יצירת מסמך Word הראשון שלך II

מבט כולל

יצירת מסמך Word 2010 הראשון שלך החלק השני בסידרה "יצירת מסמך Word 2010 הראשון שלך" עבור משתמשים חדשים ב- Word. למד כיצד תוכל לעבור בין חלקי המסמך, להשתמש בסימוני עיצוב, להזיז טקסט באמצעות 'גזור' ו'הדבק' ולשנות את המרווח בין השורות ואת היישור ב- Word 2010.
מאת גונזלו ארלנו, עורך בכיר

לאחר שתסיים את הקורס, תוכל:

 • לעבור ממקום למקום במסמך.

 • להשתמש בסימוני עיצוב.

 • להעביר טקסט ממקום למקום במסמך.

 • לשנות את המרווח בין השורות ואת היישור.

הקורס כולל:

 • שיעור אחד בקצב אישי ותרגול אחד להתנסות מעשית. לתרגול זה דרושה התקנה של Word 2010.

 • מבחן קצר בסוף השיעור; המבחן הוא ללא ציון.

 • כרטיס לעיון מהיר שניתן להדפיס בסוף הקורס.

לפני ביצוע קורס זה, ודא שביצעת את יצירת מסמך Word 2010 הראשון שלך I.

עיין בקורסים נוספים במרכז ההדרכה של Microsoft Office.

גירסה לא מקוונת (‎821 KB)

מעבר ממקום למקום במסמך

מסמך של Word 2010

באפשרותך להזיז את הסמן למיקום אחר-ידי הזזת המצביע ולאחר מכן לחיצה, או על-ידי שימוש בלוח המקשים.

wd14firstdocii_1.wma

דמיין, בתמונה שלעיל, שברצונך להקליד משפט חדש בפיסקה הראשונה, בין "האנושית" ו"במאה".

הסמן (הקו האנכי) נמצא בסוף הפיסקה השניה, לאחר המילה "נוסף". כדי להקליד בכל מקום אחר במסמך, עליך להזיז את הסמן למקום זה. להלן כמה דרכים שבאמצעותן תוכל לעשות זאת:

 • באמצעות העכבר, הזז את הסמן ממש מימין ל"במאה" ולאחר מכן לחץ כדי להכניס את הסמן. לאחר מכן, התחל להקליד.

  לחלופין:

 • הקש על החץ למעלה ( תמונת לחצן ) בלוח המקשים כדי להזיז את הסמן שורה אחת למעלה בכל פעם. לאחר מכן, הקש על החץ ימינה ( חץ ימינה ) כדי להזיז את הסמן ימינה, תו אחר תו.

  עצה: באפשרותך גם להקיש CTRL+חץ ימינה כדי לעבור ימינה מילה אחר מילה. (זכור שבקיצורי המקשים, סימן החיבור (+) אינו מציין מקש; הוא פשוט מציין שעליך להקיש על מקש החץ ימינה תוך כדי החזקת מקש CTRL לחוץ.)

  לקבלת רשימה של המקשים שבהם באפשרותך להשתמש כדי לעבור ממקום למקום בעמוד, עיין בכרטיס לעיון מהיר שבסוף הקורס.

שימוש בפס הגלילה

מסמך של Word 2010

1. פס הגלילה.

גרור את תיבת הגלילה כדי לעבור למעלה או למטה במסמך.

גרור את חצי הגלילה כדי לעבור למעלה או למטה במסמך.

wd14FirstDocII_2.wma

עם זאת, אם המסמך שלך מתחיל להיות ארוך, ייתכן שלא יהיה זה יעיל להקיש שוב ושוב על מקשי החצים כדי לעבור למעלה או למטה במסמך. במקום זאת, השתמש בפס הגלילה.

פס הגלילה נמצא בצד השמאלי של החלון, כפי שמוצג בתמונה. כדי להשתמש בו, לחץ על תיבת הגלילה ולאחר מכן גרור אותה למעלה או למטה כדי לעבור במסמך בלי להזיז את הסמן. לחלופין, לחץ על חצי הגלילה הבודדים באחד הקצוות של פס הגלילה כדי לעבור למעלה או למטה.

באפשרותך גם לגלול באמצעות לוח המקשים. הקש על מקש PAGE UP כדי לעבור מסך אחד למעלה או על PAGE DOWN כדי לעבור מסך אחד למטה. באפשרותך לנסות כל זאת בתרגול.

מעבר אל מאחורי הקלעים עם סימוני עיצוב

מסמך של Word 2010

סימוני עיצוב במסמך Word.

wd14FirstDocII_3.wma

נניח שהקלדת כמה פיסקאות. הפיסקאות נראות רחוקות מאד זו מזו, והפיסקה השניה מתחילה יותר שמאלה בהשוואה לפיסקה הראשונה.

