יצירת ביטויי תנאי (בוליאניים)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מסביר את אופן יצירתם של ביטויי תנאי (הידועים גם כבוליאניים). ביטוי תנאי מוערך כ- True או כ- False ולאחר מכן מחזיר תוצאה העונה על התנאי שאתה מציין. אם אתה משתמש בפונקציות בביטויי התנאי שלך, באפשרותך גם לציין פעולה עבור ערכים שעונים על התנאי בביטוי ועבור כאלה שאינם עונים עליו. לדוגמה, באפשרותך ליצור ביטוי המאתר את כל המכירות בעלות שולי רווח של 10 אחוזים או פחות ולאחר מכן לציין שמספרים אלה מופיעים בכתב אדום או להחליף את הערכים בהודעה.

בנושא זה

הכרת ביטויי תנאי

יצירת ביטוי מותנה

דוגמאות של ביטויים מותנים

הכרת ביטויי תנאי

ביטוי תנאי הוא סוג ביטוי הבודק אם הנתונים שלך עונים על תנאי ולאחר מכן נוקט בפעולה בהתאם לתוצאה. לדוגמה, ביטוי יכול לחפש ערכים של תאריכים המתקיימים לאחר תאריך התחלה נתון ולאחר מכן להציג הודעת שגיאה כאשר תנסה להזין תאריך הקודם לתאריך ההתחלה שהוגדר.

ביטויי תנאי הם בעלי תבנית זהה לתבנית של ביטויים אחרים והם משתמשים בתחביר הבסיסי בו משתמשים ביטויים אחרים, ובאפשרותך להשתמש בהם באותן דרכים בהן אתה משתמש בביטויים אחרים.

 • עבור שדות טבלה, אתה מוסיף את הביטוי שלך למאפיין כלל אימות של השדה. משתמשים יצטרכו להזין נתונים בשדה התואם לתנאים בביטוי. לדוגמה, אם אתה משתמש בביטוי כגון ‎>=#1/1/1900# בשדה 'תאריך/שעה', משתמשים חייבים להזין ערכים השווים ל- 1 בינואר, 1900 או מאוחרים ממנו.

 • עבור פקדים בטפסים, באפשרותך להוסיף את הביטוי שלך Control המקור או המאפיין כלל אימות של הפקד. בדרך כלל, אתה מוסיף ביטויי תנאי למאפיין כלל אימות והוסף לך ביטויים שמחשבים ערכים על המאפיין מקור פקד . לדוגמה, השימוש > = #1/1/1900 # בב- Validaמקטע כלל המאפיין של פקד מונע ממשתמשים להזין תאריך לא חוקי. שימוש בביטוי כגון date () במאפיין מקור פקד מציג את התאריך הנוכחי כערך ברירת המחדל.

 • עבור שאילתות, באפשרותך להוסיף את ביטויי התנאי שלך לתא ריק בשורה שדה או להשתמש בביטוי בשורה קריטריונים של השאילתה. בעת שימוש בביטוי בשורה שדה, התוצאות מופיעות כעמודה בתוצאות השאילתה. בעת שימוש בביטוי כקריטריונים עבור שדה קיים, הביטוי פועל כמסנן ומגביל את הרשומות שהשאילתה מחזירה.

  לדוגמה, באפשרותך להשתמש בביטוי זה בשורה שדה של שאילתה: = IIf ([Order Date] < = # #04/01/2003, [Order Date], "ההזמנה הוזנה לאחר 1 באפריל"). הביטוי מציין קריטריון תאריך (< = # #04/01/2003). בעת הפעלת השאילתה, היא מציגה את כל ערכי התאריך העונים על הקריטריון ולאחר כל ערכי תאריכים אשר אינן עונות על הקריטריון מוחלפים עם ההודעה "ההזמנה הוזנה לאחר 1 באפריל". השלבים בסעיף הוספת ביטוי לשאילתה מסבירים כיצד להשתמש בביטוי זה בשאילתה.

  לעומת זאת, באמצעות ביטוי זה בשדה קריטריונים של שאילתה מחזיר רק רשומות עם תאריכים העונים על הקריטריון: הצעה מומלצתבין #04/01/2003 # AND #05/15/2003 #.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירה ושימוש של ביטויים, עיין במאמר יצירת ביטוי.

לראש הדף

יצירת ביטוי תנאי

השלבים בסעיף זה מסבירים את אופן הוספת ביטוי תנאי לטבלה, לפקד בטופס או בדוח ולשאילתה. כל קבוצה של שלבים משתמשת בביטוי שונה במקצת כדי לבדוק את הערכים בשדה 'תאריך/שעה' וכדי לנקוט בפעולה, בהתאם לשאלה אם ערכי התאריך עומדים בתנאי שצוין.

הוספת ביטוי לשדה טבלה

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שברצונך לשנות ולחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. בעמודה סוג נתונים, לחץ על השדה 'תאריך/שעה'.

 3. תחת מאפייני שדה, בכרטיסיה כללי, לחץ על תיבת המאפיין כלל אימות והקלד את הביטוי הבא:

  > = #01/01/1900 #

  הערה: אין צורך להשתמש בתבנית התאריך האמריקאית. באפשרותך להשתמש בתבנית התאריך עבור המדינה או האזור שלך. עם זאת, עליך להקיף את ערך התאריך בסימני סולמית (#), כמוצג.

