יצירת סוג תוכן של אתר

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

במאמר זה

אודות סוגי תוכן של אתר

שיקולים לגבי סוגי תוכן

יצירת סוג תוכן אתר

אודות סוגי תוכן של אתר

כבעלים של אתר, באפשרותך ליצור סוגי תוכן אתר חדש. לאחר מכן באפשרותך להוסיף סוגי תוכן אלה לרשימות ולספריות ברמת האתר שבו יצרת אותם, בנוסף לאתרים ברמה נמוכה יותר. לדוגמה, סוג תוכן של אתר שאתה יוצר באתר ברמה העליונה זמינה ברשימות ובספריות בכל האתרים באוסף האתרים. סוגי תוכן הנוצרים באתר ברמה נמוכה יותר אינם זמינים לאתרים ברמה גבוהה יותר.

לאחר שהגדרת סוג תוכן של אתר, באפשרותך להשתמש בו שוב בספריות מסמכים מרובות באתר הנוכחי או באתרים אחרים. אפשרות זו מאפשרת לך לארגן את התוכן שלך באופן בעל משמעות ולשייך את אותן יכולות לתוכן שלך בכל רוחבה של שיטת ניהול המסמכים שלך. לדוגמה, אם הארגון שלך משתמש בסוג מסוים של חוזה, באפשרותך ליצור סוג תוכן המגדיר את המטה-נתונים עבור חוזה זה, את התבנית שתשמש בחוזה זה ואת זרימות העבודה הדרושות כדי לסקור ולהשלים את החוזה. כל ספריות המסמכים להן תוסיף את סוג התוכן של החוזה יכללו את כל הגדרות המטה-נתונים וזרימות העבודה של סוג התוכן ומחברים יוכלו להשתמש בתבנית שצוינה כדי ליצור חוזים חדשים.

סוג תוכן של אתר מתאר את המאפיינים של מסמך, תיקיה או פריט ברשימה. כל סוג תוכן של אתר יכול לציין את הפריטים הבאים:

 • ערכת מאפיינים.

 • טפסים לשם עריכת המאפיינים והצגתם.

 • זרימות עבודה שברצונך להפוך לזמינות עבור המסמך או פריט הרשימה.

עצה: ניתן להרחיב סוגי תוכן של אתר באמצעות תכונות מותאמות אישית.

על-ידי הוספת סוג תוכן של אתר לרשימה או לספריה, אתה מציין שהרשימה או הספריה יכולה להכיל פריטי רשימה, תיקיות או מסמכים מסוג תוכן זה. מופע של סוג תוכן של אתר המשויך לרשימה מכונה סוג תוכן של רשימה.

לראש הדף

שיקולים לגבי סוג תוכן

עליך לשקול את הנקודות הבאת בעת יצירת סוג תוכן חדש של אתר:

תוכן סוגי מאורגנים בהירארכיה.    הירארכיית סוגי התוכן מאפשרת לסוג תוכן לקבל בירושה את המאפיינים שלו מסוג תוכן אחר. בדרך זו, מחלקות של מסמכים יכולות לשתף תכונות לרוחב ארגון אך מאפיינים אלה ניתנים להתאמה עבור אתרים או רשימות מיוחדים.

לדוגמה,ייתכן שכל מסמכי המסירה ללקוח בארגון דורשים ערכת מטה-נתונים כגון מספר חשבון ומספר פרוייקט. על-ידי יצירת סוג תוכן ראשי 'מסירה ללקוח', ממנו מקבלים בירושה כל הסוגים האחרים של מסמכי מסירה ללקוח, תבטיח שמספרי החשבון ומספרי הפרוייקט ישויכו לכל הגירסאות של מסמכי המסירה ללקוח בארגון שלך. אם תוסיף עמודה נדרשת נוספת לסוג התוכן הראשי 'מסירה ללקוח', באפשרותך לבחור לעדכן את כל סוגי התוכן שמקבלים ממנו בירושה, פעולה שתוסיף את העמודה החדשה לכל מסמכי המסירה ללקוח.

סוגי תוכן אתר חדשים מבוססים על סוג תוכן אב.    בעת יצירת סוג תוכן אתר חדש, עליך לבחור קיים (אב) סוג תוכן האתר שבו ליצור סוג תוכן האתר החדש שלך. סוג תוכן האתר החדש שאתה יוצר יורש את תכונות האב. לאחר יצירת סוג תוכן אתר חדש, אתה יכול לבצע בו שינויים, כגון הוספה או הסרה של עמודות. שים לב כי שינויים המבוצעים ישירות בסוג תוכן צאצא אינה משפיעה על סוג תוכן האב שעליו הוא מבוסס. בעת עדכון סוג תוכן אב, באפשרותך גם לבחור אם שינויים אלה יעודכנו ברשימה ואתר סוגי התוכן היורשים מסוג תוכן אב זה.

