יצירה של מודל מסד נתונים (הידוע גם כדיאגרמת יחסי ישויות, ERD)

יצירה של מודל מסד נתונים (הידוע גם כדיאגרמת יחסי ישויות, ERD)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעזרת התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים', באפשרותך ליצור מודל חדש או לבצע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל תוך שימוש באחד משני העקרונות, המידול היחסי או מידול יחסי של אובייקטים. השתמש בסטנסיל יחסי ישויות כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL92 ותקנים קודמים. השתמש בסטנסיל אובייקט יחסי, הכולל צורות נוספות לעבודה עם סוגים, כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL99 ותקנים מאוחרים יותר.

דוגמה למודל של מסד נתונים

בעזרת התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים', באפשרותך ליצור מודל חדש או לבצע הנדסה לאחור של מסד נתונים קיים למודל תוך שימוש באחד משני העקרונות, המידול היחסי או מידול יחסי של אובייקטים. השתמש בסטנסיל יחסי ישויות כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL92 ותקנים קודמים. השתמש בסטנסיל אובייקט יחסי, הכולל צורות נוספות לעבודה עם סוגים, כדי למדל מסדי נתונים המבוססים על SQL99 ותקנים מאוחרים יותר.

מאמר זה מתאר כיצד באפשרותך ליצור מודל של מסד נתונים ומה ניתן לעשות עם המודל לאחר יצירתו.

לא מצליח למצוא מסד הנתונים תכונות מודל?

לא כל מהדורה של Microsoft Visio כוללת את התכונה של מודל מסד נתונים. אם אינך מוצא את התכונות המתוארות בהליכים במאמר זה, סביר להניח שמהדורת Visio שברשותך אינה כוללת אותן.

 • מהדורת Microsoft Visio Standard אינה כוללת את התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

 • מהדורות Microsoft Visio Professional ו- Microsoft Visio Premium תומכות בתכונות של הנדסה לאחור עבור התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים' (כלומר, שימוש במסד נתונים קיים ליצירת מודל ב- Visio), אך הן אינן תומכות בהנדסה לפנים (כלומר, שימוש במודל מסד נתונים של Visio ליצירת קוד SQL).

 1. כדי להתחיל את דיאגרמת המודל של מסד הנתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  יצירת דיאגרמת מודל חדשה מאפס

  אם אין לך מסד נתונים קיים שברצונך להשתמש בו כנקודת התחלה, באפשרותך להתחיל עם מודל מסד נתונים ריק ולהוסיף טבלאות וקשרי גומלין משלך.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על חדש, לחץ על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  3. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה ניהול, לחץ על אפשרויות תצוגה.

  4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות של מסמך מסד נתונים, בחר את ערכת הסימנים בה ברצונך להשתמש ואפשרויות אחרות של טבלאות וקשרי גומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

  השתמש במסד נתונים קיים כנקודת התחלה

  אם יש לך מסד נתונים שברצונך למדל כדי שתוכל להכיר אותו טוב יותר או להשתמש בו כנקודת התחלה עבור מודל חדש, באפשרותך להשתמש באשף ההנדסה לאחור כדי לחלץ את הסכימה, או המבנה, של מסד הנתונים ולבנות מודל חדש.

  לפני הפעלת האשף:

  1. אם אתה מבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Microsoft Excel, לפני הפעלת האשף עליך לפתוח את חוברת העבודה ולתת שם לקבוצת התאים (או הטווח) המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצת תאי העמודות בכל גליון עבודה. טווחים אלה מטופלים כמו טבלאות באשף. לקבלת מידע נוסף אודות מתן שם לטווח תאים, עיין בנושא העזרה של Excel שכותרתו 'הגדרת הפניות לתאים או טווחים בעלי שם'.

  2. לקבלת תוצאות מיטביות, הגדר את מנהל ההתקן המוגדר כברירת מחדל למסד הנתונים המשמש כיעד אשר לו ברצונך לבצע הנדסה לאחור לפני הפעלת אשף ההנדסה לאחור. שלב זה מבטיח שהאשף ממפה את סוגי הנתונים המקוריים בצורה נכונה ושכל הקוד שיחולץ על-ידי האשף יוצג בצורה נכונה בחלון הקוד.

  3. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  4. לחץ על חדש, לחץ על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  5. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה מודל לחץ על הנדסה לאחור.

