יצירה, שינוי או מחיקה של בקשה לפגישה או פעילות ב- Outlook.com

באפשרותך ליצור, לשנות או למחוק בקשה לפגישה או פעילות ב- Outlook.com.

באיזו גירסה של Outlook.com אתה משתמש?

ההוראות שונות מעט אם אתה משתמש בגירסה החדשה של Outlook.com או בגירסה הקלאסית. בחר את הגירסה שבה אתה משתמש כדי לראות את ההוראות החלות עליך.

אם תיבת הדואר שלך נראית כך...

צילום מסך של הפינה הימנית העליונה של תיבת הדואר בגירסת הביתא של Outlook.com

ראה הוראות עבור Outlook.com החדש.

אם תיבת הדואר שלך נראית כך...

צילום מסך של הפינה הימנית העליונה של תיבת הדואר ב- Outlook.com הקלאסי

ראה הוראות עבור Outlook.com הקלאסי.

הוראות עבור החוויה החדשה של Outlook.com

פעילות היא פריט כגון ארוחת צהריים, אימון ספורט או תור לרופא שברצונך לכלול בלוח השנה שלך. פגישה היא אירוע בלוח השנה שאתה שולח לאנשים אחרים. יצירת פגישה מתבצעת בדיוק כמו יצירת פעילות, אבל עליך להזמין משתתפים.

 1. בחלק התחתון של הדף, בחר לוח שנה .

 2. לחץ על לוח השנה ביום ובשעה שבהם ברצונך שהאירוע יתרחש.

 3. בתיבת הטקסט, הזן תיאור קצר של האירוע, כולל כותרת ומיקום.

  Outlook.com יציע מיקומים מוצעים בהתבסס על מה שהקלדת. בחר מיקום אם הוא מדויק. אם לא, באפשרותך להזין את המיקום הנכון בדף פרטי האירוע.

 4. באפשרותך גם לבחור פריטים אופציונליים אלה:

  • כל היום: בחר באפשרות זו אם זהו אירוע של יום שלם.

  • חזור: בחר באחת מהאפשרויות מהרשימה כדי להפוך את האירוע לפגישה או לפעילות חוזרת, ולאחר מכן בחר בתאריכים הרצויים עבור התחלת הסדרה וסיומה.

  באפשרותך להגדיר פריטים אופציונליים נוספים בטופס האירוע המלא. בחר הצגת אירוע או פרטים נוספים ולאחר מכן בחר את האפשרויות הבאות בחלק העליון של הטופס:

  • בחר לא פנוי כדי לבחור כיצד המצב שלך יופיע במהלך אירוע, או כדי להפוך את האירוע לפרטי.

  • בחר חלק לקטגוריות כדי לבחור קטגוריה עבור האירוע.

 5. אם ברצונך להזמין אנשים לאירוע, הזן את השמות או את כתובות הדוא"ל שלהם בתיבה הזמן אנשים.

  בחר אופציונלי כדי להוסיף משתתפים אופציונליים, או בחר אפשרויות תגובה כדי לבחור אם ברצונך לבקש תגובות ממשתתפים או לאפשר העברה של הבקשה לפגישה.

 6. ברשימה הזכר לי, באפשרותך להתאים את שעת התזכורת.

 7. בחר שמור אם זוהי פעילות שיצרת לעצמך, או שלח אם זוהי פגישה עם משתתפים.

 1. בחלק התחתון של הדף, בחר לוח שנה .

 2. בלוח השנה, בחר את האירוע בלוח השנה, ולאחר מכן בחר עריכה.

  אם זוהי פגישה או פעילות חוזרת, תצטרך גם לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אירוע זה: בחר באפשרות זו כדי לפתוח ולערוך שינויים באירוע שבחרת בלוח השנה.

  • אירוע זה וכל האירועים הבאים: בחר באפשרות זו כדי לפתוח ולערוך שינויים באירוע שבחרת בלוח השנה ובכל האירועים הבאים בסדרה.

  • כל האירועים בסדרה: בחר אפשרות זו כדי לפתוח ולערוך שינויים בסדרת האירועים השלמה.

 3. שנה את פרטי האירוע ולאחר מכן בחר שמור אם זוהי פעילות שיצרת לעצמך, או שלח אם זוהי פגישה עם משתתפים.

 1. בחלק התחתון של הדף, בחר לוח שנה .

 2. בחר את הפגישה בלוח השנה שלך ובחר ביטול. הוסף הודעה לפי הצורך ובחר שלח.

  אם זוהי פגישה חוזרת, תצטרך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות כשתבחר לראשונה ביטול:

  • אירוע זה: בחר באפשרות זו כדי לבטל את האירוע שבחרת בלוח השנה.

  • אירוע זה וכל האירועים הבאים: בחר באפשרות זו כדי לבטל את האירוע שבחרת בלוח השנה ואת כל האירועים הבאים בסדרה.

  • כל האירועים בסדרה: בחר אפשרות זו כדי לבטל את סדרת האירועים השלמה.

 1. בחלק התחתון של הדף, בחר לוח שנה .

 2. בחר את האירוע בלוח השנה ולאחר מכן בחר מחק. בחלון מחק אירוע, בחר מחק שוב.

  אם זהו אירוע חוזר, תצטרך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות כשתבחר לראשונה מחק:

  • אירוע זה: בחר באפשרות זו כדי למחוק את האירוע שבחרת בלוח השנה.

