יצירת חלוקה לרמות לבניה של הערות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

תכונת החלוקה לרמות ב- OneNote מאפשר עבודה מהירה של ארגון מסמכים ארוכים או מורכבים, תוכניות ומצגות. אותו באפשרותך לארגן עד חמש רמות של מידע והיא מתחילה להקצות מבנה הירארכי להערות שלך ברגע כניסת פיסקה אחת תחת אחר.

טקסט מחולק לרמות במכיל הערת OneNote

אתה באפשרותך לקדם או להסיג פריטים בהירארכיית החלוקה לרמות על-ידי שינוי הכניסה שלהם. באפשרותך גם לארגן מידע לתוך הכותרות ואת כותרות המשנה, להחיל רשימות ממוספרות ורשימות עם תבליטים, ולשלוט אילו רמות מידע מוצגים.

חלוקה לרמות היא דרך נהדרת לארגן מידע וליצור מבנה הירארכי להערות. באפשרותך לכווץ ולהרחיב עד חמש רמות של תוכן בחלוקה לרמות כדי שתוכל לראות את התמונה הגדולה במבט מהיר.

צילום מסך של עמוד ב- OneNote 2016 עם מבנה הירארכי.

יצירת חלוקה לרמות

 1. הקלד שורה או פיסקה של טקסט ולאחר מכן הקש Enter‏.

  הפיסקה הראשונה שתקליד תעוצב כרמה 1 של החלוקה לרמות.

 2. כדי להפוך את הפיסקה השניה לפיסקת משנה (רמה 2) של הראשונה, לחץ על הגדל מיקום כניסה.

  צילום מסך של לחצן 'הגדלת כניסה' ב- OneNote 2016.

 3. בשורה המוכנסת, הקלד את הפיסקה השניה ולאחר מכן הקש Enter‏.

בעת ההקלדה על כל פיסקה נוספת מתחת לבאה, הגדל או הקטן את מיקום הכניסה כך שיעלה או ינמיך את ההירארכיה של פיסקה מסוימת.

הערה: כל פיסקה חדשה שאתה יוצר ממשיכה באופן אוטומטי באותה רמה של הפיסקה הקודמת, אלא אם הגדלת או הקטנת את הכניסה שלה.

בחלוקה לרמות גדולה, הוספת תבליטים ומספור יספק לך מבנה מפורט יותר.

כיווץ של חלוקה לרמות

אחד היתרונות של בניית הערות בתבנית חלוקה לרמות הוא שניתן להסתיר רמות משנה.

 1. הזז את מצביע העכבר לפיסקה ברמה 1, ולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל אובייקט האחיזה הקטן.

  (אם אתה משתמש ב- OneNote 2010, סמל אובייקט האחיזה שלך ייראה ארבעה ראשים בתיבת.)

  צילום מסך של אופן כיווץ מיתאר ב- OneNote 2016.

באפשרותך להרחיב חלוקה לרמות באותו אופן. פשוט לחץ פעמיים על סמל אובייקט האחיזה הקטן שוב.

הערות: 

 • עבור כל פיסקה עם כותרות משנה, באפשרותך לבחור כמה רמות ברצונך להציג.פשוט לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל אובייקט האחיזה, לחץ על בחרובחר ברמה.

 • אם בדרך כלל אתה ממקם את אותו סוג מידע באותה רמה בהערות המחולקות לרמות, תוכל לבחור את כל הטקסט ברמה זו. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל אובייקט האחיזה, לחץ על בחר ולאחר מכן לחץ על בחר הכל ברמה 1, בחר הכל ברמה 2, או כל רמה שאתה רוצה.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירת חלוקה לרמות

עיצוב פיסקאות של חלוקה לרמות עם תבליטים ומספור

הרחבה או כיווץ של חלוקה לרמות

הצגת טקסט המבוסס על הירארכיית החלוקה לרמות

בחירת כל הטקסט באותה רמה של הירארכיית החלוקה לרמות

יצירת חלוקה לרמות

 1. הקלד פיסקה של טקסט ולאחר מכן הקש ENTER.

  הפיסקה הראשונה שתקליד תעוצב באופן אוטומטי רמה 1 של החלוקה לרמות.

 2. אם הכלים חלוקה לרמות כבר אינה מוצגת, הצבע על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על חלוקה לרמות.

