יצירת דיאגרמת ציר

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בנושא זה

אודות דיאגרמות ציר ומקורות נתונים

חלקים של דיאגרמת ציר

תרחיש לדוגמה

יצירת דיאגרמת ציר

רענון הנתונים בדיאגרמת ציר

סינון הנתונים בדיאגרמת ציר

התאמה אישית של הנתונים בצמתי דיאגרמת ציר

הגבלת מספר הצמתים ברמות

אודות דיאגרמות ציר ומקורות נתונים

דיאגרמת ציר היא אוסף של צורות המסודרות במבנה עץ שעוזר לך לנתח ולסכם נתונים בתבנית חזותית קלה להבנה. דיאגרמת ציר מתחילה כצורה יחידה הנקראת צומת ראשי המכילה מידע שיובא מגליון עבודה, טבלה, תצוגה או קוביה. באפשרותך לפרק את הצומת הראשי לרמה של צמתי משנה כדי להציג את הנתונים שלך בדרכים שונות.

הערה: אם אתה רוצה ייצוג חזותי של כל שורה גליון עבודה, טבלה או תצוגה, אבל אין צורך לנתח או לסכם את הנתונים, להשתמש בתכונה קישור נתונים לצורות ' בכרטיסיה ' נתונים '. לקבלת מידע נוסף, ראה שיפור הנתונים שלך עם גרפיקת נתונים.

קטגוריות, רמות וצמתים

כדי להבין קטגוריות, רמות וצמתים, חשוב על כל רכיב בהקשר של מקור הנתונים שלך:

 • כל עמודה של מקור הנתונים שלך היא מספרית או לא מספרית.

 • חשוב על העמודות הלא מספריות כקטגוריות  — כגון רבעון, איש מכירות או מספר טלפון. כל אחת מהן יכולה להפוך לרמה תחת הצומת הראשי. שים לב שהערכים תחת עמודה, כגון מספר טלפון, עשויים להיות מספרים, אך הם אינם מספרים הניתנים לסיכום.

 • חשוב על העמודות המספריות כנתונים, כגון מספרים או מטבע, אשר ניתן לסכם או לחשב את הממוצע שלהם או נתונים בעלי ערכים קטנים ביותר או מרביים.

 • חשוב על כל צומת כקבוצה של שורות ממקור הנתונים שלך אשר יש להן ערך משותף בעמודה שצוינה. לדוגמה, עבור הקטגוריה "רבעון", כל השורות עם QTR4 יקובצו לצומת יחיד.

מקורות נתונים

באפשרותך לבחור את מקורות הנתונים הבאים כדי ליצור דיאגרמת ציר:

 • גליון עבודה של Microsoft Office Excel

 • מסד נתונים של Microsoft Office Access

 • רשימה של Microsoft SharePoint

 • מסד נתונים של Microsoft SQL Server

 • Microsoft SQL Server Analysis Services

 • מקורות נתונים אחרים של OLE DB או ODBC

לראש הדף

חלקים של דיאגרמת ציר

חלקים של דיאגרמת ציר

1. שם דיאגרמת הציר

2. צומת ראשי של דיאגרמת הציר

3. צורת פירוט

4. מקרא נתונים

5. הצורות Qtr3 ו- Qtr4 יוצרות רמה

6. צומת ובו צורה מוחלת כדי ליצור השפעה

לראש הדף

תרחיש לדוגמה

נניח שיש לך גליון עבודה של Excel עם מידע אודות מכירות של מוצרי ספורט במשך שני הרבעונים האחרונים כמו גליון העבודה המוצג להלן.

נתוני מכירות בגליון אלקטרוני של Excel

המידע שאתה זקוק לו הוא:

 • כמה הרוויחה כל מחלקת ספורט?

 • מה היו הרווחים בכל רבעון?

 • מה היו הרווחים של כל איש מכירות?

דיאגרמת ציר יכולה להציג את הנתונים שלך כשהם מסודרים בשלוש תצוגות עץ שונות כדי לענות על שלוש השאלות הללו.

האיור הבא מציג שלוש דרכים להצגת מקור הנתונים שלך כדי לענות על השאלות הספציפיות שלך.

