יצירה, שינוי או התאמה אישית של תצוגה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כל תיקיה של Outlook, כגון תיבת דואר נכנס ולוח שנה, מציגה את הפריטים שלה בפריסה שנקראת תצוגה. לכל תיקיה יש כמה תצוגות מוגדרות מראש שמתוכן באפשרותך לבחור. לחלופין, תוכל ליצור תצוגות מותאמות אישית.

תצוגה מורכבת מסוג תצוגה, שדות, צבעים, גופנים והגדרות רבות אחרות, והיא מעניקה לך דרכים שונות להציג את הפריטים בתיקיה. באפשרותך לבנות תצוגה חדשה בהתבסס על תצוגה קיימת, או ליצור תצוגה מותאמת אישית חדשה.

מה ברצונך לעשות?

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגה נוכחית, בחר שנה תצוגה > ניהול תצוגות.

 2. בתיבת הדו-שיח ניהול כל התצוגות, בחר חדש.

 3. בתיבת הדו-שיח יצירת תצוגה חדשה, הזן שם עבור התצוגה החדשה ולאחר מכן בחר את סוג התצוגה.

 4. תחת ניתנת לשימוש, קבל את הגדרת ברירת המחדל כל תיקיות דואר וקבוצות דיון או בחר אפשרות אחרת, ולאחר מכן בחר אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה מתקדמות: תצוגה חדשה, בחר באפשרויות שבהן ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר אישור.

 6. כדי להשתמש בתצוגה באופן מיידי, בחר החל תצוגה.

הערה: תצוגות חדשות נוספות אל תצוגה נוכחית.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגה נוכחית, בחר הגדרות תצוגה.

 2. בתיבת הדו-שיח הגדרות תצוגה מתקדמות: קומפקטי, תחת תיאור, בחר בלחצן המשויך להגדרות שברצונך לשנות, בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן בחר אישור כאשר תסיים.

 3. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגה נוכחית, בחר שנה תצוגה > ניהול תצוגות.

 4. תחת תצוגות עבור תיקיה, בחר הגדרות התצוגה הנוכחית.

 5. לחץ על העתקה, ובתיבת הדו-שיח העתקת תצוגה, הזן שם בתיבה שם תצוגה חדשה.

 6. תחת ניתנת לשימוש, קבל את ההגדרה כל תיקיות דואר וקבוצות דיון או בחר אפשרות אחרת כדי לשנות את המיקום שבו התצוגה תהיה זמינה.

 7. בסיום, בחר אישור.

הערה: אם ברצונך שתיקיות אחרות שנבחרו ישתמשו בתצוגה הנוכחית, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגה נוכחית, בחר שנה תצוגה > החלת התצוגה הנוכחית על תיקיות אחרות. בחר בתיבות הסימון של התיקיות שעליהן ברצונך להחיל את התצוגה.

חשוב: אין באפשרותך למחוק תצוגה מוגדרת מראש, גם אם שינית ההגדרות שלה.

 1. בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה תצוגה נוכחית, בחר שנה תצוגה > ניהול תצוגות.

 2. תחת תצוגות עבור התיקיה, בחר את התצוגה המותאמת אישית שברצונך להסיר.

 3. בחר מחק, אשר את המחיקה ולאחר מכן בחר אישור.

מה ברצונך לעשות?

 1. עבור לתצוגה שעליה ברצונך לבסס את התצוגה החדשה.

 2. בתפריט תצוגה, הצבע על סדר לפי ולאחר מכן לחץ על מותאם אישית.

 3. עבור כל סוג שינוי שברצונך לבצע, לחץ על לחצן ולאחר מכן בחר באפשרויות הרצויות. לדוגמה, אם ברצונך להוסיף או להסיר עמודות, לחץ על 'שדות' (עמודות נקראות גם שדות). לאחר מכן הוסף או הסר שדות, או צור שדה מותאם אישית.

 4. לאחר שתסיים לבצע שינויים, סגור את תיבת הדו-שיח התאמה אישית של תצוגה: שם התצוגה.

 5. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על הגדר תצוגות.

 6. בתיבה תצוגות עבור התיקיה שם תיקיה, לחץ על הגדרות התצוגה הנוכחית.

 7. לחץ על העתק.

 8. בתיבה שם תצוגה חדשה, הזן שם.

 9. כדי לשנות את המיקום שבו התצוגה החדשה תהיה זמינה, לחץ על אפשרות תחת ניתנת לשימוש.

