יצירת טופס רשימה מותאמת אישית

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כברירת מחדל, רשימות וספריות של SharePoint כוללות טפסים שמוצגים כאשר ברצונך להוסיף פריט, או לערוך פריט, באותה ספריה. באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך להחליף בקלות את טופסי הרשימה המוגדרים כברירת מחדל בטופס רשימה מותאמת אישית שאתה מעצב בהתאם לצרכיך הייחודיים. לאחר שאתה יוצר טופס רשימה מותאמת אישית, הכולל את השדות הרצויים, באפשרותך להפוך את הטופס החדש לטופס ברירת המחדל עבור אותה רשימה או ספריה.

לאחר יצירת רשימה מותאמת אישית, באפשרותך להשתמש בכלי WYSIWYG ב- Office SharePoint Designer 2007 כדי להוסיף או להסיר עמודות, לשנות עיצוב גופן או להחיל צבעים. כאשר תעשה זאת, שפת גליון סגנונות מורחבת (XSL) תתווסף ישירות לתוך ה-HTML. למרות שניתן לערוך את ה-XSL ישירות בתצוגת קוד, באפשרותך גם להשתמש בכלי העיצוב ב- Office SharePoint Designer 2007 כדי להחיל XSL במהירות ובקלות מבלי להכיר XSL כלשהו.

במאמר זה תלמד כיצד לאתר את טופסי הרשימה המוגדרים כברירת מחדל, כיצד ליצור דף חדש שמכיל טופס רשימה מותאמת אישית, וכיצד לשייך את הדף החדש לרשימה.

בנושא זה

אתר את טפסי רשימה ברירת המחדל

יצירת עמוד חדש המכיל רשימה מותאמת אישית

שיוך העמוד החדש רשימה

איתור טופסי הרשימה המוגדרים כברירת מחדל

רוב הרשימות והספריות של SharePoint כוללות טופסי רשימה שנעשה בהם שימוש להוספה, עריכה או הצגה של פריט באותה ספריה. טופסי הרשימה ממוקמים בתיקיה שמכילה את הרשימה המשויכת.

למרות שאין הכרח לאתר את הטפסים המוגדרים כברירת מחדל לפני יצירת טופס רשימה חדש, יכול להועיל לדעת היכן הם ממוקמים ולאחסן את טופסי הרשימות המותאמות אישית באותו מיקום. כדי לאתר את טופסי הרשימה המוגדרים כברירת מחדל עבור אותה רשימה או ספריה, בצע את הפעולות שלהלן.

 1. אם רשימת תיקיות אינה גלויה, בתפריט תצוגה, לחץ על רשימת תיקיות.

  קיצור מקשים כדי לפתוח את רשימת התיקיות, הקש ALT + F1.

 2. עבור רשימת SharePoint, ברשימת תיקיות, אתר את התיקיה רשימות. עבור ספריית SharePoint, אתר את התיקיה Shared Documents (מסמכים משותפים). אם התיקיה Lists (רשימות) או Shared Documents (מסמכים משותפים) מכווצת, לחץ על סימן החיבור (+) כדי להרחיבה.

 3. אתר את הרשימה או הספריה שעבורה ברצונך ליצור טופס רשימה מותאמת אישית. אם הרשימה או הספריה מכווצת, לחץ על סימן החיבור (+) כדי להרחיבה.

  באיור שלהלן, הורחבה הרשימה Announcements (הכרזות).

  טופסי רשימה עבור רשימת SharePoint, כפי שהם מופיעים ב'רשימת תיקיות'

כברירת מחדל, מופיעים בתיקיה שלושה קבצים של דפי טופס: DispForm.aspx‏, EditForm.aspx ו-NewForm.aspx. קובץ רביעי, AllItems.aspx, הוא תצוגת הנתונים המוגדרת כברירת מחדל, שמציגה את הפריטים שברשימה, כמוצג באיור שלהלן.

דף הטופס AllItems כפי שמופיע בדפדפן

הערה: בהתאם לרשימה, ייתכן שיהיו דפי תצוגת נתונים מרובים בתיקיה, נוסף על דפי טפסים מרובים.

באמצעות Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך ליצור טפסים מותאמים אישית שמחליפים את 'טופס פריט חדש', 'טופס עריכת פריט' או 'טופס הצגת פריט' המוגדרים כברירת מחדל, על-ידי החלפת ה-Web Part של תצוגת הרשימות הקיימת ב-Web Part של טופס מותאם אישית.

