יצירת מיזוג קטלוג

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

Publisher כולל את היכולת להתחבר למקור נתונים, כגון מסד נתונים, גיליון אלקטרוני ואפילו קובץ טקסט, ולהשתמש בנתונים כדי ליצור בקלות קטלוג של מוצרים או שירותים שאתה מציע. כמו כן, באפשרותך להשתמש במיזוג קטלוג כדי ליצור מדריכי כתובות, אלבומי תמונות או כל סוג אחר של פרסום שמציג פריט אחד או יותר בכל עמוד.

אופן הפעולה של מיזוג קטלוג

תכנון קטלוג שלך

יצירת פרסום תבנית

התחברות למקור נתונים

הוספת שדות מיזוג

השלמת, הדפסה ושמירה הפרסום קטלוג

כיצד מיזוג קטלוג עובד

מיזוג קטלוג דומה למיזוג דואר. בעת השימוש במיזוג קטלוג, אתה יוצר פרסום תבנית של מיזוג קטלוג ולאחר מכן אתה משלב את התבנית עם מידע ממקור נתונים כדי לייצר עמודים ממוזגים.

מקור נתונים משתלב עם תבנית מיזוג כדי לייצר עמודי קטלוג

1 מקור נתונים עם מידע רשומות, כגון שמות פריטים ותיאורים.

קטלוג 2 למיזוג פרסום תבנית עם אזור מיזוג קטלוג ולמזג שדות המהווים מצייני מיקום עבור מידע רשומה.

3 Resulting ימוזגו עמודים המציגים רשומות רבות בכל עמוד.

באפשרותך לשמור את מיזוג הקטלוג בתור פרסום חדש, או להוסיף אותו לסוף של פרסום קיים. כמו כן, באפשרותך לשמור את תבנית מיזוג הקטלוג ולהשתמש בה שוב, בכל פעם שאתה מעדכן את המידע במקור הנתונים, כדי ליצור קבוצות נוספות של עמודים ממוזגים.

לפני שתתחיל

העצות הבאות יעזרו לך ליצור מיזוג קטלוג מוצלח:

 • התחל את מיזוג הקטלוג בפרסום חדש.

 • בנוסף לעמודים כגון עמודי שער, תוכן עניינים וטופסי הזמנה, השאר עמוד אחד לשדות המיזוג, למרות שהקטלוג יכיל ככל הנראה עמודים מרובים לאחר יצירת המסמך הממוזג.

 • הגדר את תבנית מיזוג הקטלוג עם ממדי העמוד הרצויים עבור העמודים הממוזגים הסופיים.

 • אם אתה מתכנן להוסיף את העמודים הממוזגים שאתה יוצר לסוף פרסום קיים, ודא שפרסום מיזוג הקטלוג תואם לפרסום הקיים מהבחינות הבאות:

  • גודל נייר (גובה ורוחב)

  • תצוגת עמוד (פריסה של עמוד אחד או של שני עמודים)

  • סוג פרסום (באינטרנט או מודפס)

  • סדר עמודים (משמאל לימין או מימין לשמאל)

לראש הדף

תכנון הקטלוג

לפני שתתחיל במיזוג הקטלוג, חשוב על סוג המידע שברצונך להציג בעמודים הממוזגים הסופיים.

 • האם ברצונך להציג שמות פריטים ומחירים?

 • האם ברצונך לכלול תיאור של כל פריט?

 • האם ברצונך לכלול תמונה של כל פריט?

תכנון מקור הנתונים

לאחר שהחלטת לגבי סוג המידע שברצונך לכלול בקטלוג, באפשרותך ליצור את מקור הנתונים שבו תשתמש למיזוג הקטלוג. אם כבר יש לך מקור נתונים, תוכל לוודא שהוא מכיל את כל המידע שברצונך לכלול במיזוג.

מיזוג הקטלוג של Publisher יכול להשתמש במגוון תבניות של מקורות נתונים. אם עדיין אין לך מקור נתונים לשימוש עבור המיזוג, תוכל ליצור אותו ב- Publisher. באפשרותך גם ליצור מקור נתונים בגליון עבודה של Microsoft Office Excel או בטבלה של Microsoft Office Word.

שדות הנתונים במקור הנתונים שלך לכלול מתאימים שדות המיזוג שאתה מוסיף לתבנית מיזוג הקטלוג.