  • אירוע זה וכל האירועים הבאים: בחר באפשרות זו כדי למחוק את האירוע שבחרת בלוח השנה ואת כל האירועים הבאים בסדרה.

  • כל האירועים בסדרה: בחר אפשרות זו כדי למחוק את סדרת האירועים המלאה.

הוראות עבור החוויה הקלאסית של Outlook.com

פעילות היא פריט כגון ארוחת צהריים, אימון ספורט או תור לרופא שברצונך לכלול בלוח השנה שלך. פגישה היא אירוע בלוח השנה שאתה שולח לאנשים אחרים. יצירת פגישה מתבצעת בדיוק כמו יצירת פעילות, אבל עליך להזמין משתתפים.

 1. בסרגל הניווט של Outlook, לחץ על מפעיל היישומים ולאחר מכן לחץ על לוח שנה. ב- Outlook.com, בחר לוח שנה בחלק התחתון של הדף.

 2. תחת סרגל הניווט לוח השנה של Outlook, לחץ על חדש.

 3. תחת פרטים, הוסף כותרת ומיקום.

 4. בחר שעת התחלה ושעת סיום. באפשרותך גם לבחור אחד מפריטים אופציונליים אלה:

  • יום שלם: סמן תיבה זו אם זהו אירוע של יום שלם.

  • פרטי: סמן תיבה זו אם אינך מעוניין שאחרים יראו את פרטי האירוע בלוח השנה.

  • חזור: בחר אחת מהאפשרויות ברשימה כדי להפוך את האירוע לפגישה או לפעילות חוזרת, ולאחר מכן הגדר את טווח התאריכים הרצוי לאירוע החוזר באמצעות שתי התיבות החדשות מ: ועד.

 5. בתיבה תזכורת, שנה את מועד התזכורת לפי הצורך - כברירת מחדל התזכורת מוגדרת ל- 15 דקות לפני מועד האירוע.

 6. אם ברצונך לשלוח תזכורת בדואר האלקטרוני לעצמך (או למשתתפים, אם זוהי פגישה), לחץ על הוסף תזכורת בדואר אלקטרוני וספק מידע נוסף זה:

  • תזכורת בדואר אלקטרוני: בחר מתי תישלח התזכורת בדואר האלקטרוני.

  • שלח תזכורת אל: בחר אני אם ברצונך לשלוח תזכורת לעצמך בלבד (כגון פעילות), או בחר כל המשתתפים אם ברצונך לשלוח אותה לכל המשתתפים בפגישה.

  • הודעת תזכורת לשליחה: מלא בתיבה זו את ההודעה שברצונך לשלוח, ולאחר מכן לחץ על סגור.

 7. תחת אנשים, הזן את השמות או הכינויים של האנשים שברצונך להזמין.

 8. תחת משתתפים, בחר בתיבת הסימון בקש תגובות אם ברצונך שאנשים יידעו אותך אם הם משתתפים בפגישה.

 9. תחת סרגל הניווט של Outlook, לחץ על שמור אם זוהי פעילות שיצרת לעצמך, או לחץ על שלח אם זוהי פגישה עם משתתפים.

 1. בלוח השנה, בחר את אירוע לוח השנה, כגון פגישה או פעילות, ולחץ על ערוך.

  עריכת אירוע בלוח שנה

 2. אם זוהי פגישה או פעילות חוזרת, תצטרך גם לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

  • ערוך מופע: בחר אפשרות זו כדי לפתוח ולבצע שינויים באירוע יחיד בלוח השנה.

  • ערוך סידרה: בחר אפשרות זו כדי לפתוח ולבצע שינויים בסידרת אירועים בלוח השנה.

 3. שנה את פרטי הפגישה או הפעילות ולאחר מכן לחץ על שמור אם זוהי פעילות שיצרת לעצמך, או לחץ על שלח אם זוהי פגישה עם משתתפים אחרים.

 1. בלוח השנה, בחר את הפגישה ולאחר מכן לחץ על ביטול. בחלון בטל אירוע, לחץ על כן כדי לבטל את האירוע. תהיה לך אפשרות להקליד הודעה למשתתפים לפני ביטול הפגישה.

 2. אם זוהי פגישה חוזרת, תצטרך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות כשתלחץ לראשונה על ביטול:

  • בטל מופע: בחר אפשרות זו כדי לבטל את מופע הפגישה שבחרת בלוח השנה.

  • בטל סידרה: בחר אפשרות זו כדי לבטל את סידרת הפגישות.

 1. בחר את הפעילות בלוח השנה ולאחר מכן בחר מחק. בחלון מחק אירוע, בחר מחק שוב.

 2. אם זוהי פעילות חוזרת, תצטרך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות כשתלחץ לראשונה על מחק:

  • מחק מופע: בחר אפשרות זו כדי למחוק את המופע שבחרת בלוח השנה.

  • מחק סידרה: בחר אפשרות זו כדי למחוק את סידרת הפעילויות המלאה.

עדיין זקוק לעזרה?

לחצן 'פורום קהילה' לחצן 'פנה לתמיכה'

למידע נוסף

חיפוש לוח השנה שלך ב- Outlook.com

שיתוף לוח השנה שלך ב- Outlook.com

ייבוא או הרשמה כמנוי ללוח שנה ב- Outlook.com

הדפסת דואר אלקטרוני ולוחות שנה ב- Outlook.com

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×