  6. במסך הראשון של אשף הנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר את מנהל התקן מסד הנתונים של מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך. אם עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio למקור נתונים מסוים של ODBC, לחץ על התקנה.

    הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

   2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

    בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

   3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  7. מלא אחר ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הספציפיות למנהל ההתקן.

   לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד את שם המשתמש והסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הערה: אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המציינת שייתכן שהמידע שעבר הנדסה לאחור אינו שלם. ברוב המקרים, אין זה מהווה בעיה — פשוט לחץ על אישור והמשך בפעולת האשף.

  8. בחר בתיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

   הערה: ייתכן שחלק מהפריטים לא יהיו זמינים (יופיעו בצבע אפור) מכיוון שלא כל מערכות ניהול מסדי הנתונים תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

  9. בחר בתיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן, ולאחר מכן לחץ על הבא.

   הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה, כנראה שעליך לתת שם לטווח התאים המכיל את כותרות העמודות שבגליון העבודה שלך.

  10. אם בחרת בתיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן ולאחר מכן לחץ על הבא.

  11. בחר אם ברצונך שהפריטים שעברו הנדסה לאחור יתווספו באופן אוטומטי אל הדף הנוכחי.

   הערה: באפשרותך לבחור שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור, בנוסף לפירוט של הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון 'טבלאות ותצוגות'. אם החלטת שלא לבקש יצירה אוטומטית של הציור, באפשרותך לגרור את הפריטים מחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור שלך כדי להרכיב באופן ידני את מודל מסד הנתונים.

  12. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

   האשף מחלץ את המידע הנבחר ומציג הערות אודות תהליך החילוץ בחלון הפלט.

  ייבוא ולמקד דגם קיים

  אם ברשותך מודל קיים של VisioModeler או PLATINUM ERwin, ייתכן שתוכל לייבא אותו כדי ליצור דיאגרמת מודל של מסד נתונים של Visio. יכולת זו מוגבלת לקבצי מודל מילון (‎.imd) של VisioModeler 2.0 ואילך ולקבצי ‎.erx של PLATINUM ERwin 2.6‏, 3.0 ו- 3.52 בלבד.

  1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

  2. לחץ על חדש, לחץ על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ פעמיים על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  3. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה מודל, לחץ על יבא ולאחר מכן לחץ על סוג המודל.

  4. הקלד את הנתיב ושם הקובץ עבור המודל שברצונך לייבא או לחץ על לחצן עיון כדי לאתר את קובץ המודל ולאחר מכן לחץ על פתח.

  5. בתיבת הדו-שיח ייבוא, לחץ על אישור.

   Visio מייבא את הקובץ ומציג את ההתקדמות בחלון 'פלט'. הטבלאות המיובאות מוצגות בחלון 'טבלאות ותצוגות'.

  6. בחלון טבלאות ותצוגות, בחר את הטבלאות שברצונך למדל ולאחר מכן גרור אותן אל דף הציור.

 2. לאחר יצירת דיאגרמת מודל של מסד נתונים, מתחילה העבודה של ליטוש הדיאגרמה. באפשרותך להוסיף ולבצע התאמה אישית של טבלאות ותצוגות, ליצור קשרי גומלין ולבצע התאמה אישית של עמודות ושל סוגי נתונים.

  טבלאות

  השתמש בצורה ישות כדי ליצור טבלה בדיאגרמה.

  1. מהדיאגרמה יחסי ישויות או מהדיאגרמה אובייקט יחסי, גרור צורה של ישות אל הציור.

  2. לחץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את חלון מאפייני מסד נתונים.

  3. תחת קטגוריות, לחץ על הגדרה והקלד שם עבור הטבלה.

  4. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות, הקלד שם ובחר סוג נתונים.

  5. בחר בתיבת הסימון נדרש עבור עמודות שאינן יכולות להכיל ערכי Null.

  6. בחר בתיבת הסימון PK (מפתח ראשי) עבור עמודות המזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלת מסד הנתונים.

  7. תחת קטגוריות, לחץ על אינדקסים,‏ גורמים מפעילים (Trigger),‏ בדיקה או מורחב כדי ליצור רכיבים אופציונליים אלה.

  עמודות

  השתמש בחלון מאפייני מסד נתונים כדי להוסיף או לשנות מאפיינים עבור עמודות, כולל סוגי נתונים ומפתחות ראשיים.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה בדיאגרמה שלך.

  2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

  3. לחץ בתא שם פיזי הריק הראשון והקלד שם.

