יצירת מאקרו

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך ליצור מאקרו כדי לבצע סדרת פעולות ספציפיות, וצור קבוצת פקודות מאקרו כדי לבצע סדרת פעולות קשורות.

ב-Microsoft Office Access 2007, ניתן לכלול פקודות מאקרו באובייקטי מאקרו (הנקראים לעתים פקודות מאקרו עצמאיות), או שניתן להטביע אותן במאפייני האירוע של טפסים, דוחות או פקדים. פקודות מאקרו מוטבעות הופכות לחלק מהאובייקט או הפקד שבו הן הוטבעו. אובייקטי מאקרו גלויים בחלונית הניווט, תחת מאקרו; פקודות מאקרו מוטבעות אינו מופיעות בחלוניות הניווט.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

הכרת בונה המאקרו

יצירת מאקרו עצמאי

יצירת קבוצת מאקרו

יצירת מאקרו מוטבע

עריכת מאקרו

שימוש בתנאים לשליטה בפעולות מאקרו

למד עוד אודות פעולות מאקרו

הכרת בונה המאקרו

בונה המאקרו משמש ליצירה ושינוי של פקודות מאקרו. כדי לפתוח את בונה המאקרו:

 • בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על מאקרו. אם פקודה זו אינה זמינה, לחץ על החץ מתחת מודול או על לחצן מודול מחלקה ולאחר מכן לחץ על מאקרו. תמונת לחצן

  בונה המאקרו מוצג.

בונה מאקרו

בחלון בונה המאקרו באפשרותך לבנות את רשימת הפעולות שברצונך לבצע בעת הפעלת המאקרו. כשאתה פותח בפעם הראשונה את בונה המאקרו, מופיעות העמודות פעולה, ארגומנטים והערה.

תחת ארגומנטים של הפעולה, יש להזין ולערוך ארגומנטים בצד שמאל עבור כל פעולת מאקרו, במקרה הצורך. בצד ימין מופיעה תיבת תיאור המספקת תיאור קצר של כל פעולה או ארגומנט. לחץ על פעולה או ארגומנט של פעולה כדי לקרוא את התיאור בתיבה.

באפשרותך להשתמש בפקודות שבכרטיסיה עיצוב של בונה המאקרו כדי ליצור, לבדוק ולהפעיל מאקרו.

הטבלה שלהלן מתארת את הפקודות הזמינות בכרטיסיה עיצוב.

קבוצה

פקודה

תיאור

כלים

הפעלה

ביצוע הפעולות המפורטות במאקרו.

שלב בודד

הפיכת מצב צעד בודד לזמין. בעת הפעלת המאקרו במצב זה, מתבצעת פעולה אחת בכל פעם. לאחר השלמת כל פעולה, מוצגת תיבת הדו-שיח צעד בודד של מאקרו. לחץ על צעד בתיבת דו-שיח זו כדי להתקדם לפעולה הבאה. לחץ על עצור את כל פקודות המאקרו כדי לעצור את המאקרו הפעיל וכל פקודת מאקרו אחרת שפועלת. לחץ על המשך כדי לצאת ממצב צעד בודד ולבצע את הפעולות הנותרות ללא עצירה.

בונה

בעת הזנת ארגומנט פעולה שעשוי להכיל ביטוי, לחצן זה אינו זמין. לחץ על בונה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח בונה ביטויים, בה באפשרותך להשתמש כדי לבנות את הביטוי.

שורות

הוספת שורות

הוספת שורת פעולה ריקה אחת או יותר מעל השורה או השורות הנבחרות.

מחיקת שורות

מחיקת שורת הפעולה או שורות הפעולה הנבחרות.

הצג/הסתר

הצג את כל הפעולות

הצגת מספר גדול יותר או קטן יותר של פעולות מאקרו ברשימה הנפתחת פעולה.

 • כדי להציג רשימה ארוכה יותר של פעולות מאקרו, לחץ על הצג את כל הפעולות. כאשר הרשימה הארוכה יותר של פעולות מאקרו זמינה, לחצן הצג את כל הפעולות נראה מסומן. אם תבחר פעולת מאקרו מרשימה ארוכה יותר זו של פעולות מאקרו, ייתכן שתצטרך להעניק למסד הנתונים מצב אמון מפורש לפני שתוכל להפעיל את הפעולה.

