יצירה של מודל מסד נתונים (הידוע גם כדיאגרמת יחסי ישויות, ERD)

יצירה של מודל מסד נתונים (הידוע גם כדיאגרמת יחסי ישויות, ERD)

עם התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים', ניתן ליצור מודל חדש או לבצע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל באמצעות המושגים של מידול יחסי או מידול יחסי של אובייקטים. השתמש בסטנסיל 'קשרי גומלין בין ישויות' כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL92 ועל תקנים קודמים. השתמש בסטנסיל 'יחסי של אובייקטים', שכולל צורות נוספות לעבודה עם סוגים, כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL99 ועל תקנים מאוחרים יותר.

דוגמה למודל של מסד נתונים

הערה: דיאגרמת המודל של מסד הנתונים זמינה רק בגירסאות מסוימות של Visio. לקבלת מידע נוסף, ראה אינך מוצא את תכונות מידול מסד הנתונים?.

עם התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים', ניתן ליצור מודל חדש או לבצע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל באמצעות המושגים של מידול יחסי או מידול יחסי של אובייקטים. השתמש בסטנסיל 'קשרי גומלין בין ישויות' כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL92 ועל תקנים קודמים. השתמש בסטנסיל 'יחסי של אובייקטים', שכולל צורות נוספות לעבודה עם סוגים, כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL99 ועל תקנים מאוחרים יותר.

מאמר זה מתאר כיצד ניתן ליצור מודל מסד נתונים ואילו פעולות ניתן לבצע עם המודל לאחר יצירתו.

 1. כדי להתחיל את דיאגרמת המודל של מסד נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  יצירת דיאגרמת מודל חדשה מאפס

  אם אין לך מסד נתונים קיים שברצונך להשתמש בו כנקודת התחלה, באפשרותך להתחיל במודל מסד נתונים ריק ולהוסיף טבלאות וקשרי גומלין משלך.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על חדש, לחץ על תוכנה ומסד נתונים, ולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  3. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה נהל, לחץ על אפשרויות תצוגה.

  4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות של מסמך מסד נתונים, בחר את ערכת הסימנים שבה ברצונך להשתמש ואפשרויות אחרות של טבלאות וקשרי גומלין. לאחר מכן, לחץ על אישור.

  שימוש במסד נתונים קיים כנקודת התחלה

  אם יש לך מסד נתונים שברצונך למדל כדי שתוכל להבין אותו בצורה טובה יותר או להשתמש בו כנקודת התחלה עבור מודל חדש, באפשרותך להשתמש באשף ההנדסה לאחור כדי לחלץ את הסכימה (כלומר, המבנה) של מסד הנתונים ולבנות מודל חדש.

  לפני שתפעיל את האשף:

  1. אם אתה מבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Microsoft Excel, לפני הפעלת האשף, עליך לפתוח את חוברת העבודה ולתת שם לקבוצה (או לטווח) של התאים שמכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כטבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף על מתן שם לטווח תאים, עיין בנושא העזרה של Excel שכותרתו "הגדרת הפניות לתאים או טווחים בעלי שם".

  2. לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור, הגדר את מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך לבצע בו הנדסה לאחור, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. שלב זה מבטיח שהאשף ימפה את סוגי הנתונים המקוריים בצורה תקינה וכי כל הקוד שמחולץ על-ידי האשף יוצג בצורה תקינה בחלון 'קוד'.

  3. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  4. לחץ על חדש, לחץ על תוכנה ומסד נתונים, ולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  5. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה מודל, לחץ על הנדסה לאחור.

  6. במסך הראשון של אשף ההנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר את מנהל ההתקן של מסד הנתונים עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך. אם עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים מסוג ODBC, לחץ על התקנה.

    הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

   2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

    בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

   3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  7. פעל לפי ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הקשורות למנהל ההתקן.

   לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד את שם המשתמש והסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה: אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, אתה עשוי לקבל הודעת שגיאה שמציינת כי ייתכן שהמידע שבוצעה בו הנדסה לאחור אינו שלם. ברוב המקרים, זו אינה בעיה – פשוט לחץ על אישור והמשך בשלבי האשף.

