יצירת מטפל באירועים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בעת כתיבת script עבור תבנית טופס של Microsoft Office InfoPath, אתה בדרך כלל לכתוב קוד באחת הטופס מטפלים באירועים אימות תבנית או נתונים. מטפל באירועים הוא קוד הפונקציה בתבנית טופס של InfoPath עליהן משיב פעולת משתמש או שינוי נתוני ה-XML בטופס. אופן יצירת מטפל באירועים תלוי בסוג האירוע שבו ברצונך להשתמש. חשוב ליצור המטפל באירועים במצב עיצוב מאחר InfoPath באופן אוטומטי יוצר את ההצהרות של באירועים בקובץ ה-script ויוצר ערכים בקובץ טופס הגדרת (. xsf) שתומכות בתבנית טופס לשימוש באירועים אלה.

הערה: למרות שניתן ליצור באופן ידני את באירועים בקובץ ה-script ולאחר מכן להפוך אותן לזמינות על-ידי הוספת באופן ידני את הרכיבים המתאימים לקובץ. xsf, לא מומלץ. אם שינוי של לא חוקי לקובץ. xsf, ייתכן תבנית הטופס לא יהיה ניתן לשימוש.

הטבלה הבאה מפרטת כל אחד המטפלים באירועים של InfoPath וביצעת את השלבים ליצירת אותם. בעת יצירת מטפל באירועים עבור תבנית טופס, InfoPath מתחילה Microsoft Script Editor (MSE) וממקם הסמן את הקוד עבור המטפל באירועים זה. לאחר מכן באפשרותך לכתוב בקובץ ה-script עבור המטפל באירועים. לקבלת מידע מפורט אודות באירועים ואירועים של InfoPath, ראה חומר עזר עבור המפתח InfoPath, הזמינה במערכת העזרה של MSE.

המטפל באירועים

תיאור

שלבים ליצירת

OnAfterChange

אירוע זה פועל לאחר משתמש משנה את הערך בהפקד המאוגד לשדה שצוין. לדוגמה, באפשרותך להציג חלונית משימות מותאמת אישית HTML לאחר שמשתמש בוחר פריט בפקד תיבת רשימה. אירוע זה יופעל לאחר האירוע OnValidate .

באמצעות לחצן העכבר הימני על פקד תבנית הטופס או שדה בחלונית המשימות מקור נתונים, הצבע על תיכנות בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על אירוע On After Change.

OnAfterImport

אירוע זה פועל לאחר המשתמש ממזג בהצלחה ממספר טפסים לטופס אחד.

הוסף באופן ידני את הצהרת המטפל אירוע OnAfterImport ישירות אל קובץ ה-script באמצעות MSE. אין אפשרות ליצור המטפל באירועים זה במצב עיצוב.

OnBeforeChange

אירוע זה פועל לאחר משתמש משנה את הערך של פקד ולפני הערך מתווסף השדה שצוין המאוגד לפקד זה. לדוגמה, באפשרותך למנוע משתמש מהוספת שורה נוספת לפני מילוי לשורה האחרונה בטבלה חוזרת.

באמצעות לחצן העכבר הימני על פקד תבנית הטופס או שדה בחלונית המשימות מקור נתונים, הצבע על תיכנות בתפריט הקיצור, ולאחר מכן לחץ על אירוע On לפני שינוי.

בעת לחיצה

אירוע זה פועל כאשר משתמש לוחץ על לחצן המשויך לאירוע זה. אירוע זה זמין לאחר הוספת לחצן בתבנית הטופס. לדוגמה, באפשרותך לבצע חישובים מורכבים באמצעות הערכים בשדות במקור הנתונים הראשי כאשר משתמש לוחץ על הלחצן.

לחץ פעמיים על פקד לחצן ולאחר מכן, בכרטיסיה כללי של תיבת הדו-שיח מאפייני לחצן, לחץ על עריכת קוד טופס.

OnContextChange

אירוע זה פועל בעת שינוי המוקד בטופס. לדוגמה, אירוע זה יופעל כאשר משתמש מנווט מתיבת טקסט בורר תאריכים, או כאשר משתמש מחליף תצוגות. אירוע זה מתרחש לאחר שאירעה אירועים אחרים.

בתפריט ' כלים ', הצבע על תיכנות ולאחר מכן לחץ על אירוע שינוי הקשר.

OnLoad

אירוע זה פועל בכל פעם שמשתמש יוצר טופס חדש או פותח טופס קיים המבוסס על תבנית הטופס שלך. לדוגמה, באפשרותך להעתיק רשימת פריטים מתוך מקור נתונים משני למקור הנתונים הראשי כאשר משתמש פותח את הטופס.

