יצירת אתר

לפני יצירת אתר, עליך להחליט אם אתה מעוניין באתר משנה בתוך מבנה האתר הקיים או באתר חדש ברמה העליונה. מאמר זה מספק מידע בסיסי שיסייע לך להחליט. אם דרושה לך הדרכה נוספת, או אם עליך ליצור מספר אתרי משנה או אתרים ברמה העליונה, שקול להתייעץ עם מנהל המערכת.

במאמר זה

מבט כולל

החלטה אם ליצור אתר משנה או אתר ברמה העליונה

יצירת אתר משנה תחת האתר הקיים

יצירת אתר ברמה העליונה על-ידי יצירת אתרים בשירות עצמי

דרכים נוספות ליצירת אתרים

מבט כולל

אתר הוא קבוצה של דפי אינטרנט קשורים שבהם הצוות שלך יכול לעבוד על פרוייקטים, לקיים פגישות ולשתף מידע. הארגון יכול להשתמש באתרי משנה ובאתרים ברמה העליונה כדי לחלק את תוכן האתר לאתרים מובחנים הניתנים לניהול בנפרד. לדוגמה, ייתכן שהארגון ירצה להפריד בין האתרים עבור כל מוצר או אזור.

לאתרי אינטרנט ברמה העליונה יכולים להיות אתרי משנה רבים, ולאתרי המשנה עצמם יכולים להיות אתרי משנה רבים נוספים. המבנה של אתר האינטרנט ברמה העליונה ושל כל אתרי המשנה שלו נקרא אוסף אתרים.

האפשרות שלך ליצור אתרים ואתרי משנה תלויה באופן שבו הארגון שלך הגדיר את האתרים ואת ההרשאות שלו ליצירת אתרים. ארגונים מסוימים זקוקים לפיקוח הדוק על מי שיכול ליצור אתרים, או על המקום והזמן שבהם נוצרים אתרים. ארגונים אחרים מאפשרים למשתמשים מידה רבה יותר של גישה וחירות ליצירת אתרים לפי הצורך.

אתר משנה

באפשרותך ליצור אתר משנה חדש בתוך מבנה האתר הקיים אם ברשותך רמת ההרשאה 'עיצוב'. כברירת מחדל, אתר משנה חדש משתמש בכתובת ה- URL של אתר האב שלו עבור החלק הראשון בכתובת ה- URL שלו. אתר משנה יכול לקבל בירושה את ההרשאות ואת הניווט של האתר הקיים, אך ניתן גם לציין הרשאות וניווט ייחודיים עבורו. לדוגמה, אתר משנה חדש משתמש כברירת מחדל בסרגל הקישורים העליון ובדף הבית הקיימים, אך באפשרותך לציין כי הוא ישתמש בסרגל קישורים עליון ובדף בית משלו.

סרגל קישורים עליון

סרגל הקישורים העליון מופיע ככרטיסיה אחת או יותר המקושרת בהיפר-קישור לאורך החלק העליון של כל הדפים. לדוגמה, אם האתר שלך נקרא 'תכנון כנסים', קישורים לאתר 'תכנון כנסים' יכולים להופיע בסרגל הקישורים העליון של אתר האב כדי שאנשים המבקרים באתר האב יוכלו למצוא בקלות את אתר 'תכנון כנסים'.

בעת יצירת אתר משנה חדש, באפשרותך לכלול אותו ברכיבי הניווט של אתר האב כדי לסייע לאנשים למצוא את האתר שלך. לדוגמה, באפשרותך לכלול את אתר המשנה בסרגל הקישורים העליון של אתר האב ובהפעלה המהירה של אתר האב. ההפעלה המהירה מוצגת בצד של מרבית הדפים הפונים למשתמשים ישר מתחת לקישור הצג את כל תוכן האתר.

