יצירת טופס אתחול זרימת עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ייתכן הרצוי זרימת העבודה שלך כדי לאסוף מידע מהאדם המפעיל אותה ולאחר לאחר מכן הפניה מידע זה מאוחר יותר בתהליך זרימת העבודה. לדוגמה, נניח שאתה מעצב זרימת עבודה המקצה משימת סקירה של המסמך. כמה בזרימות עבודה מסוג זה, אולי הגיוני כדי להקצות תמיד באופן אוטומטי את משימת הסקירה המשתתף אותו ולהשתמש תמיד את אותה נוסחה לחישוב תאריך היעד. אך בזרימת העבודה שלך, אתה מעוניין האדם המפעיל את זרימת העבודה כדי לציין הבודק והן את תאריך היעד באופן ידני. באפשרותך להגדיר זאת על-ידי הוספת שדות מותאמים אישית של טופס אתחול זרימת העבודה וידרוש הפעלה ידנית של זרימת העבודה.

כיצד זרימת העבודה משתמשת במידע מטופס האתחול

באפשרותך גם להשתמש הפרמטרים שסופקו בטופס האתחול כדי להורות לזרימת העבודה כדי לכלול או לא לכלול פעולות שצוין או שלבים, או לבחירה כדי להפוך בין ענפי חלופי. לחלופין, באפשרותך להגדיר את זרימת העבודה שלך כדי להעתיק מידע מבטופס האתחול לתוך פריט הרשימה הנוכחית, שבו ניתן להפנות מידע זה על-ידי זרימת עבודה משנית.

מאמר זה מסביר כיצד האתחול טפסים עבודה יחד עם דוגמאות ושיטות הוראות להגדרת טפסי אתחול למגוון מטרות.

במאמר זה

מהו טופס אתחול?

מהם סוגי שדות טופס אתחול?

מהם ערכי ברירת מחדל ושבהם ניתן להשתמש בהם?

דוגמה 1: מספקים מידע בזרימת העבודה הנוכחית

דוגמה 2: להורות לזרימת העבודה הנוכחית כדי לדלג, או לכלול צעד או פעולה

דוגמה 3: מספקים מידע לזרימת עבודה משנית

כיצד ניתן להגדיר או לעדכן את הערכים האחרים בפריט רשימה הנוכחי?

כיצד ניתן להשתמש בפרמטר כמשתנה דינאמי של זרימת עבודה?

מהו טופס אתחול?

בטופס האתחול הוא הדף המוצג בכל פעם אדם מפעיל זרימת עבודה באופן ידני. בטופס האתחול ברירת המחדל היא פעולה פשוטה מאוד, כולל רק את שם זרימת העבודה ואת שני לחצנים, הפעל ובטל.

טופס פשוט לאתחול זרימת העבודה המוגדרת כברירת מחדל

באפשרותך לבנות בעת ביצוע זה טופס פשוט על-ידי הוספת שדות טופס אחד או יותר. השימוש בשדות אלה, האדם מפעיל את זרימת העבודה יכול לספק מידע שעליך להשלים התהליכים שלו זרימת העבודה.

בטופס האתחול יכולה להכיל שדות טופס שיותר תוך כדי בחירה ליצור. הטופס הבא מספק שדות לציון בודק ותאריך יעד.

טופס התחלה עם השדות הנוספים 'בודק' ו'תאריך יעד'

ב- Office SharePoint Designer 2007, בטופס האתחול ' יופיע בתור דף. aspx בתיקיה עבור זרימת עבודה זו. שם הקובץ בטופס האתחול תואמת השם של זרימת העבודה.

דף ‎.aspx של זרימת עבודה מוצג ברשימת התיקיות

טופס אתחול מצורף דף הבסיס המוגדר כברירת מחדל של האתר ומכילה Web Part של טופס נתונים כדי לקיים אינטראקציה עם זרימת העבודה. ניתן להתאים אישית בטופס האתחול עבור פריסה וערכת מראה — לדוגמה, באפשרותך לצרף דף ראשי אחר או שנה את הסגנונות. עם זאת, כדי לשנות אילו שדות יופיעו בטופס, או כדי לשנות את עיצוב או ערכי ברירת המחדל של שדה כלשהו, עליך להשתמש בתיבת הדו-שיח פרמטרים לאתחול זרימת עבודה במעצב זרימת העבודה. אין באפשרותך לבצע שינויים מסוג שדות הטופס על-ידי עריכת ה-Web Part של טופס הנתונים ישירות.