  8. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

   הערה: ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו זמינים (יופיעו מעומעמים), מאחר שלא כל מערכות ניהול מסדי הנתונים תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

  9. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

   הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, סביר להניח שעליך לתת שם לטווח התאים שמכיל את כותרות העמודות בגליון העבודה שלך.

  10. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

  11. בחר אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי את הפריטים שעברו הנדסה לאחור לדף הנוכחי.

   הערה: באפשרותך לקבוע שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון 'טבלאות ותצוגות'. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

  12. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

   האשף מחלץ את המידע שנבחר ומציג הערות לגבי תהליך החילוץ בחלון הפלט.

  ייבוא ומיקוד של מודל קיים

  אם יש לך מודל קיים של VisioModeler או PLATINUM ERwin, ייתכן שתוכל לייבא אותו כדי ליצור דיאגרמת מודל מסד נתונים של Visio. יכולת זו מוגבלת רק לקבצי מודל מילון של VisioModeler 2.0 ואילך (‎.imd) ולקבצי ‎.erx של PLATINUM ERwin בגירסאות 2.6,‏ 3.0 ו- 3.52.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על חדש, לחץ על תוכנה ומסד נתונים, ולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  3. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה מודל, לחץ על ייבוא ולאחר מכן לחץ על סוג המודל.

  4. הקלד את הנתיב ואת שם הקובץ עבור המודל שברצונך לייבא או לחץ על לחצן עיון כדי לאתר את קובץ המודל. לאחר מכן, לחץ על פתח.

  5. בתיבת הדו-שיח ייבוא, לחץ על אישור.

   Visio מייבא את הקובץ ומציג את ההתקדמות בחלון הפלט. הטבלאות המיובאות מוצגות בחלון 'טבלאות ותצוגות'.

  6. בחלון 'טבלאות ותצוגות', בחר את הטבלאות שברצונך למדל ולאחר מכן גרור אותן אל דף הציור.

 2. לאחר יצירת דיאגרמת מודל של מסד נתונים, תוכל למקד את הדיאגרמה. באפשרותך להוסיף ולהתאים אישית טבלאות ותצוגות, ליצור קשרי גומלין ולהתאים אישית עמודות וסוגי נתונים.

  טבלאות

  השתמש בצורה ישות כדי ליצור טבלה בדיאגרמה.

  1. מהסטנסיל קשרי גומלין בין ישויות או יחסי של אובייקטים, גרור צורה של ישות אל הציור.

  2. לחץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

  3. תחת קטגוריות, לחץ על הגדרה והקלד שם עבור הטבלה.

  4. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות, הקלד שם ובחר סוג נתונים.

  5. בחר את תיבת הסימון נדרש עבור עמודות שאינן יכולות להכיל ערכי Null.

  6. בחר את תיבת הסימון PK (מפתח ראשי) עבור עמודות שמזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלת מסד הנתונים.

  7. תחת קטגוריות, לחץ על אינדקסים, גורמים מפעילים, בדיקה או מורחב כדי ליצור רכיבים אופציונליים אלו.

  עמודות

  השתמש בחלון מאפייני מסד נתונים כדי להוסיף או לשנות מאפיינים עבור עמודות, כולל סוגי נתונים ומפתחות ראשיים.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה בדיאגרמה.

  2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

  3. לחץ על התא הריק הראשון עבור שם פיזי והקלד שם.

  4. כדי לשנות את סוג הנתונים עבור עמודה, לחץ על השדה סוג נתונים של העמודה ולאחר מכן בחר סוג נתונים מהרשימה או הקלד אותו ברשימה. לדוגמה, באפשרותך להקליד decimal(8,2)‎ או char(30)‎.

  5. כדי למנוע ערכי Null, בחר את תיבת הסימון נדרש.

  6. כדי לציין שהעמודה מהווה מפתח ראשי, בחר את תיבת הסימון PK.