  4. כדי לשנות את סוג הנתונים עבור עמודה, לחץ על השדה סוג נתונים של העמודה ולאחר מכן בחר בסוג נתונים מהרשימה או הקלד אותו ברשימה. לדוגמה, באפשרותך להקליד decimal(8,2)‎ או char(30)‎.

  5. כדי למנוע ערכי null, בחר בתיבת הסימון נדרש.

  6. כדי לציין שהעמודה היא מפתח ראשי, בחר בתיבת הסימון PK.

  7. כדי לראות יותר מאפייני עמודות, בנוסף למאפיינים המופיעים בעת לחיצה על הקטגוריה עמודות, בחר את העמודה ולאחר מכן לחץ על עריכה.

  קשרי גומלין

  קשרי גומלין משתמשים במפתחות ראשיים וזרים כדי לאפשר למסדי נתונים להתאים שורה בטבלה אחת לשורה בטבלה קשורה. באפשרותך להציג קשרי גומלין אלה בדיאגרמה שלך. בנוסף, באפשרותך להגדיר את מספר המונה של קשרי הגומלין (לדוגמה, יחיד לרבים) ולהשתמש בסימוני רגלי עורב, יחסי או IDEF1X כדי להציג את מספר המונה. אין באפשרותך להציג קשרי גומלין מסוג רבים לרבים באמצעות סימונים אלה בתבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

  1. יצירת קשרי גומלין בין טבלאות:

   1. ודא ששתי הטבלאות גלויות לעין בדיאגרמה. אם ביצעת הנדסה לאחור של המודל ממסד נתונים קיים, ייתכן שתצטרך לגרור טבלה אחת או את שתיהן מחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור.

   2. לחץ פעמיים על הטבלה הרצויה עבור צד המפתח הראשי של קשר הגומלין.

   3. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

   4. בתוך הרשת, לחץ על העמודה שבה ברצונך להשתמש כדי לזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלה ובחר בתיבת הסימון PK כדי להגדיר אותה כמפתח ראשי.

   5. מהסטנסיל אובייקט יחסי או מהסטנסיל יחסי ישויות, גרור צורת קשר גומלין ושחרר אותה בשטח ריק בדף.

   6. חבר את הקצה העליון לטבלה עם טבלת האב.

   7. חבר את הקצה השני לטבלת הצאצא.

    אם הטבלה השניה אינה מכילה כבר עמודה בעלת שם זהה לשם המפתח הראשי, המעצב מוסיף אותה לטבלה השניה כמפתח זר.

    הערה: אם קווים של קשרי גומלין נעלמים, בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה ניהול, לחץ על אפשרויות תצוגה. בכרטיסיה קשרי גומלין, תחת הצג, בחר בתיבת הסימון קשרי גומלין.

  2. הגדרת המספר המונה של קשר הגומלין:

   1. לחץ פעמיים על קשר הגומלין.

   2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על שונות.

   3. תחת מספר מונה, בחר את מספר המונה המתאים ביותר עבור קשר הגומלין. עבור קשרי גומלין מסוג יחיד לרבים, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או יותר או אחת או יותר. עבור קשרי גומלין מסוג יחיד ליחיד, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או אחת או אחת בדיוק.

 3. כדי לבצע שיפורים אחרים בדיאגרמה (כמו יצירת אינדקסים, פסוקיות בדיקה וגורמים מפעילים) באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

  צור אינדקסים

  אינדקסים משפרים את הביצוע, או המהירות, של מסד הנתונים בעת הפעלת שאילתה.

  1. פתח את דיאגרמת המודל של מסד הנתונים.

  2. לחץ פעמיים על הטבלה שאליה ברצונך להוסיף אינדקס, ובחלון מאפייני מסד נתונים, ברשימה קטגוריות, לחץ על אינדקסים.

  3. לחץ על חדש.

  4. בתיבת הדו-שיח יצירת אינדקס, הקלד שם עבור האינדקס ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. ברשימה סוג אינדקס, בחר אפשרות כדי ליצור אינדקס ייחודי או לא ייחודי.

  6. ברשימה עמודות זמינות, בחר את השם עבור כל אחת מהעמודות שברצונך לכלול באינדקס זה ולאחר מכן לחץ על הוסף >.

  7. ברשימה עמודות כלולות באינדקס, בחר בתיבת הסימון עולה כדי ליצור אינדקס בעל מיון בסדר עולה, או נקה את תיבת הסימון כדי ליצור אינדקס בעל מיון בסדר יורד.