חשוב: אם אתה מבצע התאמות אישיות הפריסה ואת המראה של Web Part של טופס הנתונים (כלומר, שינויים עבור המצגת ועבור לא פונקציונליות), שים לב כי שינויים אלה אינם נשמרים בכל פעם הידור מחדש את זרימת העבודה. התאמות אישיות בפריסה ובמראה שתבצע לשאר דף. aspx נשמרים.

אם ליצור שדה טופס באמצעות תיבת הדו-שיח ' פרמטרים לאתחול זרימת עבודה ולאחר מכן תשנה את העיצוב של שדה זה, ייתכן שתראה את האזהרה הבאה.

אזהרה לגבי שינוי סוג תבנית עבור שדה קיים

אם לבצע שינויים בשדות בטופס האתחול ולאחר מכן הידור מחדש את זרימת העבודה, כל המופעים הפועלים של זרימת העבודה להמשיך לפעול, אך יכולים להתייחסות רק את הנתונים ואת התבניות נתונים הזמינות בטופס החדש. אם לך למחוק או לשנות שדה (לדוגמה, על-ידי שינוי השם או לשנות תבנית שלה) ולאחר מכן מופע של זרימת עבודה פועלת מנסה להפנות נתונים קיימים בתבנית לא צפויה או לא קיים כלל, מתרחשת שגיאה הניתנת של זרימת עבודה. לכן, חשוב לא לבצע כל שינוי מוחקת, שינוי שם או אחרת משנה בכל שדות הטופס מופעי זרימת עבודה הפועלת כעת שינסו להתייחסות.

לעתים, באפשרותך להגדיר זרימת עבודה כדי להעתיק מידע מתוך שדה טופס האתחול לתוך שדה בפריט רשימה. לדוגמה, באפשרותך לציין אדם הפעלת זרימת עבודה ראשי בטופס האתחול שתאריך יעד עבור משימה סקירת המסמך ואת זרימת העבודה הראשית באפשרותך להעתיק את התאריך של אותו לתוך שדה תאריך יעד בפריט הנוכחי, שבו התאריך של אותו היתה פתחת תתייחס ההפניה על-ידי זרימת עבודה משנית השולחת תזכורות תאריך יעד. במקרה כזה, חשוב לוודא כי המידע שהוזן בטופס האתחול ובדוק מועתקת לשדה פריט רשימה אינו משתנה כאשר זרימת העבודה משני עדיין צריך להיות מסוגל אליו הפניה. הדבר חשוב במיוחד לזכור אם זרימת העבודה משני משהה או ממתין כל פרק זמן.

לראש הדף

מהם סוגי שדות טופס אתחול?

האיור הבא מציג דוגמה של כל סוג שדה טופס האתחול.

טופס אתחול עם שדה אחד מכל סוג

1. שורת טקסט יחידה

2. שורות טקסט מרובות

3. מספר

4. כן/לא (תיבת סימון)

5. בחירה (תפריט מתוכו ניתן לבחור) בתור לחצני אפשרויות

6. תאריך ושעה

7. בחירה (תפריט מתוכו ניתן לבחור) בתור תפריט נפתח

עליך לבחור את סוג השדה המתאים עבור כל פרמטר שאתה יוצר:

 • שורת טקסט יחידה    השתמש בסוג שדה זה לתגובה טקסט קצר של צורה חופשית.

 • שורות טקסט מרובות    השתמש בסוג שדה זה לתגובה טקסט חופשי בכל אורך.

 • מספר    סוג שדה זה מיועד עבור ערכים מספריים בלבד. אל תכלול פסיקים בערך ברירת המחדל.

 • תאריך ושעה    עבור סוג שדה זה, יש לך מבחר שלושה ערכי ברירת מחדל (שדה ריק, או את התאריך ואת שעת היצירה של הפריט, או תאריך מסוים והשעה שבהם אתה מציין) ותבניות שני תצוגה (תאריך בלבד, או תאריך ושעה).