  7. כדי להציג עוד מאפייני עמודות, בנוסף למאפיינים שמופיעים בעת לחיצה על הקטגוריה עמודות, בחר את העמודה ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  קשרי גומלין

  קשרי גומלין משתמשים במפתחות ראשיים וזרים כדי לאפשר למסדי נתונים להתאים שורה בטבלה אחת לשורה בטבלה קשורה. באפשרותך להציג קשרי גומלין אלה בדיאגרמה. בנוסף, באפשרותך להגדיר את המספר המונה (כגון יחיד לרבים) ולהשתמש בסימון Crow's feet, 'יחסי' ו- IDEF1X כדי להציג את המספר המונה. לא ניתן להציג קשרי גומלין של רבים לרבים באמצעות סימונים אלה בתבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

  1. צור קשר גומלין בין טבלאות:

   1. ודא ששתי הטבלאות גלויות בדיאגרמה. אם ביצעת הנדסה לאחור של המודל מתוך מסד נתונים קיים, ייתכן שתצטרך לגרור אחד מהם, או את שניהם, מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור.

   2. לחץ פעמיים על הטבלה שבה ברצונך להשתמש עבור צד המפתח הראשי של קשר הגומלין.

   3. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

   4. ברשת, לחץ על העמודה שבה ברצונך להשתמש כדי לזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון PK כדי להגדיר אותה כמפתח הראשי.

   5. בסטנסיל יחסי של אובייקטים או קשרי גומלין בין ישויות, גרור צורה של קשר גומלין ושחרר אותה בשטח ריק בדף.

   6. חבר את הקצה העליון לטבלה עם טבלת האב.

   7. חבר את הקצה השני לטבלת הצאצא.

    אם הטבלה השניה אינה מכילה עדיין עמודה בעלת שם זהה למפתח הראשי, הממדל מוסיף אותה לטבלה השניה כמפתח זר.

    הערה: אם קווי קשר הגומלין נעלמים, בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה נהל, לחץ על אפשרויות תצוגה. בכרטיסיה קשרי גומלין, תחת הצג, בחר את תיבת הסימון קשרי גומלין.

  2. בחר את המספר המונה של קשר הגומלין:

   1. לחץ פעמיים על קשר הגומלין.

   2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על שונות.

   3. תחת מספר מונה, בחר את המספר המונה בעל ההתאמה המיטבית לקשר הגומלין. עבור קשרי גומלין של יחיד לרבים, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או יותר או אחד או יותר. עבור קשרי גומלין של יחיד ליחיד, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או אחד או בדיוק אחד.

 3. כדי לבצע פעולות מיקוד נוספות בדיאגרמה (כגון יצירת אינדקסים, פסוקיות בדיקה וגורמים מפעילים) באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

  יצירת אינדקסים

  אינדקסים משפרים את הביצוע, או המהירות, של מסד הנתונים בעת הפעלת שאילתה.

  1. פתח את דיאגרמת המודל של מסד הנתונים.

  2. לחץ פעמיים על הטבלה שאליה ברצונך להוסיף אינדקס ולאחר מכן, בחלון מאפייני מסד נתונים, ברשימה קטגוריות, לחץ על אינדקסים.

  3. לחץ על חדש.

  4. בתיבת הדו-שיח יצירת אינדקס, הקלד שם עבור האינדקס ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. ברשימה סוג אינדקס, בחר אפשרות כדי ליצור אינדקס ייחודי או לא ייחודי.

  6. ברשימה עמודות זמינות, בחר את השם של כל עמודה שברצונך לכלול באינדקס זה ולאחר מכן לחץ על הוסף >.

  7. ברשימה עמודות כלולות באינדקס, בחר את תיבת הסימון עולה כדי ליצור אינדקס בעל סדר מיון עולה, או נקה את תיבת הסימון כדי ליצור אינדקס בעל סדר מיון יורד.

   דיאגרמת המודל של מסד הנתונים מתעדכנת.

  יצירת תצוגות

  ניתן להתייחס לתצוגה כאל שאילתה שמורה. תצוגות שימושיות במיוחד אם עליך לגשת שוב ושוב לאותו מידע מטבלאות מרובות, או אם ברצונך לחשוף את הנתונים למשתמשים מבלי לאפשר להם לשנות את הטבלאות עצמן.

  מהסטנסיל קשרי גומלין בין ישויות או יחסי של אובייקטים, גרור צורה של תצוגה אל דף הציור.