סוגי תוכן האתר המהווים צאצא היורשים האב.    סוגי תוכן שאתה יוצר מבוססים על סוג תוכן אב ווכך מקבלים בירושה את תכונות האב. בעת עדכון סוג תוכן אב, באפשרותך לבחור אם ברצונך שסוגי תוכן אתר צאצא יקבל בירושה שינויים אלה. התכונות הניתנות להעברה בירושה מסוג תוכן אב הן:

 • תבנית מסמך.

 • הגדרת לקריאה בלבד.

 • זרימות עבודה.

 • עמודות.

 • תכונות ניתנות להרחבה שנוספו על-ידי יישומים אחרים.

בכל דפי ההגדרות של סוג תוכן, יש לך אפשרות לעדכן סוגי תוכן של רשימה וסוגי תוכן צאצא של אתר. בעת בחירה לעדכן את כל סוגי התוכן המקבלים בירושה מסוגי תוכן האב שלהם, כל ההגדרות בדף זה מעודכנות גם בכל סוגי התוכן של רשימה וסוגי התוכן צאצא של אתר שהם צאצאים של סוג התוכן שאתה משנה. השינוי מחליף את כל ההגדרות הקודמות בסוגי התוכן של רשימה ושל אתר המקבלים בירושה מאב זה.

לדוגמה, אם תשנה את תבנית המסמך בלבד בדף ההגדרות המתקדמות ותבחר לעדכן סוגי תוכן של רשימה וסוגי תוכן צאצא של אתר, תבנית המסמך וההגדרה לקריאה בלבד יעודכנו בכל סוגי התוכן הצאצא כיוון ששתי הגדרות אלה נמצאות באותו דף. בדומה, כל השינויים שבוצעו בדף של הגדרות זרימות העבודה יעודכנו יחד בסוגי תוכן צאצא. לכל עמודה יש דף עמודה 'שינוי סוג תוכן אתר' משלה, כך שחובה לעדכן את ההגדרות עבור כל עמודה בנפרד.

שים לב שכל התכונות של סוג תוכן המופיעות בסוג תוכן האב — מלבד שם, תיאור וקבוצה — ניתנים לעדכון בסוגי צאצא. עמודות והגדרות שאינם מופיעים בסוג האב אינם ניתנים לעדכון. כדי להבטיח ששינויים המבוצעים בסוג תוכן האב לא יחליפו הגדרות בסוגי תוכן צאצא, באפשרותך לסמן את סוג התוכן הצאצא לקריאה בלבד. למרות שפעולה זו רצויה במצבים מסוימים, היא גם תקטין את היכולת שלך לנהל את הירארכיית סוגי התוכן שלך באופן מרוכז.

אם תסמן סוג תוכן לקריאה בלבד, הגדרות האב יוכלו עדיין להחליף את הגדרות הצאצא אם תגדיר באופן מפורש כי האב אינו לקריאה בלבד ולאחר מכן תעדכן שינויים בסוגי תוכן צאצא.

אתר סוגי תוכן מאוחסנים בקבוצות.    בעת יצירת סוג תוכן אתר חדש, עליך לבחור אם לאחסן אותו בקבוצה קיימת או לאחסן אותו בקבוצה חדשה שאתה יוצר. אם אינך מעוניין שעמודת האתר החדשה תשמש אחרים, באפשרותך ליצור קבוצה בשם _ מוסתרתולאחר מכן לאחסן בה את עמודת האתר שלך.

לראש הדף

יצירת סוג תוכן אתר

 1. בדף הבית של אוסף האתרים, לחץ על פעולות אתר, הצבע על הגדרות אתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר.

 2. במקטע גלריות, לחץ על סוגי תוכן של אתר.

 3. בדף 'גלריית סוגי תוכן של אתר', לחץ על צור.

 4. בדף 'סוג תוכן אתר חדש', במקטע שם ותיאור, הקלד שם ובאופן אופציונלי, תיאור עבור סוג תוכן האתר החדש.

 5. ברשימה בחר סוג תוכן אב מתוך, בחר את הקבוצה שעליה ברצונך לבסס סוג תוכן חדש זה. שים לב קבוצת סוגי התוכן המיוחד מכיל סוגי תוכן שמשנים את אופן הפעולה של הרשימה או הספריה בעת הוספת שלך.

 6. ברשימה סוג תוכן אב, בחר את סוג תוכן האב עליו ברצונך לבסס את סוג התוכן שלך.

  הערה: רשימת סוגי תוכן האב משתנה בהתאם לאפשרות שבחרת בשלב הקודם.

 7. במקטע קבוצה, בחר אם לאחסן סוג תוכן חדש זה של אתר בקבוצה קיימת או בקבוצה חדשה.

 8. לחץ על אישור.

  סוג תוכן האתר: הדף שם סוג התוכן החדש מופיע. באפשרותך לבחור אפשרויות בדף זה כדי למקד את סוג התוכן החדש שלך. לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות סוג תוכן, עיין בנושא שינוי סוג תוכן אתר.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×