יצירת סגנונות של 'עורך HTML'

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

עם אתר פרסום Microsoft Office SharePoint Server 2007, בעלי תוכן באפשרותך ליצור ולעדכן הדפים באתר אינטרנט באמצעות דפדפן אינטרנט בלבד. לדוגמה, מנהל מחלקה באפשרותך להשתמש בדפדפן כדי לפרסם הכרזות מידע אחר במצב זה יוצג האיור הבא ישירות לאתר האינטרנט שלהם.

דף פרסום בדפדפן

המפתח או מעצב אתר אינטרנט יכולה לסייע תוכן יצירת יוצרי הדפים שהם יצרו להיראות טוב יותר על-ידי יצירת סגנונות שלא ניתן להחיל לחלקים של העמודים שנוצרו מפריסות דף. יצירת סגנונות מותאמים אישית מסייע גם את המראה והתחושה של עמודים מסוג standardize. מאמר זה מראה לך כיצד מפתח Web או מעצב באפשרותך להשתמש Microsoft Office SharePoint Designer 2007 כדי ליצור את הסגנונות המותאמים אישית שניתן להחיל על דפי פרסום אשר נוצרו או לערוך אותן בדפדפן.

חשוב: מאמר זה חל רק על אתרים הממוקמים בשרת שבו פועל Office SharePoint Server 2007. בנוסף, ופרסום חייב להיות מופעל באתר ברמה העליונה באוסף האתרים. כמו כן, דרושה לך הרשאות עריכה עבור האתר ברמה העליונה כדי לפתוח ולערוך פריסות דף.

בנושא זה

אופן השימוש בעורך HTML באתר פרסום?

יצירת סגנונות עבור עורך HTML

אופן השימוש בעורך HTML באתר פרסום?

יצירת סגנונות מותאמים אישית עבור פרסום דפי דורשת הבנה של כמה עקרונות המפתח Office SharePoint Server 2007. להלן סקירה מהירה.

דפי פרסום ביחס פריסות הדף?

פריסות דף הן תבניות עמוד הקובעים את המראה של דף, אילו שדות דף ושדות תוכן זמינים ובדיוק אילו רכיבי (כגון רשימות וספריות) צריכות להתקיים בדף. לדוגמה, באפשרותך להגדיר פריסת דף אחת עבור דוחות נסיעות, פריסת דף אחרת עבור מאמרי ידיעון ולאחר פריסת דף שלישית עבור עדכוני תכנון. משתמשים מורשים לאחר מכן באפשרותך ליצור דפי פרסום חדשים המבוססים על פריסות דף אלה. כל דף שבו הם יוצרים עוקב תבנית עקבית עבור סוג מסוים של תוכן שהוא יכיל. המשתמשים באפשרותך ליצור דפי פרסום בדפדפנים שלהם, שבו יש להם אפשרות לבחור פריסת דף בכל פעם שהם יצרו את הדף.

תיבת דו-שיח שמציגה רשימה של פריסות דפי פרסום

פריסות דף ניתנים לעריכה ב- Office SharePoint Designer 2007. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר התאמה אישית פריסת דף פרסום.

היכן פריסות דף לקבל העיצוב שלהם?

פריסות דף קבל העיצוב שלהם מתוך דפים ראשיים, אשר נתמכות תבניות עמוד אשר הגדרת אזורים של התוכן המשותף (כגון כותרות עליונות, כותרות תחתונות וסימני הניווט השמאלי) ושימוש בהם גליונות סגנונות כדי לשלוט בעיצוב של טקסט, היפר-קישורים, התאים, טבלאות ורכיבים רבים אחרים. פריסות דף באפשרותך להגיע גם את העיצוב שלהם מתוך גליונות סגנונות מוחלים ישירות אליהם. לדוגמה, פריסת דף עשויים לקבל שלו כללי עיצוב הראשוני מדף ראשי, אך באפשרותך לצרף גליונות סגנונות נוספים תמיד פריסת הדף כדי להגדיר באופן מדויק יותר את העיצוב של הדפים שנוצרו ממנו. לדוגמה, הדף הראשי שעליו מבוסס פריסת דף עשויה לציין כי כל הטקסט הרגיל בגופן Verdana, אך באפשרותך לצרף גליון סגנונות בפריסת הדף מציין כי כל הדפים המצורפים להשתמש Arial עבור הגופן טקסט רגיל. כל עיצוב ותיקיות סימון על דף פרסום — למעט עבור השדות תוכן — ישירות מקורו פריסת הדף שממנו הוא נוצר.

כיצד תוכן נערך בדפי פרסום?

בעת יצירת דף פרסום, שאתה יוצר אותו בדפדפן. לאחר שיצרת את הדף, באפשרותך לערוך אותו על-ידי מעבר אליו, לחיצה על תפריט פעולות אתר ולאחר מכן לחיצה על ערוך דף.

תפריט 'פעולות אתר' שמציג את הפקודה 'ערוך דף'

לאחר פתיחת הדף, באפשרותך ללחוץ על ערוך תוכן כדי לפתוח את עורך HTML כדי לערוך שדות טקסט עשיר.

