יצירת הפניה אל אותו טווח תאים בגליונות עבודה מרובים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

הפניה המפנה לאותו תא או טווח בגליונות מרובים נקראת הפניה תלת-ממדית. הפניה תלת-ממדית היא דרך שימושית ונוחה להתייחסות לכמה גליונות עבודה בצע תבנית זהה ומכילים את אותו סוג נתונים — כגון כאשר אתה מאחד נתונים תקציב מחלקות שונות בארגון שלך.

באפשרותך להשתמש בהפניה תלת-ממדית כדי לסכם הקצאות תקציב בין שלוש מחלקות, מכירות, משאבי אנוש ושיווק, כל אחת בגליון עבודה נפרד, באמצעות ההפניה התלת-ממדית הבאה:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

באפשרותך גם להוסיף בגליון עבודה אחר, ולאחר מכן הזז אותה אל הטווח שאליו מפנה הנוסחה. לדוגמה, כדי להוסיף הפניה אל תא B3 בגליון העבודה מתקנים, העבר את גליון העבודה של מתקנים בין גליונות העבודה Sales ו- HR על-ידי גרירת הלשונית שלו, כפי שמוצג באיור:

הוספת גיליון נוסף באיחוד

מכיוון שהנוסחה שלך מכילה הפניה תלת-ממדית אל טווח של שמות גליונות עבודה, Sales: Marketing! B3, כל גליונות העבודה שבטווח מהווים חלק בחישוב החדש.

בדוגמאות שלהלן מסבירות מה קורה בעת הוספה, העתקה, מחיקה, או להעביר גליונות עבודה הכלולים בהפניה תלת-ממדית. כל מהדוגמאות הבאות להשתמש הנוסחה = SUM (Sheet2:Sheet6! A2: a5) כדי לסכם את התאים A2 עד A5 בגליונות עבודה 2 עד 6:

 • הוספה או העתקה    בעת הוספה או העתקה של גליונות בין גיליון2 לגיליון6 (נקודות הקצה בדוגמה זו), ב- Excel כוללת את כל הערכים בתאים A2 עד A5 בגליונות עבודה constituent בחישובים.

 • מחיקת    אם אתה מוחק גליונות בין גיליון2 לגיליון6, Excel יסיר את הערכים שלהם מהחישוב.

 • מעבר    אם תעביר גליונות שבין גיליון2 לגיליון6 למיקום מחוץ לטווח שאליו מתייחסת ההפניה, Excel יסיר את הערכים שלהם מהחישוב.

 • הזזת נקודת קצה    בעת העברת גיליון2 או גיליון6 למיקום אחר באותה חוברת עבודה, Excel מבצע התאמה של החישוב כדי לכלול את גליונות העבודה החדשים ביניהם אלא אם תהפוך את סדר נקודות הקצה בחוברת העבודה. אם תהפוך את נקודות הקצה, ההפניה התלת-ממדית משנה את גליון העבודה של נקודת קצה. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך הפניה Sheet2:Sheet6. בעת העברת גיליון2 כך שהוא לאחר לגיליון6 בחוברת העבודה, יתאים הנוסחה כך שיצביעו על Sheet3:Sheet6. אם תעביר לפני גיליון2 לגיליון6, יתאים הנוסחה כך שיצביעו על Sheet2:Sheet5.

 • מחיקת נקודת קצה    אם תמחק את Sheet2 או Sheet6, Excel יסיר את הערכים בגליון עבודה זה מהחישוב.

בצע שלבים אלה:

 1. לחץ על התא שבו תזין את הפונקציה.

 2. סוג = (סימן שוויון), ואחריו שם הפונקציה (ראה הטבלה שלהלן), ולאחר מכן תו סוגריים פותח.

 3. לחץ על הכרטיסיה עבור גליון העבודה הראשון שאליו ברצונך להפנות.

 4. החזק את מקש Shift לחוץ ולאחר מכן לחץ על הלשונית של גליון העבודה האחרון אליו ברצונך להפנות.

 5. בחר את התא או טווח התאים שאליהם ברצונך להפנות.

 6. השלם את הנוסחה ולאחר מכן הקש Enter

באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בהפניה תלת-ממדית:

פונקציה

תיאור

הפונקציה AVERAGE

מחשבת ממוצע (ממוצע חשבוני) של מספרים.

AVERAGEA (הפונקציה AVERAGEA)

מחשבת ממוצע (ממוצע חשבוני) של מספרים; כולל טקסט וערכים לוגיים.

COUNT (הפונקציה COUNT)

סופרת תאים המכילים מספרים

COUNTA (הפונקציה COUNTA)

סופרת תאים שאינם ריקים.

HARMEAN (הפונקציה HARMEAN)

מחזירה את הממוצע ההרמוני של ערכת נתונים של מספרים חיוביים: הערך ההופכי של הממוצע החשבוני של ההופכיים.

הפונקציה KURT

מחזירה את הקורטוזיס של קבוצת נתונים.

LARGE (הפונקציה LARGE)

מחזירה את הערך ה- k בגודלו בקבוצת נתונים. לדוגמה, המספר החמישי הגדול ביותר.

הפונקציה MAX

מאתרת את הערך הגדול ביותר בקבוצת ערכים.