בשלושת האיורים שלהלן מוצגים טופסי הרשימות המוגדרים כברירת מחדל עבור רשימה מסוג Announcements (הכרזות).

 • בדף NewForm.aspx מוצג ב'טופס פריט חדש' שמופיע בעת הוספת פריט חדש לרשימה.

  הדף NewForm.aspx כפי שמופיע בדפדפן

 • בדף EditForm.aspx מוצג 'טופס עריכת פריט' שמופיע בעת עריכת פריט ברשימה.

  הדף EditForm.aspx כפי שמופיע בדפדפן

 • הדף DispForm.aspx מספק את 'טופס הצגת פריט' שמופיע בעת הצגת פריט יחיד מרשימה.

  הדף DispForm.aspx כפי שמופיע בדפדפן

לראש הדף

יצירת דף חדש שמכיל טופס רשימה מותאמת אישית

יש להתחיל על-ידי יצירת דף חדש ולאחר מכן להוסיף לדף טופס רשימה מותאמת אישית. לאחר שמירת הדף, באפשרותך לשייך את הדף לרשימה קיימת.

 1. בתפריט קובץ, לחץ על חדש.

 2. בתיבת הדו-שיח חדש, בכרטיסיה דף, לחץ על כללי ולאחר מכן לחץ פעמיים על ASPX.

 3. בתפריט הוספה, הצבע על פקדי SharePoint ולאחר מכן לחץ על טופס רשימה מותאמת אישית.

  נפתחת תיבת הדו-שיח טופס רשימה או ספריית מסמכים.

  תיבת הדו-שיח 'טופס רשימה או ספריית מסמכים'

 4. ברשימה רשימה או ספריית מסמכים לשימוש עבור הטופס, בחר את הרשימה או הספריה שעבורה ברצונך ליצור טופס. בהמשך לדוגמה, לחץ על הכרזות.

 5. ברשימה סוג תוכן לשימוש עבור טופס, לחץ על סוג התוכן שעבורו ברצונך להשתמש בטופס. בהמשך לדוגמה, לחץ על הכרזות. (זו עשויה להיות האפשרות היחידה שלך, מכיוון שהרשימה Announcements (הכרזות) היא סוג התוכן היחיד המוגדר כברירת מחדל.)

  ניתן לקבוע את התצורה של כל רשימה או ספריה כדי לאפשר סוגי תוכן מרובים, שלאחר מכן מופיעים בתיבת דו-שיח זו ברשימה סוג תוכן לשימוש עבור טופס. באפשרותך להשתמש בערכה מובחנת של טופסי רשימות מותאמות אישית עבור כל סוג תוכן הזמין עבור רשימה או ספריה. לדוגמה, אם הרשימה כוללת הן את סוג התוכן 'הודעות לעיתונות' והן את סוג התוכן 'חדשות התעשייה', באפשרותך ליצור ולהשתמש בשתי ערכות נפרדות של טופסי רשימה, אחת עבור כל אחד מסוגי התוכן.

  היתרון שקיים בשימוש בערכה נפרדת של טופסי רשימות מותאמות אישית עבור כל סוג תוכן הוא שאז כל טופס רשימה מותאמת אישית מיועד להציג רק את השדות המתאימים עבור אותו סוג תוכן.

 6. תחת סוג הטופס שיש ליצור, ציין אם ברצונך ליצור טופס פריט חדש, טופס עריכת פריט או טופס הצגת פריט.

  בהמשך לדוגמה, לחץ על טופס פריט חדש.

 7. כדי לכלול סרגל כלים בטופס, בחר את תיבת הסימון הצג סרגל כלים רגיל.

  טופס הרשימה המותאמת אישית יכול לכלול סרגל כלים שיעזור למשתמשים לבצע פעולות נפוצות עבור פריט. הפקודות בסרגל הכלים תלויות בסוג הטופס. לדוגמה, סרגל הכלים עבור EditForm.aspx עשוי להיראות כמו באיור שלהלן.

  סרגל הכלים של EditForm.aspx

  אולם סרגל הכלים עבור DispForm.aspx עשוי להיראות כמו באיור שלהלן.

  סרגל הכלים של DispForm.aspx

 8. לחץ על אישור. טופס פריט חדש מופיע בדף.