בתפריט כלים, הצבע על תיכנות ולאחר מכן לחץ על אירוע טעינה.

OnMergeRequest

אירוע זה פועל בעת מיזוג טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. לדוגמה, באפשרותך להציג את מספר הטפסים שמוזגו לאפשר למשתמש מצב במהלך פעולת המיזוג.

בתפריט כלים, לחץ על ' אפשרויות טופס '. ברשימה קטגוריה, לחץ על מתקדם. תחת מיזוג טפסים, בחר בתיבת הסימון מזג באמצעות קוד מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ערוך.

OnSaveRequest

אירוע זה פועל כאשר משתמש שומר טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. לדוגמה, באפשרותך לשמור את טופס המבוסס על תבנית טופס זו למיקום יותר מרשומה אחת כאשר משתמש שומר את הטופס. InfoPath מוסיף שתי שורות נוספות של קוד לאירוע זה: קו שומר את הטופס ושורה נוספת אשר יודיע לך אם InfoPath נשמרות בהצלחה את הטופס.

בתפריט כלים, לחץ על ' אפשרויות טופס '. ברשימה קטגוריה, לחץ על פתיחה ושמירה. תחת אופן שמירה, בחר בתיבת הסימון שמור באמצעות קוד מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ערוך.

OnSign

אירוע זה פועל כאשר משתמש חל חתימה דיגיטלית לטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף נתונים נוספים לחתימה דיגיטלית של טופס דוח הוצאות כאשר משתמש נכנס אותו.

בתפריט כלים, הצבע על תיכנות ולאחר מכן לחץ על אירוע On Sign.

OnSubmitRequest

אירוע זה פועל כאשר משתמש שולח נתוני טופס שלו. לדוגמה, באפשרותך לשלוח את נתוני טופס לשירות אינטרנט מאובטח כשהמשתמש לוחץ שלח בתפריט ' קובץ '. מכיוון ש- InfoPath אינו תומך חיבור נתונים לשירות אינטרנט מאובטח, עליך להוסיף חיבור נתונים מותאם אישית הפועל עם שירות אינטרנט מאובטח.

בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות שליחה. בחר את תיבת הסימון אפשר למשתמשים לשלוח טופס זה, לחץ על בצע פעולה מותאמת אישית באמצעות קוד ולאחר מכן לחץ על ערוך קוד.

OnSwitchView

אירוע זה פועל כאשר משתמש פותח טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, או מעבר לתצוגה אחרת בטופס. לדוגמה, כאשר משתמש עובר לתצוגה ספציפית, באפשרותך ליצור הודעת דואר אלקטרוני המכילה נתונים מכל השדות במקור הנתונים הראשי של הטופס.

בתפריט כלים, לחץ על תיכנות ולאחר מכן לחץ על אירוע On Switch View.

OnValidate

אירוע זה פועל כאשר משתמש משנה את הערך של פקד המאוגד לשדה. לדוגמה, כאשר המשתמש משנה את הערך בפקד מסוים, באפשרותך לחשב ערך חדש עבור פקד אחר על-ידי שימוש את המוזן על-ידי המשתמש ובמספר הנמצא בקובץ ה-script. אירוע זה מתרחש לאחר OnBeforeChange באירועים יפעל.

באמצעות לחצן העכבר הימני על פקד תבנית הטופס או שדה בחלונית המשימות מקור נתונים, הצבע על תיכנות בתפריט הקיצור ולאחר מכן לחץ על אירוע On After לאמת.

OnVersionUpgrade

אירוע זה פועל כאשר משתמש פותח טופס קיים והוא מספר הגירסה של תבנית הטופס המשמשת את הטופס הקיים שגילם עולה על מספר הגירסה של תבנית הטופס במיקום הפרסום. כאשר משתמש פותח טופס קיים, InfoPath בודק את מספר הגירסה של תבנית הטופס המשויכים לטופס קיים. אם תבנית הטופס כוללת מספר גירסה חדשה יותר, InfoPath יופעל המטפל באירועים OnVersion כאשר המשתמש פותח את הטופס הקיים. לדוגמה, נניח כי הוספת שדה חדש תבנית טופס קיימת ולפרסם אותו ברצונך שהשדה החדש שיש להוסיף למקור הנתונים הראשי אם משתמש פותח טופס קיים. אירוע זה מוסיף את השדה החדש למקור הנתונים הראשי כאשר משתמש פותח טופס קיים.

בתפריט כלים, לחץ על ' אפשרויות טופס '. ברשימה קטגוריה, לחץ על ניהול גירסאות. ברשימה בעת שדרוג גירסה, לחץ על השתמש באירוע מותאם אישית ולאחר מכן לחץ על ערוך.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×