 4. לחץ על העמודה לצד טקסט אימות והקלד את מחרוזת הטקסט הבאה:

  התאריך חייב להיות גדול מ- 1 בינואר, 1900.

  ושוב, באפשרותך להשתמש בתבנית התאריך המקומי שלך.

 5. שמור את השינויים שלך ועבור לתצוגת גליון נתונים. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית המסמך עבור הטבלה ולחץ על תצוגת גליון נתונים בתפריט הקיצור.

 6. הקלד ערך תאריך בשדה 'תאריך/שעה' הקודם ל- 1 בינואר, 1900. Access מציג את ההודעה המצוינת בתיבת המאפיין כלל אימות ואין באפשרותך לעזוב את השדה, אלא אם כן אתה מזין ערך שהביטוי שלך מעריך כ- True.

הוספת ביטוי לפקד

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס שברצונך לשנות ולחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פקד מאוגד לשדה 'תאריך/שעה' ולאחר מכן לחץ על מאפיינים בתפריט הקיצור.

  גליון המאפיינים עבור הפקד יופיע.

 3. בכרטיסיה נתונים או בכרטיסיה הכל לחץ על השדה לצד כלל אימות והקלד את הביטוי הבא:

  > = #01/01/1900 #

  הערה: אין צורך להשתמש בתבנית התאריך האמריקאית. באפשרותך להשתמש בתבנית התאריך עבור המדינה או האזור שלך. עם זאת, עליך להקיף את ערך התאריך בסימני סולמית (#), כמוצג.

 4. לחץ על העמודה לצד טקסט אימות והקלד את מחרוזת הטקסט הבאה:

  התאריך חייב להיות גדול מ- 1 בינואר, 1900.

 5. שמור את השינויים שלך וחזור לתצוגת טופס. לשם כך, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לשונית המסמך עבור הטופס ולחץ על תצוגת טופס בתפריט הקיצור.

הוספת ביטוי לשאילתה

 1. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השאילתה שברצונך לשנות ולחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על תא ריק בשורה שדה של רשת העיצוב והקלד את הביטוי הבא:

  = IIf ([Field_Name] < = # #04/01/2003, [Field_Name], "תאריך מאוחר יותר מ- 1 בינואר, 2003")

  בעודך מקליד את הביטוי, ודא שאתה מחליף את שני המופעים של Field_Name בשם של שדה תאריך/שעה שלך. כמו כן, אם הטבלה שלך אינה מכילה תאריכים הקודמים ל- 1 באפריל 2003, שנה את התאריכים בביטוי כדי לעבוד עם הנתונים שלך.

 3. שמור את השינויים שלך ולאחר מכן לחץ על הפעל כדי להציג את התוצאות.

הביטוי פועל באופן הבא: הארגומנט הראשון (= IIf ([Field_Name] < = # #04/01/2003) מציין את התנאי שעליו צריכים לענות הנתונים — התאריכים חייב להיות או מוקדם יותר 1 בינואר, 2003. הארגומנט השני ([Field_Name]) מציין שמשתמשים יראו כאשר התנאי מתקיים — התאריכים בשדה. הארגומנט השלישי ("תאריך מאוחר יותר מ- 1 בינואר, 2003")) מציין את ההודעה שמשתמשים רואים כאשר הנתונים אינם עונים על התנאי.

בעת שאתה מתקדם, זכור שלא כל ביטויי התנאי משתמשים בפונקציה IIf. בנוסף, זכור שהפונקציה IIf היא חלק הביטוי הדורש את הארגומנטים ולא הביטוי עצמו.

לקבלת מידע נוסף אודות ביטויים והדרכים ניתן להשתמש בהם, עיין במאמר יצירת ביטוי.

לראש הדף

דוגמאות לביטויי תנאי

הביטויים בטבלה הבאה מציגים מספר דרכים לחישוב ערכי True ו- False. ביטויים אלה משתמשים בפונקציה IIf‏ (Immediate If) כדי לקבוע אם תנאי הוא True או False ולאחר מכן מחזירים ערך אחד אם התנאי הוא True וערך אחר אם התנאי הוא False.

עיין במאמר פונקציה IIf לקבלת מידע נוסף.

ביטוי

תיאור

‎=IIf([Confirmed] = "Yes", "Order Confirmed", "Order Not Confirmed")

מציג את ההודעה "Order Confirmed" אם הערך של השדה 'Confirmed' הוא Yes; אחרת, הוא מציג את ההודעה "Order Not Confirmed".

‎=IIf(IsNull([Country/region])," ", [Country/region])‎

מציג מחרוזת ריקה אם הערך של השדה מדינה/אזור הוא Null; אחרת, הוא מציג את הערך של השדה מדינה/אזור.

‎=IIf(IsNull([Region]),[City]&" "& [PostalCode], [City]&" "&[Region]&" " &[PostalCode])

מציג את הערכים של השדות 'City' ו- 'PostalCode' אם הערך של השדה 'Region' הוא Null; אחרת, הוא מציג את הערכים של השדות 'City'‏, 'Region' ו- 'PostalCode'.

‎=IIf(IsNull([RequiredDate] - [ShippedDate]), "Check for a missing date", [RequiredDate] - [ShippedDate])

מציג את ההודעה "Check for a missing date" אם התוצאה של חיסור הערך של שדה 'ShippedDate' מהשדה 'RequiredDate' הוא Null; אחרת, הוא מציג את ההפרש בין הערכים בשדות 'RequiredDate' ו-'ShippedDate'.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×