יצירת ידיעון באמצעות Publisher

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באפשרותך להשתמש ב- Publisher כדי ליצור ולהתאים אישית ידיעון.

יצירת ידיעון

 1. לחץ על מוכלל > ידיעונים וגלול מטה אל מוצא את הקטגוריה ידיעונים.

  (ב- Publisher 2010, לחץ על ידיעונים תחת הפופולריים ביותר.)

 2. בחר תבנית ולאחר מכן תחת התאמה אישית, לחץ על צבע וערכת הגופנים הרצויות.

 3. לחץ על ערכת המידע העסקי הרצויה, או צור ערכה חדשה.

 4. תחת אפשרויות, בחר אחד עמודים (אם בכוונתך להדפיס את הידיעון אחד או דו-צדדיים) או של שני עמודים (אם ברצונך לעבוד לעיצוב הכולל עמודי ספר ותוכנית לך להדפסת הידיעון שלך על-גבי נייר בגודל tabloid).

 5. בחר את תיבת הסימון כלול כתובת הלקוח אם ברצונך שכתובת הלקוח על-גבי הידיעון עצמו לצורך המשלוח ולא על-גבי מעטפה נפרדת.

 6. לחץ על צור.

 7. שנה את התבנית כדי לכלול פעולות, מומלץ לעשות שימוש חוזר בעתיד ידיעונים, כגון כותרת וסמל.

 8. שמירת התבנית החדשה ונווט, מתוך תיבת הדו-שיח שמירה בשם שמופיע, המיקום ועל התיקיה הרצויה, בחר תבנית ב- Publisher בתיבה שמור כסוג.

  שמור את הפרסום שלך כתבנית לצורך שימוש חוזר.

עצה:  תוכל לציין עבור Publisher היכן תרצה לשמור תמיד את התבניות שלך מעתה ואילך. לשם כך, עבור אל קובץ > אפשרויות > שמור והזן את הנתיב אל התיקיה שברצונך שתכיל את כל התבניות שלך תחת מיקום ברירת מחדל עבור תבניות אישיות. אם תעשה זאת, כרטיסיה חדשה בשם מותאם אישית תהיה זמינה גם היא כאשר תיצור פרסום חדש. כרטיסיה זו תכיל את כל התבניות האישיות שלך.

אם ברצונך לשנות את הידיעון שלך, באפשרותך לנסות הוספת דפים לידיעון או הסרת עמודים מידיעון. באפשרותך גם להדפיס ידיעון על נייר בגודל 11 x 17 או להימנע נייר ודמי לגמרי על-ידי יצירה ושליחה של ידיעונים בדואר אלקטרוני.

לראש הדף

לבצע שינויי עיצוב הפריסה

 • בכרטיסיה עיצוב עמוד, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מספר העמודות הרצוי בכל עמוד.

  הפנימיים דפים (לדוגמה, עמודים 2 ו- 3 של ידיעון 4 עמודים רשימות), בחר עמוד כדי לשנות את אפשרות מופיעה. לחץ על עמוד פנימיימני או בתוך הדף ולאחר מכן, עבור כל דף, לחץ על אחת מהתבניות הבאות: סיפורי 3, לוח שנה, טופס הזמנה, טופס תשובה או טופס הצטרפות.

  לראש הדף

עבודה עם הטקסט

אם כבר יצרת ערכת מידע עסקי, מידע איש הקשר העסקי וסמל שלך יחליף באופן אוטומטי חלק טקסט מציין המיקום.

הערה: מידע עסקי מחליף באופן אוטומטי את טקסט מציין המיקום בתבניות שהורדת מ- Office Online. כדי להחליף את מציין המיקום שמות, כתובות וכתובות סמלים עם המידע העסקי שלך, לחץ על לחצן תגית חכמה תמונת לחצן עבור פריט מידע עסקי, כגון שם חברה או כתובת, ולאחר מכן לחץ על עדכן מתוך ערכת מידע עסקי. (לחצן התגית החכמה מופיע בעת ההצבעה על טקסט או סמל).

 1. עבור כל בלוק של טקסט מציין המיקום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את הטקסט מציין המיקום ולאחר מכן הקלד.

  • באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לבחור את טקסט מציין המיקום, הצבע על שנה טקסט בתפריט הקיצור, לחץ על קובץ טקסט, לחץ על הקובץ המכיל את הטקסט שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה: ברוב המקרים, הטקסט משנה את הגודל באופן אוטומטי כדי להתאים בתוך תיבת הטקסט. לדוגמה, אם כותרת מאמר ארוך, הטקסט באופן אוטומטי מוקטן כך שהטקסט יתאים.

 2. התאם גודל הטקסט. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למנוע שינוי גודל באופן אוטומטי כדי להתאים בתיבת טקסט שאינו מחובר לתיבות טקסט אחרות של הטקסט, לחץ על תיבת הטקסט ולאחר מכן בכרטיסיה כלי תיבת טקסט-עיצוב, לחץ על התאם טקסט >אל תבצע התאמה אוטומטית.

  • כדי לשנות את גודל הגופן באופן ידני, בחר את הטקסט ולאחר מכן לחץ על גודל גופן חדש ברשימה גודל גופן בכרטיסיה עיצוב של כלי תיבת טקסט.

לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם תיבות טקסט, ראה התאמת טקסט בתוך תיבת טקסט.

לראש הדף

עבודה עם התמונות

 • באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונת מציין המיקום, הצבע על שנה תמונה, לחץ על שנה תמונה, לבחור באחת מקורות הזמינים בתיבת הדו-שיח הוספת תמונות תמונה חדשה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  עצה: אם אינך רואה שינוי תמונה בעת לחיצה ימנית, לחץ פעם אחת על תמונת מציין המיקום עד שתראה העיגולים הלבנים המקיף את המסגרת של התמונה. לחץ שוב על התמונה עד שתראה עיגולים אפורים עם לסימני x בהם המקיף התמונה עצמה, ולאחר מכן באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה.

לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם תמונות, ראה עצות לעבודה עם תמונות.

לראש הדף

למידע נוסף

עצות לעבודה עם תמונות

עצות לכתיבת פרסומי שיווק יעילים

עצות עבור הדפסת הפרסום שלך

חיפוש, יצירה או שינוי של תבנית ב- Publisher

יצירת הידיעון

בחר ולהתאים אישית את העיצוב של ידיעון

 1. הפעל את Publisher.

 2. ברשימה סוגי פרסומים, לחץ על ידיעונים.

 3. תחת ידיעונים, לחץ על עיצובים חדשים או עיצובים קלאסית.

 4. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על התצוגה המקדימה עבור עיצוב ידיעון הרצוי.

   התבנית ידיעון פרופיל הוא נקודת ההתחלה עבור הידיעון שמוצגים במאמר זה.

  • מחפש את עיצובי תבניות ידיעון נוספים ב- Microsoft Office Online.

   כיצד?

   חשוב: עליך תחילה להיות מחובר לאינטרנט לפני שתוכל לחפש Office Online תבניות.

   1. בתיבה חיפוש תבניות, הקלד מילת מפתח. לדוגמה, הקלד ידיעונים. ברשימה, לחץ על Microsoft Office Online, ולאחר מכן לחץ על לחצן חפש ירוק.

    הערה: בתיבה חפש תבניות נמצא מעל הכותרת ידיעונים.

   2. לחץ על התבנית הרצויה.

 5. בחר באפשרויות הרצויות עבור ההתאמה האישית של העיצוב שלך.

  הערה: אם אתה משתמש בתבנית שהורדת מ- Office Online, לא תוכל להתאים אישית את העיצוב עד לפתיחת הפרסום‏‏‏‏‏.

  בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • תחת התאמה אישית, לחץ על צבע וערכת הגופנים הרצויות.

  • תחת התאמה אישית, לחץ על ערכת המידע העסקי הרצויה, או צור ערכה חדשה.

  • תחת אפשרויות, לחץ על פריסת עמוד אחד אם בכוונתך להדפיס את הידיעון צד אחד, או לחץ על שני עמודים אם ברצונך לעבוד עם עיצוב הכולל עמודי ספר בכוונתך להדפיס את הידיעון דו-צדדיות או על נייר בגודל tabloid.

  • תחת אפשרויות, בחר את תיבת הסימון כלול כתובת משלוח אם ברצונך שכתובת הלקוח תופיע על-גבי הידיעון עצמו לצורך המשלוח ולא על-גבי מעטפה נפרדת.