באפשרותך לראות מה קורה במסמך שלך על-ידי התבוננות בסימוני העיצוב ש- Word מוסיף באופן אוטומטי בעת ההקלדה. סימונים אלו תמיד נמצאים במסמך, אך הם בלתי נראים עד שאתה בוחר להציג אותם.

לדוגמה, נקודה נקודה מופיעה בכל פעם שאתה מקיש על מקש הרווח, למשל עבור רווח בין מילים. נקודה אחת מהווה רווח אחד; שתי נקודות הן שתי רווחים, וכן הלאה. בדרך כלל, אמור להופיע רווח אחד בין כל שתי מילים.

Word מוסיף סימון פיסקה ( תמונת לחצן ) בכל פעם שאתה מקיש Enter כדי להתחיל פיסקה חדשה. בתמונה, מופיעים שני סימוני פיסקה בין שתי הפיסקאות, דבר המציין כי המשתמש הקיש ENTER פעמיים. פעולה זו יוצרת רווח כפול בין פיסקאות.

חץ אחד ( חץ ) מופיע בכל פעם שאתה מקיש על מקש TAB. בתמונה, מופיע חץ אחד לפני הפיסקה הראשונה ושני חצים לפני הפיסקה השניה, דבר המציין כי המשתמש הקיש TAB פעמיים בפיסקה השניה.

כדי לראות את סימוני העיצוב, עבור אל רצועת הכלים שבראש החלון. בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על לחצן הצג/הסתר ( תמונת לחצן ). לחץ שוב על הלחצן כדי להסתיר את סימוני העיצוב.

הערה: סימונים אלו משמשים בתצוגה בלבד. הם לא יופיעו על-גבי דפים מודפסים, גם כאשר אתה רואה אותם במסך.

הזזת טקסט באמצעות 'גזור' ו'הדבק'

מסמך של Word 2010

1. בחר את המשפט שברצונך להזיז.

לחץ על לחצן גזור .

לחץ כדי למקם את הסמן במקום שבו ברצונך להציג את המשפט.

לחץ על לחצן הדבק .

wd14FirstDocII_4.wma

ביצירת מסמך Word 2010 הראשון שלך I, הסברנו בתרגול כיצד ניתן לבחור ולמחוק טקסט. אך מה אם עליך להזיז טקסט מסוים בתוך המסמך? אין צורך למחוק ולהקליד אותו מחדש במקום הרצוי. במקום זאת, פשוט גזור והדבק אותו.

בפיסקה הראשונה, ברצונך להפוך את המשפט הרביעי למשפט האחרון בפיסקה.

תחילה, עליך לבחור את המשפט שברצונך להזיז במלואו, כפי שמוצג בתמונה. לאחר מכן, ברצועת הכלים שבחלק העליון של החלון, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על גזור ( תמונת לחצן ). לחלופין, השתמש בקיצור מקשים כדי לבצע את אותה פעולה, על-ידי הקשה על CTRL+X (חשוב על X כמספריים; כאשר תתחיל לערוך מסמכים, תראה עד כמה קיצור מקשים זה הוא קל ונוח).

לאחר מכן, הזז את הסמן לסוף הפיסקה, שבה ברצונך שהמשפט יופיע (לאחר סימון העיצוב של הנקודה).

לבסוף, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק ( תמונת לחצן ), או הקש CTRL+V כדי להשתמש בקיצור המקשים. המשפט מודבק במקום. באפשרותך לנסות כל זאת בתרגול.

ביטול פעולה

מסמך של Word 2010

לחצן בטל בסרגל הכלים לגישה מהירה.

wd14FirstDocII_5.wma

כעת, לאחר שהזזת את המשפט, אתה מביט בו ומחליט כי אינך מרוצה מהשינוי. למרבה המזל, אינך צריך לבצע שוב את תהליך הגזירה וההדבקה במלואו כדי להחזיר את המשפט למיקומו המקורי. במקום זאת, השתמש בפקודה 'בטל'.

בסרגל הכלים לגישה מהירה שבחלקו העליון של החלון, לחץ על לחצן בטל ( תמונת לחצן ). פעולה זו תבטל את הפעולה האחרונה שביצעת, במקרה זה - הדבקת המשפט במיקומו החדש. לחץ שוב על לחצן בטל כדי לבטל את הפעולה הקודמת לאחרונה, במקרה זה - גזירת המשפט ממיקומו המקורי. לחלופין, השתמש בקיצור מקשים מועיל נוסף והקש CTRL+Z פעמיים כדי לבצע את אותה פעולה.