 • בחירה (תפריט מתוכו ניתן לבחור)    ניתן להציג סוג שדה זה בטופס כקובץ תפריט נפתח או כקבוצה של לחצני אפשרויות. בכל מקרה, ניתן לבחור רק אחד מהפריטים ברשימה בכל עת.

 • כן/לא (תיבת סימון)    אם לא תציין ערך ברירת המחדל עבור שדה מסוג זה, יוקצה ערך ברירת מחדל של כן.

עבור כל סוגי השדות, אם צוין ערך ברירת מחדל, הוא מוצג בטופס.

להלן כמה שיקולים שיש לקחת בחשבון בעת עבודה עם שדות טופס אתחול:

 • אימות נתונים    רוב סוגי שדות זמינים כעת לשימוש בגליונות בטופס האתחול ספק אימות נתונים קטן או שאינו קיים. אין זה אפשרי, לדוגמה, כדי להגדיר את שדה תאריך ושעה כדי לבדוק אם התאריך שהוזן מאוחר מהתאריך של היום. (כמובן, באפשרותך לכלול שלב זרימת עבודה אשר בדיקה אם תאריך מוזן לא נמצא בטווח שצוין — ושולח, אם לא, הודעת דואר אלקטרוני אודות אי-התאמה בפני האדם שהפעיל את זרימת העבודה ולאחר מכן מפסיק את זרימת העבודה.) השדות שורת טקסט יחידה, שורות טקסט מרובות ו- מספר, שכל אחד מהם מקבל ערך כלשהו אינו עולה על מספר התווים המרבי מספק את הירושה של אימות נתונים. (על-פי מספר מקבלת ערכים מספריים בלבד ערכי ברירת מחדל, הוא מקבל ערכים מספריים וטקסט מהאדם המפעיל את זרימת העבודה, משלים בטופס האתחול.) אימות נתונים החזקה ביותר מסופקת על-ידי השדה בחירה (תפריט מתוכו ניתן לבחור), שכל האדם המפעיל את זרימת העבודה עליך לבחור באחת האפשרויות מעוצבים מראש שמציין את הטופס.

 • הוראות ותיאורים של שדה    שדות בודדים בטופס האתחול אינם מספקים רווח לקבלת תיאור של השדה או לקבלת הוראות לגבי האופן שבו יש להזין מידע. עם זאת, באפשרותך להוסיף תיאורים ולקבלת הוראות בטופס האתחול כולה — כולל הוראות אודות אילו שדות להיות מכילים ערך ועל אילו שדות יכול להישאר ריק — על-ידי עריכת הדף. aspx. ודא שאתה מוסיף הוראות מחוץ ל- Web Part של טופס נתונים, ותיאורים שלך כך שלא יאבדו בעת הידור מחדש את זרימת העבודה.

 • טווח של שדות זמינים    מאחר טופס אתחול שאינה משויכת פריט רשימה — בניגוד טופס משימה מותאם אישית, אשר משויך פריט ברשימת פעילויות — בטופס האתחול אינו מספק כמה סוגי שדות הטופס כפי עושה טופס משימה מותאם אישית.

לראש הדף

מהם ערכי ברירת מחדל ושבהם ניתן להשתמש בהם?

בעת עיצוב בטופס האתחול, תוכל לבחור אם להוריד או לא לספק ערך ברירת מחדל עבור כל הפרמטרים שאתה מגדיר. אם עליך לספק ערך ברירת מחדל עבור פרמטר האדם מפעיל את זרימת העבודה אינו מחליף את ערך ברירת המחדל בערך אחר, זרימת העבודה ישתמש בערך ברירת המחדל.

לכן, אם זרימת העבודה דורש ערך שאינו ריק בפרמטר כלשהו כדי לפעול כהלכה, מומלץ לציין ערך ברירת מחדל. לדוגמה, בזרימת העבודה סקירת מסמכים דוגמה, באפשרותך לספק בודק ברירת המחדל ואת רמת העדיפות המוגדרת כברירת מחדל בטופס האתחול.