   דיאגרמת המודל של מסד הנתונים תעודכן.

  צור תצוגות

  ניתן להתייחס לתצוגה כאל שאילתה שנשמרה. תצוגות שימושיות במיוחד אם עליך לגשת שוב ושוב אל אותו מידע מטבלאות מרובות או אם ברצונך לחשוף את הנתונים בפני משתמשים מבלי לאפשר להם לשנות את הטבלאות עצמן.

  מהסטנסיל יחסי ישויות או מהסטנסיל אובייקט יחסי, גרור צורת תצוגה אל דף הציור.

  הגדרת מאפיינים מורחבים עבור טבלאות ותצוגות

  בהתאם למערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך, ייתכן שתוכל להגדיר מאפיינים מורחבים עבור טבלאות או תצוגות כדי לקבוע היכן הן יאוחסנו.

  לחץ פעמיים על הטבלה או התצוגה שאת המאפיינים המורחבים שלה ברצונך להגדיר, ובחלון מאפייני מסד נתונים, ברשימה קטגוריות, לחץ על מורחב.

  יצירת פסוקיות בדיקה

  השתמש בפסוקיות בדיקה כדי להבטיח שהנתונים שהוזנו לעמודה נמצאים בטווח מסוים של ערכים. לדוגמה, באפשרותך ליצור פסוקית בדיקה הדורשת שהנתונים בעמודה הקרויה "גיל" יהיו מעל 65.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את חלון מאפייני מסד נתונים.

  2. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות ולאחר מכן לחץ על העמודה שברצונך להוסיף לה פסוקית בדיקה.

  3. לחץ על ערוך.

  4. בכרטיסיה בדיקה בתיבת הדו-שיח מאפייני עמודה, הזן את האילוצים הרצויים.

   פסוקית הבדיקה נוספת לחלון 'קוד' תחת קוד מקומי.

  יצירת פרוצדורות מאוחסנות ופונקציות מוגדרת על-ידי המשתמש

  באפשרותך להשתמש בפרוצדורות מאוחסנות ובפונקציות המוגדרות על-ידי המשתמש כדי ליצור מנות קוד שתוכל לעשות בהן שימוש חוזר כדי לבצע שוב ושוב את אותן הפעולות. ההבדל העיקרי בין השתיים הוא שפונקציה המוגדרת על-ידי המשתמש מחזירה ערך, ואילו הפרוצדורה המאוחסנת מבצעת קוד מבלי להחזיר ערך.

  1. בכרטיסיה מסד נתונים, בקבוצה הצגה/הסתרה, בחר את תיבת הסימון קוד כדי לפתוח את חלון קוד.

  2. לחץ על קוד כללי ולאחר מכן לחץ על חדש.

  3. בכרטיסיה מאפיינים שלעורך הקוד, לחץ על סוג הקוד שברצונך ליצור והקלד שם עבור הקוד.

  4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

  יצירת גורמים מפעילים

  גורמים מפעילים גורמים לקוד SQL שאותו ציינת כגורם המפעיל לפעול כאשר מתרחש אירוע מסויים במסד הנתונים.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את חלון מאפייני מסד נתונים.

  2. תחת קטגוריות, לחץ על גורמים מפעילים (Trigger) ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  3. בכרטיסיה מאפיינים, הקלד שם עבור הגורם המפעיל.

  4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הגורם המפעיל נוסף אל חלון הקוד תחת קוד מקומי.

מאמר זה מתאר כיצד באפשרותך ליצור מודל של מסד נתונים ומה אפשר לעשות עם המודל לאחר יצירתו. להתחלה מהירה, בתפריט קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

לא מצליח למצוא מסד הנתונים תכונות מודל?

סביר להניח שגירסת Microsoft Office Visio שברשותך אינה כוללת את התכונות שאתה מחפש. כדי לברר איזו גירסה של Visio יש לך, לחץ על אודות Microsoft Office Visio בתפריט עזרה. השם של הגירסה מופיע בשורת הטקסט העליונה בתיבת הדו-שיח.

 • Microsoft Office Visio Standard אינו כולל את התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

 • Microsoft Office Visio Professional תומך בתכונות של הנדסה לאחור עבור התבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים' (כלומר, שימוש בבסיס נתונים קיים כדי ליצור מודל ב- Visio), אך הוא אינו תומך בהנדסה לפנים (forward engineering) (כלומר, שימוש במודל מסד נתונים של Visio כדי ליצור קוד SQL).

