יצירת היסטוגרמה ב- Excel

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

היסטוגרמה היא תרשים טורים המציג נתוני תדירות.

הערה: נושא זה דן רק ביצירת היסטוגרמה. לקבלת מידע אודות תרשימים פארטו (היסטוגרמה ממוינת), ראה יצירת תרשים Pareto.

 1. בחר את הנתונים שלך.

  (זוהי דוגמה אופיינית של נתונים עבור היסטוגרמה.)

  הנתונים ששימשו ליצירת ההיסטוגרמה לדוגמה לעיל
 2. לחץ על הוספה > הוסף תרשים סטטיסטי > היסטוגרמה.

  הפקודה היסטוגרמה שמגיעים אליה מלחצן 'הוסף תרשים סטטיסטי'

  באפשרותך גם ליצור היסטוגרמה מתוך הכרטיסיה כל התרשימים תחת תרשימים מומלצים.

עצות: 

 • השתמש בכרטיסיות עיצוב ועיצוב כדי להתאים אישית את מראה התרשים שלך.

 • אם אינך רואה כרטיסיות אלה, לחץ במקום כלשהו ההיסטוגרמה כדי להוסיף את כלי תרשימים לרצועת הכלים.

הכרטיסיות 'עיצוב' ו'עיצוב אובייקט' של 'כלי תרשימים'

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הציר האופקי של התרשים, לחץ על עיצוב ציר ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הפקודה 'עיצוב ציר' בתפריט הקיצור
 2. השתמש במידע בטבלה הבאה כדי להחליט אילו אפשרויות ברצונך להגדיר בחלונית המשימות עיצוב ציר.

  אפשרות

  תיאור

  לפי קטגוריה

  בחר באפשרות זו כאשר הקטגוריות (ציר אופקי) הם מבוססי טקסט במקום מספריים. ההיסטוגרמה יהיה לקבץ אותן קטגוריות ולהפעיל לסכם את הערכים בהציר.

  עצה: כדי לספור את כמות ההופעות של מחרוזות טקסט, הוסף עמודה ומלא אותה בערך "1", ולאחר מכן התווה את ההיסטוגרמה והגדר את הסלים כלפי קטגוריה.

  אוטומטיות

  זוהי הגדרת ברירת המחדל עבור היסטוגרמות. רוחב סל מחושבת באמצעות כלל הייחוס הרגיל של סקוט.

  רוחב סל

  הזן מספר עשרוני חיובי עבור מספר נקודות הנתונים בכל טווח.

  מספר סלים

  הזן את מספר הסלים של ההיסטוגרמה (כולל סלי גלישה וחמיקה).

  סל גלישה

  בחר תיבת סימון זו כדי ליצור סל של כל הערכים מעל הערך בתיבה משמאל. כדי לשנות את הערך, הזן מספר עשרוני שונה בתיבה.

  סל חמיקה

  בחר תיבת סימון זו כדי ליצור סל של כל הערכים מתחת או שווה לערך בתיבה משמאל. כדי לשנות את הערך, הזן מספר עשרוני שונה בתיבה.

  חלונית המשימות 'עיצוב ציר'

עצה: כדי לקרוא מידע נוסף אודות תרשים ההיסטוגרמה ואת וכיצד היא מסייעת לך הצגה חזותית של נתונים סטטיסטיים, ראה בלוג על היסטוגרמה, Pareto, תרשים קופסה ושפם זו על-ידי הצוות Excel. ייתכן גם שתתעניין ללמידה עוד אודותיו אחרים סוגי תרשימים חדשים מתוארות בלוג זה לפרסם.

האפשרות אוטומטי (כלל הייחוס הרגיל של סקוט)   

הנוסחה עבור האפשרות 'אוטומטי'

כלל הייחוס הרגיל של סקוט מנסה למזער את ההטיה בשונות של ההיסטוגרמה בהשוואה לערכת הנתונים, תוך הנחת נתונים בעלי התפלגות נורמלית.

האפשרות סל גלישה   

הנוסחה עבור האפשרות 'סל גלישה'

האפשרות סל חמיקה   

הנוסחה עבור האפשרות 'סל חמיקה'
 1. ודא כי יש טעינת Analysis ToolPak. לקבלת מידע נוסף, ראה טעינת Analysis ToolPak ב- Excel.

 2. בגליון עבודה, הקלד את נתוני הקלט בעמודה אחת, תוך הוספת תווית בתא הראשון לפי רצונך.

  הקפד להשתמש בנתונים מספריים כמותיים, כגון סכומי פריטים או תוצאות מבחן. הכלי Histogram לא יעבוד עם נתונים מספריים איכותיים, כגון מספרי זיהוי שהוזנו כטקסט.

 3. בעמודה הבאה, הקלד את מספרי הסלים בסדר עולה, תוך הוספת תווית בתא הראשון לפי רצונך.