הפעלה מהירה

אתר ברמה העליונה

כברירת מחדל, עליך להיות מנהל מערכת כדי ליצור אתרים ברמה העליונה (וכן אוספי אתרים המבוססים על אתרים ברמה העליונה), אך מנהל המערכת יכול לאפשר יצירת אתרים בשירות עצמי כדי להתיר לאחרים ליצור אתרים ברמה העליונה. אם יצירת אתרים בשירות עצמי זמינה, משתמשים בעלי רמות ההרשאה 'שליטה מלאה', 'עיצוב', 'השתתפות' ו'קריאה' יכולים ליצור אתרים. אתר ברמה העליונה אינו יכול לרשת ניווט או הרשאות מאתר אחר. הוא מספק את רכיבי הניווט ואת ההרשאות שלו בעצמו, אך באפשרותך לשנות את ההרשאות. בעת יצירת אתר חדש ברמה העליונה, קישורים אליו אינם נוספים באופן אוטומטי לאתר אחר. ניתן לערוך את רכיבי הניווט של אתרים אחרים מאוחר יותר כך שהם יצביעו על האתר שלך.

הערה: כברירת מחדל, אתרים חדשים ברמה העליונה ואוספי האתרים שלהם נוצרים במדריך כתובות של אתרים המבוסס על נתיב השרת. לדוגמה, כתובת ה- URL של אתר בשם Site_A תהיה: http://server_name/sites/Site_A/default.aspx. כברירת מחדל, שם הנתיב הוא ‎/sites, למרות שהוא יכול להשתנות בהתאם לשפת האתר. מנהל מערכת יכול לשנות את השם או המיקום של נתיב זה על-ידי הגדרת נתיבים מנוהלים. עם זאת, בעת יצירת אתר באמצעות יצירת אתרים בשירות עצמי, לא ניתן לשנות את נתיב האתרים.

לראש הדף

החלטה אם ליצור אתר משנה או אתר ברמה העליונה

עליך להחליט אם ליצור אתרי משנה בתוך אותו אוסף אתרים או אתרי אינטרנט ברמה העליונה באוספי אתרים נפרדים. החלטה זו מבוססת על המידה שבה האתרים חולקים מכנה משותף זה עם זה, על השאלה אם ברצונך להיות מסוגל לנהל אותם בנפרד ועל השאלה אם ברצונך לשתף רכיבים, כגון ניווט או חיפוש.

בתוך אוסף אתרים, כל האתרים יכולים להשתמש באותם:

 • ניווט

 • סוגי תוכן

 • זרימות עבודה

 • קבוצות אבטחה

 • שדות בדיקת מידע בין רשימות

 • טווח חיפוש

 • ערכת תכונות

בחר להשתמש באתרי משנה בתוך אותו אוסף אתרים כאשר:

 • ברצונך לשתף ניווט בין האתרים.

 • ברצונך שאתרי המשנה יקבלו הרשאות בירושה מאתרי אב.

 • ברצונך לשתף רשימות בין האתרים.

 • ברצונך לשתף רכיבי עיצוב (כגון ערכות נושא או סגנונות) בין האתרים.

בחר להשתמש באתרי אינטרנט ברמה העליונה באוספי אתרים נפרדים כאשר:

 • אתה זקוק לרמת אבטחה שונה עבור אתרים שונים.

  הערה: למרות שניתן להגדיר הרשאות ייחודיות עבור אתר משנה, לעתים ייתכן שתרצה להבטיח שאין הרשאות ומשתמשים המשותפים לשני אתרים. במקרים כאלה, עליך להשתמש באוספי אתרים נפרדים.

 • ייתכן שתצטרך להעביר את אוסף האתרים למסד נתונים אחר בעתיד.

 • אתה מעוניין ביכולת לגבות או לשחזר אתר זה בלבד.

 • אתה מעוניין ביכולת להגביל את הטווח של זרימת עבודה לאתר זה בלבד.

 • ברצונך להחזיק בטווח חיפוש נפרד עבור אתר זה.

לראש הדף

יצירת אתר משנה תחת האתר הקיים

לפני יצירת אתר, ודא שאתה נמצא במיקום באתר שבו ברצונך ליצור את אתר המשנה החדש.

 1. לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן לחץ על צור בדף 'כל תוכן האתר'.