 • באפשרותך למצוא את החבילה המלאה של תכונות של מידול מסדי נתונים, כולל הנדסה לאחור והנדסה לפנים (forward engineering), ב- Visio for Enterprise Architects‏. Visio for Enterprise Architects כלול במנוי MSDN Premium, הזמין עם מהדורות מבוססות-תפקידים של Visual Studio Professional ו- Visual Studio Team System.

 1. כדי להתחיל את דיאגרמת המודל של מסד הנתונים, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  יצירת דיאגרמת מודל חדשה מאפס

  אם אין לך מסד נתונים קיים שברצונך להשתמש בו כנקודת התחלה, באפשרותך להתחיל עם מודל מסד נתונים ריק ולהוסיף טבלאות וקשרי גומלין משלך.

  1. בתפריט קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  2. בתפריט מסד נתונים, הצבע על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מסמך.

  3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות של מסמך מסד נתונים, בחר את ערכת הסימנים בה ברצונך להשתמש ואפשרויות אחרות של טבלאות וקשרי גומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

  השתמש במסד נתונים קיים כנקודת התחלה

  אם יש לך מסד נתונים שברצונך למדל כדי שתוכל להכיר אותו טוב יותר או להשתמש בו כנקודת התחלה עבור מודל חדש, באפשרותך להשתמש באשף ההנדסה לאחור כדי לחלץ את הסכימה, או המבנה, של מסד הנתונים ולבנות מודל חדש.

  הערה: לפני הפעלת האשף:

  1. אם אתה מבצע הנדסה לאחור של חוברת עבודה של Microsoft Office Excel, לפני הפעלת האשף עליך לפתוח את חוברת העבודה ולתת שם לקבוצת (או טווח) התאים המכילים את כותרות העמודות. אם ברצונך להשתמש ביותר מגליון עבודה אחד, תן שם לקבוצה של תאי עמודות בכל גליון עבודה. האשף מתייחס אל טווחים אלה כמו אל טבלאות. לקבלת מידע נוסף אודות מתן שם לטווח תאים, עיין בנושא העזרה של Microsoft Office Excel שכותרתו 'הגדרת הפניות לתאים או טווחים בעלי שם'.

  2. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, הגדר את מנהל ההתקן של ברירת המחדל למסד הנתונים המשמש כיעד שעבורו ברצונך לבצע הנדסה לאחר לפני שתפעיל את אשף ההנדסה לאחור. שלב זה מבטיח שהאשף ממפה את סוגי הנתונים המקוריים בצורה נכונה ושכל הקוד שיחולץ על ידי האשף יוצג בצורה נכונה בחלון הקוד.

  3. בתפריט קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  4. בתפריט מסד נתונים, לחץ על הנדסה לאחור.

  5. במסך הראשון של אשף הנדסה לאחור, בצע את הפעולות הבאות:

   1. בחר את מנהל התקן מסד הנתונים של Microsoft Office Visio עבור מערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך. אם עדיין לא שייכת את מנהל ההתקן של מסד הנתונים של Visio עם מקור נתונים ODBC מסויים, לחץ על התקנה.

    הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel, בחר את מנהל ההתקן הכללי של ODBC.

   2. בחר את מקור הנתונים של מסד הנתונים שאתה מעדכן. אם עדיין לא יצרת מקור נתונים עבור מסד הנתונים הקיים, לחץ על חדש כדי לעשות זאת כעת.

    בעת יצירת מקור חדש, שמו נוסף לרשימה מקורות נתונים.

   3. כאשר תהיה מרוצה מההגדרות, לחץ על הבא.

  6. מלא אחר ההוראות בכל תיבות הדו-שיח הספציפיות למנהל ההתקן.

   לדוגמה, בתיבת הדו-שיח חיבור מקור נתונים, הקלד שם משתמש וסיסמה ולאחר מכן לחץ על אישור. אם מקור הנתונים שלך אינו מוגן באמצעות סיסמה, פשוט לחץ על אישור.

   הערה: אם אתה משתמש במנהל ההתקן הכללי של ODBC, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המציינת שהנתונים שעוברים הנדסה לאחור אינם שלמים. ברוב המקרים, אין זה מהווה בעיה — פשוט לחץ על אישור והמשך עם האשף.

  7. בחר בתיבות הסימון עבור סוג המידע שברצונך לחלץ ולאחר מכן לחץ על הבא.