  אנו ממליצים לך להשתמש במספרי סלים משלך מאחר שהם עשויים להיות מועילים יותר עבור הניתוח. אם לא תזין מספרי סלים, הכלי Histogram ייצור מרווחי סלים המבוזרים באופן שווה, תוך שימוש בערכי המינימום והמקסימום בטווח הקלט כנקודות ההתחלה והסיום.

 4. לחץ על נתונים > Data Analysis.

  לחצן Data Analysis בקבוצה Data Analysis

 5. לחץ על Histogram ‏> OK.

  תיבת הדו-שיח Data Analysis

 6. תחת Input, בצע את הפעולות הבאות:

  1. בתיבה Input Range, הזן את ההפניה לתא עבור טווח הנתונים המכיל את מספרי הקלט.

  2. בתיבה Bin Range, הזן את ההפניה לתא עבור הטווח המכיל את מספרי הסלים.

   אם השתמשת בתוויות העמודה בגליון העבודה, באפשרותך לכלול אותן בהפניות לתאים.

   עצה: במקום להזין הפניות באופן ידני, באפשרותך ללחוץ על תמונת לחצן כדי לכווץ את תיבת הדו-שיח באופן זמני לשם בחירת הטווחים בגליון העבודה. לחיצה חוזרת על הלחצן מרחיבה את תיבת הדו-שיח.

 7. אם כללת תוויות עמודה בהפניות לתאים, סמן את התיבה Labels.

 8. תחת Output options, בחר מיקום פלט.

  באפשרותך למקם את ההיסטוגרמה באותו גליון עבודה, בגליון עבודה חדש בחוברת העבודה הנוכחית או בחוברת עבודה חדשה.

 9. סמן אחת או יותר מהתיבות הבאות:

  Pareto (sorted histogram)‎ אפשרות זו מציגה את הנתונים בסדר תדירות יורד.

  Cumulative Percentage     אפשרות זו מציגה אחוזים מצטברים ומוסיפה שורת אחוזים מצטברים לתרשים ההיסטוגרמה.

  Chart Output     אפשרות זו מציגה תרשים היסטוגרמה מוטבע.

 10. לחץ על אישור.

  אם ברצונך לבצע התאמה אישית של היסטוגרמה שלך, באפשרותך לשנות תוויות טקסט ולאחר לחץ במקום כלשהו בתרשים היסטוגרמה כדי השתמש בלחצנים רכיבי תרשים, סגנונות תרשיםומסנן תרשים בצד השמאלי של התרשים.

 1. בחר את הנתונים שלך.

  (זוהי דוגמה אופיינית של נתונים עבור היסטוגרמה.)

  הנתונים ששימשו ליצירת ההיסטוגרמה לדוגמה לעיל
 2. לחץ על הוספה ‏> תרשים.

  לחצן 'תרשים' בקבוצה 'איורים' שבכרטיסיה 'הוספה' ב- Word
 3. בתיבת הדו-שיח הוספת תרשים, תחת כל התרשימים, לחץ על היסטוגרמה, ולחץ על אישור.

עצות: 

 • השתמש בכרטיסיות עיצוב ועיצוב ברצועת הכלים כדי להתאים אישית את מראה התרשים שלך.

 • אם אינך רואה כרטיסיות אלה, לחץ במקום כלשהו ההיסטוגרמה כדי להוסיף את כלי תרשימים לרצועת הכלים.

הכרטיסיות 'עיצוב' ו'עיצוב אובייקט' של 'כלי תרשימים'

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הציר האופקי של התרשים, לחץ על עיצוב ציר ולאחר מכן לחץ על אפשרויות ציר.

  הפקודה 'עיצוב ציר' בתפריט הקיצור
 2. השתמש במידע בטבלה הבאה כדי להחליט אילו אפשרויות ברצונך להגדיר בחלונית המשימות עיצוב ציר.

  אפשרות

  תיאור

  לפי קטגוריה

  בחר באפשרות זו כאשר הקטגוריות (ציר אופקי) הם מבוססי טקסט במקום מספריים. ההיסטוגרמה יהיה לקבץ אותן קטגוריות ולהפעיל לסכם את הערכים בהציר.

  עצה: כדי לספור את כמות ההופעות של מחרוזות טקסט, הוסף עמודה ומלא אותה בערך "1", ולאחר מכן התווה את ההיסטוגרמה והגדר את הסלים כלפי קטגוריה.

  אוטומטיות

  זוהי הגדרת ברירת המחדל עבור היסטוגרמות.

  רוחב סל

  הזן מספר עשרוני חיובי עבור מספר נקודות הנתונים בכל טווח.

  מספר סלים

  הזן את מספר הסלים של ההיסטוגרמה (כולל סלי גלישה וחמיקה).

  סל גלישה

  בחר תיבת סימון זו כדי ליצור סל של כל הערכים מעל הערך בתיבה משמאל. כדי לשנות את הערך, הזן מספר עשרוני שונה בתיבה.