אם זרימת העבודה חייבת להכיל ערך שאינו ריק בשדה שעבורה יש הוא ערך ברירת מחדל בטוחים או המתאים, כדאי לך להגדיר את השלב הראשון של זרימת העבודה כדי לבדוק אם השדה הנדרש הוא ריק. אם כן, באפשרותך להפסיק את זרימת העבודה — אך רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לאדם שהפעיל אותה, המסבירה כי עליהם להתחיל מופע חדש של זרימת העבודה על אותו פריט, הפעם ציון ערך בשדה נדרש.

סוג הפרמטר תמיד בעל ערך ברירת המחדל הוא כן/לא (תיבת סימון) פרמטר, תמיד המוגדר כברירת מחדל כן או לא.

חשוב: אם אתה מגדיר את זרימת העבודה להפעלה אוטומטית, ואם לא תספק ערך ברירת מחדל עבור פרמטר אחד או יותר, תראה את ההודעה הבאה, שתזכיר לך כי ערכים ריקים בפרמטרים מסוימים שעשויים למנוע את זרימת העבודה פועלת כראוי.

אזהרה לגבי הכללת ערכי ברירת מחדל בהפעלה אוטומטית

לראש הדף

דוגמה 1: מספקים מידע בזרימת העבודה הנוכחית

אם אתה משתמש זרימת העבודה שלך כדי להקצות משימה (כגון הפעילות סקירת המסמך בדוגמה שלנו) וברצונך האדם מפעיל את זרימת העבודה לאפשר למשתמשים לבחור את האנשים שברצונך להקצות את המשימה, באפשרותך להגדיר אשר על-ידי הוספת פרמטר בטופס האתחול.

הוספת שדה סוקר בטופס האתחול

כדי להוסיף את הפרמטר סוקר:

 1. במעצב זרימת העבודה, ודא כי ניתן להפעיל רק באופן ידני ואוטומטי לא זרימת העבודה ולאחר מכן לחץ על אתחול.

  מעצב זרימות העבודה עם הגדרות עבור זרימת עבודה חדשה

 2. בתיבת הדו-שיח פרמטרים לאתחול זרימת עבודה, לחץ על הוסף.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת שדה, שם השדה החדש סוקר ולאחר מכן, ברשימה תיבת סוג מידע, לחץ על בחירה (תפריט מתוכו ניתן לבחור).

  תיבת הדו-שיח 'הוספת שדה' עם בחירות

 4. לחץ על הבא ולאחר מכן, בתיבה אפשרויות (הזן כל אפשרות בשורה נפרדת), הקלד את כתובות הדואר האלקטרוני של הבודקים שברצונך שיהוו אפשרויות עבור פרמטר זה.

  הערה: בעת שליחת הודעת דואר אלקטרוני, באפשרותך להשתמש זרימת עבודה את שם תחום/שם או כתובת הדואר האלקטרוני המלאה של אדם — לדוגמה, NORTHWINDTRADERS\Ana ו ב- Ana@Northwindtraders.com בדרך כלל לעבוד על או עותק קווים של הודעת דואר אלקטרוני של זרימת עבודה.

 5. בתיבה ערך ברירת מחדל, ציין הבודק שעמו ברצונך שזרימת העבודה לשימוש אם האדם השלמת בטופס האתחול לא מבצע שינויים פרמטר זה.

  חשוב: אם לא תציין ערך ברירת מחדל עבור שדה שבו זרימת העבודה דורש מידע, ואם האדם המפעיל את זרימת העבודה גם תזין ערך עבור שדה זה, זרימת העבודה ייכשל.

 6. ברשימה הצג כ, לחץ על תפריט נפתח או לחצני אפשרויות. (בדוגמה זו, לחצני אפשרויות נבחרה.)

  תיבת הדו-שיח 'הוספת שדה' עם בחירות

 7. לחץ על סיום ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח פרמטרים לאתחול זרימת עבודה, לחץ על אישור.

קביעת תצורה של פעולת זרימת עבודה לשימוש פרמטר טופס האתחול

כדי להגדיר את זרימת העבודה כדי להקצות את המשימה סקירה מסמך למשתתפים שצוינו בטופס האתחול:

 1. במעצב זרימת העבודה, בדף שמייצג את השלב שבו ברצונך למקם את הפעילות, לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על הפעולה הרצויה.

  בדוגמה זו, לחץ על הקצה פריט לביצוע.