 3. כדי להפוך את הפיסקה השניה לפיסקת משנה (רמה 2) של הראשונה, הקש TAB, או לחץ על הגדל כניסה תמונת לחצן בסרגל הכלים חלוקה לרמות.

 4. הקלד את הפיסקה השניה ולאחר מכן הקש ENTER.

 5. בעת ההקלדה כל פיסקה נוספת, להגדיל או להקטין את הכניסה שיעלה או ינמיך את ההירארכיה של הפיסקה. כדי להקטין את הכניסה, הקש BACKSPACE (או SHIFT + TAB אם החלוקה לרמות היא גם רשימה ממוספרת או רשימה עם תבליטים).

  הערה: כל פיסקה חדשה ממשיכה באותה רמה של הפיסקה הקודמת, אלא אם תשנה את הכניסה שלה.

לראש הדף

עיצוב פיסקאות של חלוקה לרמות עם תבליטים ומספור

בחלוקה לרמות גדולה, כניסות בלבד ייתכן לא מנותב יציג את קשרי הגומלין בין רמות שונות בהירארכיית החלוקה לרמות. תבליטים ומספור יכול לעזור לך להבחין ביניהן.

כדי להחיל תבליטים או מספור על פיסקה בחלוקה לרמות, בצע את הפעולות הבאות:

 1. מקם את הסמן על שורת הטקסט שברצונך להחיל עיצוב על תבליטים או מספור.

 2. בסרגל הכלים עיצוב, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להחיל סגנון תבליט, לחץ על החץ לצד תבליטים תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.

  • כדי להחיל סגנון מספור, לחץ על החץ לצד מספור תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.

 3. הפיסקה הבאה ימשיך את התבליט או את תבנית המספור אלא אם תבטל אותה. כדי לבטל עיצוב עבור הפיסקה החדשה תבליטים או מספור, לחץ על תבליטים או מספור בסרגל הכלים עיצוב.

לראש הדף

הרחבה או כיווץ של חלוקה לרמות

באפשרותך להשתמש בפקודות הרחב וכווץ בסרגל הכלים חלוקה לרמות כדי להציג רמות מסוימים של החלוקה לרמות.

 1. לחץ על נקודת האחיזה תמונת לחצן של פיסקה לצד כל טקסט הרמה שברצונך להרחיב או לכווץ.

 2. אם הכלים חלוקה לרמות כבר אינה מוצגת, הצבע על סרגלי כלים בתפריט תצוגה ולאחר מכן לחץ על חלוקה לרמות.

 3. בסרגל הכלים חלוקה לרמות, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להרחיב את הרכיבים חלוקה לרמות, לחץ על הרחב ולאחר מכן לחץ על רמת להצגת כל הפיסקאות הנמצאים באותה הרמה.

  • כדי לכווץ את הרכיבים, לחץ על כווץ ולאחר מכן לחץ על רמת כדי להסתיר את כל הפיסקאות הנמצאים באותה הרמה.

   הערה: בכל פעם שאתה לכווץ פיסקה בחלוקה לרמות על-ידי לחיצה על נקודת האחיזה שלו, הקפד שלהשתמש בכלי תמונת לחצן הקלד טקסט או בחר אובייקטים במקום בכלי עט תמונת לחצן .

לראש הדף

הצגת טקסט המבוסס על הירארכיית החלוקה לרמות

עבור כל פיסקה עם כותרות משנה, באפשרותך לבחור כמה רמות של הירארכיה ברצונך להציג, עד חמש רמות.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על נקודת האחיזה של כותרת מכווצת.

 2. בתפריט הקיצור, הצבע על הסתר רמות מתחת ולאחר מכן לחץ על הרמה הרצויה.

לראש הדף

בחירת כל הטקסט באותה רמה של הירארכיית החלוקה לרמות

אם באופן עקבי למקם את אותו סוג מידע באותה רמה בהערות שלך מחולקים לרמות — לדוגמה, אם שתרשום פרוייקטים בתור רמה 1 כותרות ומשימות כפי ברמה 2 כותרות — בחירה של כל ההערות של רמת ספציפי יכול לסייע לך לעבוד מהר יותר.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על נקודת האחיזה של שורת טקסט ברמה שברצונך להציג.

 2. בתפריט הקיצור, לחץ על בחר הכל באותה רמה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×