 6. לחץ על צור.

לראש הדף

לבצע שינויי עיצוב הפריסה

 1. בחלונית המשימות אפשרויות עמוד, תחת עמודות, לחץ על מספר העמודות הרצוי בכל עמוד.

  שינוי מספר הטורים

  הפנימיים דפים (לדוגמה, עמודים 2 ו- 3 של ידיעון 4 עמודים רשימות), בחר עמוד כדי לשנות את הרשימה מופיעה. לחץ על עמוד פנימיימני או בתוך הדף ולאחר מכן, עבור כל עמוד, לחץ על אחת מהתבניות הבאות: סיפורי 3, לוח שנה, טופס הזמנה, טופס תשובה או טופס הצטרפות.

  כדי ללמוד עוד אודות אודות עבודה עם עמודות, ראה הגדרת עמודות טקסט באמצעות קווי יישור לפריסה.

 2. תחת אובייקטים מוצעים, לחץ על אפשרות כדי להוסיף אותו בדף.

לראש הדף

עבודה עם הטקסט

אם כבר יצרת ערכת מידע עסקי, מידע איש הקשר העסקי וסמל שלך יחליף באופן אוטומטי חלק טקסט מציין המיקום.

הערה: מידע עסקי מחליף באופן אוטומטי את טקסט מציין המיקום בתבניות שאתה מוריד מ- Office Online. כדי להחליף את מציין המיקום שמות, כתובות וכתובות סמלים עם המידע העסקי שלך, לחץ על לחצן תגית חכמה תמונת לחצן עבור פריט מידע עסקי, כגון שם חברה או כתובת, ולאחר מכן לחץ על עדכן מתוך ערכת מידע עסקי. (לחצן התגית החכמה מופיע בעת ההצבעה על טקסט או סמל).

 1. עבור כל בלוק של טקסט מציין המיקום, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר את הטקסט מציין המיקום ולאחר מכן הקלד.

  • באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לבחור את טקסט מציין המיקום, הצבע על שנה טקסט, לחץ על קובץ טקסט, לחץ על הקובץ המכיל את הטקסט שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הוספת טקסט מקובץ

   הערה: ברוב המקרים, הטקסט משנה את הגודל באופן אוטומטי כדי להתאים בתוך תיבת הטקסט. לדוגמה, אם כותרת מאמר ארוך, הטקסט באופן אוטומטי מוקטן כך שהטקסט יתאים.

 2. התאם גודל הטקסט. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למנוע שינוי גודל באופן אוטומטי כדי להתאים בתיבת טקסט שאינו מחובר לתיבות טקסט אחרות של הטקסט, לחץ על תיבת הטקסט, הצבע על התאמה אוטומטית של טקסט בתפריט עיצוב ולאחר מכן לחץ על תבצע התאמה אוטומטית.

  • כדי לשנות את גודל הגופן באופן ידני, בחר את הטקסט ולאחר מכן לחץ על גודל גופן חדש ברשימה גודל גופן בסרגל הכלים עיצוב.

   לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם תיבות טקסט, ראה התאמת טקסט בתוך תיבת טקסט.

לקבלת מידע אודות התאמה אישית של ידיעונים שלך בהתבסס על נמען, ראה יצירת מיזוג דוארועצות להתאמה אישית של הפרסום שלך.

לראש הדף

עבודה עם התמונות

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על תמונת מציין המיקום, הצבע על שנה תמונה ולאחר מכן לחץ על המקור תמונה.

  שינוי תמונת מציין המיקום

  עצה: אם אינך רואה שינוי תמונה בעת לחיצה ימנית, לחץ פעם אחת על תמונת מציין המיקום עד שתראה העיגולים הלבנים המקיף את המסגרת של התמונה. לחץ שוב על התמונה עד שתראה עיגולים אפורה עם לסימני x בהם המקיף התמונה עצמה, ולאחר מכן באמצעות לחצן העכבר הימני על התמונה.

 2. בחר את התמונה החדשה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם תמונות, ראה עצות לעבודה עם תמונות.

