יצירה של רשימת אפשרויות באמצעות תיבת רשימה או תיבה משולבת

יצירה של רשימת אפשרויות באמצעות תיבת רשימה או תיבה משולבת

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

בעת הזנת נתונים בטפסים במסדי נתונים שולחניים Access, ייתכן שיהיה מהיר וקל יותר לבחור ערך מתוך רשימה מאשר לזכור ערך להקלדה. רשימת אפשרויות מסייעת גם כדי לוודא שהוא הערך שהוזן בשדה המתאים. פקד רשימה יכול להתחבר לנתונים קיימים, או להציג ערכים קבועים שאתה מזין בעת יצירת הפקד. המשך לקרוא כדי ללמוד אודות הרשימה הניהוליים הזמינים עבור טפסי Access, וכיצד ליצור ולהתאים אותם.

הערה: מאמר זה אינו חל על יישומי אינטרנט של Access.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

קבלת מידע אודות סוגי הפקדים מסוג תיבת רשימה

יצירה של תיבת רשימה או תיבה משולבת באמצעות אשף

יצירה של תיבת רשימה או תיבה משולבת על-ידי הוספת שדה בדיקת מידע לטופס

יצירה של תיבת רשימה או תיבה משולבת מבלי להשתמש באשף

עריכה של רשימת ערכים בזמן פתיחת טופס בתצוגת טופס

התאמה אישית של תיבת רשימה או תיבה משולבת

קבלת מידע אודות סוגי הפקדים מסוג תיבת רשימה

Access מספק שני פקדי רשימה עבור טפסים - תיבת הרשימה והתיבה המשולבת.

תיבת רשימה    פקד מסוג תיבת רשימה מציג רשימת ערכים או אפשרויות. תיבת הרשימה מכילה שורות של נתונים, וגודלה מותאם בדרך כלל כך שכמה שורות גלויות תמיד. השורות יכולות לקבל עמודה אחת או יותר, אשר יכולות להופיע עם או בלי כותרות. אם הרשימה כוללת מספר רב יותר של שורות מאשר מספר השורות שניתן להציג בפקד, Access מציג פס גלילה בפקד. המשתמש מוגבל לאפשרויות המופיעות בתיבת הרשימה; לא ניתן להקליד ערך לתוך תיבת רשימה.

תיבת רשימה

תיבה משולבת    פקד מסוג תיבה משולבת מספק דרך קומפקטית יותר להציג רשימת אפשרויות; הרשימה מוסתרת עד שאתה לוחץ על החץ הנפתח. תיבה משולבת גם מאפשרת לך להזין ערך שאינו ברשימה. באופן זה, פקד התיבה המשולבת משלב את התכונות של תיבת טקסט ושל תיבת רשימה.

שימוש בתיבה משולבת (רשימה נפתחת)

1. לחץ על החץ כדי להציג את הרשימה הנפתחת.

2. לחץ על אפשרות ברשימה הנפתחת.

תיבות רשימה ותיבות משולבות יכול להיות מאוגד או לא מאוגד פקדים. פקדים אלה יכולה לחפש ערכים ברשימה קבועה שאתה מקליד בעצמך, או לבדוק ערכים בטבלה או בשאילתה. כדי ליצור תיבת רשימה מאוגדת או תיבה משולבת שמחפשת ערכים בטבלה או בשאילתה, ודא שהטופס המבוסס על מקור רשומות הכוללת את שדה מפתח זר או שדה בדיקת מידע. כך ניתן ליצור את קשרי הגומלין הדרושות כדי לקשר את הנתונים בתיבת רשימה או תיבה משולבת בטופס הנתונים.

יצירה של תיבת רשימה או תיבה משולבת באמצעות אשף

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

  הערה: הליך זה מניח שהטופס מאוגד בטבלה או בשאילתה. חלק מהשלבים לא יחולו אם הטופס אינו מאוגד. כדי לקבוע אם הטופס מאוגד לטבלה או לשאילתה, הקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, תיבת המאפיין מקור רשומה מציגה את הטבלה או השאילתה שאליה מאוגד הטופס.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, ודא שהאפשרות השתמש באשפי בקרה תמונת לחצן נבחרה.

