אתר ברמה העליונה.

  לחלופין, באפשרותך לעיין ישירות ל- http://your_top_level_site/_layouts/settings.aspx, כאשר your_top_level_site הוא כתובת ה-URL של אתר הבסיס, כגון fabrikamweb עבור האתר http://fabrikamweb.

 3. תחת גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 4. בדף גלריית סוגי תוכן של אתר, בשורת התפריט, לחץ על יצירה.

 5. בתיבה שם, לחץ על השם של סוג תוכן זה.

  זהו השם שמופיע ברשימה סוגי תוכן בשלב 6 בסעיף הבא, יצירת פריסת דף.

 6. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור סוג תוכן זה.

 7. ברשימה בחר סוג תוכן אב מתוך, לחץ על סוגי תוכן לפרסום.

 8. ברשימה סוג תוכן אב, לחץ על דף.

 9. תחת הכנס סוג תוכן אתר זה אל, לחץ על קבוצה קיימת ולאחר מכן לחץ עלסוגי תוכן של פריסת דף ברשימה.

  הדף 'סוג תוכן אתר חדש'

  הערה: כדי להפוך את סוג התוכן החדש שלך לזמין עבור פריסות דף שיצרת או התאמת אישית ב- Office SharePoint Designer 2007, שים את סוג התוכן בקבוצה סוגי תוכן של פריסת דף, שם יהיה קל לאתר אותו. המקטע הבא מציג כיצד להשתמש בסוג התוכן החדש ב- Office SharePoint Designer 2007.

 10. לחץ על אישור

  דף סוג תוכן האתר נפתח.

השתמש באפשרויות שבדף סוג תוכן אתר, המתואר להלן, כדי להתאים אישית את אופן ההזנה, ההצגה והטיפול במידע בסביבת זרימת עבודה.

הערה: זכור להגדיר שדה של סוג תוכן עבור כל שדה שברצונך שיופיע בדף הפרסום.

 • הגדרות     השתמש באפשרויות אלה כדי לבצע שינויים כוללים בהתאם לדרישה. לדוגמה, לחץ על זרימת עבודה כדי לשייך זרימת עבודה אל סוג תוכן זה.

 • עמודות     לחץ על העמודה שם ולאחר מכן באפשרותך לשנות את סוג השדה (כמו היפר קישור, תיבת טקסט או תיבת סימון) או מצב (כמו חובה, אופציונלי, או נסתר). העמודות שאתה מגדיר כאן הופכות לזמינות כשדות בדף הפרסום שלך, כך שעליך לוודא שהגדרת את כל המידע הנחוץ לך. העמודות מופיעות בחלונית המשימות ארגז הכלים ב- Office SharePoint Designer 2007 כשאתה עורך את פריסת הדף. כשאתה פותח את פריסת הדף ב- Office SharePoint Designer 2007, אתה רואה ששדות חובה מופיעים בדף, שדות שעוברים בירושה מסוג התוכן דף מופיעים במקטעים שדות דף של ארגז הכלים, ושדות מסוג התוכן המסוים שיצרת מופיעים במקטע שדות תוכן של ארגז הכלים.

  ארגז כלים עם המקטעים 'שדות דף' ו'שדות תוכן' מורחבים

 • הוסף מעמודות אתר קיימות     השתמש באפשרות זו כדי להוסיף שדות נתונים מרשימה קיימת של שדות זמינים.

 • הוסף מעמודת אתר חדשה     השתמש באפשרות זו כדי להוסיף את שדות הנתונים שלך (עמודות).

 • סדר עמודות     השתמש באפשרות זו כדי לשנות את הסדר שבו מוצגים פריטים למשתמשים ששולחים מידע בטופס הקלט.

לראש הדף

יצירת פריסת דף

כעת לאחר שיצרת סוג תוכן חדש, באפשרותך ליצור על פיו פריסת דף. העובדה שיצרת תחילה סוג תוכן מותאם אישית מבטיחה שבדפים שנוצרים מפריסת דף זו מופיעות כל העמודות שציינת כזמינות עבורם.

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את אתר האינטרנט שבו ברצונך ליצור את פריסת הדף.

 2. בתפריט קובץ, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על תוכן SharePoint.

 3. בתיבת הדו-שיח חדש, לחץ על פרסום SharePoint.

  הערה: אם אפשרות זו אינה רשומה, סביר להניח שהדבר נובע מכך שבאתר שבו אתה עובד הפרסום לא פועל ב- Office SharePoint Server 2007. אם יש לך הרשאות עריכה באתר ברמה העליונה, באפשרותך להפעיל פרסום עבור הדפדפן על-ידי הצבעה על ניהול בתפריט אתר של Office SharePoint Designer ולאחר מכן לחיצה על דף הבית של הניהול. תחת ניהול האתר, לחץ על תכונות אתר ולאחר מכן לחץ על הפעל שלצד האפשרות Office SharePoint Server Publishing. לאחר ביצוע שלבים אלה, חזור אל Office SharePoint Designer 2007 והתחל שוב עם שלב 1, אך הפעם לחץ על רענן בתפריט תצוגה בין שלב 1 לשלב 2.