 • כדי לעבור מרשימה ארוכה יותר של פעולות מאקרו לרשימה קצרה יותר, המציגה רק את פעולות המאקרו בהן ניתן להשתמש במסד נתונים שלא קיבל אמון, ודא כי לחצן הצג את כל הפעולות אינו מסומן.

  עצה: אם לחצן הצג את כל הפעולות מסומן, לחץ על לחצן הצג את כל הפעולות כדי לבטל את הסימון. כאשר לחצן הצג את כל הפעולות אינו מסומן, הרשימה הקצרה יותר של פעולות מאקרו אמינות זמינה.

שמות מאקרו

הצגה או הסתרה של העמודה שם מאקרו. שמות מאקרו דרושים בקבוצות מאקרו כדי להבדיל בין פקודות המאקרו הנפרדות. אך במקרים אחרים שמות מאקרו הם אופציונליים. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף יצירת קבוצת מאקרו.

תנאים

הצגה או הסתרה של העמודה תנאי. ניתן להשתמש בעמודה זו כדי להזין ביטויים הקובעים מתי תתבצע פעולה כלשהי.

ארגומנטים

הצגה או הסתרה של העמודה ארגומנטים. עמודה זו מציגה את הארגומנטים עבור כל פעולת מאקרו והופכת לקלה יותר את פעולת קריאת המאקרו. אם העמודה ארגומנטים אינה מוצגת, עליך ללחוץ על כל פעולה ולקרוא את הארגומנטים תחת ארגומנטים של הפעולה. לא ניתן להזין ארגומנטים בעמודה ארגומנטים.

עצה: בונה המאקרו עוצבה מחדש ב- Access 2010 כדי להקל עליך גם ליצור, לשנות ושיתוף של פקודות מאקרו של Access.

לראש הדף

יצירת מאקרו עצמאי

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על מאקרו. אם פקודה זו אינה זמינה, לחץ על החץ מתחת מודול או על לחצן מודול מחלקה ולאחר מכן לחץ על מאקרו. תמונת לחצן

  בונה המאקרו מוצג.

 2. הוסף למאקרו פעולה:

  • בבונה המאקרו, לחץ על התא הריק הראשון בעמודה פעולה.

  • הקלד את הפעולה בה ברצונך להשתמש, או לחץ על החץ כדי להציג את רשימת הפעולות הזמינות ולאחר מכן בחר את הפעולה בה ברצונך להשתמש.

   בחירת פעולת מאקרו

  • תחת ארגומנטים של הפעולה (בחלק התחתון של בונה המאקרו), ציין ארגומנטים עבור הפעולה, בהתאם לצורך.

   הזנת ארגומנטים של פעולה

   הערה: 

   • כאשר אתה מקליד ארגומנטים בחלונית ארגומנטים של הפעולה, הם מוצגים בעמודה ארגומנטים ברשימת הפעולות. עם זאת, העמודה ארגומנטים היא לתצוגה בלבד; אינך יכול להזין ארגומנטים בעמודה זו.

   • כדי לראות תיאור קצר של כל ארגומנט, בחלונית ארגומנטים של הפעולה, לחץ בתוך תיבת הארגומנט ולאחר מכן קרא את התיאור בתיבה הסמוכה.

    עצות

    • עבור ארגומנט פעולה שההגדרה שלהם היא שם אובייקט מסד נתונים, באפשרותך להגדיר את הארגומנט על-ידי גרירת האובייקט מחלונית הניווט לתיבת הארגומנט שם אובייקט של הפעולה.

    • ניתן ליצור פעולה גם על-ידי גרירת אובייקט מסד נתונים מחלונית הניווט לשורה ריקה כלשהי בבונה המאקרו. בעת גרירה של טבלה, שאילתה, טופס, דוח או מודול לבונה המאקרו, Access מוסיף פעולה הפותחת את הטבלה, השאילתה, הטופס או הדוח. אם תגרור מאקרו לבונה המאקרו, Access יוסיף פעולה המפעילה את המאקרו.

  • אופציונלית, הקלד הערה עבור הפעולה בעמודה הערה.

 3. כדי להוסיף למאקרו עוד פעולות, עבור לשורת פעולה אחרת ולאחר מכן חזור על שלב 2.

