יצירת דפים במצב 'משתתף'

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בתור עורך תוכן, עליך ליצור דפים חדשים כך שתוכל לתרום תוכן לאתר הצוות שלך. כשאתה יוצר דפים בתור משתמש מוגבל בקבוצת משתתפים, פקודות מסוימות של Microsoft Office SharePoint Designer 2007 זמינות עבורך בעוד שאחרות אינן זמינות.

מאמר זה מתאר כיצד ליצור דפים ב- Office SharePoint Designer 2007 בתור חבר בקבוצת המשתתפים העובדים במצב של 'משתתף'.

כדי ללמוד עוד אודות הגדרות משתתף, עיין במאמר מבוא ל'הגדרות משתתף.

חשוב: כדי להשתמש ב'הגדרות משתתף', על האתר להיות ממוקם בשרת שפועל בו Windows SharePoint Services 3.0 או Microsoft Office SharePoint Server 2007.

בנושא זה

תכונות מה עשוי להיות זמינות בעת יצירת דפים במצב ' משתתף '?

להציג את סוגי הדפים באפשרותך ליצור קבוצת המשתתפים שלך

יצירת דפים במצב ' משתתף '

אלו תכונות עשויות שלא להיות זמינות כשאני יוצר דפים במצב 'משתתף'?

סוגי הדפים שבאפשרותך ליצור תלויים בהגבלות העריכה שמנהל האתר הקצה לקבוצת המשתתפים שלך. לדוגמה, אם מנהל האתר אפשר לקבוצת המשתתפים שלך ליצור דפים מדף ראשי קיים בלבד, באפשרותך ליצור רק דפים שמבוססים על הדף הראשי שצוין על-ידי מנהל האתר.

כשאתה מנסה ליצור סוג של דף שאין לו הרשאה בקבוצת התורמים שלך, מופיעה הודעה בשורת המצב המודיעה שהגדרות ה'משתתף' מונעות ממך יצירת סוג זה של דפים.

הודעה בשורת המצב אם הגדרות המשתתף שלך לא מאפשרות את יצירת סוג הקובץ הנבחר

שנית, אם אתה מנסה ליצור דף בתיבת הדו-שיח New (תפריט File), אך מנהל האתר לא הגדיר את סוג הדף הזה כזמין לקבוצת ה'משתתף' שלך, מופיעה הודעה בתיבת הדו-שיח על כך שהגדרות ה'משתתף' אינן מאפשרות לך ליצור סוג דף זה. עיין במקטע Description באיור הבא.

הודעה בתיבת הדו-שיח 'חדש' עבור משתמשים במצב 'משתתף'

באפשרותך להימנע מגישה של ניסוי וטעיה על-ידי צפייה בהגדרות ה'משתתף' ישירות, אשר מציגות במבט אחד את סוגי הדפים שבאפשרות קבוצת ה'משתתף' שלך ליצור ב- Office SharePoint Designer 2007. המקטע הבא מציג לך כיצד.

לראש הדף

הצגת סוגי הדפים שבאפשרות קבוצת המשתתפים ליצור

לפני תחילת העבודה ב- Office SharePoint Designer 2007, מומלץ לבדוק את הגדרות ה'משתתף' עבור קבוצת ה'משתתף' שלך כדי לראות אלו תכונות זמינות או מוגבלות עבור הקבוצה שלך. באפשרותך להציג את סוגי הדפים שאתה מורשה ליצור בקטגוריה יצירת דפים. מומלץ לבדוק גם את המיקום שבו נשמרים הקבצים שלך בקטגוריה תיקיות. רצוי שתדע היכן נשמרים הדפים שאתה יוצר, מכיוון שאם תנסה לשמור אותם במיקום מוגבל תופיע הודעת שגיאה.

לדוגמה, אם אתה עורך תוכן שמוסיף באופן שגרתי תוכן לאתר SharePoint של הצוות שלך, זהו תרחיש מקובל עבור מנהל האתר להגדיר את קבוצת ה'משתתף' שלך כך שבאפשרותך ליצור רק דפים חדשים מדף ראשי מסוים, להוסיף סוגי תוכן מסוימים בלבד לאזורי התוכן שבדף, ולשמור את הדף החדש רק לתיקיה מסוימת באתר. על-ידי הצגה של הגדרות ה'משתתף', באפשרותך לקבוע במהירות את אופן עדכון האתר שלך.

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את האתר שלך.

 2. אם חלונית המשימות משתתף אינה זמינה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על משתתף.

  חלונית המשימות 'משתתף' כפי שמופיעה עבור קבוצת המשתתפים 'מחברי תוכן'

  1. במקטע זה מוצג השם של קבוצת המשתתפים שלה אתה שייך.

  2. לחץ על קישור זה כדי להציג את ההגדרות של קבוצת המשתתפים שלה אתה שייך.

  3. לחץ על קישור זה כדי לפתוח הודעת דואר אלקטרוני שממוענת אל מנהל האתר.

  4. כאן באפשרותך למצוא רשימה של הקבצים שפתחת בהפעלה הקודמת של Office SharePoint Designer 2007.

  5. לחץ על קישור זה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח חדש וליצור קבצים חדשים.

  6. לחץ על קישור זה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח פתיחה, בה באפשרותך לדפדף אל קבצים ולפתוח אותם.

 3. בחלונית המשימות, תחת מצב המשתתף שלך, באפשרותך להציג תיאור של קבוצת המשתתפים אליה אתה שייך, וקישור שנקרא הצגת הגדרות המשתתף שלך. לחץ על קישור זה כדי להציג את הגדרות קבוצת המשתתפים שלך.

