יצירת מיזוג דואר אלקטרוני

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

השתמש במיזוג דואר אלקטרוני כשאתה רוצה לשלוח מספר גדול של הודעות הכמעט זהות זו לזו, שכל אחת מהן כוללת גם מידע ייחודי. לדוגמה, באפשרותך להשתמש במיזוג דואר אלקטרוני לשם יצירת הודעות דואר אלקטרוני מותאמות אישית המכילות הערות אישיות, או תוכן משתנה המכוון למקטעי לקוח נפרדים. באפשרותך גם להשתמש במיזוג דואר אלקטרוני לשם יצירה של הודעה על מוצר לשליחה ל- 100 הלקוחות הראשיים שלך, שבה רוב או כל הטקסט שיפורסם הוא אותו טקסט, אך כתובת הדואר האלקטרוני שונה עבור כל לקוח.

הערה: מיזוג דואר אלקטרוני מחייב שימוש ב- Microsoft Office Outlook 2007 או ב- Microsoft Outlook Express (גירסה 5.0 ואילך).

השתמש בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני לשם יצירת מיזוג דואר אלקטרוני. לפתיחת חלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני בפרסום חדש או קיים, הצבע על הודעות דואר וקטלוגים בתפריט כלים, ולאחר מכן לחץ על מיזוג דואר אלקטרוני.

בנושא זה

יצירה או חיבור לרשימת הנמענים

הכן את הפרסום שלך

צור את הפרסום הממוזגים

ביטול מיזוג

יצירה או חיבור לרשימת הנמענים

לשם ביצוע מיזוג דואר אלקטרוני, עליך לפתוח פרסום חדש או קיים ולאחר מכן להתחבר למקור נתונים, שהוא קובץ המכיל את המידע הייחודי שברצונך לכלול. קובץ נתונים יכול להכיל רשימת שמות וכתובות דואר אלקטרוני, נתוני מוצר או תמונות. לקובץ נתונים יכולות להיות תבניות שונות, כגון:

 • רשימת אנשי קשר של Microsoft Office Outlook

 • גליונות עבודה של Microsoft Office Excel

 • טבלאות ב- Microsoft Office Word

 • טבלאות מסד נתונים של Microsoft Office Access

 • קבצי טקסט שבהם טאבים, פסיקים, סימני נקודה פסיק או מפרידים אחרים מחלקים את העמודות, ומעברי פיסקה מחלקים את השורות

באפשרותך להתחבר למקור נתונים או לרשימה קיימים, או ליצור רשימת נמענים חדשה. אם ברצונך להשתמש בערכים מסוימים בלבד במיזוג שלך, באפשרותך לסנן את הרשימה שלך לפי קריטריון ספציפי. באפשרותך גם למיין את הערכים בסדר אלפביתי.

הערה: אם ברצונך למזג תמונות לתוך עמודי הפרסום, מקור הנתונים שלך צריך לכלול שמות קבצים או נתיבים עבור קבצי התמונות שברצונך למזג. אל תכלול את התמונות עצמן במקור הנתונים.

שימוש ברשימה קיימת

 1. תחת צור רשימת נמענים, לחץ על השתמש ברשימה קיימת, ולאחר מכן לחץ על הבא: צור או התחבר לרשימת נמענים.

  כברירת מחדל, Microsoft Office Publisher מאחסן מקורות נתונים בתיקיה מקורות הנתונים שלי. ייתכן שתצטרך לדפדפן כדי לאתר את מקור הנתונים שלך.

 2. בתיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים, לחץ על מקור הנתונים הרצוי.

 3. לחץ על פתח.

  בהתאם לסוג מקור הנתונים בו בחרת, ייתכן שיופיעו תיבות דו-שיח נוספות ובהן בקשה למידע ספציפי.

  לדוגמה, אם מקור הנתונים שלך הוא גליון עבודה של Microsoft Office Excel בו קיים מידע במספר גליונות עבודה, עליך לבחור את גליון העבודה המכיל את המידע הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על אישור.

  כל אנשי הקשר ברשימה מופיעים בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר, בה באפשרותך לסנן ולמיין את רשימת הנמענים אשר תיכלל במיזוג.