כעת המשפט חזר למיקומו המקורי.

מרווח בין שורות

מסמך של Word 2010

שינוי מרווח בין שורות במסמך.

wd14FirstDocII_6.wma

באפשרותך להתאים את הרווח שבין שורות הטקסט. אם תרצה לשנות את המרווח בין השורות במסמך כולו, או רק בקטע טקסט נבחר, כגון כתובת במכתב, תוכל לעשות זאת בקלות.

כדי לשנות את המרווח בין השורות עבור מסמך שלם, עליך לבחור את כל הטקסט במסמך על-ידי הקשה על CTRL+A. כדי לשנות את המרווח בין השורות עבור פיסקה בודדת, באפשרותך פשוט למקם את הסמן בתוך הטקסט; אין צורך לבחור את הטקסט.

לאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על מרווח בין שורות ( תמונת לחצן ). סימן ביקורת ברשימה מציין מהו המרווח הנוכחי בין השורות. לחץ על המרווח החדש בין השורות הרצוי.

יישור הטקסט לימין, למרכז או לשמאל

מסמך של Word 2010

לחצני ישר.

wd14FirstDocII_7.wma

יישור אופקי קובע את המראה ואת הכיוון של קצות הפיסקאות. טקסט יכול להיות מיושר לשמאל, כלומר הקצה השמאלי של הטקסט מקביל לשוליים השמאליים, מיושר לימין, ממורכז או מיושר לשני הצדדים, כלומר הוא מיושר באופן שווה בין השוליים השמאליים והימניים.

היישור הנפוץ ביותר הוא יישור לימין, אך באפשרותך לשנות את היישור לכל מצב אחר עבור פיסקה בודדת, קבוצה של פיסקאות או עבור המסמך כולו. לדוגמה, במסמכים רבים כותרות ממורכזות באמצע העמוד.

בחר את הטקסט שברצונך ליישר, או הקש CTRL+A כדי לבחור את כל הטקסט במסמך. לאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על ישר לשמאל ( תמונת לחצן ) או ישר לימין ( תמונת לחצן ), מרכז ( תמונת לחצן ) או ישר לשני הצדדים ( תמונת לחצן ).

תרגול

תרגול Word 2010

גודל הורדה: ‎20 KB

תרגל ב- Word 2010

wd14FirstDocII_8.wma

כעת הגיע הזמן לתרגל את הנושאים שלמדת.

אודות התרגול

כאשר תלחץ על תרגל ב- Word 2010, מסמך תרגול יירד למחשב שלך וייפתח ב- Word, ויופיע חלון נפרד ובו הוראות התרגול.

הערה: Word 2010 צריך להיות מותקן במחשב.

בחן את עצמך

השלם את המבחן הבא כדי שתהיה בטוח שהבנת את החומר. התשובות שלך חסויות ותוצאות המבחן אינן כוללות ציונים.

כדי לנוע במסמך, עליך להקיש על מקש חץ למטה כדי לעבור מהחלק העליון לחלק התחתון של המסמך.

נכון.

זוהי אפשרות אחת. אך קל הרבה יותר לגלול במסמך על-ידי גרירת תיבת הגלילה שבפס הגלילה מצד שמאל של החלון כדי לנוע במהירות במסמך.

לא נכון.

נכון מאוד. דרכים מהירות יותר לקרוא במסמך הן גלילה במסמך או שימוש במקשים PAGE UP ו- PAGE DOWN.

הקש על מקש BACKSPACE כדי להסיר סימוני עיצוב מיותרים.

נכון.

נכון. אם נראה כאילו ישנם רווחים לא רצויים במסמך, הפעל את סימוני העיצוב כדי לראות מה קורה מאחורי הקלעים.

לא נכון.

זו לא התשובה שחיפשנו. אם נראה כאילו ישנם רווחים לא רצויים במסמך, הפעל את סימוני העיצוב כדי לראות מה קורה מאחורי הקלעים ולאחר מכן הקש BACKSPACE כדי להסיר רווחים מיותרים.

כדי להזיז טקסט ממיקום אחד לאחר, העתק את הטקסט.

נכון.

לא נכון. זה אמנם נשמע נכון, אך העתקה תשאיר את הטקסט המקורי באותו מיקום. נסה שוב.

לא נכון.

יפה מאוד. כדי להזיז את הטקסט למקום אחר, בחר ולאחר מכן גזור את הטקסט. ולאחר מכן הדבק אותו במיקום החדש.

לאחר גזירת טקסט, לא ניתן לקבל אותו בחזרה.