   הערה: ייתכן שחלק מהפריטים לא יהיו זמינים (יופיעו בצבע אפור) מכיוון שלא כל מערכות ניהול מסדי הנתונים תומכות בכל סוגי הרכיבים שהאשף יכול לחלץ.

  8. בחר בתיבות הסימון עבור הטבלאות (והתצוגות, אם קיימות) שברצונך לחלץ או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן, ולאחר מכן לחץ על הבא.

   הערה: אם אתה מבצע הנדסה לאחור של גליון עבודה של Excel ואינך רואה דבר ברשימה, כנראה שעליך לתת שם לטווח התאים המכיל את כותרות העמודות שבגליון העבודה שלך.

  9. אם בחרת בתיבת הסימון פרוצדורות מאוחסנות בשלב 5, בחר את הפרוצדורות שברצונך לחלץ או לחץ על בחר הכל כדי לחלץ את כולן ולאחר מכן לחץ על הבא.

  10. בחר אם ברצונך שהפריטים שעברו הנדסה לאחור יתווספו באופן אוטומטי אל הדף הנוכחי.

   הערה: באפשרותך לבחור שהאשף ייצור באופן אוטומטי את הציור, בנוסף לפירוט של הפריטים שעברו הנדסה לאחור בחלון 'טבלאות ותצוגות'. אם החלטת שלא לבקש יצירה אוטומטית של הציור, באפשרותך לגרור את הפריטים מחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור שלך כדי להרכיב באופן ידני את מודל מסד הנתונים.

  11. סקור את הבחירות שלך כדי לוודא שאתה מחלץ את המידע הרצוי ולאחר מכן לחץ על סיום.

   האשף מחלץ את המידע הנבחר ומציג הערות אודות תהליך החילוץ בחלון הפלט.

  ייבוא ולמקד דגם קיים

  אם יש לך מודל קיים של VisioModeler או PLATINUM ERwin, ייתכן שתוכל לייבא אותו כדי ליצור דיאגרמת מודל של מסד נתונים של Visio. יכולת זו מוגבלת רק ל- VisioModeler 2.0 או לקבצי מודל מילון (‎.imd) מתקדמים יותר וקבצי ‎.erx של ‎PLATINUM ERwin בגירסאות 2.6, 3.0‎,‏‎‎ ו- 3.52.

  1. בתפריט קובץ, הצבע על חדש, הצבע על תוכנה ומסד נתונים ולאחר מכן לחץ על דיאגרמת מודל של מסד נתונים.

  2. בתפריט מסד נתונים, הצבע על יבא ולאחר מכן לחץ על ייבוא <סוג מודל>.

  3. הקלד את הנתיב ושם הקובץ עבור המודל שברצונך לייבא או לחץ על לחצן עיון כדי לאתר את קובץ המודל ולאחר מכן לחץ על פתח.

  4. בתיבת הדו-שיח ייבוא, לחץ על אישור.

   Visio מייבא את הקובץ ומציג את ההתקדמות בחלון 'פלט'. הטבלאות המיובאות מוצגות בחלון 'טבלאות ותצוגות'.

  5. בחלון טבלאות ותצוגות, בחר את הטבלאות שברצונך למדל ולאחר מכן גרור אותן אל דף הציור.

 2. לאחר יצירת דיאגרמת מודל של מסד נתונים, מתחילה העבודה של ליטוש הדיאגרמה. באפשרותך להוסיף ולבצע התאמה אישית של טבלאות ותצוגות, ליצור קשרי גומלין ולבצע התאמה אישית של עמודות ושל סוגי נתונים.

  טבלאות

  השתמש בצורה ישות כדי ליצור טבלה בדיאגרמה.

  1. מהדיאגרמה יחסי ישויות או מהדיאגרמה אובייקט יחסי, גרור צורה של ישות אל הציור.

  2. לחץ פעמיים על הצורה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

  3. תחת קטגוריות, לחץ על הגדרה והקלד שם עבור הטבלה.

  4. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות, הקלד שם ובחר סוג נתונים.

  5. בחר בתיבת הסימון נדרש עבור עמודות שאינן יכולות להכיל ערכי Null.

  6. בחר בתיבת הסימון PK (מפתח ראשי) עבור עמודות המזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלת מסד הנתונים.

  7. תחת קטגוריות, לחץ על אינדקסים,‏ גורמים מפעילים (Trigger),‏ בדיקה או מורחב כדי ליצור רכיבים אופציונליים אלה.