בחירת נמענים מתוך אנשי הקשר של Outlook

 1. תחת צור רשימת נמענים, לחץ על בחר מתוך אנשי הקשר של Outlook, ולאחר מכל לחץ על הבא: צור או התחבר לרשימת נמענים.

 2. אם תוצג לך בקשה לבחור פרופיל דואר, לחץ על הפרופיל הרצוי, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 3. בתיבת הדו-שיח בחירת תיקיה של רשימת אנשי קשר, לחץ על רשימת אנשי הקשר הרצויה ולאחר מכן לחץ על אישור.

  כל אנשי הקשר שבתיקיה מופיעים בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר, בה באפשרותך לסנן ולמיין את רשימת הנמענים אשר תיכלל במיזוג.

הקלדת רשימה חדשה

אם אין לך רשימה קיימת להתחברות, באפשרותך ליצור רשימה חדשה.

 1. תחת צור רשימת נמענים, לחץ על הקלד רשימה חדשה, ולאחר מכן לחץ על הבא: צור או התחבר לרשימת נמענים.

 2. בתיבת הדו-שיח רשימת כתובות חדשה, הוסף את כל כותרות העמודות או השדות הדרושים.

  כיצד?

  בתיבת הדו-שיח רשימת כתובות חדשה, לחץ על התאמה אישית של עמודות, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • להוספת שדה, לחץ על שם השדה שתרצה להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • להסרת שדה, לחץ על שם השדה שתרצה להסיר ולאחר מכן לחץ על מחק.

  • לשינוי שם של שדה, לחץ על שם השדה שברצונך לשנות את שמו ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח שינוי שם שדה, הקלד את השם החדש בתיבת הטקסט ל:.

  • להזזת שדה למעלה או למטה ברשימה, לחץ על שם השדה שברצונך להעביר ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או הזז למטה עד שיופיע במיקום הרצוי.

 3. הקלד את המידע עבור הערך הראשון בשדות הרלוונטיים, כולל כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. אינך חייב למלא את כל השדות.

 4. לאחר שתסיים להזין את המידע עבור הערך הראשון, לחץ על ערך חדש.

 5. חזור על שלבים 3 ו- 4 עד להשלמת הוספת הערכים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 6. בתיבת הדו-שיח שמירת רשימת כתובות, הקלד שם עבור רשימת הכתובות בתיבה שם הקובץ ובחר תיקיה בה תישמר הרשימה.

  כברירת מחדל, Microsoft Office Publisher שומר רשימות כתובות בתיקיה מקורות הנתונים שלי. מומלץ להשאיר את רשימת הכתובות במיקום זה מאחר שזו גם תיקיית ברירת המחדל בה מחפש Publisher מקורות נתונים.

  כל אנשי הקשר מתוך הרשימה החדשה מופיעים בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר, בה באפשרותך לסנן ולמיין את רשימת הנמענים אשר תיכלל במיזוג.

חיפוש נמענים

בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר, באפשרותך לבחור את הנמענים שתרצה לכלול במיזוג. בחר בתיבת הסימון ליד כל נמען שברצונך לכלול, ונקה את תיבת הסימון שליד הנמענים שאינך רוצה לכלול.

בחר או נקה את כל הערכים ברשימה

 • בחר או נקה את תיבת הסימון בשורת הכותרת.

אם ברצונך להשתמש רק בערכים מסוימים מתוך הרשימה במיזוג, באפשרותך לסנן את הרשימה לפי קריטריון או שדה ספציפי. לאחר שתסנן את הרשימה, באפשרותך להשתמש בתיבות הסימון כדי לכלול או לא לכלול רשומות.

סינון ערכים ברשימה

 1. לחץ על החץ לצד כותרת העמודה של הפריט שלפיו ברצונך לסנן.

 2. לחץ על אפשרות כלשהי מתוך האפשרויות הבאות:

  • (ריקים) הצגת כל הרשומות בהן השדה המקביל ריק.

  • (לא ריקים) הצגת כל הרשומות בהן השדה המקביל מכיל מידע.