 2. בפעולה, לחץ על פריט לביצוע ולאחר מכן, אשף המשימות המותאמות אישית, לחץ על הבא, ולאחר מכן תן שם הפעילות סקירת מסמך.

 3. בתיבה תיאור, הקלד את ההוראות כדי לכלול במשימה ולאחר מכן לחץ על סיום.

 4. בפעולה, לחץ על משתמשים אלה.

 5. בתיבת הדו-שיח בחירת משתמשים, ברשימה או בחר מתוך קיים משתמשים וקבוצות, לחץ על בדיקת מידע של זרימת עבודה ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 6. בתיבת הדו-שיח הגדרת בדיקת מידע של זרימת עבודה, בחר באפשרויות הבאות:

  • מקור: נתוני זרימת עבודה

  • שדה: האתחול: סוקר

 7. לחץ על אישור ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח ' בחירת משתמשים.

הפעולה שלך כעת נראה כך.

הפעולה עם שני הפרמטרים שצוינו

באמצעות השדה סוקר בטופס האתחול, האדם המפעיל את זרימת העבודה כעת להורות לזרימת העבודה מי כדי להקצות את המשימה.

בסעיף הבא, תלמד כיצד להשתמש בטופס האתחול שיסייעו לך להחליט אם לבצע פעולה מסוימת או קבוצת פעולות זרימת העבודה.

לראש הדף

דוגמה 2: להורות לזרימת העבודה הנוכחית כדי לדלג, או לכלול צעד או פעולה

לפעמים כדאי שלב בזרימת העבודה כדי להפעיל או לא להפעלת בפריט רשימה מסוים בהתבסס על מידע ספציפי אודות פריט זה. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך זרימת עבודה של מסמך חדש להפעיל על כל מסמך חדש בספריית מסמכים משותפים שלך, אך כדאי לך משימה סקירת מסמך הכלולה בזרימת העבודה כדי להפעיל רק במסמכים שנבחרו, ולא ברצועת אחרים.

הוספת שדה שליחה לסקירה בטופס האתחול

כדי להוסיף את הפרמטר שליחה לסקירה:

 1. במעצב זרימת העבודה, ודא כי ניתן להפעיל רק באופן ידני ואוטומטי לא זרימת העבודה ולאחר מכן לחץ על אתחול.

  מעצב זרימות העבודה עם הגדרות עבור זרימת עבודה חדשה

 2. בתיבת הדו-שיח פרמטרים לאתחול זרימת עבודה, לחץ על הוסף.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספת שדה, תן שם השדה החדש לשלוח עבור סקירה ולאחר מכן, ברשימה סוג המידע, לחץ על כן/לא (תיבת סימון).

 4. לחץ על הבא ולאחר מכן ציין ערך ברירת מחדל (אם לא תציין ערך, השדה כברירת מחדל כן ).

  תיבת הדו-שיח 'הוספת שדה' עם בחירות

 5. לחץ על סיום ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח פרמטרים לאתחול זרימת עבודה, לחץ על אישור.

הוספת תנאי לזרימת העבודה

כדי להגדיר את זרימת העבודה כדי להשתמש בערך שליחה לסקירה כדי להחליט אם להפעלת השלב הנוכחי של זרימת עבודה (בדוגמה, השלב ב שבו הפעילות סקירת מסמך מוקצה):

 1. במעצב זרימת העבודה, בדף של זרימת העבודה המייצג את השלב שברצונך לשייך תיבת הסימון, לחץ על תנאים ולאחר מכן לחץ על השווה מקור נתונים כלשהו.

 2. בתנאי, לחץ על הערך הראשון ולאחר מכן לחץ על הצג איגוד נתונים תמונת לחצן .

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת בדיקת מידע של זרימת עבודה, בחר באפשרויות הבאות:

  • מקור: נתוני זרימת עבודה

  • שדה: האתחול: שלח לסקירה

 4. לחץ על אישור.

 5. בתנאי, לחץ על הערך השני ולאחר מכן, ברשימה, לחץ על כן.

התנאי שלך כעת נראה כמו באיור הבא.

שלב זרימת עבודה המציג תנאי עם ציון כל הפרמטרים

כעת, על-ידי שימוש בתיבת הסימון בטופס האתחול, האדם המפעיל את זרימת העבודה יכול ליידע את זרימת העבודה כדי לבצע או לא כדי לבצע את הפעולות בשלב הנוכחי.