בעת הגדרת מקור הנתונים, צור עמודה עבור כל סוג מידע, כגון שם הפריט, המספר במלאי והמחיר. כל שורה, או רשומה, תואמת למידע של פריט אחד.

חשוב  ודא כי מקור הנתונים שלך כולל שדה נתונים, או עמודה, עבור כל סוג של מידע לך ימוזגו. בהתאם לסוג מקור הנתונים שלך, ייתכן שתוכל לבצע שינויים מסוימים לנתונים לאחר שתתחבר אליה ב- Publisher, אך עדיף גיבוש סופי של המידע לפני שתתחיל.

אם בכוונתך למזג תמונות לתוך עמודי קטלוג, עליך לכלול עמודה עבור נתיב של כל קובץ התמונה שבו בכוונתך להשתמש. אל תכלול את התמונות בפועל או תמונות במקור הנתונים שלך.

אם בכוונתך ליצור את מקור הנתונים ב- Publisher, תוכל לעשות זאת לאחר יצירת פרסום התבנית.

לראש הדף

יצירת פרסום תבנית

כעת באפשרותך ליצור פרסום תבנית של מיזוג קטלוג שבו תוכל לעצב את הפריסה של העמודים הממוזגים הסופיים. לאחר השלמת המיזוג, השתמש בתבנית זו של מיזוג קטלוג ליצירת עמודים ממוזגים, שאותם ניתן לשמור בתור פרסום חדש או להוסיף אותם לסוף פרסום קיים.

תבנית מיזוג קטלוג צריך לכלול את אותה פריסה (גודל עמוד וכיוון) הרצויה עבור העמודים הממוזגים הסופי. כמו כן, הוא להכיל טקסט או גרפיקה שברצונך שיופיעו בכל עמוד של הפרסום הסופי, לדוגמה, תמונת רקע או מספר הטלפון ושם החברה שלך. זהו שיטות בוצע באמצעות דף ראשי עבור רכיבים אלה של תבנית מיזוג.

אם אתה מתכנן להוסיף את העמודים הממוזגים לסוף פרסום קיים, ודא שתבנית מיזוג הקטלוג תואמת לפרסום הקיים מהבחינות הבאות:

 • גודל נייר (גובה ורוחב)

 • תצוגת עמוד (פריסה של עמוד אחד או של שני עמודים)

 • סוג פרסום (באינטרנט או מודפס)

 • סדר עמודים (משמאל לימין או מימין לשמאל)

יצירת תבנית מיזוג הקטלוג

 1. בחר תבנית פרסום שמתאימה לקטלוג.

 2. בכרטיסיה ' הוספה ', לחץ על עמודי קטלוג.
  התחל במיזוג עמודי קטלוג

 3. עמודי קטלוג ייווצר עם אזור מיזוג קטלוג ברירת מחדל ויופיע הכרטיסיה כלי קטלוג ברצועת הכלים. כעת באפשרותך להציב את אזור מיזוג קטלוגכפי שאתה רוצה שהיא בדף הוסף כל טקסט או תמונות שאתה מעוניין שיופיעו בכל עמוד של הקטלוג. קטן יותר אזור מיזוג, הקטלוג יותר שניתן למזג פריטים לדף. לדוגמה, אזור מיזוג "x 2" 2 יחזרו פעמים נוספות מאזור מיזוג "x 4" 4. אל דאגה, יותר מדי תחילת מתאימה בדיוק כפי באפשרותך לחזור ולערוך פריטים אלה בכל עת.

  עצה  אינך קביעת תצורה של אזור מיזוג קטלוג נכון לעכשיו, המתן עד הגיע הזמן כדי להוסיף שדות המיזוג ולהשתמש אחד מהעיצובים מוכן מראש מתוך גלריית פריסה.

לראש הדף

התחברות למקור הנתונים

לאחר עיצוב העמוד של תבנית מיזוג הקטלוג, השלב הבא הוא ליצור או לאתר מקור נתונים ולהתחבר אליו. האפשרות שבה תבחר משתנה אם כבר יש לך מקור נתונים או שברצונך ליצור רשימה חדשה ב- Publisher.

 1. בכרטיסיה כלי קטלוג, לחץ על הוסף רשימת ובצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר סוג רשימה חדשה אם עליך ליצור את מקור הנתונים עבור המיזוג.