נכון.

תשובה שגויה. באפשרותך להחזיר טקסט על-ידי לחיצה על לחצן 'בטל' או הדבקת הטקסט בחזרה

לא נכון.

נכון. לחץ על לחצן 'בטל' או הדבק את הטקסט בחזרה.

משוב

כרטיס לעיון מהיר

למידע נוסף

מעבר ממקום למקום במסמך

כדי להקליד בכל מקום במסמך, הזז את הסמן למקום זה ולאחר מכן לחץ כדי להכניס את הסמן. לאחר מכן, התחל להקליד.

באפשרותך גם לנוע על-ידי הקשה על מקשי חץ למעלה, חץ למטה, חץ ימינה או חץ שמאלה בלוח המקשים כדי להזיז את הסמן במסמך.

עצה: באפשרותך גם להקיש CTRL+חץ שמאלה או CTRL+חץ ימינה כדי לנוע מילה אחר מילה.

שימוש בפס הגלילה

במסמכים ארוכים, ייתכן שיהיה זה מעשי יותר להשתמש בפס הגלילה כדי לנוע למעלה או למטה במסמך. פס הגלילה נמצא בצד השמאלי של החלון. כדי להשתמש בו, לחץ על תיבת הגלילה ולאחר מכן גרור אותו למעלה או למטה כדי לעבור במסמך בלי להזיז את נקודת הכניסה. לחלופין, לחץ על חצי הגלילה הבודדים באחד הקצוות של פס הגלילה כדי לעבור למעלה או למטה.

באפשרותך גם לגלול באמצעות לוח המקשים. הקש על מקש PAGE UP כדי לעבור מסך אחד למעלה או על PAGE DOWN כדי לעבור מסך אחד למטה

שימוש בסימוני עיצוב

באפשרותך לראות מה קורה במסמך על-ידי התבוננות בסימוני העיצוב ש- Word מוסיף באופן אוטומטי בעת ההקלדה, כגון נקודות נקודה עבור רווחים וסימוני פיסקה ( תמונת לחצן ). כדי לראות את סימוני העיצוב, לחץ על לחצן הצג/הסתר ( תמונת לחצן ) בקבוצה פיסקה בכרטיסיה בית. לחץ שוב על הלחצן כדי להסתיר את סימוני העיצוב.

גזירה והדבקה

באפשרותך להעביר טקסט ורכיבי מסמך אחרים כגון תמונות באמצעות 'גזור' ו'הדבק'. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על גזור ( תמונת לחצן ). לחלופין, הקש CTRL+X כדי לבצע את אותה פעולה. לאחר מכן, הזז את הסמן למקום שבו ברצונך להציג את הטקסט ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק ( תמונת לחצן ), או הקש CTRL+V כדי להשתמש בקיצור המקשים. הטקסט מודבק במקומו

ביטול

באפשרותך לבטל פעולות קודמות באמצעות לחצן בטל ( תמונת לחצן ). תוכל למצוא אותו בסרגל הכלים לגישה מהירה בחלקו העליון של החלון. פעולה זו תבטל את הפעולה האחרונה שביצעת. לחיצה על לחצן בטל שוב תבטל את הפעולה שבוצעה לפניה, וכן הלאה. לחלופין, הקש CTRL+Z עבור כל פעולה שברצונך לבטל.

מרווח בין שורות

באפשרותך לשנות את המרווח בין השורות עבור פיסקה בודדת או עבור מסמך שלם. מקם את הסמן בתוך הטקסט שאת המרווח בין השורות שלו ברצונך לשנות, או בחר את כל הטקסט במסמך על-ידי הקשה על CTRL+A ולאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על מרווח בין שורות ( תמונת לחצן ). סימן ביקורת ברשימה מציין מהו המרווח הנוכחי בין השורות. לחץ על המרווח החדש בין השורות הרצוי

יישור

טקסט יכול להיות מיושר לשמאל, מיושר לימין, ממורכז או מיושר לשני הצדדים. היישור הנפוץ ביותר הוא יישור לימין, אך באפשרותך לשנות את היישור לכל מצב אחר עבור פיסקה בודדת, קבוצה של פיסקאות או עבור המסמך כולו. בחר את הטקסט שברצונך ליישר, או הקש CTRL+A כדי לבחור את כל הטקסט במסמך. לאחר מכן, בכרטיסיה בית, בקבוצה פיסקה, לחץ על ישר לשמאל ( תמונת לחצן ) או ישר לימין ( תמונת לחצן ), מרכז ( תמונת לחצן ) או ישר לשני הצדדים ( תמונת לחצן )

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×