כאשר אתה מפעיל את המאקרו, Access יבצע את הפעולות בסדר שבו פירטת אותן.

לראש הדף

יצירת קבוצת מאקרו

אם ברצונך לקבץ מספר פקודות מאקרו באותו נושא לאובייקט מאקרו אחד, באפשרותך ליצור קבוצת מאקרו.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על מאקרו. אם פקודה זו אינה זמינה, לחץ על החץ מתחת מודול או על לחצן מודול מחלקה ולאחר מכן לחץ על מאקרו. תמונת לחצן

  בונה המאקרו מוצג.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על שמות מאקרו תמונת לחצן אם היא עדיין לא נבחרה.

  העמודה שם מאקרו מופיעה בבונה המאקרו.

  הערה: בקבוצות מאקרו, שמות מאקרו הם חיוניים כדי להבדיל בין פקודות מאקרו נפרדות. שם המאקרו מופיע באותה השורה של הפעולה הראשונה של המאקרו. עמודת שם המאקרו נותרת ריקה בשביל פעולות עוקבות כלשהן במאקרו. המאקרו מסתיים כאשר מתחיל שם המאקרו הבא.

 3. בעמודה שם המאקרו, הקלד שם עבור המאקרו הראשון בקבוצת פקודות המאקרו.

 4. הוסף את הפעולות שברצונך שהמאקרו הראשון יבצע:

  • בעמודה פעולה, לחץ על החץ להצגת רשימת הפעולות.

  • לחץ על הפעולה הרצויה לך.

  • תחת ארגומנטים של הפעולה, ציין ארגומנטים עבור הפעולה, בהתאם לצורך.

   כדי לראות תיאור קצר של כל ארגומנט, לחץ בתוך תיבת הארגומנט ולאחר מכן קרא את התיאור לצד הארגומנט.

   עצות

   • לארגומנטים של פעולה שההגדרה שלהם היא שם אובייקט מסד נתונים, באפשרותך להגדיר את הארגומנט על-ידי גרירת האובייקט מחלונית הניווט לתיבת הארגומנט של הפעולה שם אובייקט.

   • ניתן ליצור פעולה גם על-ידי גרירת אובייקט מסד נתונים מחלונית הניווט לשורה ריקה כלשהי בבונה המאקרו. בעת גרירה של טבלה, שאילתה, טופס, דוח או מודול לבונה המאקרו, Access מוסיף פעולה הפותחת את הטבלה, השאילתה, הטופס או הדוח. אם תגרור מאקרו לבונה המאקרו, Access יוסיף פעולה המפעילה את המאקרו.

  • אופציונלית, הקלד הערה עבור הפעולה.

 5. עבור לשורה הריקה הבאה והקלד שם עבור המאקרו הבא בעמודה שם מאקרו.

 6. הוסף את הפעולות שברצונך שהמאקרו יבצע.

 7. חזור על שלבים 5 ו-6 עבור כל מאקרו בקבוצת המאקרו.

האיור הבא מציג קבוצת מאקרו קטנה. קבוצת המאקרו מכילה שתי פקודות מאקרו, ששמותיהן מוצגים בעמודה שם מאקרו. כל מאקרו מכיל שתי פעולות.

דוגמה לקבוצת מאקרו

הערה: 

 • כשאתה שומר את קבוצת המאקרו, השם שאתה מציין הוא שמה של קבוצת המאקרו. בדוגמה הקודמת, שם קבוצת המאקרו הוא Macro3. שם זה מופיע תחת מאקרו בחלונית הניווט. כדי להפנות למאקרו יחיד בקבוצת מאקרו, השתמש בתחביר הבא:

  macrogroupname.macroname

  לדוגמה, באיור הקודם, Macro3.FoundMsg מפנה אל המאקרו השני בקבוצת המאקרו.

 • אם אתה מפעיל קבוצת מאקרו על-ידי לחיצה כפולה עליו בחלונית הניווט או על-ידי לחיצה על הפעל תמונת לחצן בקבוצה כלים בכרטיסיה עיצוב, Access מבצע רק את המאקרו הראשון בקבוצה, ומפסיק כאשר הוא מגיע לשם המאקרו השני.