  • (מתקדם) פתיחה של תיבת הדו-שיח סינון ומיון, בה באפשרותך להשתמש לשם סינון באמצעות קריטריונים מרובים. באפשרותך גם לפתוח את תיבת הדו-שיח סינון ומיון על-ידי לחיצה על סינון תחת מקד את רשימת הנמענים בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר.

   עצה: אם מקור הנתונים שלך מכיל רשומות מרובות ששדות מסוימים שלהם מכילים מידע זהה, ואם קיימים בעמודה עשרה ערכים ייחודיים או פחות, באפשרותך לסנן לפי מידע ספציפי. לדוגמה, אם קיימות מספר כתובות בהן המדינה היא אוסטרליה, ניתן לסנן לפי אוסטרליה.

   תיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר מציגה רק את הרשומות התואמות לקריטריונים. כדי להציג שוב את כל הרשומות, לחץ על (הכל).

אם ברצונך לראות את הפריטים ברשימה בסדר אלפביתי, באפשרותך למיין אותם.

מיון פריטים ברשימה

 • בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר, לחץ על כותרת העמודה של הפריט שלפיו ברצונך למיין.

  לדוגמה, אם ברצונך להציג את הרשימה בסדר אלפביתי לפי שם המשפחה, לחץ על כותרת העמודה שם משפחה.

 • כדי למיין באמצעות קריטריונים מרובים, לחץ על מיון תחת מקד את רשימת הנמענים בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר. בתיבת הדו-שיח סינון ומיון, בחר את הקריטריונים לפיהם ברצונך למיין.

לחץ על אישור כדי לחזור לחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני.

לראש הדף

הכנת הפרסום שלך

מיזוג דואר אלקטרוני משלב הודעה אחת המכילה את המידע הזהה לכל העותקים ומציין מיקום אחד או יותר עבור המידע הייחודי לכל עותק. לאחר שתיצור את הפרסום, הוסף כל טקסט נוסף שתרצה שיופיע בכל גירסה של פרסום מיזוג הדואר האלקטרוני, כגון הפניה, ואת מצייני המיקום עבור המידע הייחודי, כגון שמות הנמענים.

אם טרם עשית זאת, הוסף תיבת טקסט, הקלד את הטקסט שברצונך שיופיע בכל גירסה של פרסום מיזוג הדואר שלך והוסף את מצייני המיקום עבור המידע הייחודי.

הוספת תיבת טקסט

 1. בסרגל הכלים של אובייקטים, לחץ על תיבת הטקסט תמונת לחצן .

 2. בפרסום, הצבע על המקום בו ברצונך שתופיע פינה אחת של תיבת הטקסט ולאחר מכן גרור אלכסונית עד שתיבת הטקסט תגיע לגודל הרצוי.

הוספת הטקסט הרצוי בכל גירסה

 • לחץ בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד את הטקסט שברצונך שיופיע בכל גירסה של פרסום מיזוג הדואר שלך.

הוספת שדות נתונים לפרסום שלך.

 1. בפרסום מיזוג הדואר האלקטרוני שלך, לחץ בתוך תיבת הטקסט שבה תרצה להוסיף שדה נתונים.

 2. הוסף כל פרט רצוי מתוך הפרטים שלהלן:

  שדות כתובת

  בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני ‏(הכן את הפרסום שלך), מהרשימה תחתהכן את הפרסום שלך, גרור את השדה שתרצה לכלול לתוך תיבת הטקסט שיצרת עבורו.

  הערה: 

  • באפשרותך גם ללחוץ על שדות כתובת תחת פריטים נוספים, ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח הוספת שדה כתובת, ללחוץ על כל רכיב כתובת שתרצה לכלול.

  • אם השמות של שדות הנתונים במקור הנתונים שלך אינם תואמים לשמות השדות בהם משתמש Publisher עבור שדות הכתובת, ייתכן שתצטרך ללחוץ על התאמת שדות בתיבת הדו-שיח הוספת שדה כתובת. בתיבת הדו-שיח התאמת שדות, השתמש ברשימות הנפתחות כדי לבחור את שדות מקור הנתונים שלך התואמים לשדות של Publisher.