  • לחץ על השתמש ברשימה קיימת אם כבר יש לך מקור נתונים שבו ברצונך להשתמש.

  • אם ברצונך ליצור ספריה של אנשי הקשר שלך, לחץ על בחר מתוך אנשי הקשר של Outlook.

הקלדת רשימה חדשה

 1. בתיבת הדו-שיח רשימת מוצרים חדשה, הקלד את המידע עבור הפריט הראשון או רשומה, שברצונך לכלול בקטלוג שלך.

  אם ברצונך להוסיף או להסיר עמודות — לדוגמה, אם אינך כולל תמונות — לחץ על התאמה אישית של עמודות ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים לך.

 2. לאחר הקלדת כל המידע עבור הרשומה הראשונה שלך, לחץ על ערך חדש ולאחר מכן הקלד את המידע עבור הרשומה הבאה. המשך עד שהקלדת מידע עבור כל הרשומות שברצונך לכלול.

 3. לאחר השלמת הרשימה החדשה שלך, לחץ על אישור.

 4. בתיבת הדו-שיח שמירת רשימת כתובות, הקלד שם עבור הרשימה החדשה שלך ולאחר מכן לחץ על שמור.

שימוש ברשימה קיימת

 1. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, אתר ולחץ על מקור הנתונים הרצוי לך.

  כברירת מחדל, Publisher שומר מקורות נתונים בתיקיה מקורות הנתונים שלי. ייתכן שיהיה עליך דפדף אל התיקיה מקורות הנתונים שלי כדי לאתר את מקור הנתונים שלך.

 2. לחץ על פתח.

  בהתאם לסוג מקור הנתונים שתבחר, ייתכן שיופיעו תיבות דו-שיח נוספות בקשה להזנת מידע ספציפי. לדוגמה, אם מקור הנתונים שלך הוא גליון עבודה של Excel המכיל מידע אודות כרטיסיות מרובות, עליך לבחור את הכרטיסיה המכילה את המידע שהרצוי ולאחר מכן לחץ על אישור.

בחירה מתוך אנשי הקשר של Outlook

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בתיבת הדו-שיח בחירת אנשי קשר, לחץ על רשימת אנשי הקשר שבה ברצונך להשתמש.

  • בתיבת הדו-שיח בחירת פרופיל, בחר את הפרופיל הנכון עבור אנשי הקשר שבה ברצונך להשתמש.

 2. לחץ על אישור.

הוספת רשימות נוספות

אם ברצונך להשתמש ביותר מרשימה אחת במיזוג הקטלוג, באפשרותך להוסיף רשימות.

 1. לחץ על עריכת רשימת ולאחר ברשימת המוצרים מיזוג קטלוג, תחת הוסף לרשימת המוצרים, לחץ על בחר ברשימה קיימת, בחר מתוך אנשי הקשר של Outlook, או הקלד רשימה חדשה.
  Publisher יבקש ממך לתקן הבדלים בין שדות ברשימות המקור שונים על-ידי פתיחת רשימת מוצרים בתיבת הדו-שיח הוספה.

 2. בתיבה הוסף בתיבת הדו-שיח של רשימת מוצרים, בחר שדה שאינו מסומן בעמודה הותאם, בחר את השדה שברצונך להתאים לו בשדות רשימת מוצרים עם רשימת השדות שהותאם ולאחר מכן לחץ על התאם.

 3. בתיבת הדו-שיח התאמת שדה, ודא כי השדה שבחרת רשום תחת התאם לשדה רשימת מוצרים או בחר בשדה אחר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 4. אם עליך להוסיף שדה חדש לרשימת הנמענים כדי לבצע התאמה, בחר בשדה שברצונך להוסיף ברשימה החדשה (הרשימה בצד שמאל בתיבת הדו-שיח רשימת נמענים הוסף), לחץ על הוסף ולאחר מכן לחץ על אישור.
  שדות שנוספו מוצגים תחת שדות חדשים תתווסף לרשימת הנמענים

בחירת הרשומות שברצונך לכלול

 1. לחץ על עריכת רשימת.

 2. בתיבת הדו-שיח רשימת מוצרים של מיזוג קטלוג, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את תיבות הסימון ליד הרשומות שברצונך לכלול ונקה את תיבות הסימון ליד הרשומות שאין ברצונך לכלול.