  הגדרת מאפיינים מורחבים עבור טבלאות ותצוגות

  בהתאם למערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שברשותך, ייתכן שתוכל להגדיר מאפיינים מורחבים עבור טבלאות או תצוגות כדי לקבוע היכן הן מאוחסנות.

  לחץ פעמיים על הטבלה או התצוגה שעבורה ברצונך להגדיר מאפיינים מורחבים ולאחר מכן, בחלון מאפייני מסד נתונים, ברשימה קטגוריות, לחץ על מורחב.

  יצירת פסוקיות בדיקה

  השתמש בפסוקיות בדיקה כדי לוודא שהנתונים שיוזנו בעמודה כלשהי יהיו בטווח מסוים של ערכים. לדוגמה, באפשרותך ליצור פסוקית בדיקה שדורשת שהנתונים בעמודה בשם "גיל" יהיו מעל 65.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

  2. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות ולאחר מכן לחץ על העמודה שאליה ברצונך להוסיף פסוקית בדיקה.

  3. לחץ על ערוך.

  4. בכרטיסיה בדיקה של תיבת הדו-שיח מאפייני עמודה, הזן את האילוצים הרצויים.

   פסוקית הבדיקה מתווספת אל החלון 'קוד' תחת קוד מקומי.

  יצירת פרוצדורות מאוחסנות ופונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש

  השתמש בפרוצדורות מאוחסנות ובפונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש כדי ליצור מנות קוד שניתן לעשות בהן שימוש חוזר כדי לבצע את אותן פעולות שוב ושוב. ההבדל העיקרי בין שני הפריטים הוא שפונקציה המוגדרת על-ידי המשתמש מחזירה ערך, בעוד שהפרוצדורה המאוחסנת מפעילה קוד מבלי להחזיר ערך.

  1. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, בחר את תיבת הסימון קוד כדי לפתוח את החלון קוד.

  2. לחץ על קוד כללי ולאחר מכן לחץ על חדש.

  3. בכרטיסיה מאפיינים של עורך הקוד, לחץ על סוג הקוד שברצונך ליצור והקלד שם עבור הקוד.

  4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

  יצירת גורמים מפעילים

  גורמים מפעילים מביאים להפעלה של קוד SQL שציינת בגורם המפעיל כאשר מתרחש אירוע מסוים במסד הנתונים.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

  2. תחת קטגוריות, לחץ על גורמים מפעילים ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  3. בכרטיסיה מאפיינים, הקלד שם עבור הגורם המפעיל.

  4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הגורם המפעיל מתווסף אל החלון 'קוד' תחת קוד מקומי.

מאמר זה מתאר כיצד ניתן ליצור מודל מסד נתונים ואילו פעולות ניתן לבצע עם המודל לאחר יצירתו. להתחלה מהירה, בכרטיסיה קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

אינך מוצא את תכונות מודל מסד הנתונים?

קרוב לוודאי שהמהדורה של Microsoft Office Visio שברשותך אינה כוללת את התכונות שאתה מחפש. כדי לגלות איזו מהדורה של Visio יש לך, לחץ על אודות Microsoft Office Visio בתפריט עזרה. שם המהדורה מופיע בשורת הטקסט העליונה בתיבת הדו-שיח.

 • Microsoft Office Visio Standard אינו כולל את התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

 • Microsoft Office Visio Professional תומך בתכונות ההנדסה לאחור עבור התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים' (כלומר, שימוש במסד נתונים קיים כדי ליצור מודל ב- Visio), אך אינו תומך בהנדסה קדימה (כלומר, שימוש במודל מסד נתונים של Visio כדי ליצור קוד SQL).

 • ניתן למצוא את החבילה המלאה של תכונות המידול של מסד הנתונים, כולל הנדסה לאחור והנדסה קדימה, ב- Visio for Enterprise Architects.‏ ‏Visio for Enterprise Architects כלול במנוי מסוג MSDN Premium Subscription, שזמין עם מהדורות מבוססות תפקידים של Visual Studio Team System ו- Visual Studio Professional.‏

 1. כדי להתחיל את דיאגרמת המודל של מסד נתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  יצירת דיאגרמת מודל חדשה מאפס

  אם אין לך מסד נתונים קיים שברצונך להשתמש בו כנקודת התחלה, באפשרותך להתחיל במודל מסד נתונים ריק ולהוסיף טבלאות וקשרי גומלין משלך.