הפקודה 'ערוך תוכן' בדף פתוח

הערה: שדות שאינם מכילים טקסט עשיר יש עורכי משלהם — לדוגמה, שדה תאריך יש עורך משלו.

עורך HTML פותחת כך באפשרותך להוסיף או לערוך את התוכן, באופן ידני לשנות גופנים ועיצוב, או לבחור מבין אפשרויות רבות אחרות. כדי להחיל סגנון על טקסט, בחר את הטקסט, לחץ על סגנונות ולאחר מכן לחץ על הסגנון שברצונך להחיל.

רשימת סגנונות ב'עורך HTML'

היכן בעורך HTML מקבל סגנונות שלו?

הסגנונות הזמינים בעורך HTML להגיע ושני גליונות סגנונות ממוקמים בספריה _ layouts של אתר או אתר משנה שלך:

 • HtmlEditorCustomStyles.css מגדיר את העיצוב של סגנונות מותאמים אישית ואת ממוקם ב:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

 • HtmlEditorTableFormats.css מגדיר את העיצוב עבור טבלאות ואת ממוקם ב:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

מאחר גליונות סגנונות אלה ממוקמים בספריה _ layouts מוגן באתר שלך, לא ניתן לשנות אותם ב- Office SharePoint Designer 2007. עם זאת, באפשרותך לעקוף את הסגנונות גליונות סגנונות אלה על-ידי החלת סגנונות נוספים פריסת הדף המשמש אותך ליצירת דפי פרסום.

לראש הדף

יצירת סגנונות עבור עורך HTML

באפשרותך ליצור סגנונות חדשים עבור עורך HTML על-ידי פתיחת האתר ב- Office SharePoint Designer 2007 ולאחר מכן באמצעות ההליכים הבאים.

איתור ופתיחה של פריסת הדף

אם כבר יצרת פריסת דף ותרצה כעת ליצור סגנונות חדשים כך שיהיו זמינות לשימוש בעורך HTML בדפדפן, התחל על-ידי איתור ולאחר מכן פתיחת פריסת הדף. באפשרותך לפתוח את פריסת הדף על-ידי לחיצה כפולה על פריסת העמוד עצמו או כל דף פרסום שנוצר מפריסת דף זה.

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את האתר שמכיל את פריסת הדף שברצונך לשנות.

 2. רשימת תיקיות, לאתר דף המשתמשת פריסת הדף שאליו ברצונך להחיל סגנון חדש ולאחר מכן לחץ פעמיים הדף.

  הערה: דפי פרסום מאוחסנים בספריית המסמכים של דפים באתר. לחיצה כפולה על דף פרסום היא דרך מהירה לאתר ולפתוח את פריסת הדף שאליה מצורף דף הפרסום. אם כבר ידוע לך שמו של פריסת הדף שעבורו ברצונך ליצור סגנון חדש, באפשרותך ללחוץ פעמיים על פריסת העמוד במקום הדף.

  רשימת תיקיות עם הודעה בנוגע לעריכת דפים או פריסת דף המשמשת כבסיס

  מאחר שניתן לערוך דפי פרסום בדפדפן בלבד, הודעה תישאל אם ברצונך לערוך את הדף בדפדפן או לערוך את פריסת הדף.

 3. לחץ על ערוך פריסת עמוד.

  פריסת הדף נפתחת.

עקיפת סגנון קיים

אם ברצונך לעקוף סגנון קיים, באפשרותך להעתיק את הסגנון הקיים HtmlEditorCustomStyles.css או HtmlEditorTableFormats.css לתוך גליון סגנונות אחר הנמצא בשימוש על-ידי הדף ולאחר מכן שנה את הסגנון. מכיוון גליונות סגנונות בספריה _ layouts חלים תחילה, הסגנונות על גליונות סגנונות אחרים שבהם נעשה שימוש על-ידי פריסת הדף לעקוף את הסגנונות HtmlEditorCustomStyles.css או HtmlEditorTableFormats.css.

 1. בדפדפן האינטרנט שלך, עבור אל המיקום של גליון הסגנונות שממנה ברצונך להעתיק סגנון אחד או יותר על-ידי הקלדת באחד מהמיקומים הבאים בשורת הכתובת בדפדפן:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  -לחלופין-

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. כאשר אתה מקבל הודעה השואלת אותך מה ברצונך לעשות עם הקובץ, לחץ על פתח.

  פותח גליון הסגנונות Office SharePoint Designer 2007.

 3. בחר את הסגנון שברצונך לשנות, לחץ לחיצה ימנית אותו ולאחר מכן לחץ על העתק בתפריט הקיצור.

  גליון סגנונות עם תפריט קיצור והפקודה 'העתק'

 4. עדיין ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח (או חזור אל) פריסת הדף שעבורו ברצונך לדרוס את הסגנון ולאחר מכן לחץ על אפשרויות בחלונית המשימות ניהול סגנונות.

  הערה: אם חלונית המשימות ' נהל סגנונות אינה גלויה, לחץ על ניהול סגנונות בתפריט חלוניות משימות.