   עצה  אם ברצונך לכלול רק רשומות בודדות ברשימה, לחץ על נקה הכל ולאחר מכן בחר את הרשומות שהרצויות.

  • סנן את הרשימה לפי קריטריון ספציפי על-ידי לחיצה על החץ ליד כותרת העמודה של הפריט שלפיו ברצונך לסנן ולחיצה על הערך שבו ברצונך להשתמש כמסנן.

   • (ריקים) מציג את כל הרשומות שבהן השדה המתאים ריק.

   • (לא ריקים) מציג את כל הרשומות שבהן השדה המתאים מכיל מידע.

    הערה  אם מקור הנתונים שלך מכיל רשומות בעלות המידע משותף, קיימים עשרה או פחות ערכים ייחודיים בעמודה, באפשרותך לסנן לפי מידע ספציפי. לדוגמה, אם מקור הנתונים שלך הוא רשימת נכסים למכירה וקיימות רשומות מרובות של נכסים תל כמיקום העיר/רשימה זו, באפשרותך לסנן על תל.

    תיבת הדו-שיח של רשימת מוצרים של מיזוג קטלוג מציגה רק את הרשומות שצוינו. כדי להציג את כל הרשומות שוב, לחץ על (הכל).

  • מיון פריטים ברשימה על-ידי לחיצה על כותרת העמודה של הפריט שברצונך למיין. לדוגמה, אם ברצונך להציג את הרשימה בסדר אלפביתי לפי עיר/מיקום, לחץ על כותרת העמודה עיר/מיקום.

 3. לחץ על אישור.

לראש הדף

הוספת שדות מיזוג

כעת הגיע הזמן לסדר את המידע שברצונך להציג בפרסום. כדי לסדר את העמוד, הוסף שדות מיזוג לאזור מיזוג הקטלוג. כל שדה מיזוג מייצג עמודה במקור הנתונים, ואזור מיזוג הקטלוג מציג את האופן שבו המידע ברשומה אחת יוצג.

סדר את אזור מיזוג הקטלוג כרצונך ולאחר מכן ציין כמה פעמים אזור המיזוג חוזר על עצמו בכל עמוד. לדוגמה, נאמר שברצונך להציג ארבעה פריטים בכל עמוד. כל פריט יוצג באותו אופן, בהתבסס על אופן הסידור של אזור מיזוג הקטלוג. באפשרותך לכוונן את הגודל של כל פריט ולשנות את הגודל של אזור מיזוג הקטלוג.

חשוב   אם אתה מוסיף שדות מיזוג מחוץ לאזור מיזוג קטלוג, הם לא יחזרו בעת השלמת המיזוג.

בחירת הפריסה של אזור המיזוג

 1. בקבוצה 'פריסה', בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר אחת מהאפשרויות הגלריות עיצוב מוכן מראש.
   אפשרויות פריסה של מיזוג קטלוג

  • בחר את מספר השורות והעמודות בכל עמוד בשורות ובעמודות נפתח.
   שורות ועמודות של פריסת עמוד קטלוג

הוספת שדות טקסט של מיזוג לאזור מיזוג הקטלוג

 1. לחץ על לחצן שדה טקסט, ולחץ על שדה המיזוג הראשון שברצונך להוסיף.
  הוספת שדות טקסט במיזוג קטלוג

 2. באזור מיזוג הקטלוג, בחר את שדה המיזוג ולאחר מכן הזז את שדה המיזוג ושנה את גודלו על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי להזיז את שדה המיזוג, מקם את מצביע העכבר מעל שדה המיזוג עד שהמצביע משתנה ל- המצביע העברה מצביע הזזה ולאחר מכן גרור את שדה המיזוג למיקום חדש.

  • כדי לשנות גודל שדה המיזוג, מקם את מצביע העכבר מעל אחת מנקודות האחיזה לשינוי גודל על מסגרת תמונה או תיבת הטקסט עד שהמצביע משתנה ל- המצביע שינוי גודל מצביעי הזזת סרגל ולאחר מכן גרור את העכבר עד שהטקסט מסגרת תמונה או תיבת תגיע לגודל הרצוי.

 3. לחץ מחוץ לשדה המיזוג כדי לבטל את הבחירה שלו.