 3. לחץ על הכלי תיבת רשימה תמונת לחצן או על הכליתיבה משולבת תמונת לחצן .

 4. בטופס, לחץ במקום שבו ברצונך למקם את תיבת הרשימה או התיבה המשולבת.

  • בהתאם לאפשרות שבה בחרת, אשף תיבת הרשימה או אשף התיבה המשולבת מופעל.

 5. כאשר האשף שואל כיצד ברצונך לקבל את הערכים עבור הפקד, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך להציג את הנתונים הנוכחיים ממקור רשומה, לחץ על ברצוני שתיבת הרשימה/התיבה המשולבת תבדוק את הערכים בטבלה או בשאילתה.

  • אם ברצונך להציג רשימת ערכים קבועה המשתנה לעתים רחוקות, לחץ על אני אקליד את הערכים הרצויים לי.

  • אם ברצונך שהפקד יבצע פעולת חיפוש, במקום לשמש כלי להזנת נתונים, לחץ על חפש רשומה בטופס שלי המבוססת על הערך שבחרתי בתיבת הרשימה/התיבה המשולבת שלי. פעולה זו יוצרת פקד לא מאוגד עם מאקרו מוטבע המבצע פעולת חיפוש המבוססת על הערך שהמשתמש מזין.

 6. פעל לפי ההוראות לציון האופן שבו יופיעו הערכים.

 7. אם בחרת אפשרות אחת מתוך שתי האפשרויות הראשונות בעמוד הראשון של האשף, האשף שואל מה ברצונך ש- Access יעשה בעת בחירת ערך. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי ליצור פקד לא מאוגד, לחץ על זכור את הערך לשימוש בהמשך. פירוש הדבר ש- Access יכיל את הערך שנבחר עד שהמשתמש משנה אותו או סוגר את טופס, אך הוא לא יכתוב את הערך בטבלה.

  • כדי ליצור פקד מאוגד, לחץ על אחסן ערך בשדה זה, ולאחר מכן בחר את השדה שברצונך לאגד אליו את הפקד.

 8. לחץ על הבא והקלד תווית עבור הפקד. תווית זו תוצג בסמוך לפקד.

 9. לחץ על סיום.

יצירה של תיבת רשימה או תיבה משולבת על-ידי הוספת שדה בדיקת מידע לטופס

באפשרותך ליצור תיבת רשימה או תיבה משולבת מאוגדת על-ידי הוספת שדה בדיקת מידע לטופס.

 1. צור שדה בדיקת מידע בטבלה. שדה בדיקת המידע שאתה יוצר יכול להכיל ערכים מרובים או ערך יחיד.

  לקבלת מידע נוסף אודות יצירת שדות בדיקת מידע, עיין במאמר הוספה או שינוי של שדה בדיקת מידע המאפשר לך לאחסן ערכים מרובים.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • צור טופס חדש המבוסס על מקור רשומה הכולל את שדה בדיקת המידע. לדוגמה, בחלונית הניווט, בחר טבלה או שאילתה המכילה את שדה בדיקת המידע ולאחר מכן, בכרטיסיה יצירה, בקבוצה טפסים, לחץ עלטופס תמונת לחצן .

   Access יוצר באופן אוטומטי תיבה משולבת עבור שדה בדיקת המידע.

  • הוסף תיבת רשימה או תיבה משולבת לטופס:

   1. בתצוגת עיצוב, פתח טופס המבוסס על מקור רשומה הכולל את שדה בדיקת המידע.

   2. אם החלונית רשימת שדות אינה מוצגת, הקש Alt+F8 כדי להציג אותה.

   3. לחץ פעמיים על שדה בדיקת המידע, או גרור את שדה בדיקת המידע מתוך החלונית רשימת שדות אל הטופס. Access יוצר באופן אוטומטי תיבה משולבת המאוגדת אל השדה.

    עצה: כדי לשנות תיבה משולבת לתיבת רשימה (או להיפך), לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד, לחץ על שנה ל בתפריט הקיצור, ולאחר מכן לחץ על סוג הפקד הרצוי.