  1. בכרטיסיה קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  2. בתפריט מסד נתונים, הצבע על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מסמך.

  3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות של מסמך מסד נתונים, בחר את ערכת הסימנים שבה ברצונך להשתמש ואפשרויות אחרות של טבלאות וקשרי גומלין. לאחר מכן, לחץ על אישור.

  שימוש במסד נתונים קיים כנקודת התחלה

  אם יש לך מסד נתונים שברצונך למדל כדי שתוכל להבין אותו בצורה טובה יותר או להשתמש בו כנקודת התחלה עבור מודל חדש, באפשרותך להשתמש באשף ההנדסה לאחור כדי לחלץ את הסכימה (כלומר, המבנה) של מסד הנתונים ולבנות מודל חדש.

  הערה: לפני שתפעיל את האשף:

  1. אם אתה מבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Microsoft Office Excel, לפני הפעלת האשף, עליך לפתוח את חוברת העבודה ולתת שם לקבוצה (או לטווח) של התאים שמכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כטבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף על מתן שם לטווח תאים, עיין בנושא העזרה של Microsoft Office Excel שכותרתו "הגדרת הפניות לתאים או טווחים בעלי שם".

  2. לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור, הגדר את מנהל ההתקן המהווה ברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שברצונך לבצע בו הנדסה לאחור, לקבלת התוצאות הטובות ביותר. שלב זה מבטיח שהאשף ימפה את סוגי הנתונים המקוריים בצורה תקינה וכי כל הקוד שמחולץ על-ידי האשף יוצג בצורה תקינה בחלון 'קוד'.

  3. בכרטיסיה קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  4. בתפריט מסד נתונים, לחץ על הנדסה לאחור.

  5. במסך הראשון של אשף ההנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Microsoft Office Visio עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך. אם עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים מסוג ODBC, לחץ על התקנה.

    הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

   2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

    בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

   3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  6. פעל לפי ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הקשורות למנהל ההתקן.

   לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד שם משתמש וסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, פשוט לחץ על אישור.

   הערה: אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, אתה עשוי לקבל הודעת שגיאה שמציינת כי ייתכן שהמידע שבוצעה בו הנדסה לאחור אינו שלם. ברוב המקרים, זו אינה בעיה – פשוט לחץ על אישור והמשך בשלבי האשף.

  7. בחר את תיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

   הערה: ייתכן שפריטים מסוימים לא יהיו זמינים (יופיעו מעומעמים), מאחר שלא כל מערכות ניהול מסדי הנתונים תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

  8. בחר את תיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

   הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה זו, סביר להניח שעליך לתת שם לטווח התאים שמכיל את כותרות העמודות בגליון העבודה שלך.

  9. אם בחרת את תיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ – או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן – ולאחר מכן לחץ על הבא.

  10. בחר אם ברצונך להוסיף באופן אוטומטי את הפריטים שעברו הנדסה לאחור לדף הנוכחי.

   הערה: באפשרותך לקבוע שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור בנוסף לפירוט הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון 'טבלאות ותצוגות'. אם תחליט לא ליצור את הציור באופן אוטומטי, תוכל לגרור את הפריטים מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור כדי להרכיב את מודל מסד הנתונים באופן ידני.

  11. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

   האשף מחלץ את המידע שנבחר ומציג הערות לגבי תהליך החילוץ בחלון הפלט.

  ייבוא ומיקוד של מודל קיים

  אם יש לך מודל קיים של VisioModeler או PLATINUM ERwin, ייתכן שתוכל לייבא אותו כדי ליצור דיאגרמת מודל מסד נתונים של Visio. יכולת זו מוגבלת רק לקבצי מודל מילון של VisioModeler 2.0 ואילך (‎.imd) ולקבצי ‎.erx של PLATINUM ERwin בגירסאות 2.6,‏ 3.0 ו- 3.52.