 4. חזור על שלבים 1-3 עד להוספת כל השדות הרצויים ממקור הנתונים.

חשוב   השדות מתווספות בנקודת הכניסה הנוכחית (הכניסה נקודת מהבהב). אם יש ללא נקודת הכניסה, תיבת טקסט החדש ייווצר וממוקמות שדה המיזוג בתיבת הטקסט חדש זה.

עיצוב שדות הטקסט של המיזוג

באפשרותך לעצב את נתוני הקטלוג הממוזגים על-ידי עיצוב שדות המיזוג בתבנית מיזוג הקטלוג. ניתן להתייחס לשדות אלה כמו לכל תיבת טקסט אחרת וניתן לכלול טקסט ועיצוב שאינם ממוזגים בנוסף לפריטים ממוזגים.

 1. בתבנית מיזוג הקטלוג, בחר את השדה שמכיל את המידע שברצונך לעצב, לרבות התווים התוחמים של שדה המיזוג («« »»).

 2. בכרטיסיה כלי תיבת טקסט, בחר את האפשרויות הרצויות.

הוספת שדות תמונה של מיזוג לאזור מיזוג הקטלוג

 1. לחץ על לחצן שדה תמונה, ולחץ על שדה המיזוג הראשון שברצונך להוסיף.

 2. באזור מיזוג הקטלוג, בחר את שדה המיזוג ולאחר מכן הזז את שדה המיזוג ושנה את גודלו על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  • כדי להזיז את שדה המיזוג, מקם את מצביע העכבר מעל שדה המיזוג עד שהמצביע משתנה ל- המצביע העברה הזזת הסמן ולאחר מכן גרור את שדה המיזוג למיקום חדש.

  • כדי לשנות גודל שדה המיזוג, מקם את מצביע העכבר מעל אחת מנקודות האחיזה על מסגרת תמונה או תיבת הטקסט עד שהמצביע משתנה ל- המצביע שינוי גודל סמן שינוי גודל ולאחר מכן גרור את העכבר עד שהטקסט מסגרת תמונה או תיבת תגיע לגודל הרצוי.

 3. לחץ מחוץ לשדה המיזוג כדי לבטל את הבחירה שלו.

 4. חזור על שלבים 1-3 עד להוספת כל השדות הרצויים ממקור הנתונים.

חשוב   השדות מתווספות בנקודת הכניסה הנוכחית (הכניסה נקודת מהבהב). אם יש ללא נקודת הכניסה, תיבת טקסט החדש ייווצר וממוקמות שדה המיזוג בתיבת הטקסט חדש זה.

הזזה או שינוי גודל של אזור מיזוג הקטלוג

אם שדות המיזוג המעוצבים אינם נכנסים עוד באזור מיזוג הקטלוג, תוכל לשנות את גודלו.

הערה  אם אתה מגדיל את הגודל, ייתכן שתצטרך להתאים פחות פריטים, או רשומות, בכל עמוד.

 1. לחץ על אזור מיזוג קטלוג כדי לבחור אותו.

 2. מקם את מצביע העכבר מעל אחת מנקודות האחיזה באזור מיזוג קטלוג ולאחר מכן גרור את העכבר.

 3. ציין את מספר הפריטים אמור להופיע בכל עמוד על-ידי הקלדת את המספרים הרצויים עבור פריטים מטה בדף ולחץ על-גבי הדף בסרגל הכלים פריסת מיזוג קטלוג.

סיום והצגת התבנית בתצוגה מקדימה

 1. לחץ על הצג תוצאות בתצוגה מקדימה.

 2. לחץ על החצים כדי להציג בכל עמוד של הנתונים הממוזגים.
  קבוצת תצוגה מקדימה של קטלוג

  אם תחליט לא לכלול פריט, לחץ על הפריט בתצוגה מקדימה ולאחר מכן לחץ על ערך לא לכלול בקבוצה תצוגה מקדימה של דף.

לראש הדף

השלמה, הדפסה ושמירה של פרסום קטלוג

כדי להשלים את המיזוג, עומדות לרשותך שלוש אפשרויות:

 • באפשרותך להדפיס את הפרסום הממוזג באופן ישיר.

 • באפשרותך ליצור ולהדפיס פרסום חדש שמכיל את התוכן הממוזג. באפשרותך לבצע שינויים בתוכן של פרסום זה בדומה לשינוי כל פרסום אחר ב- Publisher.