בסעיף הבא, תלמד כיצד העתק מידע בטופס האתחול של הפריט הנוכחי ברשימה כך זרימת עבודה משנית ניתן להפנות את המידע.

לראש הדף

דוגמה 3: מספקים מידע לזרימת עבודה משנית

אם אתה משתמש זרימת עבודה משנית הפועל בשרת רשימת המשימות להגדרת יעד תאריכים עבור הפעילויות שנוצרו על-ידי זרימת עבודה ראשי אחר ברשימה (בדוגמה, ספריית המסמכים המשותפים), באפשרותך להשתמש בטופס האתחול של זרימת העבודה הראשית כדי לציין תאריך יעד עבור הפעילות. לקבלת מידע נוסף אודות זרימות עבודה משני, עיין במאמר יצירת זרימת עבודה משנית.

זרימת מידע של תאריך היעד באמצעות זרימת עבודה ראשית או משנית

1. אדם מפעיל זרימת העבודה הראשית ציון יעד תאריך.

2. תאריך אספקה טופס האתחול יעד זרימת העבודה הראשית.

3. זרימת עבודה ראשי מעתיק יעד תאריך בשדה תאריך היעד של פריט רשימה הנוכחי.

4. המשנית ירכוש due date על-ידי ביצוע שאילתות פריט רשימה.

5. זרימת עבודה משני עותקים יעד תאריך פריט משימה.

הערות: 

 • עבור זרימת עבודה משנית להפנות את פריט הרשימה המקורי שבו פועלת זרימת העבודה הראשי, זרימת העבודה משני עליך לדעת את מזהה פריט רשימה של הפריט המקורי הזה. רק פריטים המשימות שנוצרו על-ידי אחת מהפעולות פעילות זרימת העבודה באופן אוטומטי לדעת זו מזהה פריט רשימה, המאוחסן בעמודה זרימת עבודה מזהה פריט ברשימת המשימות. אם זרימת העבודה שלך משני מבצע על רשימה שאינו רשימת משימות אך צריכה להפנות את הפריט המקורי, זרימת העבודה הראשית חייב לאחסן את מזהה פריט רשימה של הפריט שבו הוא פועל בפריט שהוא יוצר ולאחר שבו פועלת זרימת העבודה משני. באפשרותך להגדיר זאת על-ידי הוספת עמודת בדיקת מידע ברשימה שבו משני זרימת העבודה פועלת, שבו עמודת בדיקת מידע זו מפנה את עמודת מזהה של הרשימה או הספריה שבה זרימת העבודה הראשית פועלת. לאחר מכן, אם תקבע את התצורה של זרימת העבודה הראשית כדי ליצור פריט ברשימה שאין משני זרימת העבודה פועלת, עליך למפות את מזהה פריט רשימה של הפריט הנוכחי של זרימת העבודה הראשית לשדה בדיקת מידע ברשימה אחרים.

 • אם עדיין לא הוספת את העמודה תאריך יעד לספריית מסמכים משותפים, עליך לעשות זאת לפני ביצוע ההליכים בסעיף זה. אם ברצונך לכלול מידע התאריך והשעה בעמודה זו, הקפד להפוך בחירה זו במקטע הגדרות נוספות של עמודות של הדף הוספת עמודות.

  אם אינך מעוניין השדה תאריך יעד תופיע בטפסים כגון editform. Aspx, שבו אנשים יכולים לשנות ערך השדה, באפשרותך להסתיר שדה זה בטפסים. כדי לעשות זאת, תחילה ודא כי המותרים בניהול של סוגי תוכן רשימה או ספריה (בדף ' הגדרות רשימה ', לחץ על ' הגדרות מתקדמות '). לאחר מכן, הסתר את השדה תאריך יעד עבור כל סוג תוכן (ברשימת הגדרות עמוד, לחץ על סוג תוכן, ולאחר מכן לחץ על העמודה תאריך יעד ולאחר מכן בחר מוסתר (לא תופיע בטפסים) ) בנפרד. שים לב באפשרותך להסתיר עמודה בלבד לכל סוג תוכן ולאחר מכן, לא עבור רשימה שלמה או על ספריה בבת אחת.