  1. בכרטיסיה קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  2. בתפריט מסד נתונים, הצבע על ייבא ולאחר מכן לחץ על ייבא <סוג מודל>.

  3. הקלד את הנתיב ואת שם הקובץ עבור המודל שברצונך לייבא או לחץ על לחצן עיון כדי לאתר את קובץ המודל. לאחר מכן, לחץ על פתח.

  4. בתיבת הדו-שיח ייבוא, לחץ על אישור.

   Visio מייבא את הקובץ ומציג את ההתקדמות בחלון הפלט. הטבלאות המיובאות מוצגות בחלון 'טבלאות ותצוגות'.

  5. בחלון 'טבלאות ותצוגות', בחר את הטבלאות שברצונך למדל ולאחר מכן גרור אותן אל דף הציור.

 2. לאחר יצירת דיאגרמת מודל של מסד נתונים, תוכל למקד את הדיאגרמה. באפשרותך להוסיף ולהתאים אישית טבלאות ותצוגות, ליצור קשרי גומלין ולהתאים אישית עמודות וסוגי נתונים.

  טבלאות

  השתמש בצורה ישות כדי ליצור טבלה בדיאגרמה.

  1. מהסטנסיל קשרי גומלין בין ישויות או יחסי של אובייקטים, גרור צורה של ישות אל הציור.

  2. לחץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את החלון 'מאפייני מסד נתונים'.

  3. תחת קטגוריות, לחץ על הגדרה והקלד שם עבור הטבלה.

  4. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות, הקלד שם ובחר סוג נתונים.

  5. בחר את תיבת הסימון נדרש עבור עמודות שאינן יכולות להכיל ערכי Null.

  6. בחר את תיבת הסימון PK (מפתח ראשי) עבור עמודות שמזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלת מסד הנתונים.

  7. תחת קטגוריות, לחץ על אינדקסים, גורמים מפעילים, בדיקה או מורחב כדי ליצור רכיבים אופציונליים אלו.

  עמודות

  השתמש בחלון 'מאפייני מסד נתונים' כדי להוסיף או לשנות מאפיינים עבור עמודות, כולל סוגי נתונים ומפתחות ראשיים.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה בדיאגרמה.

  2. בחלון 'מאפייני מסד נתונים', תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

  3. לחץ על התא הריק הראשון עבור שם פיזי והקלד שם.

  4. כדי לשנות את סוג הנתונים עבור עמודה, לחץ על השדה סוג נתונים של העמודה ולאחר מכן בחר סוג נתונים מהרשימה או הקלד אותו ברשימה. לדוגמה, באפשרותך להקליד decimal(8,2)‎ או char(30)‎.

  5. כדי למנוע ערכי Null, בחר את תיבת הסימון נדרש.

  6. כדי לציין שהעמודה מהווה מפתח ראשי, בחר את תיבת הסימון PK.

  7. כדי להציג עוד מאפייני עמודות, בנוסף למאפיינים שמופיעים בעת לחיצה על הקטגוריה עמודות, בחר את העמודה ולאחר מכן לחץ על ערוך.

  קשרי גומלין

  קשרי גומלין משתמשים במפתחות ראשיים וזרים כדי לאפשר למסדי נתונים להתאים שורה בטבלה אחת לשורה בטבלה קשורה. באפשרותך להציג קשרי גומלין אלה בדיאגרמה. בנוסף, באפשרותך להגדיר את המספר המונה (כגון יחיד לרבים) ולהשתמש בסימון Crow's feet, 'יחסי' ו- IDEF1X כדי להציג את המספר המונה. לא ניתן להציג קשרי גומלין של רבים לרבים באמצעות סימונים אלה בתבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

  1. צור קשר גומלין בין טבלאות:

   1. ודא ששתי הטבלאות גלויות בדיאגרמה. אם ביצעת הנדסה לאחור של המודל מתוך מסד נתונים קיים, ייתכן שתצטרך לגרור אחד מהם, או את שניהם, מהחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור.

   2. לחץ פעמיים על הטבלה שבה ברצונך להשתמש עבור צד המפתח הראשי של קשר הגומלין.

