יצירת טופס הניתן למילוי

כדי ליצור טופס ב- Word שאחרים יוכלו למלא, התחל עם תבנית והוסף פקדי תוכן. פקדי תוכן כוללים פריטים כגון תיבות סימון, תיבות טקסט, בוררי תאריכים ורשימות נפתחות. אם אתה מתמצא במסדי נתונים, ניתן אפילו לקשר את פקדי התוכן לנתונים.

יצירת טופס הניתן למילוי מתחילה בששה שלבים בסיסיים. נעבור עליהם יחד.

שלב 1: הצגת הכרטיסיה 'מפתחים'

 1. בכרטיסיה קובץ , עבור אל אפשרויות _GT_ התאמה אישית של רצועת הכלים.

 2. תחת התאמה אישית של רצועת הכלים, ברשימה תחת כרטיסיות ראשיות, בחר את תיבת הסימון מפתחים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת דו-שיח 'התאמה אישית של רצועת הכלים'

שלב 2: פתיחת תבנית או מסמך שעליהם ברצונך לבסס את הטופס

כדי לחסוך זמן, התחל מתבנית טופס. כדי להתחיל ממש מההתחלה, התחל מתבנית ריקה.

התחלה מתבנית טופס

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על חדש.

 3. בתיבה חיפוש תבניות מקוונות , הזן את סוג הטופס שברצונך ליצור והקש enter.

 4. לחץ על תבנית הטופס שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על צור.

התחלה מתבנית ריקה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על חדש.

 3. לחץ על מסמך ריק.

שלב 3: הוספת תוכן לטופס

בכרטיסיה מפתחים, לחץ על מצב עיצוב ולאחר מכן הוסף את הפקדים הרצויים.

לחצן 'מצב עיצוב'

הערה: באפשרותך להדפיס טופס שנוצר באמצעות פקדי תוכן, אך התיבות שמסביב לפקדי התוכן לא יודפסו.

הוספת פקד טקסט שבו משתמשים יכולים להזין טקסט

בפקד תוכן של טקסט עשיר, המשתמשים יכולים לעצב טקסט כמודגש או נטוי ולהקליד פיסקאות מרובות. אם ברצונך להגביל את הטקסט שהמשתמשים יכולים להוסיף, הוסף פקד תוכן של טקסט רגיל.

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על בקרת תוכן של טקסט עשיר תמונה של רצועת הכלים או תמונת רצועת הכלים בקרת תוכן של טקסט רגיל.

כדי להגדיר מאפיינים ספציפיים בפקד, ראה שלב 4: הגדרה או שינוי של מאפיינים עבור פקדי תוכן.

הוספת פקד תמונה

פקדי תמונה נמצאים בשימוש רב בתבניות, אבל ניתן גם להוסיף פקדי תמונה לטפסים.

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על פקד תוכן של תמונה.

כדי להגדיר מאפיינים ספציפיים בפקד, ראה שלב 4: הגדרה או שינוי של מאפיינים עבור פקדי תוכן.

הוספת פקד אבן בניין

השתמש בפקדי אבן בניין כאשר ברצונך שאנשים יבחרו בבלוק טקסט ספציפי. לדוגמה, פקדי אבן בניין יכולים להיות שימושיים אם אתה מגדיר תבנית חוזה, ועליך להוסיף טקסט מוכן מראש שמשתנה בהתאם לדרישות הספציפיות של החוזה. באפשרותך ליצור פקדי תוכן של טקסט עשיר עבור כל אחת מהגירסאות של הטקסט המוכן מראש, ולאחר מכן להשתמש בפקד אבן בניין כגורם המכיל עבור פקדי התוכן של הטקסט העשיר.

ניתן גם להשתמש בפקדי אבן בניין בטפסים.

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את הפקד.

 2. בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה פקדים, לחץ על פקד תוכן:

  פקדי אבן בניין

כדי להגדיר מאפיינים ספציפיים בפקד, ראה שלב 4: הגדרה או שינוי של מאפיינים עבור פקדי תוכן.

הוספת תיבה משולבת או רשימה נפתחת

בתיבה משולבת, המשתמשים יכולים לבחור מתוך רשימת אפשרויות שסיפקת או להקליד מידע משלהם. ברשימה נפתחת, המשתמשים יכולים רק לבחור מתוך רשימת האפשרויות.