הוספת שדה תאריך יעד בטופס האתחול

כדי להוסיף את הפרמטר תאריך יעד:

 1. בתיבת הדו-שיח פרמטרים לאתחול זרימת עבודה, לחץ על הוסף.

 2. בתיבת הדו-שיח הוספת שדה, שם השדה תאריך יעד חדש ולאחר מכן, ברשימה תיבת סוג מידע, לחץ על תאריך ושעה.

 3. לחץ על הבא ולאחר מכן ודא כי לחצן האפשרויות ערך ברירת מחדל ריק נבחרה כי תאריך בלבד נבחרה בתיבה תבנית התצוגה.

  תיבת הדו-שיח 'הוספת שדה' עם בחירות

 4. לחץ על סיום ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח פרמטרים לאתחול זרימת עבודה, לחץ על אישור.

השדה נוסף בטופס האתחול.

טופס התחלה עם השדות הנוספים 'בודק' ו'תאריך יעד'

השתמש זרימת העבודה הראשית כדי להגדיר את תאריך היעד של הפריט הנוכחי

כדי להגדיר את זרימת העבודה כדי להעתיק תאריך היעד לערך מבטופס האתחול שהשדה תאריך היעד של הנוכחי פריט רשימה:

 1. במעצב זרימת העבודה, לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על הגדר שדה בפריט הנוכחי.

  אם פעולה זו אינה מופיעה ברשימה, לחץ על פעולות נוספות כדי לראות את הרשימה המלאה.

 2. בפעולה, לחץ על שדה ולאחר מכן, ברשימה, לחץ על תאריך יעד.

 3. בפעולה, לחץ על ערך ולאחר מכן לחץ על הצג איגוד נתונים תמונת לחצן .

 4. בתיבת הדו-שיח הגדרת בדיקת מידע של זרימת עבודה, בחר באפשרויות הבאות:

  • מקור: נתוני זרימת עבודה

  • שדה: האתחול: תאריך יעד

 5. לחץ על אישור.

כעת, כאשר האדם מפעיל את זרימת העבודה מציין פירעון (או תאריך יעד השעה והתאריך) בטופס האתחול, ערך זו מועתקת אל העמודה תאריך יעד עבור פריט הרשימה.

הערה: זרימת העבודה הראשית חייב לבצע פעולה זו לפני היא מקצה את המשימה, משום משהה זרימת העבודה הראשית מיד לאחר היא מקצה הפעילות, ושאילתות זרימת עבודה משנית עבור תאריך היעד מידע בזמן שזרימת העבודה הראשית מושהה עדיין.

השתמש זרימת העבודה משני כדי להעתיק את תאריך היעד בפריט משימה

כדי להגדיר את זרימת העבודה המשנית כדי להעתיק את הערך של תאריך היעד מתוך הפריט רשימה של מסמכים משותפים לפריט הרשימה משימות:

 1. כאשר פתוחה משני זרימת עבודה במעצב זרימת העבודה, בדף שמייצג את השלב שבו ברצונך להגדיר את ערך תאריך יעד עבור הפעילות, לחץ על פעולות ולאחר מכן לחץ על הגדר שדה בפריט הנוכחי.

 2. בפעולה, לחץ על שדה ולאחר מכן, ברשימה, לחץ על תאריך יעד.

 3. בפעולה, לחץ על ערך ולאחר מכן לחץ על הצג איגוד נתונים תמונת לחצן .

 4. בתיבת הדו-שיח הגדרת בדיקת מידע של זרימת עבודה, בחר באפשרויות הבאות:

  • מקור: מסמכים משותפים

  • שדה: תאריך יעד

  • שדה: מסמכים משותפים: מזהה

  • ערך: לחץ על הצג איגוד נתונים תמונת לחצן .

   נפתחת תיבת דו-שיח הגדרת בדיקת מידע של זרימת העבודה השניה. בחר את האפשרויות הבאות:

  • מקור: פריט נוכחי

  • שדה: מזהה פריט של זרימת עבודה

 5. לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח הגדרת בדיקת מידע של זרימת העבודה הראשון כעת נראה כמו זו.