  עצה: במרבית המקרים, באפשרותך להשתמש במקום זאת בתפריט פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' כדי להשלים שלב זה.

 1. תחת דפי אינטרנט, לחץ על אתרים וסביבות עבודה.

 2. במקטע כותרת ותיאור, הקלד כותרת עבור האתר. הכותרת היא חובה.

  הכותרת מופיעה בראש דף האינטרנט וברכיבי ניווט שעוזרים למשתמשים למצוא את האתר ולפתוח אותו.

 3. הקלד תיאור של מטרת האתר בתיבה תיאור. התיאור הוא אופציונלי.

  התיאור מופיע בראש דף האינטרנט ועוזר למשתמשים להבין את מטרת האתר.

 4. במקטע כתובת אתר אינטרנט, הקלד כתובת URL עבור האתר. החלק הראשון כבר מסופק עבורך.

  כדי להימנע מבעיות אפשריות בעדכון או בשינוי האתר, אל תזין אף אחד מהתווים המיוחדים הבאים כחלק מכתובת האינטרנט.

  תווים מיוחדים שיש להימנע מהשימוש בהם

  תווים מיוחדים שיש להימנע מהשימוש בהם

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  >

  |

  #

  ‎\t

  {

  }

  %

 5. במקטע בחירת תבנית, לחץ על הכרטיסיה הרצויה ובחר את התבנית הרצויה עבור האתר.

  דוגמאות של תבניות אתר המוגדרות כברירת מחדל ונפוצות בשימוש

  • אתר צוות     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שבו יוכלו צוותים להשתמש ליצירה, ארגון ושיתוף של מידע. התבנית כוללת ספריית מסמכים ורשימות בסיסיות כגון הודעות, לוח שנה, אנשי קשר וקישורים.

  • אתר ריק     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר עם דף בית ריק שאותו בכוונתך להתאים אישית. באפשרותך להשתמש בתוכנית לעיצוב אתרים שתואמת ל- Windows SharePoint Services, כגון Microsoft Office SharePoint Designer 2007, כדי להוסיף רשימות אינטראקטיביות או תכונות אחרות.

  • אתר סביבת עבודה של מסמך     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר המסייע לחברי הצוות לעבוד יחד על מסמכים. תבנית זו מספקת ספריית מסמכים לאחסון המסמך הראשי וקבצים תומכים, רשימת משימות להקצאת פריטים לביצוע ורשימת קישורים למשאבים הקשורים למסמך.

  • אתר Wiki     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שבו יוכלו משתמשים להוסיף, לערוך ולקשר דפי אינטרנט בקלות ובמהירות.

  • אתר בלוג     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שבו יוכלו משתמשים לפרסם מידע ולאפשר לאחרים להעיר לגביו.

  • אתר סביבת עבודה בסיסית של פגישה     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שיעזור לך לתכנן, לארגן ולנהל מעקב אחר פגישה עם שאר חברי הצוות. התבנית כוללת את הרשימות הבאות: יעדים, משתתפים, סדר יום וספריית מסמכים.

  • אתר סביבת עבודה ריקה של פגישה     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר סביבת עבודה ריק של פגישה לשם התאמה אישית לפי הדרישות שלך.

  • אתר סביבת עבודה של קבלת החלטות     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר מתאים לסקירת מסמכים ולתיעוד החלטות שהתקבלו בפגישה. התבנית כוללת את הרשימות הבאות: יעדים, משתתפים, סדר יום, ספריית מסמכים, משימות והחלטות.

  • אתר סביבת עבודה של פגישה עבור אירועים חברתיים     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שיעזור לך לתכנן ולתאם אירועים חברתיים. התבנית כוללת את הרשימות הבאות: משתתפים, הוראות נסיעה, פריטים שיש להביא, דיונים וספריית תמונות.

  • אתר סביבת עבודה של פגישה עם דפים מרובים     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שמספק את כל היסודות לתכנון, ארגון וניהול מעקב אחר פגישה עם דפים מרובים. התבנית כוללת את הרשימות הבאות: יעדים, משתתפים וסדר יום בנוסף לשני דפים ריקים המיועדים להתאמה אישית לפי צרכיך.