  עמודות

  השתמש בחלון מאפייני מסד נתונים כדי להוסיף או לשנות מאפיינים עבור עמודות, כולל סוגי נתונים ומפתחות ראשיים.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה בדיאגרמה שלך.

  2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

  3. לחץ בתא שם פיזי הריק הראשון והקלד שם.

  4. כדי לשנות את סוג הנתונים עבור עמודה, לחץ על השדה סוג נתונים של העמודה ולאחר מכן בחר סוג נתונים מהרשימה או הקלד אותו לתוך הרשימה. לדוגמה, באפשרותך להקליד decimal(8,2)‎ או char(30)‎.

  5. כדי למנוע ערכי null, בחר בתיבת הסימון נדרש.

  6. כדי לציין שהעמודה היא מפתח ראשי, בחר בתיבת הסימון PK.

  7. כדי לראות יותר מאפייני עמודות, בנוסף למאפיינים המופיעים בעת לחיצה על הקטגוריה עמודות, בחר את העמודה ולאחר מכן לחץ על עריכה.

  קשרי גומלין

  קשרי גומלין משתמשים במפתחות ראשיים וזרים כדי לאפשר למסדי נתונים להתאים שורה בטבלה אחת לשורה בטבלה קשורה. באפשרותך להציג קשרי גומלין אלה בדיאגרמה שלך. בנוסף, באפשרותך להגדיר את מספר המונה של קשרי הגומלין (לדוגמה, יחיד לרבים) ולהשתמש בסימוני רגלי עורב, יחסי או IDEF1X כדי להציג את מספר המונה. אין באפשרותך להציג קשרי גומלין מסוג רבים לרבים באמצעות סימונים אלה בתבנית 'דיאגרמת מודל של מסד נתונים'.

  1. יצירת קשרי גומלין בין טבלאות:

   1. ודא ששתי הטבלאות גלויות לעין בדיאגרמה. אם ביצעת הנדסה לאחור של המודל ממסד נתונים קיים, ייתכן שתצטרך לגרור טבלה אחת או את שתיהן מחלון 'טבלאות ותצוגות' אל דף הציור.

   2. לחץ פעמיים על הטבלה הרצויה עבור צד המפתח הראשי של קשר הגומלין.

   3. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על עמודות.

   4. בתוך הרשת, לחץ על העמודה בה ברצונך להשתמש כדי לזהות באופן ייחודי כל שורה בטבלה ובחר בתיבת הסימון PK כדי להגדיר אותה כמפתח ראשי.

   5. מהסטנסיל אובייקט יחסי או מהסטנסיל יחסי ישויות, גרור צורת קשר גומלין ושחרר אותה בשטח ריק בדף.

   6. חבר את הקצה העליון לטבלה עם טבלת האב.

   7. חבר את הקצה השני לטבלת הצאצא.

    אם הטבלה השניה אינה מכילה כבר עמודה בעלת שם זהה לשם המפתח הראשי, המעצב מוסיף אותה לטבלה השניה כמפתח זר.

    הערה: אם קווים של קשרי גומלין נעלמים, בתפריט מסד נתונים, הצבע על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על מסמך. בכרטיסיה קשרי גומלין, תחת הצג, בחר בתיבת הסימון קשרי גומלין.

  2. הגדרת המספר המונה של קשר הגומלין:

   1. לחץ פעמיים על קשר הגומלין.

   2. בחלון מאפייני מסד נתונים, תחת קטגוריות, לחץ על שונות.

   3. תחת מספר מונה, בחר את מספר המונה המתאים ביותר עבור קשר הגומלין. עבור קשרי גומלין מסוג יחיד לרבים, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או יותר או אחת או יותר. עבור קשרי גומלין מסוג יחיד ליחיד, הבחירה הטובה ביותר היא אפס או אחת או אחת בדיוק.

 3. כדי לבצע שיפורים אחרים בדיאגרמה (כמו יצירת אינדקסים, פסוקיות בדיקה וגורמים מפעילים) באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות:

  צור אינדקסים

  אינדקסים משפרים את הביצוע, או המהירות, של מסד הנתונים בעת הפעלת שאילתה.

  1. פתח את דיאגרמת המודל של מסד הנתונים.

  2. לחץ פעמיים על הטבלה אליה ברצונך להוסיף אינדקס, ובחלון מאפייני מסד נתונים, ברשימה קטגוריות, לחץ על אינדקסים.

  3. לחץ על חדש.