  תיבת הדו-שיח 'הגדרת בדיקת מידע של זרימת עבודה' שבה כל הבחירות בוצעו

  בדיקת מידע זו מציינת, ' "עבור אל העמודה תאריך יעד בספריית מסמכים משותפים, ולאחר מכן עבור השורה בספריה זו מזהה שאת תואם המאוחסנים בפריט הנוכחי ברשימה משימות זרימת עבודה של מזהה פריט ולאחר לאחזר את הערך תאריך יעד משורה זו."

 6. לחץ על אישור.

הפעולה שלך כעת נראה כמו אלה המוצגות כאן.

הפעולה עם שני הפרמטרים שצוינו

כעת, כאשר האדם המפעיל את זרימת העבודה הראשית השימושים בטופס האתחול כדי להגדיר תאריך יעד ערך בפריט הנוכחי בספריית מסמכים משותפים, משני זרימת העבודה שפועלים רשימת המשימות תוכל לאחזר אותה תאריך יעד ולהשתמש בו עבור שליחת תזכורות תאריך יעד וביצוע פעולות אחרות.

באפשרותך להשתמש בהליך בסיסי דומה המועסקים בסעיף זה כדי להגדיר או לעדכן לערכים אחרים ברשימה הפריט הנוכחי ובפריט פעילות.

לראש הדף

כיצד ניתן להגדיר או לעדכן את הערכים האחרים בפריט רשימה הנוכחי?

כדי להגדיר או לעדכן לערכים אחרים ברשימה פריט הרשימה הנוכחית על-ידי שימוש במידע שסופק על טופס אתחול זרימת עבודה, באפשרותך להשתמש באותו תהליך כללי שנמצאות בשימוש בדוגמה 3: מספקים מידע לזרימת עבודה משנית במאמר זה:

 1. הוסף פרמטר את המידע המבוקש בטופס האתחול.

 2. הגדר את זרימת העבודה כדי להעתיק את הערך שהוזן בשדה טופס האתחול לשדה המתאים של הפריט הנוכחי ברשימה.

באפשרותך לכלול תנאים כדי להורות לזרימת העבודה כדי להעתיק או לא כדי להעתיק ערך בנסיבות שצוינה, או כדי לבדוק ערך בטופס האתחול ולאחר מכן לבצע שינוי שדה בפריט הנוכחי מלבד פשוט מעתיק את הערך טופס האתחול לתוכו.

לדוגמה, זרימת העבודה היתה לבדוק את הערך המוזן לשדה התקציב המתוכננות בטופס האתחול, ולאחר מכן הגדר שדה התקציב המתוכננות בפריט הנוכחי גבוהה או נמוכה, בהתאם לרמה של ההוצאות המתוכננות.

שלב עם ענף 'אחרת-אם' המגדיר ערך מתוכנן מהתקציב

בסעיף הבא, תלמד אודות האופן שבו זרימת העבודה יכולים לאפס את הערכים במקור שמספק בטופס האתחול, באמצעות פרמטרים טופס האתחול בתור משתנים מקומיים של זרימת העבודה.

לראש הדף

כיצד ניתן להשתמש בפרמטר כמשתנה דינאמי של זרימת עבודה?

הערכים המוגדרים עבור פרמטר טופס האתחול על-ידי האדם מפעיל את זרימת העבודה ניתן להחליף לפי ערכים אחרים בזמן שזרימת העבודה פועלת ולאחר וכך יכול לשמש כמשתנים מקומיים בתוך זרימת העבודה.

אם ישנו פרמטר הערך אחד מהם עשויים להשתנות משלב בזרימת העבודה — עקב חישובים המבוצעות באמצעות זרימת העבודה עצמה או עקב קלט מתוך אחד מהאנשים השתתפות בזרימת העבודה — ולאחר מכן בכל פעם המתאים זרימת העבודה אפשרות להשתמש בפעולה הגדרת משתנה של זרימת עבודה לאפס ערך זה.

לדוגמה, האיור הבא מציג פעולה של שלב זרימת העבודה המוגדרת כדי לשנות ערך טופס האתחול באופן דינאמי

שלב זרימת עבודה המוגדר לשימוש בפעולה 'הגדר ערך זרימת עבודה' כדי לשנות ערך 'תאריך יעד' בטופס אתחול

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×