   3. בחלון 'מאפייני מסד נתונים', תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

   4. ברשת, לחץ על העמודה שבה ברצונך להשתמש כדי לזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלה ולאחר מכן בחר את תיבת הסימון PK כדי להגדיר אותה כמפתח הראשי.

   5. בסטנסיל יחסי של אובייקטים או קשרי גומלין בין ישויות, גרור צורה של קשר גומלין ושחרר אותה בשטח ריק בדף.

   6. חבר את הקצה העליון לטבלה עם טבלת האב.

   7. חבר את הקצה השני לטבלת הצאצא.

    אם הטבלה השניה אינה מכילה עדיין עמודה בעלת שם זהה למפתח הראשי, הממדל מוסיף אותה לטבלה השניה כמפתח זר.

    הערה: אם קווי קשר הגומלין נעלמים, בתפריט מסד נתונים, הצבע על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מסמך. בכרטיסיה קשרי גומלין, תחת הצג, בחר את תיבת הסימון קשרי גומלין.

  2. בחר את המספר המונה של קשר הגומלין:

   1. לחץ פעמיים על קשר הגומלין.

   2. בחלון 'מאפייני מסד נתונים', תחת קטגוריות, לחץ על שונות.

   3. תחת מספר מונה, בחר את המספר המונה בעל ההתאמה המיטבית לקשר הגומלין. עבור קשרי גומלין של יחיד לרבים, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או יותר או אחד או יותר. עבור קשרי גומלין של יחיד ליחיד, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או אחד או בדיוק אחד.

 3. כדי לבצע פעולות מיקוד נוספות בדיאגרמה (כגון יצירת אינדקסים, פסוקיות בדיקה וגורמים מפעילים) באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

  יצירת אינדקסים

  אינדקסים משפרים את הביצוע, או המהירות, של מסד הנתונים בעת הפעלת שאילתה.

  1. פתח את דיאגרמת המודל של מסד הנתונים.

  2. לחץ פעמיים על הטבלה שאליה ברצונך להוסיף אינדקס ולאחר מכן, בחלון 'מאפייני מסד נתונים', ברשימה קטגוריות, לחץ על אינדקסים.

  3. לחץ על חדש.

  4. בתיבת הדו-שיח יצירת אינדקס, הקלד שם עבור האינדקס ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. ברשימה סוג אינדקס, בחר אפשרות כדי ליצור אינדקס ייחודי או לא ייחודי.

  6. ברשימה עמודות זמינות, בחר את השם של כל עמודה שברצונך לכלול באינדקס זה ולאחר מכן לחץ על הוסף >.

  7. ברשימה עמודות כלולות באינדקס, בחר את תיבת הסימון עולה כדי ליצור אינדקס בעל סדר מיון עולה, או נקה את תיבת הסימון כדי ליצור אינדקס בעל סדר מיון יורד.

   דיאגרמת המודל של מסד הנתונים מתעדכנת.

  יצירת תצוגות

  ניתן להתייחס לתצוגה כאל שאילתה שמורה. תצוגות שימושיות במיוחד אם עליך לגשת שוב ושוב לאותו מידע מטבלאות מרובות, או אם ברצונך לחשוף את הנתונים למשתמשים מבלי לאפשר להם לשנות את הטבלאות עצמן.

  מהסטנסיל קשרי גומלין בין ישויות או יחסי של אובייקטים, גרור צורה של תצוגה אל דף הציור.

  הגדרת מאפיינים מורחבים עבור טבלאות ותצוגות

  בהתאם למערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שברשותך, ייתכן שתוכל להגדיר מאפיינים מורחבים עבור טבלאות או תצוגות כדי לקבוע היכן הן מאוחסנות.

  לחץ פעמיים על הטבלה או התצוגה שעבורה ברצונך להגדיר מאפיינים מורחבים ולאחר מכן, בחלון 'מאפייני מסד נתונים', ברשימה קטגוריות, לחץ על מורחב.

  יצירת פסוקיות בדיקה

  השתמש בפסוקיות בדיקה כדי לוודא שהנתונים שיוזנו בעמודה כלשהי יהיו בטווח מסוים של ערכים. לדוגמה, באפשרותך ליצור פסוקית בדיקה שדורשת שהנתונים בעמודה בשם "גיל" יהיו מעל 65.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את החלון 'מאפייני מסד נתונים'.