  היפר-קישור אישי

  1. בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני‏ (הכן את הפרסום שלך), תחת פריטים נוספים, לחץ על הוספת היפר-קישור אישי.

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת היפר-קישור אישי, הקלד את הטקסט שברצונך להציג ואת כתובת אתר האינטרנט אליה תרצה שהנמענים יעברו כשהם לוחצים על ההיפר-קישור.

  3. אם ברצונך להוסיף שדה נתונים בטקסט התצוגה, לחץ על תיבת הטקסט לתצוגה במקום שבו ברצונך להוסיף את שדה הנתונים, ולאחר מכן, ברשימה שמימין, לחץ על שדה הנתונים שתרצה להוסיף.

   הערה: אם אתה מוסיף שדה נתונים, באפשרותך לציין טקסט תצוגה וכתובת אינטרנט חלופיים עבור כל הערכים הריקים התואמים לשדה הנתונים שנוסף. בחר בתיבות הסימון השתמש בטקסט ברירת מחדל עבור ערכים ריקים ו- השתמש בהיפר-קישור המוגדר כברירת מחדל עבור ערכים ריקים, כדרוש, והקלד את כתובת האינטרנט והטקסט החלופיים.

  שדה תמונה

  1. בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני ‏(הכן את הפרסום שלך), תחת פריטים נוספים, לחץ על שדה תמונה.

  2. בתיבת הדו-שיח הוספת שדה תמונה, לחץ על השדה התואם לרשימה של שמות קבצי התמונה שברצונך להוסיף.

  שורת ברכה

  1. בחלונית החיפוש מיזוג דואר אלקטרוני‏ (הכן את הפרסום שלך), תחת פריטים נוספים, לחץ על שורת ברכה.

  2. בתיבת הדו-שיח שורת ברכה, בחר את תבנית שורת הברכה. כל תבנית שורת ברכה כוללת את הברכה, את תבנית השם ואת סימן הפיסוק שלאחריהן.

  3. בחר את הטקסט שברצונך שיופיע במקרים בהם ל- Publisher אין אפשרות לפענח את שם הנמען — לדוגמה, כאשר מקור הנתונים אינו מכיל שם פרטי או שם משפחה של נמען, אלא מכיל שם חברה בלבד.

   הערה: אם השמות של שדות הנתונים במקור הנתונים שלך אינם תואמים לשמות השדות בהם משתמש Publisher עבור שורת הברכה, ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על התאמת שדות בתיבת הדו-שיח שורת ברכה. בתיבת הדו-שיח התאמת שדות, השתמש ברשימות הנפתחות כדי לבחור את שדות מקור הנתונים שלך התואמים לשדות Publisher.

עיצוב שדות הנתונים

אם תרצה, באפשרותך להחיל תבניות טקסט על שדות הנתונים ועל כל טקסט אחר שהוספת (כגון ברכת שלום או פתיחה כגון יקר) כדי לשנות את המראה של הנתונים הממוזגים. כדי לעצב את הנתונים הממוזגים, עליך לעצב את שדות הנתונים בפרסום מיזוג הדואר האלקטרוני שלך.

 1. בפרסום מיזוג הדואר האלקטרוני שלך, בחר את השדה המכיל את המידע שברצונך לעצב.

 2. בתפריט עיצוב, לחץ על גופן ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות.

תצוגה מקדימה של נתוני נמען בשדות הנתונים בפרסום שלך

כעת באפשרותך לסקור את האופן שבו הפרסום שלך ייראה כאשר הנתונים הממשיים מופיעים בשדות הנתונים הממוזגים.

 1. להצגת תצוגה מקדימה של הפרסום שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לסקור את הערכים בסדר שבו יופיעו בפרסום הממוזג שלך, לחץ על לחצני הניווט תחת תצוגה מקדימה של הנמען ב- מיזוג דואר אלקטרוני פעילות חלונית לחצן הבא לחצן 'הקודם' .

   המידע מתוך הרשומה הראשונה של מקור הנתונים נמצא בשדות הנתונים. אין לך אפשרות לערוך את ערכי מקור הנתונים שלך בדפי הפרסום שלך, אך ניתן לעצב, להעביר או למחוק את שדות נתונים בהם.