יצירה של תיבת רשימה או תיבה משולבת מבלי להשתמש באשף

בעת יצירה של תיבת רשימה או תיבה משולבת מבלי להשתמש באשף, אתה מגדיר רבים מהמאפיינים של הפקד בעצמך. אם דרוש לך מידע נוסף אודות מאפיין מסוים, לחץ על תיבת המאפיין המתאימה והקש F1.

 1. פתח טופס בתצוגת עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה פקדים, ודא שהאפשרות השתמש באשפי בקרה לא נבחרה.

  תמונת לחצן

 3. לחץ על הכלי תיבת רשימה או על הכלי תמונת לחצן תיבה משולבת תמונת לחצן .

 4. לחץ פעם אחת בתוך הטופס כדי ליצור פקד בגודל המהווה ברירת מחדל, או לחץ וגרור עד שהפקד מגיע לגודל הרצוי.

 5. בהמשך לבחירת הפקד, הקש F4 כדי לפתוח את גליון המאפיינים שלו.

 6. הגדר את המאפיינים סוג מקור שורה ומקור שורה, עם הנחיה מהטבלה הבאה.

לביצוע פעולה זו...

הגדר את המאפיין 'סוג מקור שורה' ל...

והגדר את המאפיין 'מקור שורה' באופן הבא:

הצגת ערכים מטבלה או משאילתה, או את התוצאות של משפט SQL

טבלה/שאילתה

ברשימה הנפתחת, בחר את הטבלה או השאילתה המכילות את הערכים שברצונך שיופיעו בתיבת הרשימה או בתיבה המשולבת.

-לחלופין-

הקלד משפט SQL.

-לחלופין-

בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על לחצן 'בונה' כדי לפתוח את בונה השאילתות. לקבלת מידע נוסף אודות בניית שאילתה, עיין במאמר יצירת שאילתת בחירה פשוטה.

הצגה של רשימת ערכים קבועה

רשימת ערכים

הקלד רשימה של ערכים קבועים המופרדים באמצעות נקודה-פסיק (;). לדוגמה, צפון;דרום;מזרח;מערב

-לחלופין-

בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על לחצן 'בונה' כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עריכת פריטי רשימה, ולאחר מכן הקלד את הפריטים בשורות נפרדות.

הצגת רשימה של שדות מטבלה או משאילתה

רשימת שדות

ברשימה הנפתחת, בחר את הטבלה או השאילתה המכילות את שמות השדות שברצונך שיופיעו בתיבת הרשימה או בתיבה המשולבת.

 1. אם אתה מעוניין שיותר מעמודה אחת תופיע בפקד, לחץ על תיבת המאפיין ספירת עמודות והקלד את מספר העמודות הרצוי. הגדר את המאפיין רוחב עמודות כדי להתאים את רוחב העמודות. לקבלת מידע נוסף אודות כל מאפיין, מקם את הסמן בתוך תיבת המאפיין ולאחר מכן הקש F1.

 2. אם ברצונך ש- Access יאחסן את הערך שאתה בוחר, לחץ על תיבת המאפיין מקור פקד ובחר את השדה שאליו ברצונך לאגד את תיבת הרשימה או התיבה המשולבת.

עריכה של רשימת ערכים בזמן פתיחת טופס בתצוגת טופס

אם המאפיין סוג מקור שורה של תיבת הרשימה או התיבה המשולבת מוגדר לרשימת ערכים, באפשרותך לערוך את רשימת הערכים בזמן שהטופס פתוח בתצוגת טופס - למנוע את הצורך במעבר לתצוגת עיצוב או לתצוגת פריסה, פתיחת גליון המאפיינים ועריכת המאפיין מקור שורה עבור הפקד בכל פעם שעליך לבצע שינוי ברשימה.

הערה: כדי לערוך את רשימת הערכים, יש להגדיר את המאפיין אפשר פעולות עריכה של רשימת ערכים עבור תיבת הרשימה או התיבה המשולבת לכן.

עריכת רשימת ערכים בתצוגת טופס

כאשר הסמן שלך נכנס לתיבת רשימה או לתיבה משולבת (על-ידי לחיצה על התיבה או מעבר לתוכה באמצעות מקש טאב), לחצן מופיע מתחת לרשימה.