  4. בתיבת הדו-שיח יצירת אינדקס, הקלד שם עבור האינדקס ולאחר מכן לחץ על אישור.

  5. ברשימה סוג אינדקס, בחר אפשרות כדי ליצור אינדקס ייחודי או לא ייחודי.

  6. ברשימה עמודות זמינות, בחר את השם עבור כל אחת מהעמודות שברצונך לכלול באינדקס זה ולאחר מכן לחץ על הוסף >.

  7. ברשימה עמודות כלולות באינדקס, בחר בתיבת הסימון עולה כדי ליצור אינדקס בעל מיון בסדר עולה, או נקה את תיבת הסימון כדי ליצור אינדקס בעל מיון בסדר יורד.

   דיאגרמת המודל של מסד הנתונים תעודכן.

  צור תצוגות

  ניתן להתייחס לתצוגה כאל שאילתה שנשמרה. תצוגות שימושיות במיוחד אם עליך לגשת שוב ושוב אל אותו מידע מטבלאות מרובות או אם ברצונך לחשוף את הנתונים בפני משתמשים מבלי לאפשר להם לשנות את הטבלאות עצמן.

  מהסטנסיל יחסי ישויות או מהסטנסיל אובייקט יחסי, גרור צורת תצוגה אל דף הציור.

  הגדרת מאפיינים מורחבים עבור טבלאות ותצוגות

  בהתאם למערכת ניהול מסדי הנתונים (DBMS) שלך, ייתכן שתוכל להגדיר מאפיינים מורחבים עבור טבלאות או תצוגות כדי להגדיר את המיקום בו הן מאוחסנות.

  לחץ פעמיים על הטבלה או התצוגה שאת המאפיינים המורחבים שלהן ברצונך להגדיר, ובחלון מאפייני מסד נתונים, ברשימה קטגוריות, לחץ על מורחב.

  יצירת פסוקיות בדיקה

  באפשרותך להשתמש בפסוקיות בדיקה כדי להבטיח שהנתונים שהוזנו לעמודה נמצאים בטווח מסוים של ערכים. לדוגמה, באפשרותך ליצור פסוקית בדיקה הדורשת שהנתונים בעמודה הקרויה "גיל" יהיו מעל 65.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

  2. תחת קטגוריות, לחץ על עמודות ולאחר מכן לחץ על העמודה שברצונך להוסיף לה פסוקית בדיקה.

  3. לחץ על ערוך.

  4. בכרטיסיה בדיקה של תיבת הדו-שיח מאפייני עמודה, הזן את האילוצים הרצויים לך. לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות שלך, ראה תיבת הדו-שיח עמודה ומאפייני שדה (הכרטיסיה ' בדיקה ').

   פסוקית הבדיקה נוספת אל החלון קוד תחת קוד מקומי.

  יצירת פרוצדורות מאוחסנות ופונקציות מוגדרת על-ידי המשתמש

  באפשרותך להשתמש בפרוצדורות מאוחסנות ובפונקציות המוגדרות על ידי המשתמש כדי ליצור מנות קוד שתוכל לעשות בהן שימוש חוזר כדי לבצע שוב ושוב את אותן הפעולות. ההבדל העיקרי בין השניים הוא שפונקציה המוגדרת על ידי המשתמש מחזירה ערך, ואילו הפרוצדורה המאוחסנת מפעילה קוד מבלי להחזיר ערך.

  1. בתפריט מסד נתונים, הצבע על תצוגה ולאחר מכן לחץ על קוד כדי לפתוח את החלון קוד.

  2. לחץ על קוד כללי ולאחר מכן לחץ על חדש.

  3. בכרטיסיה מאפיינים שלעורך הקוד, לחץ על סוג הקוד שברצונך ליצור והקלד שם עבור הקוד.

  4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

  יצירת גורמים מפעילים

  גורמים מפעילים גורמים לקוד SQL שאותו ציינת כגורם המפעיל לפעול כאשר מתרחש אירוע מסויים במסד הנתונים.

  1. לחץ פעמיים על הטבלה כדי לפתוח את החלון מאפייני מסד נתונים.

  2. תחת קטגוריות, לחץ על גורמים מפעילים (Trigger) ולאחר מכן לחץ על הוספה.

  3. בכרטיסיה מאפיינים, הקלד שם עבור הגורם המפעיל.

  4. בכרטיסיה גוף, הקלד את הקוד ולאחר מכן לחץ על אישור.

   הגורם המפעיל נוסף אל חלון הקוד תחת קוד מקומי.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×