לראש הדף

יצירת מאקרו מוטבע

פקודות מאקרו מוטבעות שונות מפקודות מאקרו עצמאיות בכך שהן מאוחסנים במאפייני האירוע של טפסים, דוחות או פקדים. הן אינן מוצגות כאובייקטים תחת Macros בחלונית הניווט. כך יותר קל לנהל את מסד הנתונים מפני שאין צורך לעקוב אחר אובייקטי מאקרו נפרדים המכילים פקודות מאקרו עבור טופס או דוח. כמו כן, פקודות מאקרו מוטבעות נכללות בטופס או בדוח בכל פעם שאתה מעתיק, מייבא או מייצא אותו.

לדוגמה, אם ברצונך שדוח מסוים לא יוצג בהעדר נתונים, תוכל להטביע מאקרו במאפיין האירוע בהעדר נתונים של הדוח. תוכל להשתמש בפעולה MsgBox כדי להציג הודעה ולאחר מכן להשתמש בפעולה CancelEvent כדי לבטל את הדוח במקום להציג עמוד ריק.

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס או הדוח שיכילו את המאקרו ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב תמונת לחצן או תצוגת פריסה תמונת לחצן .

 2. אם גליון המאפיינים אינו מוצג כבר, הקש F4 כדי להציגו.

 3. לחץ על הפקד או על המקטע המכיל את מאפיין האירוע שבו ברצונך להטביע את המאקרו. ניתן לבחור את הפקד או המקטע (או את כל הטופס או הדוח) בעזרת הרשימה הנפתחת תחת סוג בחירה בחלק העליון של גליון המאפיינים.

 4. בגליון המאפיינים, לחץ על הכרטיסיה אירוע.

 5. לחץ על מאפיין האירוע שבו ברצונך להטביע את המאקרו ולאחר מכן לחץ על לחצן 'בונה' .

 6. בתיבת הדו-שיח בחירת בונה, לחץ על בונה מאקרו ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בבונה המאקרו, לחץ על השורה הראשונה בעמודה פעולה.

 8. ברשימה הנפתחת פעולה, לחץ על הפעולה הרצויה לך.

 9. הזן את הארגומנטים הדרושים תחת ארגומנטים של הפעולה.

 10. אם ברצונך להוסיף פעולה נוספת, לחץ בשורה הבאה של העמודה פעולה וחזור על שלבים 8 ו-9.

 11. אחרי השלמת המאקרו, לחץ על שמור ולאחר מכן לחץ על סגור.

המאקרו מופעל בכל פעם שמאפיין האירוע מופעל.

הערה: Access מאפשר לך לבנות קבוצת מאקרו בתור מאקרו מוטבע. עם זאת, רק המאקרו הראשון בקבוצה המופעל בעת הפעלת האירוע. המערכת מתעלמת פקודות מאקרו עוקבות בקבוצה.

לראש הדף

עריכת מאקרו

 • כדי להוסיף שורת פעולה     לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפעולה שמעליה ברצונך להוסיף את שורת הפעולה החדשה ולאחר מכן לחץ על הוספת שורות Button image .

 • כדי למחוק שורת פעולה     לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפעולה שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על מחיקת שורות תמונת לחצן .

 • כדי להזיז שורת פעולה     בחר את שורת הפעולה על-ידי לחיצה על כותרת השורה מימין לפעולה ולאחר מכן גרור אותה למיקום החדש.

באפשרותך להוסיף, למחוק או להעביר שורות מרובות על-ידי בחירה של קבוצת השורות ולאחר מכן ביצוע הפעולה הרצויה. כדי לבחור קבוצה של שורות, לחץ על כותרת השורה של השורה הראשונה שברצונך לבחור, החזק את מקש SHIFT לחוץ ולאחר מכן לחץ על כותרת השורה של השורה האחרונה שברצונך לבחור. (כותרת השורה היא התיבה המוצללת שמימין לכל שורת פעולה.)

שיטה חלופית לבחירת שורות מרובות היא להציב את המצביע על כותרת השורה של השורה הראשונה שברצונך לבחור ולאחר מכן ללחוץ ולגרור כלפי מעלה או כלפי מטה כדי לבחור את השורות האחרות.

הערה: בעת בחירת שורות על-ידי לחיצה וגרירה, השורה הראשונה שנבחרת אינה יכולה להיות כבר מסומנת. אם היא כבר נבחרה, Access יניח שאתה מנסה לגרור את השורה למיקום אחר.