  2. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות ולאחר מכן לחץ על העמודה שאליה ברצונך להוסיף פסוקית בדיקה.

  3. לחץ על ערוך.

  4. בכרטיסיה בדיקה של תיבת הדו-שיח מאפייני עמודה, הזן את האילוצים הרצויים. לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שעומדות בפניך, ראה תיבת הדו-שיח 'מאפייני עמודה ושדה' (הכרטיסיה 'בדיקה').

   פסוקית הבדיקה מתווספת אל החלון 'קוד' תחת קוד מקומי.

  יצירת פרוצדורות מאוחסנות ופונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש

  השתמש בפרוצדורות מאוחסנות ובפונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש כדי ליצור מנות קוד שניתן לעשות בהן שימוש חוזר כדי לבצע את אותן פעולות שוב ושוב. ההבדל העיקרי בין שני הפריטים הוא שפונקציה המוגדרת על-ידי המשתמש מחזירה ערך, בעוד שהפרוצדורה המאוחסנת מפעילה קוד מבלי להחזיר ערך.

  1. בתפריט מסד נתונים, הצבע על תצוגה ולאחר מכן לחץ על קוד כדי לפתוח את החלון 'קוד'.

  2. לחץ על קוד כללי ולאחר מכן לחץ על חדש.

  3. בכרטיסיה מאפיינים של עורך הקוד, לחץ על סוג הקוד שברצונך ליצור והקלד שם עבור הקוד.

  4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

  יצירת גורמים מפעילים

  גורמים מפעילים מביאים להפעלה של קוד SQL שציינת בגורם המפעיל כאשר מתרחש אירוע מסוים במסד הנתונים.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את החלון 'מאפייני מסד נתונים'.

  2. תחת קטגוריות, לחץ על גורמים מפעילים ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  3. בכרטיסיה מאפיינים, הקלד שם עבור הגורם המפעיל.

  4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הגורם המפעיל מתווסף אל החלון 'קוד' תחת קוד מקומי.

אינך מוצא את תכונות מידול מסד הנתונים?

קרוב לוודאי שהמהדורה של Visio שברשותך אינה כוללת את התכונות שאתה מחפש. כדי לגלות איזו מהדורה של Visio יש לך, לחץ על אודות Microsoft Office Visio בתפריט עזרה. שם המהדורה מופיע בשורת הטקסט העליונה בתיבת הדו-שיח.

‏Visio Standard אינו כולל את התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

מהדורות Visio Professional ו- Visio Premium תומכות בתכונות ההנדסה לאחור עבור התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים' (כלומר, שימוש במסד נתונים קיים כדי ליצור מודל ב- Visio), אך אינן תומכות בהנדסה קדימה (כלומר, שימוש במודל מסד נתונים של Visio כדי ליצור קוד SQL).

הערה: ניתן למצוא את החבילה המלאה של תכונות המידול של מסד הנתונים, כולל הנדסה לאחור והנדסה קדימה, ב- Visio for Enterprise Architects‏. ‏Visio for Enterprise Architects כלול במנוי מסוג MSDN Premium Subscription, שזמין עם מהדורות מבוססות תפקידים של Visual Studio Team System ו- Visual Studio Professional‏.

אם אתה משתמש ב- Visio Online תוכנית 2 וברצונך ללמוד כיצד לבצע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל מסד נתונים, עיין בנושא הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים.

למידע נוסף

הגדרת קשר גומלין בדיאגרמת מודל של מסד נתונים

יצירה או עריכה של תצוגות בדיאגרמות מודל של מסד נתונים

הוספת טבלאות ועמודות לדיאגרמות מודל של מסד נתונים

הגדרה ועריכה של סוגי נתונים בדיאגרמות מודל של מסד נתונים

הצגת סימון רגל עורב בדיאגרמת מודל של מסד נתונים

יצירה או עריכה של אינדקס בדיאגרמת מודל של מסד נתונים

שמירה על שלמות הקשרים בדיאגרמות מודל של מסד נתונים

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×