המידע מפורט בשלוש דרכים בדיאגרמת ציר

לראש הדף

יצירת דיאגרמת ציר

כדי ליצור דיאגרמת ציר, באפשרותך להשתמש בתבנית דיאגרמת ציר, או להוסיף צורת צומת ציר לכל תרשים. נושא זה מתאר שימוש בתבנית דיאגרמת ציר כדי ליצור דיאגרמת ציר יחידה. לקבלת מידע אודות הוספת צורות צומת ציר לדיאגרמות Visio אחרות, ראה הוספת דיאגרמת ציר לכל ציור. לקבלת מידע נוסף אודות יצירת ציור עם דיאגרמות ציר מרובות, ראה הוספת דיאגרמות ציר מרובות לציור.

בעת יצירת דיאגרמת ציר, אשף בורר הנתונים מדריך אותך בבחירת מקור נתונים. לאחר מכן מיובאים הנתונים אל צומת דיאגרמת ציר ראשי המוצג בציור שלך. לאחר מכן אתה מרחיב את הצומת הראשי כדי שיציג את הנתונים שברצונך לנתח.

הערה: מומלץ לוודא שהתא העליון בכל עמודה בגליון העבודה של Excel הוא כותרת של עמודה ולא שורת נתונים. כותרות אינן דרושות, אך הן הופכות את דיאגרמת הציר השלמה לקלה יותר להבנה.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. לחץ על חדש, לחץ על עסקים ולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת ציר.

 3. בצע את השלבים באשף בורר נתונים.

  לאחר שתלחץ על סיום, יופיעו שלוש הצורות הבאות בדף הציור:

  • מקרא נתונים המכיל מידע אודות מקור הנתונים

  • תיבת טקסט עבור שמה של דיאגרמת הציר

  • הצומת העליון, המכיל את ערכת הנתונים המיובאת

 4. לחץ על הצומת הראשי בדף הציור ובחלון דיאגרמת ציר, תחת הוספת קטגוריה, לחץ על הקטגוריה (לרוב עמודה במקור הנתונים שלך) שבאמצעותה ברצונך לקבץ את הנתונים שלך.

  הערה: ייתכן שתצטרך להגדיל את החלון דיאגרמת ציר כדי לראות את כל התכונות.

להרחבה נוספת של צמתי המשנה החדשים כך שיוצגו רמות נוספות, לחץ על הצומת שברצונך להרחיב וחזור על שלב 4.

לראש הדף

רענון הנתונים בדיאגרמת ציר

באפשרותך לרענן את הנתונים בדיאגרמת ציר קיימת. אם הציור מכיל יותר מדיאגרמת ציר אחת, באפשרותך לרענן דיאגרמת ציר אחת או את כולן.

 • כדי לרענן דיאגרמת ציר, בחר אותה בציור. בכרטיסיה דיאגרמת ציר, בקבוצה נתונים, לחץ על רענון.

 • כדי לרענן את כל דיאגרמות הציר בציור, לחץ על החץ תחת רענון ולאחר מכן לחץ על רע‏נן הכל‏.

לראש הדף

סינון הנתונים בדיאגרמת ציר

כל צומת ברמה של דיאגרמת ציר מייצג קבוצת שורות במקור הנתונים שלך החולקות ערך משותף. לדוגמה, צומת עבור הרבעון הרביעי (Qtr4) יכיל את כל הנתונים המספריים עבור השורות הכוללות את הטקסט Qtr4 בעמודה 'רבעון'.

באפשרותך להשתמש במסננים כדי לבחור אילו צמתים יופיעו ברמה נתונה. לדוגמה, אם נתוני הרבעון הראשון כבר אינם מעניינים אותך, באפשרותך להסתיר את הצומת Qtr1:

 1. בחלון דיאגרמת ציר, תחת הוספת קטגוריה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הנתונים (שם קטגוריה) שברצונך לסנן ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של עמודה.

 2. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של עמודה, תחת מסנן, תחת הצג נתונים שבו: שם הקטגוריה, בחר בפעולות בעמודה השמאלית ביותר והקלד את הערכים בעמודה הימנית ביותר כדי לציין את הנתונים שברצונך לעבוד.

  רק הצמתים הכוללים מידע העונה על הקריטריונים שבחרת מופיעים בציור.

כדי להסיר את המסנן, אפס את הפעולות בעמודה הימנית ביותר ברשימה הצג נתונים שבהם ל(בחר פעולה).