 6. במקטע הרשאות, בחר אם ברצונך לספק גישה לאותם משתמשים שיש להם גישה לאתר אב זה או לקבוצה ייחודית של משתמשים.

  אם תלחץ על השתמש בהרשאות ייחודיות, תוכל להגדיר הרשאות בהמשך לאחר שתסיים להזין את המידע בדף הנוכחי.

 7. במקטע ניווט, בחר אם ברצונך שאתר המשנה החדש יהיה גלוי בניווט באתר האב שלו.

  כברירת מחדל, ההפעלה המהירה מוצגת בצד של מרבית הדפים הפונים למשתמשים ישר מתחת לקישור הצג את כל תוכן האתר. סרגל הקישורים העליון מופיע ככרטיסיה אחת או יותר המקושרת בהיפר-קישור לאורך החלק העליון של כל הדפים.

 8. במקטע העברת ניווט בירושה, ציין אם ברצונך שהאתר יקבל בירושה את סרגל הקישורים העליון שלו מאתר האב או שתהיה לו ערכת קישורים משלו בסרגל הקישורים העליון.

  הגדרה זו משפיעה גם על הקביעה אם האתר החדש יופיע כחלק מהניווט באמצעות שביל ניווט של אתר האב. הניווט באמצעות שביל ניווט מספק ערכת היפר-קישורים המאפשרים למשתמשי אתרים לנווט במהירות במעלה ההירארכיה של אתרים בתוך אוסף אתרים, כגון 'תכנון כנסים'. בעת ניווט במורד הירארכיית האתר, הניווט באמצעות שביל ניווט מופיע בדף שאליו ניווטת. אם תלחץ על לא, אתר המשנה שלך לא יכיל את הניווט באמצעות שביל ניווט של אתר האב.

 9. לחץ על צור.

  אם ציינת כי ברצונך שתהיה לאתר המשנה אותה הרשאה כשל אתר האב שלו, האתר החדש ייווצר בעת לחיצה על צור. אם ציינת הרשאות ייחודיות, יופיע הדף 'הגדרת קבוצות עבור אתר זה' שבו תוכל להגדיר קבוצות עבור אתר המשנה.

 10. אם מופיע הדף 'הגדרת קבוצות עבור אתר זה', עליך לציין אם ברצונך ליצור קבוצות חדשות או להשתמש בקבוצות הקיימות עבור המבקרים, החברים והבעלים של אתר זה. בכל מקטע, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם לחצת על צור קבוצה חדשה, קבל את השם שנוצר באופן אוטומטי עבור קבוצת SharePoint החדשה או הקלד שם חדש ולאחר מכן הוסף את האנשים הרצויים. לחץ על סמל סימן הביקורת כדי לאמת שמות שאתה מקליד, או לחץ על סמל פנקס הכתובות כדי לדפדף במדריך לאיתור שמות נוספים.

   במקטע מבקרים באתר זה, באפשרותך גם להוסיף את כל המשתמשים המאומתים לקבוצה 'מבקרים' המספקת כברירת מחדל לחבריה הרשאה לקרוא את תוכן האתר שלך.

  • אם לחצת על השתמש בקבוצה קיימת, בחר את קבוצת SharePoint הרצויה מהרשימה.

   אם יש לך מספר קבוצות SharePoint, ייתכן שהרשימה תהיה מקוצרת. לחץ על עוד כדי לראות את הרשימה המלאה או על פחות כדי לקצר אותה.

 11. לחץ על אישור.

לראש הדף

יצירת אתר ברמה העליונה על-ידי יצירת אתרים בשירות עצמי

לפני שתוכל ליצור אתר באמצעות יצירת אתרים בשירות עצמי, מנהל מערכת צריך להפוך יצירת אתרים בשירות עצמי לזמינה בניהול המרכזי של SharePoint.

