יצירת ערכה בעלת שם בדוח OLAP של PivotTable

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת עבודה עם עיבוד אנליטי מקוון OLAP PivotTable ב- Excel 2010, באפשרותך ליצור ערכות בעלות שם, תכונה גמישה שניתן לבצע כדי:

 • לקבץ ערכות נפוצות של פריטים שלא תוכל להשתמש שוב, גם כאשר ערכות אלה אינן נמצאות בנתונים.

 • לשלב פריטים מהירארכיות שונות בדרכים שלא היו אפשריות בגירסאות קודמות של Excel, הקרויה לעיתים קרובות דיווח אסימטרי.

 • צור ערכה בעלת שם על-ידי רב-ממדיים ביטויים (mdx) מותאמים אישית, שפת שאילתות עבור מסדי נתונים של OLAP המספקת תחביר חישוב הדומה לנוסחאות גליון עבודה.

אם אינך מכיר שפת השאילתות ' ביטויים רב-ממדיים (MDX), באפשרותך ליצור ערכה בעלת שם המבוסס על פריטים בשורות או עמודות של דוח ה-PivotTable שלך. כדי ללמוד עוד אודות שפת השאילתות MDX, ראה ביצוע שאילתות בנתונים רב-ממדיים.

אם אתה מכיר את שפת השאילתות MDX, באפשרותך להשתמש ב- MDX כדי ליצור או לשנות ערכה בעלת שם.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת ערכה בעלת שם בהתבסס על פריטי שורה או עמודה

השימוש ב- MDX כדי ליצור ערכה בעלת שם

עריכה או מחיקה של ערכה בעלת שם

יצירת ערכה בעלת שם בהתבסס על פריטי שורה או עמודה

 1. לחץ על דוח PivotTable של OLAP שעבורה ברצונך ליצור ערכה בעלת שם.

פעולה זו מציגה את כלי PivotTable ומוסיפה של אפשרויות ולחץ על הכרטיסיה עיצוב.

 1. בכרטיסיה אפשרויות , בקבוצה חישובים , לחץ על שדות, פריטים, וערכות, ולאחר מכן לחץ על יצירת ערכה בהתבסס על פריטי שורה או יצירת ערכה בהתבסס על פריטי עמודה.

כלי PivotTable: הקבוצה 'חישובים' בכרטיסיה 'אפשרויות'

תיבת הדו-שיח הגדרת החדשה מוצגת. במידת הצורך, באפשרותך לשנות גודל תיבת דו-שיח זו על-ידי גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח.

 1. בתיבה שם ערכה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור הערכה.

 2. כדי לציין את השורות שברצונך לכלול בערכה בעלת השם, בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להסיר שורה מהרשימה של פריטים, לחץ על אזור מימין השורה שברצונך לבחור ולאחר מכן לחץ על מחק שורה.

  • כדי להוסיף שורה חדשה של רשימת הפריטים, לחץ על אזור מימין השורה מתחת שבו ברצונך להוסיף את השורה החדשה ולאחר מכן לחץ על הוסף שורה.

  • כדי ליצור עותק של פריט, לחץ על אזור מימין השורה שברצונך להעתיק ולאחר מכן לחץ על העתק שורה.

  • כדי להזיז פריט למיקום אחר, לחץ על אזור מימין השורה שברצונך להזיז ולאחר מכן השתמש בחצים למעלה ו למטה כדי להזיז אותה למיקום הנכון.

 3. כברירת מחדל, יוצג פריטים מרמות שונות בשדות נפרדים בהירארכיה ולאחר הערכה בעלת השם מחליפה את השדות הנוכחיים באזור השורות או העמודות.

  • כדי להציג פריטים אלה בשדה של הפריטים האחרים, נקה את תיבת הסימון הצג פריטים מרמות שונות בשדות נפרדים.

  • כדי להשאיר את השדות הנוכחיים המוצג באזור השורות או העמודות, נקה את תיבת הסימון החלף את השדות כעת באזור השורות בערכה החדשה או להחליף את השדות כעת באזור העמודות בערכה החדשה. הגדר לא יופיעו ב- PivotTable בעת לחיצה על אישור, אך הוא יהיה זמין מתוך רשימת השדות של PivotTable.

 4. לחץ על אישור כדי ליצור את הערכה בעלת השם.

  הערה: 

 5. כדי לבטל את כל הפעולות לאחר סגירת תיבת הדו-שיח, לחץ על בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה.

 6. לא ניתן להחיל סינון על ערכות בעלות שם מכל סוג.

לראש הדף

השימוש ב- MDX כדי ליצור ערכה בעלת שם

חשוב: בעת שימוש MDX כדי ליצור ערכה בעלת שם או לשנות את הגדרת MDX של ערכה בעלת שם קיימת, ניתן לבצע שינויים נוספים רק באמצעות MDX.

 1. לחץ על דוח PivotTable של OLAP שעבורה ברצונך ליצור ערכה בעלת שם מותאם אישית.

 2. בכרטיסיה אפשרויות , בקבוצה חישובים , לחץ על שדות, פריטים, וערכות, ולאחר מכן לחץ על ניהול ערכות.

כלי PivotTable: הקבוצה 'חישובים' בכרטיסיה 'אפשרויות'

תיבת הדו-שיח הגדרת מנהל מוצגת. במידת הצורך, באפשרותך לשנות גודל תיבת דו-שיח זו על-ידי גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח.

 1. לחץ על חדש ולאחר מכן לחץ על יצירת ערכה באמצעות MDX.

 2. בתיבה שם ערכה, הקלד את השם שבו ברצונך להשתמש עבור הערכה.