  טופס פריט חדש מופיע בדף

  הערה: האיור הוא דוגמה לדף ASPX שאינו מצורף לדף ראשי. כדי להחיל את המראה והתחושה של אתר SharePoint שלך, צרף את הדף לדף ראשי. לשם כך, בתפריט עיצוב, הצבע על דף ראשי ולאחר מכן לחץ על צירוף דף ראשי. בתיבת הדו-שיח בחר עמוד בסיס, לחץ על דף ראשי המהווה ברירת מחדל ולאחר מכן לחץ על אישור. מופיעה תיבת הדו-שיח התאמת אזורי תוכן. כדי להתאים את גוף הדף למציין המיקום PlaceHolderMain, לחץ על אישור.

  כברירת מחדל, טופס הרשימה המותאמת אישית מציג את השדות המוגדרים כברירת מחדל עבור סוג הטופס שנבחר, יחד עם כל פקדי ברירת המחדל עבור כל שדה. לדוגמה, עבור הרשימה Announcements (הכרזות), לשדה 'תאריך תפוגה' יש פקד של בחירת תאריך. שדות חובה, אם קיימים, מסומנים באופן אוטומטי באמצעות כוכבית.

 9. כדי לשמור את טופס הרשימה המותאמת אישית החדש, בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם. לחלופין, באפשרותך להקיש CTRL+S.

 10. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, בתיבת הרשימה הגדולה, עבור אל תיקיית הרשימה או הספריה שעבורה נוצר טופס הרשימה המותאמת אישית.

  כדי לעקוב אחר הדוגמה, בתיבת הדו-שיח שמירה בשם, לחץ פעמיים על רשימות ולאחר מכן לחץ פעמיים על הכרזות כדי לפתוח את התיקיה הכרזות. בתיבה שם הקובץ, הקלד NewAnnouncementsולאחר מכן לחץ על שמור.

  כדי לעקוב אחר הדוגמה, בתיבה שם הקובץ, הקלד NewAnnouncementsולאחר מכן לחץ על שמור.

  הדף NewAnnouncements.aspx מופיע ברשימת תיקיות בתיקיה Announcements (הכרזות).

לראש הדף

שיוך הדף החדש לרשימה

לאחר שיצרת טופס רשימה מותאמת אישית, באפשרותך לשייך אותו לרשימה שעבורה הוא נוצר. עד לשיוך טופס הרשימה המותאמת אישית, הוא לא יופיע בדפדפן בעת שמשתמשים יוצרים, מציגים או עורכים פריטים באותה רשימה.

בדוגמה הקודמת, יצרת NewAnnouncements.aspx עבור הרשימה Announcements (הכרזות), כך שהשלב הבא הוא לשייך את NewAnnouncements.aspx לרשימה Announcements (הכרזות).

 1. ברשימת תיקיות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הרשימה שאליה ברצונך לשייך את טופס הרשימה המותאמת אישית — בדוגמה זו, Announcements (הכרזות) ‏— ולאחר מכן לחץ על מאפיינים בתפריט הקיצור.

 2. בתיבת הדו-שיח מאפייני רשימה, לחץ על הכרטיסיה קבצי תמיכה.

 3. אם תצורת הרשימה מוגדרת לאפשר סוגי תוכן מרובים, ברשימה טופסי סוג תוכן ספציפיים, לחץ על סוג התוכן שעבורו ברצונך להשתמש בטופס הרשימה המותאמת אישית.

  בכל פעם שאתה משנה את סוג התוכן, תיבות הטקסט משתנות כדי להציג את הטפסים שבהם נעשה שימוש עבור סוג התוכן הנוכחי. כל סוג תוכן יכול להשתמש בערכה נפרדת של טופסי רשימות מותאמות אישית.

 4. תחת טופס פריט חדש, לחץ על עיון, אתר את טופס הרשימה המותאמת אישית — בדוגמה זו, NewAnnouncements.aspx ‏— ופתח אותו, ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הנתיב אל טופס הרשימה המותאמת אישית מופיע כעת בתיבה טופס פריט חדש.

 5. לחץ על אישור.

אם ביצעת את השלבים שבדוגמה, באפשרותך לבדוק את טופס הרשימה המותאמת אישית. לשם כך, לחץ על Default.aspx ברשימת תיקיות ולאחר מכן הקש F12 כדי לפתוח את הדף בדפדפן. בדפדפן, תחת Announcements (הכרזות), לחץ על הוסף הכרזה חדשה כדי לפתוח את טופס פריט חדש המותאם אישית.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×