 5. ודא שהאפשרות הצג את הסגנונות המשמשים בדף הנוכחי נבחרה.

  תפריט אפשרויות עם הפקודה 'הצג את הסגנונות המשמשים בדף הנוכחי' מסומנת

 6. בחלונית המשימות ' נהל סגנונות ', לחץ פעמיים על אחד של גליונות הסגנונות המשמשים בדף זה, כגון pagelayout. Css, כדי לפתוח אותו לעריכה.

  כל גיליון בסגנון שחל על הדף הנוכחי מופיע ככותרת מקטע בתיבת הדו-שיח סגנונות CSS בחלונית המשימות ניהול סגנונות. באפשרותך ללחוץ פעמיים על הכותרת עבור כל גליון הסגנונות לערוך אותו גליון סגנונות.

 7. גלול לחלק התחתון של גליון הסגנונות, באמצעות לחצן העכבר הימני במקום שבו ברצונך להדביק את הסגנון ולאחר מכן לחץ על הדבק בתפריט הקיצור.

 8. ערוך את הסגנון באופן הרצוי לך.

  הערה: חלונית המשימות ' מאפייני CSS מציעה גישה חזותית יותר לעריכת הסגנון. אם חלונית משימות זו אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על מאפייני CSS.

 9. כדי לשמור את גליון הסגנונות, בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

בפעם הבאה שבה אתה משתמש בעורך HTML כדי לערוך מאמר שנוצר מפריסת דף זה, בסגנון שהשתנה זמין לשימוש ומופיעה בתיבת הדו-שיח סגנונות.

סגנון שהשתנה מוצג ברשימת הסגנונות

יצירת סגנון חדש

באפשרותך גם ליצור סגנון חדש ולאחר להפוך אותה לזמינה ברשימה סגנונות בעורך HTML. מאחר קל להתחיל מסגנון קיים מאשר הקלד סגנון חדש, במקטע זה מראה לך כיצד לעשות זאת על-ידי העתקת סגנון קיים ולאחר מכן שינוי שמה.

 1. בדפדפן האינטרנט שלך, עבור אל המיקום של גליון הסגנונות שממנה ברצונך להעתיק סגנונות על-ידי הקלדת באחד מהמיקומים הבאים בשורת הכתובת בדפדפן:

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  -לחלופין-

  http://your_site/_layouts/1033/styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. כאשר אתה מקבל הודעה השואלת אותך מה ברצונך לעשות עם הקובץ, לחץ על פתח. פותח גליון הסגנונות Office SharePoint Designer 2007.

 3. בחר את הסגנון שברצונך לשנות, לחץ לחיצה ימנית אותו ולאחר מכן לחץ על העתק בתפריט הקיצור.

  גליון סגנונות עם תפריט קיצור והפקודה 'העתק'

 4. עדיין ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח (או חזור אל) פריסת הדף שאליו ברצונך להוסיף את הסגנון החדש ולאחר מכן לחץ על אפשרויות בחלונית המשימות ניהול סגנונות.

  הערה: אם חלונית המשימות ' נהל סגנונות אינה גלויה, לחץ על חלוניות משימות ולאחר מכן לחץ על ניהול סגנונות.

 5. ודא שהאפשרות הצג את הסגנונות המשמשים בדף הנוכחי נבחרה.

  תפריט אפשרויות עם הפקודה 'הצג את הסגנונות המשמשים בדף הנוכחי' מסומנת

 6. בחלונית המשימות ' נהל סגנונות ', לחץ פעמיים על אחד של גליונות הסגנונות המשמשים בדף זה, כגון pagelayout. Css, כדי לפתוח אותו לעריכה.

  כל גיליון בסגנון שחל על הדף הנוכחי מופיע ככותרת מקטע בתוך הרשימה Css.styles בחלונית המשימות ניהול סגנונות. באפשרותך ללחוץ פעמיים על הכותרת עבור כל גליון הסגנונות לערוך אותו גליון סגנונות.

 7. גלול לחלק התחתון של גליון הסגנונות, באמצעות לחצן העכבר הימני במקום שבו ברצונך להדביק את הסגנון ולאחר מכן לחץ על הדבק בתפריט הקיצור.

 8. ערוך את הסגנון באופן הרצוי לך.

  עליך לשנות את שם הסגנון אם אינך מעוניין לעקוף את הסגנון הקיים שהעתקת. לדוגמה, אם אתה מעוניין להיקרא redHeadline סגנון החדש שלך, שנה את קוד ה-CSS הבא.

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

הבאים.

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

הערה: חלונית המשימות ' מאפייני CSS מציעה גישה חזותית יותר לעריכת הסגנון. אם חלונית משימות זו אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על מאפייני CSS.

 1. כדי לשמור את גליון הסגנונות, בתפריט קובץ, לחץ על שמור.

  בפעם הבאה שבה אתה משתמש בעורך HTML כדי לערוך מאמר שנוצר מפריסת דף זה, בסגנון שהשתנה זמין לשימוש ומופיעה בתיבת הדו-שיח סגנונות.

  סגנון שהשתנה מוצג ברשימת הסגנונות

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×