הערה: אם מקור הנתונים שלך הוא קוביית SQL Server Analysis Services, באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט שברצונך לסנן, לחץ על קביעת תצורה של ממד ולאחר בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של ממד, לחץ על קביעת תצורה של רמה. בתיבת הדו-שיח קביעת תצורה של רמה, תחת מסנן, תחת הצג נתונים שבו שם הקטגוריה, בחר בפעולות בעמודה השמאלית ביותר והקלד את הערכים בעמודה הימנית ביותר כדי לציין את הנתונים שברצונך לעבוד.

לראש הדף

התאמה אישית של הנתונים בצמתי דיאגרמת ציר

כאשר אתה מרחיב צומת בדיאגרמת ציר, ערכת נתונים המשמשת כברירת מחדל מוצגת בכל צומת. באפשרותך לשנות את הנתונים המספריים המוצגים, את שם נתונים אלה ואת אופן הסיכום של נתונים מספריים.

הצגה או הסתרה של נתונים ספציפיים

כאשר אתה מציג או מסתיר את הנתונים (לרוב עמודה במקור הנתונים שלך), השינוי חל על כל הצמתים בדיאגרמת הציר שנבחרה.

 1. בחר צומת כלשהו של דיאגרמת הציר.

 2. בחלון דיאגרמת ציר, תחת הוספת סיכום, בחר או נקה את תיבות הסימון עבור הנתונים שברצונך להציג או להסתיר.

שנה את אופן הסיכום של נתונים מספריים

הנתונים המשמשים כברירת מחדל המוצגים בצומת דיאגרמת ציר הם הסכום של העמודה הראשונה במקור הנתונים שלך. באפשרותך לשנות את פונקציית הסיכום מ- Sum ל- Average‏, Min‏, Max או Count.

הערה: זה לא חל על SQL Server Analysis Services.

 • בחלון דיאגרמת ציר, תחת הוספת סיכום, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט שברצונך לשנות ובחר את פונקציית הסיכום שברצונך להחיל.

שינוי שמות הפריטים ברשימות הוספת קטגוריה והוספת סיכום

 1. בחלון דיאגרמת ציר, תחת הוספת קטגוריה או הוספת סיכום, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט שברצונך לשנות ולאחר מכן לחץ על קביעת תצורה של עמודה.

 2. בתיבה שם של תיבת הדו-שיח קביעת תצורה של עמודה, הקלד שם חדש.

  כדי לחזור לשם המקורי, לחץ על השתמש בשם מקור.

לראש הדף

הגבלת מספר הצמתים ברמות

באפשרותך לבחור כמה צמתים יוצגו ברמה יחידה או בכל הרמות של דיאגרמת הציר. אפשרות זו שימושית אם אתה עובד עם טבלאות, תצוגות או גליונות עבודה גדולים ואינך צריך לראות את החלוקה של כל הנתונים לצמתים נפרדים.

לדוגמה, ייתכן שתרצה להציג רק את 5 הצמתים הראשונים ברמה של אנשי מכירות או את 20 הצמתים הראשונים ברמה של הזמנות.

הגבלת מספר הצמתים המוצגים בכל הרמות

 1. לחץ על הצומת העליון בדיאגרמת הציר שברצונך לשנות.

 2. בכרטיסיה דיאגרמת ציר, בקבוצה נתונים, לחץ על מפעיל תיבת הדו-שיח אפשרויות נתונים.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות דיאגרמת ציר, תחת אפשרויות נתונים, בחר בתיבת הסימון הגבל פריטים בכל פירוט.

 4. בתיבה מספר מרבי של פריטים, הקלד את מספר הצמתים המרבי שברצונך להציג.

  עבור כל רמה, מופיע בדיאגרמת הציר צומת חדש עם שלוש נקודות (...) בפס הכותרת שלו. צורות אלה מכילות את הצמתים המוסתרים עבור כל רמה.

הגבלת מספר הצמתים המוצגים ברמה יחידה

 1. בדיאגרמה שלך, בחר את צורת קיטום של הרמה שברצונך להגביל.

 2. בכרטיסיה דיאגרמת ציר, בקבוצה מיון וסינון, לחץ על מיון וסינון.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות פירוט , תחת הצג, בחר בתיבת הסימון הגבל פריטים בפירוט זה.

 4. בתיבה מספר מרבי של פריטים, הקלד את מספר הצמתים המרבי שברצונך להציג.

  צומת חדש עם שלוש נקודות (...) בפס הכותרת שלו מופיע בדיאגרמת הציר. צורה זו מכילה את הנתונים המוסתרים עבור רמה זו.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×