תיבה משולבת עם לחצן עריכת פריטי רשימה

 1. לחץ על הלחצן כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח עריכת פריטי רשימה.

 2. ערוך את פריטי הרשימה, וודא שכל פריט נמצא בשורה נפרדת.

 3. כדי לבחור ערך ברירת מחדל עבור רשומות חדשות, לחץ על חץ הרשימה הנפתחת בתיבה ערך ברירת מחדל, ולאחר מכן לחץ על הערך הרצוי.

 4. לחץ על אישור.

מניעה של עריכת רשימת הערכים בתצוגת טופס

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולחץ על תצוגת עיצוב או תצוגת פריסה.

 2. לחץ על הפקד כדי לבחור אותו, ולאחר מכן הקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים.

 3. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, הגדר את המאפיין אפשר פעולות עריכה של רשימת ערכים ללא.

 4. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור או הקש Ctrl+S. תמונת לחצן

ציון טופס שונה לעריכת רשימת הערכים

כברירת מחדל, Access מספק טופס מוכלל במטרה לערוך את רשימת הערכים. אם יש לך טופס אחר שבו אתה מעדיף להשתמש למטרה זו, באפשרותך להזין את שם הטופס במאפיין טופס עריכה של פריטי רשימה, באופן הבא:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט, ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב או תצוגת פריסה בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על הפקד כדי לבחור אותו, ולאחר מכן הקש F4 כדי להציג את גליון המאפיינים.

 3. בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על החץ הנפתח בתיבת המאפיין טופס עריכה של פריטי רשימה.

 4. לחץ על הטופס שברצונך להשתמש בו לעריכה של רשימת הערכים.

 5. לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על שמור, או הקש תמונת לחצן Ctrl+S.

התאמה אישית של תיבת רשימה או תיבה משולבת

עם הטופס פתוח בתצוגת עיצוב, ודא כי תיבת הרשימה או התיבה המשולבת נבחרו, ולאחר מכן הקש F4 כדי לפתוח את גליון המאפיינים של הפקד. לאחר מכן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • שינוי סדר המיון בתיבת רשימה או בתיבה משולבת    אם השתמשת באשף כדי ליצור תיבת רשימה או תיבה משולבת, Access ממיין באופן אוטומטי את השורות המרכיבות את הרשימה לפי העמודות הגלויות הראשונות. אם ברצונך לציין סדר מיון אחר, או אם הגדרת את המאפיין מקור שורה של הפקד לשאילתה שנשמרה, השתמש בהליך הבא:

  • לחץ על הכרטיסיה נתונים, ולאחר מכן לחץ על תיבת המאפיין מקור שורה.

  • בכרטיסיה נתונים של גליון המאפיינים, לחץ על לחצן 'בונה' כדי לפתוח את בונה השאילתות.

  • בשורה מיון עבור העמודה שברצונך למיין, ציין את סדר המיון הרצוי.

 • איגוד עמודה מתיבת רשימה או מתיבה משולבת   

  בתיבת המאפיין עמודה מאוגדת של תיבת הרשימה או התיבה המשולבת, ציין מספר המתאים למיקום של העמודה בתיבת הרשימה או בתיבה המשולבת. לדוגמה, הקלד 1 כדי לאגד את העמודה הראשונה בתיבת הרשימה או בתיבה המשולבת אל השדה המשמש כבסיס שצוין במאפיין מקור פקד. כלול עמודות מוסתרות בעת ספירת עמודות.

  אם אתה מגדיר את המאפיין עמודה מאוגדת ל-0, Access שומר את אינדקס הרשימה במקום ערך מתוך אחת העמודות. אפשרות זו שימושית אם ברצונך לאחסן רצף של מספרים במקום ערך הרשימה.

 • הסתרת עמודה בתיבת רשימה או בתיבה משולבת בטופס   

  • בתיבת המאפיין רוחב עמודות, הקלד 0 עבור העמודה או העמודות שברצונך להסתיר.