הפונקציה MAXA

מאתרת את הערך הגדול ביותר בקבוצת ערכים; כולל טקסט וערכים לוגיים.

הפונקציה MEDIAN

מחזירה את החציון, או המספר האמצעי בקבוצה של קבוצת מספרים נתונים.

הפונקציה MIN

מאתרת את הערך הקטן ביותר בקבוצת ערכים.

הפונקציה MINA

מאתרת את הערך הקטן ביותר בקבוצת ערכים; כולל טקסט וערכים לוגיים.

הפונקציה PERCENTILE

מחזירה את האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1. מסופק לצורך תאימות עם גירסאות קודמות של Excel.

PERCENTILE.EXC (הפונקציה PERCENTILE.EXC)

הפונקציה מחזירה את האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, לא כולל.

PERCENTILE.INC (הפונקציה PERCENTILE.INC)

הפונקציה מחזירה את האחוזון ה- k של ערכים בטווח, כאשר k הוא בטווח ‎0..1, כולל.

הפונקציה PERCENTRANK

מחזירה את הדירוג של ערך בערכת נתונים כאחוז (‎0..1) ממנה. מסופק לצורך תאימות עם גירסאות קודמות של Excel.

PERCENTRANK.EXC (הפונקציה PERCENTRANK.EXC)

הפונקציה מחזירה את הדירוג של ערך בערכת נתונים כאחוז (‎0..1, לא כולל) ממנה.

PERCENTRANK.INC (הפונקציה PERCENTRANK.INC)

הפונקציה מחזירה את הדירוג של ערך בערכת נתונים כאחוז (‎0..1, כולל) ממנה.

הפונקציה QUARTILE

מחזירה את הרביעון של ערכת נתונים, בהתבסס על ערכי אחוזונים בטווח ‎0..1. מסופק לצורך תאימות עם גירסאות קודמות של Excel.

QUARTILE.EXC (הפונקציה QUARTILE.EXC)

מחזירה את הרביעון של ערכת נתונים, בהתבסס על ערכי אחוזונים מ- ‎0..1, לא כולל.

QUARTILE.INC (הפונקציה QUARTILE.INC)

הפונקציה מחזירה את הרביעון של ערכת נתונים, בהתבסס על ערכי מאיון בטווח ‎0..1, כולל.

הפונקציה PRODUCT

מכפילה מספרים

הפונקציה RANK

מחזירה את הדירוג של מספר ברשימת מספרים: את גודלו ביחס לערכים אחרים ברשימה. מסופק לצורך תאימות עם גירסאות קודמות של Excel.

RANK.EQ (הפונקציה RANK.EQ)

מחזירה את הדירוג של מספר ברשימת מספרים: את גודלו ביחס לערכים אחרים ברשימה.

RANK.AVG (הפונקציה RANK.AVG)

מחזירה את הדירוג של מספר ברשימת מספרים: את גודלו ביחס לערכים אחרים ברשימה.

הפונקציה SKEW

מחזירה את מידת ההטיה של התפלגות.

SMALL (הפונקציה SMALL)

מחזירה את הערך ה-k בקוטנו מתוך סדרת נתונים.

STDEV.S (הפונקציה STDEV.S)

מחשבת סטיית תקן בהתבסס על מדגם.

הפונקציה STDEVP

מחשבת סטיית תקן של אוכלוסיה שלמה.

הפונקציה STDEVA

מחשבת סטיית תקן בהתבסס על מדגם; כולל טקסט וערכים לוגיים.

הפונקציה STDEVPA

מחשבת סטיית תקן של אוכלוסיה שלמה; כולל טקסט וערכים לוגיים.

TRIMMEAN (הפונקציה TRIMMEAN)

מחזירה את הממוצע של הפנים של סדרת נתונים.

הפונקציה SUM

מוסיפה מספרים

הפונקציה VAR.S

הפונקציה מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם.

הפונקציה VAR.P

מחשבת את השונות עבור אוכלוסיה שלמה.

הפונקציה VARA

מעריכה את השונות בהתבסס על מדגם; כולל טקסט וערכים לוגיים.

הפונקציה VARPA

מחשבת את השונות עבור אוכלוסיה שלמה; כולל טקסט וערכים לוגיים

בצע שלבים אלה:

 1. בכרטיסיה נוסחאות, לחץ על הגדר שם (בקבוצה שמות מוגדרים ).

 2. בחלון המוקפץ שם חדש, הזן שם עבור ההפניה. שמות יכולים להיות באורך של עד 255 תווים.

 3. בתיבה מפנה אל, בחר את סימן השוויון (=) ואת ההפניה ולאחר מכן הקש על מקש Backspace.

 4. לחץ על הלשונית של גליון העבודה הראשון שאליו ברצונך להפנות.

 5. החזק את מקש Shift לחוץ ולחץ על הכרטיסיה של גליון ההפניה.

 6. בחר את התא או טווח התאים שאליהם ברצונך להפנות.

מידע נוסף

כדי ללמוד עוד אודות העברת גליון עבודה בתוך חוברת עבודה, ראה העברה או העתקה של גליון עבודה. למידע נוסף אודות יצירה ושימוש שמות מוגדרים, ראה הגדרה ושימוש בשמות בנוסחאות.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×