יצירת ערכה בעלת שם בדוח OLAP של PivotTable

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת עבודה עם עיבוד אנליטי מקוון (OLAP) של PivotTable ב- Excel, באפשרותך ליצור ערכות בעלות שם, תכונה גמישה באפשרותך להשתמש כדי:

 • לקבץ ערכות נפוצות של פריטים שניתן להשתמש בהן שוב, גם כאשר ערכות אלה אינן נמצאות בנתונים.

 • לשלב פריטים מהירארכיות שונות בדרכים שלא היו אפשריות בגירסאות קודמות של Excel - פעולה שנקראת בדרך כלל 'דיווח אסימטרי'.

 • צור ערכה בעלת שם על-ידי ביטויים רב-ממדיים (MDX) מותאמים אישית, שפת שאילתות עבור מסדי נתונים מסוג OLAP, המספקת תחביר חישוב הדומה לנוסחאות של גליון עבודה.

אם אינך מכיר שפת השאילתות MDX, באפשרותך ליצור ערכה בעלת שם בהתבסס על פריטי בשורות או עמודות של דוח ה-PivotTable שלך. כדי ללמוד עוד אודות שפת השאילתות MDX, ראה ביצוע שאילתות בנתונים רב-ממדיים.

אם אתה מכיר את שפת השאילתות MDX, באפשרותך להשתמש ב- MDX כדי ליצור או לשנות ערכה בעלת שם.

יצירת ערכה בעלת שם בהתבסס על פריטי שורה או עמודה

 1. לחץ על דוח OLAP של PivotTable.

 2. בכרטיסיה ניתוח, לחץ על שדות, פריטים וערכות > יצירת ערכה בהתבסס על פריטי שורה או יצירת ערכה בהתבסס על פריטי עמודה.

  שדות, פריטים וערכות

 3. בתיבה שם ערכה, הקלד את השם הרצוי עבור הערכה.

 4. כדי לבחור את שורות הפריטים שברצונך לכלול בערכה בעלת השם, בצע אחת מהפעולות הבאות או יותר:

  • כדי להסיר שורה, לחץ מימין לשורה שברצונך לבחור, ולחץ על מחק שורה.

  • כדי להוסיף שורה חדשה, לחץ מימין לשורה שברצונך להוסיף מתחתיה שורה חדשה, ולחץ על הוסף שורה.

  • כדי ליצור עותק של פריט, לחץ מימין לשורה שברצונך להעתיק, ולחץ על העתק שורה.

  • כדי להזיז פריט, לחץ מימין לשורה שברצונך להזיז, והשתמש בחצים למעלה ולמטה.

 5. פריטים מרמות שונות מוצגים בשדות נפרדים בהירארכיה, והערכה בעלת השם מחליפה את השדות הנוכחיים באזור השורות או העמודות.

  • כדי להציג פריטים אלה בשדה של הפריטים האחרים, בטל את סימון התיבה הצג פריטים מרמות שונות בשדות נפרדים.

  • כדי לשמור על השדות הנוכחיים המוצגים באזור השורות או העמודות, בטל את סימון התיבה החלף את השדות שנמצאים כעת באזור השורות בערכה החדשה או החלף את השדות שנמצאים כעת באזור העמודות בערכה החדשה. הערכה לא תופיע ב- PivotTable כאשר תלחץ על אישור, אך היא תהיה זמינה ברשימת השדות של PivotTable.

 6. לחץ על אישור כדי ליצור את הערכה בעלת השם.

  זכור כי לא ניתן להחיל סינון על ערכות בעלות שם.

השימוש ב- MDX כדי ליצור ערכה בעלת שם

חשוב:  בעת השימוש ב- MDX כדי ליצור ערכה בעלת שם או לשנות את הגדרת MDX של ערכה בעלת שם קיימת, ניתן לבצע שינויים נוספים רק באמצעות MDX.

 1. לחץ על דוח OLAP של PivotTable.

 2. בכרטיסיה ניתוח, לחץ על שדות, פריטים וערכות > ניהול ערכות.

  שדות, פריטים וערכות

 3. לחץ על חדש > יצירת ערכה באמצעות MDX.

 4. בתיבה שם ערכה, הקלד את השם הרצוי עבור הערכה.

 5. כדי לקבוע את הגדרת ה- MDX עבור הערכה בעלת השם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה הגדרת ערכה, הקלד או הדבק הגדרת MDX שהועתקה.

  • בכרטיסיה שדות ופריטים, בחר את ערך רשימת השדות שברצונך לכלול, ולחץ על הוספה.

   ניתן גם לגרור ערך ברשימת שדות לתיבה הגדרת ערכה, או ללחוץ פעמיים על ערך ברשימת שדות.