אם יצירת אתרים בשירות עצמי זמינה, תוצג הודעה עם קישור ליצירת אתר ברשימה הודעות באתר. אם אינך רואה את ההודעה, פנה למנהל המערכת לקבלת מידע אודות כתובת ה- URL של שירות עצמי עבור יצירת אתרים.

 1. עבור אל האתר ברמה העליונה באוסף האתרים.

  אם אתה נמצא באתר משנה של האתר ברמה העליונה, לחץ על דף הבית בסרגל הקישורים העליון או על האתר הראשון בהירארכיה של ניווט באמצעות שביל ניווט. לדוגמה, אם שביל הניווט שלך הוא 'אתר צוות'>'שיווק'>'פרוייקטים', מאחר שאתה נמצא בדף 'פרוייקטים' של דף האתר 'שיווק', לחץ על אתר צוות.

 2. בדף הבית של האתר ברמה העליונה, הבט ברשימה הודעות.

  אם אינך רואה בדף הבית הודעה אודות יצירת אתרים בשירות עצמי, הצג את הרשימה המלאה על-ידי לחיצה על הודעות. אם אינך רואה את הרשימה הודעות, לחץ על הצג את כל תוכן האתר ולאחר מכן חפש אחר הודעות תחת רשימות.

  עצה: אם כבר יש לך כתובת URL עבור יצירת אתרים בשירות עצמי, באפשרותך להקליד או להדביק אותה ישירות בשורת הכתובת של הדפדפן מבלי לאתר תחילה את ההודעה על יצירת אתר.

 3. בהודעה שכותרתה יצירת אתרים בשירות עצמי, לחץ על כתובת ה- URL עבור יצירת אתר אינטרנט חדש. אם אינך רואה את כתובת ה- URL, לחץ על ההודעה כדי לפתוח אותו במלואה.

  כברירת מחדל, ההודעה נקראת יצירת אתרים בשירות עצמי, אך ייתכן שמנהל המערכת שינה את השם.

 4. בדף 'אתר SharePoint חדש', במקטע כותרת ותיאור, הקלד כותרת עבור האתר. הכותרת היא חובה.

  הכותרת מופיעה בראש דף האינטרנט וברכיבי ניווט שעוזרים למשתמשים למצוא את האתר ולפתוח אותו.

 5. במקטע כותרת ותיאור, הקלד תיאור של מטרת האתר בתיבה תיאור. התיאור הוא אופציונלי.

  התיאור מופיע בראש דף האינטרנט ועוזר למשתמשים להבין את מטרת האתר.

 6. במקטע כתובת אתר אינטרנט, הקלד כתובת URL עבור האתר. החלק הראשון כבר מסופק עבורך.

  כדי להימנע מבעיות אפשריות בעדכון או בשינוי האתר, אל תזין אף אחד מהתווים המיוחדים הבאים כחלק מכתובת האינטרנט.

  תווים מיוחדים שיש להימנע מהשימוש בהם

  תווים מיוחדים שיש להימנע מהשימוש בהם

  /

  \\

  :

  *

  ?

  "

  <

  <

  |

  #

  ‎\t

  {

  }

  %

 7. במקטע בחירת תבנית, לחץ על הכרטיסיה הרצויה ובחר את התבנית הרצויה עבור האתר.

  דוגמאות של תבניות אתר המוגדרות כברירת מחדל ונפוצות בשימוש

  • אתר צוות     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שבו יוכלו צוותים להשתמש ליצירה, ארגון ושיתוף של מידע. התבנית כוללת ספריית מסמכים ורשימות בסיסיות כגון הודעות, לוח שנה, אנשי קשר וקישורים.

  • אתר ריק     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר עם דף בית ריק שאותו בכוונתך להתאים אישית. באפשרותך להשתמש בתוכנית לעיצוב אתרים שתואמת ל- Windows SharePoint Services, כגון Microsoft Office SharePoint Designer 2007, כדי להוסיף רשימות אינטראקטיביות או תכונות אחרות.