  סל חמיקה

  בחר תיבת סימון זו כדי ליצור סל של כל הערכים מתחת או שווה לערך בתיבה משמאל. כדי לשנות את הערך, הזן מספר עשרוני שונה בתיבה.

  חלונית המשימות 'עיצוב ציר'

עצה: כדי לקרוא מידע נוסף אודות תרשים ההיסטוגרמה ואת וכיצד היא מסייעת לך הצגה חזותית של נתונים סטטיסטיים, ראה בלוג על היסטוגרמה, Pareto, תרשים קופסה ושפם זו על-ידי הצוות Excel. ייתכן גם שתתעניין ללמידה עוד אודותיו אחרים סוגי תרשימים חדשים מתוארות בלוג זה לפרסם.

בצע שלבים אלה כדי ליצור היסטוגרמה ב- Excel for Mac:

 1. בחר את הנתונים.

  (זוהי דוגמה אופיינית של נתונים עבור היסטוגרמה.)

  הנתונים ששימשו ליצירת ההיסטוגרמה לדוגמה לעיל
 2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה ' הוספה ', ולאחר מכן לחץ על סמל תרשים סטטיסטי (סמלסטטיסטי ) ובחר תחת היסטוגרמה, היסטוגרמה.

עצות: 

 • השתמש בכרטיסיות ' עיצוב תרשים ועיצוב כדי להתאים אישית את מראה התרשים שלך.

 • אם אינך רואה את הכרטיסיות ' עיצוב תרשים ועיצוב, לחץ במקום כלשהו ההיסטוגרמה להוסיף אותם לרצועת הכלים.

כדי ליצור היסטוגרמה ב- Excel 2011 for Mac, יהיה עליך להוריד תוספת של צד שלישי. ראה: אני לא מצליח למצוא Analysis Toolpak ב- Excel 2011 for Mac לקבלת פרטים נוספים.

ב- Excel Online, באפשרותך להציג היסטוגרמה (תרשים טורים המציג נתוני תדירות), אך לא ניתן ליצור אותו מכיוון שהדבר דורש Analysis ToolPak, Excel תוספת שאינה נתמכת ב- Excel Online.

אם יש לך את יישום שולחן העבודה Excel, באפשרותך להשתמש בלחצן ערוך ב- Excel לפתיחת Excel שולחן העבודה ושל ליצור ההיסטוגרמה.

לחצן 'ערוך ב- Excel'

 1. הקש כדי לבחור את הנתונים שלך.

  הנתונים ששימשו ליצירת ההיסטוגרמה לדוגמה לעיל
 2. אם אתה משתמש בטלפון, הקש על סמל עריכה סמל 'ערוך' כדי להציג את רצועת הכלים. ולאחר מכן הקש על בית.

 3. הקש על הוסף > תרשימים > היסטוגרמה.

  במידת הצורך, באפשרותך להתאים אישית את הרכיבים של התרשים.

  הערה: תכונה זו זמינה רק אם יש לך מנוי Office 365. אם אתה מנוי של Office 365, ודא שברשותך הגירסה העדכנית ביותר של Office.

  נסה את Office 365 או את הגירסה העדכנית ביותר של Excel

 1. הקש כדי לבחור את הנתונים שלך.

  הנתונים ששימשו ליצירת ההיסטוגרמה לדוגמה לעיל
 2. אם אתה משתמש בטלפון, הקש על סמל עריכה סמל 'ערוך' כדי להציג את רצועת הכלים ולאחר מכן הקש על בית.

 3. הקש על הוסף > תרשימים > היסטוגרמה.

כדי ליצור היסטוגרמה ב- Excel, ספק שני סוגי נתונים — את הנתונים שברצונך לנתח ולאחר את מספרי הסלים המייצגים את מרווחי הזמן שלפיהם ברצונך למדוד את התדירות. עליך לארגן את הנתונים בשתי עמודות בגליון העבודה. עמודות אלה חייב להכיל את הנתונים הבאים:

 • נתוני קלט    זהו הנתונים שברצונך לנתח באמצעות הכלי ' היסטוגרמה '.

 • מספרי הסלים    מספרים אלה מייצגים הרווחים הרצויים לך ההיסטוגרמה בכלי לשימוש עבור מדידה נתוני הקלט בניתוח הנתונים.

כאשר אתה משתמש בכלי היסטוגרמה, Excel סופרת את מספר נקודות הנתונים בכל תא נתונים. נקודת נתונים נכלל בסל מסוים אם המספר גדול מהמספר הנמוך ביותר מאוגד ושווה ל או קטן מהגדול ביותר מאוגדים עבור סל נתונים. אם תשמיט את טווח הסלים, Excel יוצר קבוצה של סלי מבוזר באופן שווה בין ערכי מינימום ומקסימום נתוני הקלט.

הפלט של הניתוח היסטוגרמה מוצגת בגליון עבודה חדש (או בחוברת עבודה חדשה) ומציג טבלה היסטוגרמה ותרשים טורים המשקף את הנתונים בטבלה היסטוגרמה.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×