   ערכים זמינים ברשימת שדות

   ערך ברשימת שדות

   דוגמאות ל- MDX שנוצר באמצעות הקוביה של הוצאת Adventure Works

   ממד

   [Product]

   הירארכיית תכונות (כולל את 'כל החברים')

   [Product].[Category]

   רמת הירארכיית התכונות (אינו כולל את 'כל החברים')

   [Product].[Category].[Category]

   חבר מהירארכיית התכונות

   [Product].[Category].&[4]

   הירארכיית משתמשים

   [Product].[Product Categories]

   רמת הירארכיית המשתמשים

   [Product].[Product Categories].[Category]

   חבר מהירארכיית המשתמשים

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   מדיד

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   מדיד מחושב

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   ערכה בעלת שם

   [Core Product Group]

   ערך KPI

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)‎

   מטרת KPI

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”)‎,

   מצב KPI

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)‎

   מגמת KPI

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)‎

   מאפיין חבר מהירארכיית המשתמשים

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )‎

   מאפיין חבר מהירארכיית התכונות

   ‎[Product].[Product].Properties(”Class”)‎

  • בכרטיסיה פונקציות, בחר פונקציה מרשימת הפונקציות הזמינות של MDX שברצונך להשתמש בה, ולחץ על הוסף. פונקציות MDX נתמכות על-ידי Analysis Services; הן לא כוללות פונקציות VBA של Excel.

   ארגומנטי פונקציה ממוקמים בתוך תווי סוגר זוויתי (<< >>). באפשרותך להחליף את הארגומנטים של מציין המיקום על-ידי לחיצה עליהם והקלדת השמות שבהם ברצונך להשתמש.

   להלן כמה דוגמאות של פונקציות MDX:

   ADDCALCULATEDMEMBERS («מוגדר»)
   צבירה («להגדיר» [, «ביטוי מספרי»])
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   אב («חבר» «רמת»)
   אב («חבר», «המרחק»)
   רכיבי אב («חבר», «המרחק»)
   רכיבי אב («חבר», «רמת»)
   ASCENDANTS («חבר»)
   AVG («להגדיר» [, «ביטוי מספרי»])
   ציר («ביטוי מספרי»)
   BOTTOMNCOUNT («קבע», «ספירת» [, «ביטוי מספרי»])
   BOTTOMPERCENT («להגדיר», «אחוזים,» «ביטוי מספרי»)
   BOTTOMSUM («להגדיר», «ערך,» «ביטוי מספרי»)...

 6. כדי לבדוק את הגדרת ה- MDX החדשה, לחץ על בדוק MDX.

  פריטים מרמות שונות מוצגים בשדות נפרדים בהירארכיה, שדות מסודרים וערכים כפולים מוסרים באופן אוטומטי (מכיוון שהפונקציות HIERARCHIZE ו- DISTINCT נוספות לערכה), והערכה בעלת השם מחליפה את השדות הנוכחיים באזור השורות או העמודות.

  • כדי להציג פריטים אלה בשדה של הפריטים האחרים, בטל את סימון התיבה הצג פריטים מרמות שונות בשדות נפרדים.

  • כדי לשנות את הירארכיית ברירת המחדל ולשמור על ערכים כפולים, בטל את סימון התיבה סדר והסר כפילויות מהערכה באופן אוטומטי.

  • כדי לשמור על השדות הנוכחיים המוצגים באזור השורות או העמודות, בטל את סימון התיבה החלף את השדות שנמצאים כעת באזור השורות בערכה החדשה או החלף את השדות שנמצאים כעת באזור העמודות בערכה החדשה. הערכה לא תופיע ב- PivotTable כאשר תלחץ על אישור, אך היא תהיה זמינה ברשימת השדות של PivotTable.

  • אם אתה מחובר לקוביית SQL Server Analysis Services, נוצרת ערכה בעלת שם דינאמית. ערכה בעלת שם זו מחושבת מחדש באופן אוטומטי בכל עדכון.

   כדי למנוע חישוב מחדש של הערכה בעלת השם בכל עדכון, בטל את סימון התיבה חשב מחדש ערכה בכל עדכון.

 7. לחץ על אישור כדי ליצור את הערכה בעלת השם.

הערה: זכור כי לא ניתן להחיל סינון על ערכות בעלות שם.

עריכה או מחיקה של ערכה בעלת שם

 1. לחץ על דוח OLAP של PivotTable.

 2. בכרטיסיה ניתוח, לחץ על שדות, פריטים וערכות ולאחר מכן לחץ על ניהול ערכות.

  שדות, פריטים וערכות

 3. בחר את הערכה שברצונך לערוך או למחוק.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את הערכה בעלת השם, לחץ על ערוך ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים.

  • כדי למחוק את הערכה בעלת השם, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן כדי לאשר.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×