 4. לחץ על פריסת דף.

 5. תחת אפשרויות, ברשימה קבוצת סוג תוכן, לחץ על סוגי תוכן של פריסת דף.

 6. ברשימה שם סוג תוכן, לחץ על סוג התוכן הרצוי.

  הכרטיסיה 'תוכן SharePoint' של תיבת הדו-שיח 'חדש' מציגה את פריסת הדף שנבחרה

  אם יצרת סוג תוכן במקטע הקודם, ואם מיקמת את סוג התוכן בקבוצה סוגי תוכן של פריסת דף, אתה אמור לראות את סוג תוכן זה ברשימה זו. למד כיצד ליצור סוג תוכן במקטע הקודם, יצירת סוג תוכן של פריסת דף.

 7. בתיבה שם URL, הקלד שם עבור פריסת דף זו.

  שם זה הופך לשם הקובץ של פריסת הדף. לדוגמה, אם תקליד את השם MyPageLayout בתיבה זו, שם הקובץ של פריסת הדף יהיה MyPageLayout.aspx.

 8. בתיבה כותרת, הקלד כותרת עבור פריסת דף זו.

  זוהי כותרת פריסת הדף שמופיעה ברשימת פריסות הדף הזמינות כאשר אתה יוצר דף פרסום חדש בדף 'יצירה' בדפדפן. מומלץ לתת לפריסת הדף כותרת שניתנת לזיהוי על-ידי משתמשים שיוצרים דפי פרסום אשר מבוססים על פריסת דף זו.

 9. לחץ על אישור

  פריסת הדף נפתחת בתצוגת עיצוב. כברירת מחדל, הוא מצורף הדף הראשי המשמש כברירת מחדל. כדי ללמוד כיצד להתאים אישית את פריסת הדף, עיין במאמר התאמה אישית פריסת דף פרסום.

  הערה: פריסות דף של אתר ב- Office SharePoint Server 2007 עושות שימוש בדף הראשי של הפרסום, שעשוי להיות שונה מ- default.master.

  פריסת הדף החדשה נוצרת באתר ברמה העליונה. באפשרותך לוודא שבה הוא נוצר על-ידי איתור גלריית דפים ראשיים ב- http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/Forms/AllItems.aspx כאשר your_top_level_site הוא השם של האתר ברמה העליונה. פריסת הדף החדשה שלך אמורה להופיע בדף זה.

לראש הדף

יצירת דף פרסום מפריסת הדף החדשה שלך

באפשרותך ליצור דף פרסום חדש שמשתמש בפריסת דף מסוימת על-ידי ביצוע השלבים הבאים:

 1. בעזרת הדפדפן, עבור אל דף כלשהו באתר שלך.

 2. בתפריט פעולות אתר, לחץ על הצג את כל תוכן האתר.

  הערה: אם אפשרות זו אינה רשומה, יש להניח שהדבר נובע מכך שבאתר שבו אתה עובד לא מופעל פרסום ב- Office SharePoint Server 2007. אם יש לך הרשאות עריכה באתר ברמה העליונה, באפשרותך להפעיל פרסום עבור הדפדפן על-ידי הצבעה על ניהול בתפריט אתר של Office SharePoint Designer, ולאחר מכן לחיצה על דף הבית של הניהול. תחת ניהול האתר, לחץ על תכונות אתר ולאחר מכן לחץ על הפעל שליד האפשרות Office SharePoint Server Publishing.

 3. בשורת התפריט, לחץ על יצירה.

 4. תחת דפי אינטרנט, לחץ על דף פרסום.

 5. בתיבה כותרת, הקלד שם עבור דף זה.

  זוהי הכותרת שמופיעה בשורת הכותרת של הדפדפן כשאתה מציג את הדף החדש.

 6. בתיבה תיאור, הקלד תיאור עבור דף זה. (שלב זה הוא אופציונלי.)

 7. בתיבה שם URL, הקלד שם קובץ עבור הדף החדש.

  שם זה הופך לשם הקובץ של פריסת הדף. לדוגמה, אם תקליד את השם MyPageLayout בתיבה זו, שם הקובץ של פריסת הדף יהיה MyPageLayout.aspx.

 8. ברשימה פריסת עמוד, לחץ על השם של פריסת הדף שיצרת בסעיף הקודם יצירת פריסת דףולאחר מכן לחץ על צור.

  העמוד החדש נוצר. באפשרותך לערוך את הדף בדפדפן, או לערוך את פריסת הדף שממנו הוא נוצר. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר התאמה אישית פריסת דף פרסום.

  הערה: בנקודה זו, הדף נוצר, אך הוא אינו גלוי באתר עד שהוא מפורסם. אם אין לך זכויות לפרסם את הדף, הוא נשלח לאישור. לאחר אישור ופרסום, הדף נעשה גלוי לכל המבקרים באתר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×