לראש הדף

שימוש בתנאים לשליטה בפעולות מאקרו

באפשרותך להשתמש בביטוי כלשהו שמוערך כ- אמת/שקר או ככן/לא בתנאי. פעולת המאקרו תבוצע אם התנאי מוערך כ'אמת' (או כן).

כדי להזין תנאי לפעולת מאקרו, עליך להציג קודם לכן את העמודה תנאי בבונה המאקרו:

 • בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על תנאים תמונת לחצן .

הקלד ביטוי בעמודה תנאי. אל תציב סימן שוויון (=) לפני הביטוי. כדי לגרום לתנאי לחול על כמה פעולות בו זמנית, הקלד ... בכל שורה עוקבת. לדוגמה:

תנאי שחל על מספר פעולות מאקרו

עצה: כדי לגרום ל- Access להתעלם באופן זמני מפעולה, הזן שקר כתנאי. התעלמות זמנית מפעולה יכולה לסייע כאשר אתה מנסה לאתר בעיות במאקרו.

דוגמאות של תנאים במאקרו

השתמש בביטוי זה

כדי לבצע את הפעולה אם

[City]="Paris"‎

Paris הוא הערך של City בשדה בטופס שממנו הופעל המאקרו.

DCount("[OrderID]", "Orders")>35

יש יותר מ-35 ערכים בשדה OrderID של הטבלה Orders.

DCount("*", "Order Details", "[OrderID]=Forms![Orders]![OrderID]")>3

יש יותר משלושה ערכים בטבלה Order Details שעבורם השדה OrderID של הטבלה תואם לשדה OrderID בטופס Orders.

[ShippedDate] Between #2-Feb-2007# And #2-Mar-2007#

הערך של השדה ShippedDate בטופס שממנו מופעל המאקרו אינו קודם לתאריך ‎2-Feb-2007 ואינו מאוחר יותר מהתאריך ‎2-Mar-2007.

Forms![Products]![UnitsInStock]<5

הערך של השדה UnitsInStock בטופס Products קטן מחמש.

IsNull([FirstName])

הערך FirstName בטופס שממנו הפעלת המאקרו is Null (לא הוזן ערך). ביטוי זה הוא שווה ל- [FirstName] הוא Null.

‎[Country]="UK" And Forms![SalesTotals]![TotalOrds]>100

הערך בשדה Country בטופס שממנו מופעל המאקרו הוא UK, והערך של השדה TotalOrds בטופס SalesTotals גדול מ-100.

‎[Country] In ("France", "Italy", "Spain") And Len([PostalCode])<>5

הערך בשדה Country בטופס שממנו מופעל המאקרו הוא France,‏ Italy או Spain, ואורך המיקוד אינו 5 תווים.

MsgBox("לאשר שינויים?",1)=1

אתה לוחץ על אישור בתיבת דו-שיח שבה הפונקציה MsgBox מציגה לאשר שינויים?. אם אתה לוחץ על ביטול בתיבת הדו-שיח, Access מתעלם מהפעולה.

[TempVars]![MyVar]=43

הערך של MyVar משתנה זמני (שנוצרו באמצעות המאקרו settempvar ) שווה ל- 43.

[MacroError]<>0

ערך המאפיין מספר של האובייקט MacroError אינו שווה ל- 0, כלומר שאירעה שגיאה במאקרו. תנאי זה ניתן להשתמש בצירוף ClearMacroError ו- פעולות המאקרו OnError כדי לקבוע מה קורה כאשר מתרחשת שגיאה.

לקבלת מידע נוסף אודות ביטויים, עיין במאמר יצירת ביטוי.

לראש הדף

למד עוד אודות פעולות מאקרו

כשאתה עובד בבונה המאקרו, תוכל ללמוד עוד על פעולה או ארגומנט אם תלחץ עליהם ותקרא את התיאור המופיע בתיבה בפינה השמאלית התחתונה בחלון של בונה המאקרו. כמו כן, לכל פעולת מאקרו משויך נושא עזרה. כדי ללמוד עוד על פעולה מסוימת, בחר את הפעולה מרשימת הפעולות ולאחר מכן הקש F1.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×