 3. כדי לקבוע את הגדרת ה- MDX עבור הערכה בעלת השם, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבה הגדרת ערכה, הקלד או הדבק הגדרת MDX שהועתקה.

  • בכרטיסיה שדות ופריטים, בחר את ערך רשימת השדות שברצונך לכלול ולאחר מכן לחץ על הוסף.

   ניתן גם לגרור ערך ברשימת שדות לתיבה הגדרת ערכה, או ללחוץ פעמיים על ערך ברשימת שדות.

   ערכים זמינים ברשימת שדות

   ערך ברשימת שדות

   דוגמאות ל- MDX שנוצר באמצעות הקוביה של הוצאת Adventure Works

   מימד

   [Product]

   הירארכיית תכונות (כולל את 'כל החברים')

   [Product].[Category]

   רמת הירארכיית התכונות (אינו כולל את 'כל החברים')

   [Product].[Category].[Category]

   חבר מהירארכיית התכונות

   [Product].[Category].&[4]

   הירארכיית משתמשים

   [Product].[Product Categories]

   רמת הירארכיית המשתמשים

   [Product].[Product Categories].[Category]

   חבר מהירארכיית המשתמשים

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   מדידה

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   מדיד מחושב

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   ערכה בעלת שם

   [Core Product Group]

   ערך KPI

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)‎

   מטרת KPI

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”)‎,

   מצב KPI

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)‎

   מגמת KPI

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)‎

   מאפיין חבר מהירארכיית המשתמשים

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )‎

   מאפיין חבר מהירארכיית התכונות

   ‎[Product].[Product].Properties(”Class”)‎

  • בכרטיסיה פונקציות, בחר פונקציה אחת או יותר מהפונקציות הזמינות של MDX שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על הוסף. פונקציות MDX נתמכות על-ידי Analysis Services; הם אינם כוללים פונקציות VBA.

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them, and then typing the valid names that you want to use.

   דוגמאות של פונקציות MDX

   ADDCALCULATEDMEMBERS( «Set» )
   AGGREGATE( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   ANCESTOR( «Member» «Level» )
   ANCESTOR( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Distance» )
   ANCESTORS( «Member», «Level» )
   ASCENDANTS( «Member» )
   AVG( «Set»[, «Numeric Expression»] )
   AXIS( «Numeric Expression» )
   BOTTOMNCOUNT( «Set», «Count»[, «Numeric Expression»] )
   BOTTOMPERCENT( «Set», «Percentage», «Numeric Expression» )
   BOTTOMSUM( «Set», «Value», «Numeric Expression» ) …‎

 4. כדי לבדוק את הגדרת ה- MDX החדשה, לחץ על בדוק MDX.

 5. כברירת מחדל, יוצגו פריטים מרמות שונות בשדות נפרדים בהירארכיה, הסידור שדות ערכים כפולים יוסרו באופן אוטומטי (מכיוון HIERARCHIZE ו- DISTINCT נוספים לקבוצה) ומסמכים הערכה בעלת השם מחליפה את השדות הנוכחיים באזור השורות או העמודות.

  • כדי להציג פריטים אלה בשדה של הפריטים האחרים, נקה את תיבת הסימון הצג פריטים מרמות שונות בשדות נפרדים.

  • כדי לשנות את הירארכיית ברירת המחדל ולשמור על ערכים כפולים, נקה את תיבת הסימון סדר והסר כפילויות מהערכה באופן אוטומטי.

  • כדי להשאיר את השדות הנוכחיים המוצג באזור השורות או העמודות, נקה את תיבת הסימון החלף את השדות כעת באזור השורות בערכה החדשה או להחליף את השדות כעת באזור העמודות בערכה החדשה. הגדר לא יופיעו ב- PivotTable בעת לחיצה על אישור, אך הוא יהיה זמין מתוך רשימת השדות של PivotTable.

 6. אם אתה מחובר לקוביה של SQL Server 2008 Analysis Services, ערכה בעלת שם דינאמיים נוצרת כברירת מחדל. הדבר ערכה בעלת שם באופן אוטומטי חישוב מחדש בכל עדכון.

  • כדי למנוע את הערכה בעלת השם בכל עדכון מחדש, נקה את תיבת הסימון חשב מחדש ערכה בכל עדכון.

 7. לחץ על אישור כדי ליצור את הערכה בעלת השם.

  הערה: 

 8. כדי לבטל את כל הפעולות לאחר סגירת תיבת הדו-שיח, לחץ על בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה.

 9. לא ניתן להחיל סינון על ערכות בעלות שם מכל סוג.

לראש הדף

עריכה או מחיקה של ערכה בעלת שם

 1. לחץ על דוח PivotTable של OLAP המכיל את הערכה בעלת השם שברצונך לערוך או למחוק.

 2. בכרטיסיה אפשרויות , בקבוצה חישובים , לחץ על שדות, פריטים, וערכות, ולאחר מכן לחץ על ניהול ערכות.

כלי PivotTable: הקבוצה 'חישובים' בכרטיסיה 'אפשרויות'

תיבת הדו-שיח הגדרת מנהל מוצגת. במידת הצורך, באפשרותך לשנות גודל תיבת דו-שיח זו על-ידי גרירת נקודת האחיזה לשינוי גודל בפינה השמאלית התחתונה של תיבת הדו-שיח.

 1. בחר את הערכה שברצונך לערוך או למחוק.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך שנבחר ערכה בעלת שם, לחץ על ערוך ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים לך.

  • כדי למחוק שנבחר ערכה בעלת שם, לחץ על מחק ולאחר מכן לחץ על כן כדי לאשר.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×