  • אתר סביבת עבודה של מסמך     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר המסייע לחברי הצוות לעבוד יחד על מסמכים. תבנית זו מספקת ספריית מסמכים לאחסון המסמך הראשי וקבצים תומכים, רשימת משימות להקצאת פריטים לביצוע ורשימת קישורים למשאבים הקשורים למסמך.

  • אתר Wiki     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שבו יוכלו משתמשים להוסיף, לערוך ולקשר דפי אינטרנט בקלות ובמהירות.

  • אתר בלוג     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שבו יוכלו משתמשים לפרסם מידע ולאפשר לאחרים להעיר לגביו.

  • אתר סביבת עבודה בסיסית של פגישה     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שיעזור לך לתכנן, לארגן ולנהל מעקב אחר פגישה עם שאר חברי הצוות. התבנית כוללת את הרשימות הבאות: יעדים, משתתפים, סדר יום וספריית מסמכים.

  • אתר סביבת עבודה ריקה של פגישה     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר סביבת עבודה ריק של פגישה לשם התאמה אישית לפי הדרישות שלך.

  • אתר סביבת עבודה של קבלת החלטות     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר מתאים לסקירת מסמכים ולתיעוד החלטות שהתקבלו בפגישה. התבנית כוללת את הרשימות הבאות: יעדים, משתתפים, סדר יום, ספריית מסמכים, משימות והחלטות.

  • אתר סביבת עבודה של פגישה עבור אירועים חברתיים     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שיעזור לך לתכנן ולתאם אירועים חברתיים. התבנית כוללת את הרשימות הבאות: משתתפים, הוראות נסיעה, פריטים שיש להביא, דיונים וספריית תמונות.

  • אתר סביבת עבודה של פגישה עם דפים מרובים     בחר תבנית אתר זו כאשר ברצונך ליצור אתר שמספק את כל היסודות לתכנון, ארגון וניהול מעקב אחר פגישה עם דפים מרובים. התבנית כוללת את הרשימות הבאות: יעדים, משתתפים וסדר יום בנוסף לשני דפים ריקים המיועדים להתאמה אישית לפי צרכיך.

 8. לחץ על צור.

  מופיע הדף 'הגדרת קבוצות עבור אתר זה' שבו תוכל להגדיר קבוצות עבור האתר.

 9. בכל מקטע בדף 'הגדרת קבוצות עבור אתר זה', קבל את השם שנוצר באופן אוטומטי עבור קבוצת SharePoint החדשה או הקלד שם חדש ולאחר מכן הוסף את האנשים או הקבוצות הרצויים. לחץ על סמל סימן הביקורת כדי לאמת שמות שאתה מקליד, או לחץ על סמל פנקס הכתובות כדי לדפדף במדריך לאיתור שמות נוספים.

 10. לחץ על אישור.

לראש הדף

דרכים נוספות ליצירת אתרים

קיימות דרכים אחרות ליצירת אתרים, אם אתה מנהל מערכת או מפתח, או אם יש לך תוכנית לעיצוב אתרים התואמת ל- Windows SharePoint Services.

 • יצירת אתרים בניהול המרכזי של SharePoint    אם אתה מנהל שרת, באפשרותך ליצור אוספי אתרים באמצעות הניהול המרכזי של SharePoint. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של מרכז הניהול וב- Windows SharePoint Services Tech Center.

 • יצירת אתרים באמצעות פעולת שורת פקודה    אם אתה מנהל מערכת, באפשרותך ליצור אתרים באמצעות הפקודה והפרמטרים createsites. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של מרכז הניהול וב- Windows SharePoint Services Tech Center.

 • יצירת אתרים באופן תיכנותי   אם אתה מפתח, באפשרותך ליצור ולהתאים אישית אתרים באופן תיכנותי. לקבלת מידע נוסף, ראה את המרכז למפתחים של Windows SharePoint Services.

 • יצירת אתרים עם תוכנית עיצוב אתרים תואמת    אם יש לך תוכנית לעיצוב אתרים התואמת ל- Windows SharePoint Services, באפשרותך ליצור ולהתאים אישית אתרים באמצעות תוכנית זו. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של התוכנית.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×