  • כדי לחפש ולסקור בתצוגה מקדימה רשומה מסוימת מתוך מקור הנתונים, לחץ על חיפוש נמען ולאחר מכן הזן את קריטריוני החיפוש בתיבת הדו-שיח חיפוש ערך.

 2. במקרה הצורך, ערוך שינויים ברשימת הנמענים. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לא לכלול במיזוג נמען מסוים, לחץ על אל תכלול נמען זה.

  • כדי לשנות את רשימת הנמענים, לחץ על עריכת רשימת נמענים ולאחר מכן בצע את השינויים הרצויים בתיבת הדו-שיח נמענים של מיזוג דואר.

 3. לאחר השלמת פרסום מיזוג הדואר שלך והוספת כל שדות המיזוג, לחץ על שמירה בשם בתפריט קובץ. הקלד שם עבור הפרסום בתיבה שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על שמור.

 4. לחץ על הבא: צור את הפרסום שלך.

לראש הדף

יצירת הפרסום הממוזג

בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני, תחת בחר פלט של מיזוג דואר אלקטרוני, באפשרותך:

 • לשלוח את הפרסום הממוזג שלך כהודעת דואר אלקטרוני.

 • לראות תצוגה מקדימה של הפרסום הממוזג שלך (כדי לראות כיצד ייראה לפני שתשלח את כל הגירסאות, ולפתור בעיות פוטנציאליות).

סקירת הפרסום הממוזג בתצוגה מקדימה

 1. לחץ על תצוגה מקדימה של דואר אלקטרוני.

 2. לחץ על הלחצנים הבא ו- הקודם כדי לחזות בתצוגה מקדימה של כל הודעת דואר אלקטרוני כפי שתופיע לאחר השליחה.

  הערה: אם בודק העיצוב מצא בעליות שייתכן שימנעו השלמה מוצלחת של מיזוג הדואר האלקטרוני שלך, תקבל הודעה תחת תצוגה מקדימה של דואר אלקטרוני בחלונית המשימות מיזוג דואר אלקטרוני. להצגה ולפתרון של הבעיות הפוטנציאליות, לחץ על בודק העיצוב.

לראש הדף

שליחת הפרסום הממוזג

 1. לחץ על שלח דואר אלקטרוני.

 2. בתיבת הדו-שיח מיזוג לדואר אלקטרוני, בחר בשדה הנמען מתוך הרשימה הנפתחת אל. ברוב המקרים, כתובת דואר אלקטרוני היא הבחירה המתאימה עבור מיזוג דואר אלקטרוני.

 3. תחת נושא, הקלד את שורת הנושא. תחת פריטים להוספה, לחץ על כל שדות הנתונים שברצונך להוסיף בשורת הנושא.

 4. לחץ על אפשרויות כדי לציין אפשרויות אחרות כלשהן שתרצה, כגון נמעני עותק או עותק מוסתר או קבצים מצורפים להודעה.

 5. לחץ על שלח.

  תיבת הדו-שיח שליחת הודעות דואר אלקטרוני ממוזגות נפתחת כך שיש לך אפשרות לאשר את השליחה על-ידי צפיה ברשימת הנמענים שאליהם הדואר האלקטרוני נשלח או לא נשלח.

לראש הדף

ביטול מיזוג

בכל רגע הקודם לשליחת הודעות הדואר האלקטרוני הממוזג שלך, באפשרותך לבטל מיזוג כדי לנתק פרסום מיזוג דואר אלקטרוני ממקור הנתונים שלו.

 1. בתפריט כלים, הצבע על הודעות דואר וקטלוגים ולאחר מכן לחץ על בטל מיזוג.

 2. כאשר תישאל אם ברצונך לבטל את המיזוג, לחץ על כן.

הפרסום מתנתק ממקור הנתונים שלו.

הערה: כשאתה מבטל מיזוג דואר אלקטרוני, שדות נתונים מסוימים מומרים לטקסט, בעוד בלוקי כתובת, שדות כתובת ושורות ברכה נותרים שדות נתונים פעילים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×