   לדוגמה, נניח שברשותך תיבה משולבת מאוגדת בעלת שתי עמודות, הכוללת עמודה SupplierID ברוחב ‎0.5"‎ ועמודה SupplierName ברוחב ‎2"‎. העמודה SupplierID היא העמודה הראשונה ברשימה, לכן המאפיין רוחב עמודות מוגדר ל- 0.5";2". כדי להסתיר את העמודה SupplierID, הגדר את המאפיין רוחב עמודות ל- 0";2". העמודה SupplierID עדיין יכולה להיות העמודה המאוגדת, למרות שהיא מוסתרת.

 • הערה: בתיבה משולבת, העמודה הראשונה הגלויה מוצגת בחלק תיבת הטקסט של התיבה המשולבת כאשר הרשימה אינה מוצגת. לדוגמה, העמודה SupplierName בדוגמה הקודמת תוצג מאחר שהעמודה SupplierID מוסתרת. אם העמודה SupplierID לא היתה מוסתרת, היא היתה מוצגת במקום העמודה SupplierName.

 • הוספת כותרות עמודה לתיבה משולבת בטופס   

  • בתיבת המאפיין כותרות עמודות, לחץ על כן כדי להציג כותרות עמודות. כותרות בתיבות משולבות מופיעות רק כאשר הרשימה פתוחה.

   אם התיבה המשולבת או תיבת הרשימה מבוססות על מקור רשומה, Access משתמש שמות השדות ממקור הרשומה ככותרות עמודה. אם התיבה המשולבת או תיבת הרשימה מבוססות על רשימת ערכים קבועה, Access משתמש בפריטי n הראשונים של נתונים מרשימת הערכים (מאפייןמקור שורה ) ככותרות עמודה, כאשר n = המספר שנקבע במאפיין מונה עמודות .

 • ביטול התכונה 'השלמה אוטומטית' עבור תיבה משולבת בטופס   

  • בתיבת המאפיין הרחב אוטומטית, לחץ על לא.

   כאשר המאפיין הרחב אוטומטית מוגדר ללא, עליך לבחור ערך מהרשימה או להקליד את הערך כולו.

 • הגדרה של רוחב חלק תיבת הרשימה של התיבה המשולבת בטופס   

  • בתיבת המאפיין רוחב רשימה, הזן את הרוחב הרצוי, באמצעות יחידת המידה הנוכחית (מוגדרת בלוח הבקרה של Windows). כדי להשתמש ביחידת מידה מלבד זו המוגדרת כברירת מחדל, כלול ציון של יחידת מידה. לדוגמה, הזן 2 ס"מ. הקפד להשאיר מספיק רווח לפס גלילה.

   החלק של תיבת הרשימה בתיבה המשולבת יכול להיות רחב יותר מהחלק של תיבת הטקסט, אך הוא אינו יכול להיות צר יותר. הגדרת ברירת המחדל (אוטומטי) הופכת את תיבת הרשימה לבעלת רוחב זהה לזה של חלק תיבת הטקסט של התיבה המשולבת.

 • הגדרת מספר השורות המרבי להצגה בתיבה משולבת בטופס   

  • בתיבת המאפיין שורות רשימה, הזן מספר.

   אם המספר בפועל של השורות חורג מהמספר שצוין במאפיין שורות רשימה, יוצג פס גלילה אנכי בתיבה המשולבת.

 • הגבלת ערכי התיבה המשולבת לפריטים בחלק הרשימה של תיבה משולבת בטופס   

  • בתיבת המאפיין הגבל לרשימה, לחץ על כן.

   הערה: 

  • אם העמודה הראשונה המוצגת בתיבה משולבת אינה עמודה מאוגדת, Access מגביל את הערכים לרשימה גם אם המאפיין הגבל לרשימה מוגדר ללא.

  • אם המאפיין הגבל לרשימה מוגדר ללא, בעת הזנת ערך שאינו מופיע ברשימה, אם התיבה המשולבת מאוגדת, הערך מאוחסן בשדה המשמש כבסיס, אך אינו מתווסף לרשימה. כדי להוסיף ערכים חדשים לרשימה, השתמש במאפיין בעת שלא ברשימה, ובאירוע לא ברשימה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×