עצה  אם ברצונך לכלול מיזוגי קטלוג מרובים בפרסום, יהיה עליך ליצור פרסום חדש עבור העמודים הממוזגים כפי תיתכן רק ערכה אחת של עמודי קטלוג לכל פרסום.

 • באפשרותך להוסיף את התוכן הממוזג לפרסום קיים.

אם ברצונך להוסיף כריכה קדמית או אחורית לפרסום, או אם ברצונך להוסיף עמודים אחרים כלשהם, עליך ליצור פרסום חדש או להוסיף את התוכן לפרסום קיים.

מיזוג לפרסום חדש

אם ברצונך לערוך את העמודים הממוזגים, לשמור אותם לשימוש מאוחר יותר או להדפיס אותם במועד מאוחר יותר, באפשרותך לאסוף ולשמור כל העמודים הממוזגים כפי פרסום המכיל את הנתונים בפועל ממוזג יחיד חדש — לדוגמה, שמות מוצרים ומחירים — במקום שדות מיזוג.

 1. בקבוצה ' מיזוג ', לחץ על מזג על חדש.
  מיזוג קטלוג לפרסום חדש
  publisher יוצר פרסום חדש שבו ניתן לשמור ולערוך. באפשרותך גם להוסיף קדמית וחזור חזרה עמודי שער.
  הערה אם בכוונתך להדפיס את הקטלוג כחוברת, ודא כי מספר העמודים הכולל הוא כפולה של ארבע.

 2. בחלונית המשימות מיזוג קטלוג, לחץ על שמור פרסום זה.

 3. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור הפרסום החדש ולאחר מכן לחץ על שמור.

 4. במידת הצורך, שמור גם שינויים שביצעת בתבנית מיזוג הקטלוג. באפשרותך להשתמש שוב בתבנית זו של מיזוג קטלוג כדי ליצור עמודים ממוזגים נוספים בכל פעם שאתה מעדכן את המידע במקור הנתונים.

הוספה לפרסום קיים

אם הכריכות כבר מוגדרות בפרסום נפרד, או אם ברצונך למקם את הקטלוג בסוף של פרסום ארוך יותר, באפשרותך להוסיף את התוכן הממוזג באופן ישיר.

לפני שתוסיף את העמודים הממוזגים לסוף פרסום קיים, ודא שתבנית מיזוג הקטלוג תואמת לפרסום הקיים מהבחינות הבאות:

 • גודל נייר (גובה ורוחב)

 • תצוגת עמוד (פריסה של עמוד אחד או של שני עמודים)

 • סוג פרסום (באינטרנט או מודפס)

 • סדר עמודים (משמאל לימין או מימין לשמאל)

הערה  Publisher אין אפשרות להוסיף עמודים ממוזגים לפרסום פתוח. אם אתה עובד בפרסום שאליו ברצונך למזג, ודא כי שתשמור ותסגור אותו לפני השלמת המיזוג.

 1. בקבוצה ' מיזוג ', לחץ על הוסף לפריט קיים.
  מיזוג קטלוג לפרסום קיים

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחת פרסום, אתר ובחר את הפרסום שאליו ברצונך להוסיף את העמודים הממוזגים ולאחר מכן לחץ על פתח.

  Publisher מוסיף את העמודים הממוזגים לסוף הפרסום הקיים.

  עצה  כדי לסדר מחדש את העמודים בפרסום המעודכן, לחץ על עמוד כלשהו שברצונך להעביר עמוד בחלונית הניווט ולאחר מכן גרור אותו אל המיקום הרצוי.

 3. בפרסום הקיים, לחץ על שמור כדי לשמור את העדכונים שלך.

 4. במידת הצורך, שמור גם שינויים שביצעת בתבנית מיזוג הקטלוג. באפשרותך להשתמש שוב בתבנית זו של מיזוג קטלוג כדי ליצור עמודים ממוזגים נוספים בכל פעם שאתה מעדכן את המידע במקור הנתונים.

הדפסת הפרסום הממוזג

 • בקבוצה ' מיזוג ', לחץ על הדפס.
  מיזוג קטלוג למדפסת

  Publisher פותח את עמוד ההדפסה בתצוגת BackStage.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×