  חשוב: אין באפשרותך לשנות את הגדרות קבוצת המשתתפים שלך; רק מנהל האתר יכול לעשות זאת. אם אתה זקוק לגישה אל תכונות נוספות, שלח בקשה אל מנהל האתר. כדי לראות את נתוני איש הקשר של מנהל האתר שלך, לחץ על הגדרות משתתף בתפריט אתר.

 4. בתיבת הדו-שיח הצגת הגדרות המשתתף שלך, לחץ על יצירת דפים והצג את הגדרות יצירת הדף עבור הקבוצה שלך. באפשרותך גם לראות על בסיס של איזה דפים ראשיים אתה מורשה ליצור דפים חדשים.

  הקטגוריה 'יצירת דפים' בתיבת הדו-שיח 'הצגת הגדרות המשתתף שלך'

  הערה: האפשרות אפשר יצירת דפים חדשים מתוך דפים ראשיים אלה מציגה את הדפים הראשיים שמהם באפשרותך ליצור דפים חדשים. פירוש הדבר שבאפשרותך ליצור דפים חדשים רק מדפים ראשיים שצוינו ברשימה. אם הרשימה אפשר יצירת דפים חדשים מתוך דפים ראשיים אלה ריקה, באפשרותך ליצור דפים חדשים מכל דף ראשי באתר. זאת מכיוון שכל משתמש ב- Office SharePoint Designer 2007, כברירת מחדל, יכול ליצור דף חדש מדף ראשי. הרשימה משמשת להגבלה של שימוש בדפים ראשיים מסויימים בלבד.

 5. לחץ על הגדרת סוגי דפים כדי להציג את סוגי הדפים שבאפשרות קבוצת המשתתפים שלך ליצור.

  תיבת הדו-שיח 'סוגי דפים'

 6. כדי לראות היכן באפשרותך לשמור דפים ותמונות באתר, לחץ על תיקיות וראה את המיקום עבור הקבוצה שלך. באפשרותך גם למקם תיקיות אלה ברשימת תיקיות.

לראש הדף

יצירת דפים במצב 'משתתף'

לאחר שאתה צופה בהגדרות ה'משתתף' שלך כדי לראות את סוגי הדפים שבאפשרותך ליצור והיכן באתר הנוכחי אתה מורשה לשמור אותם, אתה מוכן ליצור דפים במצב 'משתתף'. בתור עורך תוכן, סוג הדף שסביר להניח שעליך ליצור הוא דף ASPX ריק או דף חדש שנוצר מדף ראשי. שני סוגי הדפים הם דפי ASP.NET.

בעת הוספת דף לאתר SharePoint, כמעט תמיד ברצונך להוסיף דף ASP.NET (ASPX), מכיוון דפי ASPX תומך בפונקציונליות הטווח המלא של SharePoint. מסיבה זו, דף ASPX הוא ברירת המחדל עבור דפים חדשים באתר SharePoint בעת לחיצה על מסמך חדש תמונת לחצן בסרגל הכלים משותף או הקש CTRL + N.

יצירת דף חדש מדף ראשי

 1. ב- Office SharePoint Designer 2007, פתח את האתר.

 2. אם האפשרות רשימת תיקיות אינה גלויה, בתפריט חלוניות משימות, לחץ על רשימת תיקיות.

 3. ברשימת התיקיות, לחץ על סימן החיבור (+) שלצד התיקיה ‎_catalogs כדי להרחיב אותה ולאחר מכן לחץ על סימן החיבור (+) שלצד התיקיה masterpage (גלריית דפים ראשיים).

  הערה: רק הדפים הראשיים שמנהל האתר הגדיר כזמינים לקבוצת המשתתפים שלך מוצגים בתיקיית הדפים הראשיים ברשימת התיקיות.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הדף הראשי שממנו ברצונך ליצור את הדף החדש ולאחר מכן לחץ על חדש מתוך הדף הראשי בתפריט הקיצור.

 5. הוסף את התוכן הרצוי אל הדף המבוסס על הגדרות קבוצת המשתתפים שלך.

 6. בתפריט קובץ, לחץ על שמור. או שבאפשרותך להקיש CTRL+S. שמור את הדף במיקום המותר לקבוצת המשתתפים שלך.

  הערה: בקטגוריה תיקיות של הגדרות קבוצת המשתתפים שלך, באפשרותך לבדוק את המיקום בו קבוצת המשתתפים שלך מורשית לשמור דפים באתר הנוכחי. עיין בסעיף הקודם לקבלת מידע נוסף.

יצירת דף ASPX ריק

 1. בתפריט קובץ, הצבע על חדש ולאחר מכן לחץ על ASPX.

  נפתח דף אינטרנט חדש ריק.

  הערה: כברירת מחדל, לעורכי תוכן יש הגבלות בשימוש בתכונות עיצוב רבות של Office SharePoint Designer 2007. פעילויות מסוימות, כמו צירוף גליונות סגנון, שינוי רכיבי תג, הוספת תוכן פעיל (כמו קבצי Script), והשימוש בתגים מסוימים, אינן מורשות. פנה אל מנהל האתר שלך אם לדעתך דרושה לך גישה אל תכונות נוספות.

 2. בתפריט קובץ, לחץ על שמור, או שבאפשרותך להקיש CTRL+S. שמור את הדף במיקום שמורשה לקבוצת המשתתפים שלך.

  הערה: בקטגוריה תיקיות של הגדרות קבוצת המשתתפים שלך, באפשרותך לבדוק את המיקום שבו קבוצת המשתתפים שלך מורשה לשמור דפים באתר הנוכחי. עיין במקטע הקודם לקבלת מידע נוסף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×