לראש הדף

הפצת הידיעון

לאחר יצירת פרסום ב- Office Publisher 2007, עומדות בפניך מספר אפשרויות עבור הפצה:

אם אתה מדפיס עותקים ספורים בלבד, באפשרותך להדפיס את הידיעון במדפסת שולחנית. אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה על נייר בגודל 11 על 17 אינץ ' (או tabloid), באפשרותך ליצור ידיעון מקופל בעל דפים 8.5 על 11 אינץ '. באפשרותך להשתמש בשיטה זו עם כל גודל הפרסום שנמצא חצי של גודל הנייר.

הגדרת הידיעון להדפסה במדפסת שולחנית
 1. פתח את פרסום הידיעון שבו ברצונך להדפיס בתור חוברת מקופלת.

 2. בחלונית המשימות עיצוב פרסום, תחת אפשרויות ידיעון, לחץ על שינוי גודל עמוד.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד, תחת גדלי עמודים ריקים, לחץ על חוברות ולאחר מכן לחץ על אות חוברת בגודל 8.5 x 11 אינץ '.

 4. לחץ על אישור.

 5. בתפריט קובץ, לחץ על הגדרת הדפסה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 6. ברשימה שם מדפסת, בחר במדפסת שיש לה אפשרות להדפיס על נייר בגודל 11 על 17 אינץ ' או ' tabloid.

 7. תחת נייר, ודא גודל הנייר 11 על 17 אינץ ' או ' tabloid נבחרה.

 8. תחת כיוון, ודא כי לרוחב נבחרה.

 9. תחת אפשרויות הדפסה, לחץ על ספרון, קיפול צידי.

  אם ספרון, קיפול צידי אינה אפשרות זמינה, ייתכן לגודל הנייר שנבחר קטן מדי עבור הדפים. ודא כי גודל הנייר פעמיים את גודל העמוד.

  תחת תצוגה מקדימה, תוכל לראות כיצד שני דפים יופיעו בעת הדפסתם על גיליון tabloid יחיד.

  תצוגה מקדימה של יצירת הדפסה של ספרון

 10. לחץ על אישור.

הדפס הידיעון במדפסת שולחנית
 1. בתפריט קובץ, לחץ על הצגה לפני הדפסה כדי לסקור את העבודה שלך ולאחר מכן לחץ על סגור.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על הדפס ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הגדרות נייר ופרסום.

 3. אם המדפסת שלך תומכת בהדפסה דו-צדדית (או הדפסה דו-צדדית), ודא כי דו-צדדיות או דו-צדדיות, הפוך צד קצר נבחר תחת אפשרויות הדפסה דו-צדדית.

 4. תחת עותקים, הזן את מספר העותקים שברצונך להדפיס.

  הערה: בעת הדפסת עותקים מרובים של ידיעון הדורשת מספר גיליונות נייר, בחר בתיבת הסימון אסוף כדי להשאיר את העמודים בסדר בכל עותק של הפרסום המודפס.

 5. תחת טווח הדפסה, לחץ על כל הדפים.

 6. בחר אפשרויות אחרות שבהן אתה מעוניין ולאחר מכן לחץ על הדפס כדי להדפיס את הפרסום.

אם אתה מדפיס על נייר בגודל tabloid, Office Publisher 2007 מדפיסה את העמודים הראשון והאחרון על צד אחד של גליון הנייר, השניה הבא-לפני-אחרון העמודים בצד השני של הגיליון, וכן הלאה, כפי שמוצג כאן.

סדר הדפסה

אם המחשב שלך אינו תומך בהדפסה דו-צדדית, אשף הגדרת מדפסת של Publisher מתחילה ומנחה אותך להדפסת עותק של הפרסום שלך בסדר הנכון כך העמוד הראשון והאחרון מודפסים בגיליון אחד של הנייר, השניה הבא-לפני-אחרון העמודים בגיליון אחר, וכן הלאה. בעת צילום העמודים הקודם כדי הקודם, קיפול אותם, ולאחר מכן הדק או לאגד אותם יחד, הם יהיו בסדר הנכון.

לראש הדף

למידע נוסף

עצות עבור הדפסת הפרסום שלך

עצות להכנת הפרסום שלך להדפסה מסחרית

העברת קובץ Publisher דפוס מסחרי

חיפוש, יצירה או שינוי של תבנית ב- Publisher

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×