 1. בכרטיסיה מפתחים , לחץ על פקד תוכן של תיבה משולבת תמונת לחצן או תמונה של רצועת הכלים בקרת תוכן של רשימה נפתחת.

 2. בחר את פקד התוכן ולאחר מכן, בכרטיסיה מפתחים, לחץ על מאפיינים.

 3. כדי ליצור רשימת אפשרויות, לחץ על הוסף תחת מאפייני רשימה נפתחת.

 4. הקלד אפשרות בתיבה שם תצוגה, כגון כן, לא או אולי.

  חזור על שלב זה עד להוספת כל האפשרויות לרשימה הנפתחת.

 5. מלא מאפיינים רצויים אחרים.

  הערה: אם תבחר את תיבת הסימון אין אפשרות לערוך את התוכן, המשתמשים לא יוכלו ללחוץ על האפשרויות.

הוספת בורר תאריכים

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את פקד בורר התאריכים.

 2. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על פקד תוכן של בורר תאריכים.

כדי להגדיר מאפיינים ספציפיים בפקד, ראה שלב 4: הגדרה או שינוי של מאפיינים עבור פקדי תוכן.

הוספת תיבת סימון

 1. לחץ במיקום שבו ברצונך להוסיף את פקד תיבת הסימון.

 2. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על פקד תוכן של תיבת סימון.

כדי להגדיר מאפיינים ספציפיים בפקד, ראה שלב 4: הגדרה או שינוי של מאפיינים עבור פקדי תוכן.

שלב 4: הגדרה או שינוי של מאפיינים עבור פקדי תוכן

לכל פקד תוכן יש מאפיינים שניתן להגדיר או לשנות. לדוגמה, הפקד 'בורר תאריכים' מציע אפשרויות לתבנית שבה ברצונך להשתמש להצגת התאריך.

 1. לחץ על פקד התוכן שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על מאפיינים ושנה את המאפיינים הרצויים.

שלב 5: הוספת טקסט מנחה לטופס

טקסט מנחה יכול להפוך את הטופס שאתה יוצר ומפיץ לשימושי יותר. באפשרותך לשנות את הטקסט המנחה המהווה ברירת מחדל בפקדי תוכן.

 1. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על מצב עיצוב.

 2. לחץ על פקד התוכן שבו ברצונך להתאים את הטקסט המנחה המהווה מציין מיקום.

 3. ערוך את הטקסט מציין המיקום ועצב אותו כרצונך.

 4. בכרטיסיה מפתחים, לחץ על מצב עיצוב כדי לבטל את תכונת העיצוב ולשמור את הטקסט המנחה.

הערה: אל תבחר את תיבת הסימון אין אפשרות לערוך את התוכן אם ברצונך שמשתמשי הטופס יחליפו את הטקסט המנחה בטקסט משלהם.

שלב 6: הוספת הגנה לטופס

אם ברצונך להגביל את המידה שבה אחרים יוכלו לערוך או לעצב טופס כלשהו, השתמש בפקודה הגבל עריכה:

 1. פתח את הטופס המיועד לנעילה או להגנה.

 2. לחץ על בית > בחר > בחר הכל, או הקש CTRL+A.

 3. לחץ על מפתחים > הגבל עריכה.

 4. לאחר בחירת הגבלות, לחץ על כן, התחל לאכוף הגנה.

עצה: אם תרצה, תוכל לבדוק את הטופס לפני הפצתו. פתח את הטופס, מלא אותו כפי שמשתמש היה ממלא אותו ולאחר מכן שמור עותק במיקום הרצוי.

אם אתה מתמצא בגירסת שולחן העבודה של Word, ייתכן שאתה כבר יודע שבאפשרותך להשתמש בה כדי ליצור טפסים למילוי. אפשרות זו אינה זמינה ב- Word באינטרנט.

כדי לפתוח את המסמך בגירסת שולחן העבודה של Word, לחץ על ערוך מסמך > ערוך ב- Word, או לחץ על פתח ב- Word.

תמונה של הפקודה 'פתח ב- Word' ב- Word Online

לאחר מכן, בצע את ההוראות ביצירת טופס הניתן למילוי.

בעת שמירת המסמך ופתיחתו מחדש ב- Word באינטרנט, תראה את השינויים שביצעת.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×