הערה: כל התוכניות במחשב המשתמשות להגדרות התאריך של מערכת ההפעלה יושפעו את השינויים שאתה מבצע בלוח הבקרה.

 • אם אתה משתמש בפריסה מרובת שורות והוספת כמה שדות לתצוגה שלך, כדי לראות את כל המידע, ייתכן שתצטרך להגדיל את מספר השורות המוצגות בפריסה מרובת שורות.

  כיצד?

  • בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של התצוגה הנוכחית.

  • לחץ על הגדרות אחרות.

  • תחת אפשרויות נוספות, שנה את הערך שהוזן עבור x באפשרות השתמש בפריסה דחוסה כאשר הרוחב קטן מ- x תווים.

   לדוגמה, הגדרה של 80 תווים מציינת כי בכל פעם שרשימת כותרות הודעות מוקטנת לרוחב של פחות מ- 80 תווים, Outlook יציג באופן אוטומטי תצוגה מקדימה של שתי שורות.

 • תצוגות חדשות נוספות אל תצוגה נוכחיתתפריט משנה.

 • בתיקיות אנשי קשר, משימות, והערות, באפשרותך לשנות במהירות את התצוגה הנוכחית על-ידי שימוש באפשרות התאמה אישית של התצוגה הנוכחית בחלונית הניווט.

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על הגדר תצוגות.

 2. לחץ על חדש.

 3. בתיבה שם תצוגה חדשה, הקלד שם.

 4. בתיבה סוג תצוגה, בחר את סוג תצוגה הרצוי.

 5. כדי לשנות את המיקום שבו התצוגה תהיה זמינה, בחר באפשרות תחת ניתנת לשימוש.

 6. לחץ על אישור.

 7. בתיבת הדו-שיח התאמה אישית של תצוגה: שם תצוגה, בחר באפשרויות שבהן ברצונך להשתמש.

 8. כשתסיים לבחור אפשרויות, לחץ על אישור.

 9. כדי להשתמש בתצוגה באופן מיידי, לחץ על החל תצוגה.

הערה: תוכניות Office 2007 במחשב שלך המשתמשות להגדרות התאריך של מערכת ההפעלה יושפעו את השינויים שאתה מבצע בלוח הבקרה.

 • אם אתה משתמש בפריסה מרובת שורות והוספת כמה שדות לתצוגה שלך, כדי לראות את כל המידע, ייתכן שתצטרך להגדיל את מספר השורות המוצגות בפריסה מרובת שורות.

  כיצד?

  • בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על התאמה אישית של התצוגה הנוכחית.

  • לחץ על הגדרות אחרות.

  • תחת אפשרויות נוספות, שנה את הערך שהוזן עבור x באפשרות השתמש בפריסה דחוסה כאשר הרוחב קטן מ- x תווים.

   לדוגמה, הגדרה של 80 תווים מציינת כי בכל פעם שרשימת כותרות הודעות מוקטנת לרוחב של פחות מ- 80 תווים, Outlook יציג באופן אוטומטי תצוגה מקדימה של שתי שורות.

 • תצוגות חדשות נוספות אל תצוגה נוכחיתתפריט משנה.

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על הגדר תצוגות.

 2. בתיבה תצוגות עבור התיקיה 'שם התיקיה', לחץ על התצוגה שברצונך לשנות את שמה.

 3. לחץ על שנה שם.

 4. בתיבה השם החדש של התצוגה, הקלד שם חדש.

הערה: לא ניתן לשנות שם של תצוגה מוגדרת מראש, גם התאמת אישית את התצוגה. במקום זאת, העתק את התצוגה המוגדרת מראש, הענק לעותק שם חדש ולאחר מכן שנה את ההגדרות.

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על הגדר תצוגות.

 2. בתיבה תצוגות עבור התיקיה 'שם התיקיה', לחץ על התצוגה שברצונך שתהיה זמינה במיקומים אחרים.

 3. לחץ על העתק.

 4. בתיבה שם תצוגה חדשה, הקלד שם.

 5. כדי לשנות את המיקום שבו התצוגה תהיה זמינה, לחץ על אפשרות תחת ניתנת לשימוש.

 6. לחץ על אישור.

 7. כדי להשתמש בתצוגה באופן מיידי, לחץ על החל תצוגה.

הערה: תצוגות חדשות נוספות אל תצוגה נוכחיתתפריט משנה.

 1. עבור אל התצוגה שברצונך לשנות.

  כיצד?

  • בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על התצוגה הרצויה.

 2. בתפריט תצוגה, הצבע על סדר לפי ולאחר מכן לחץ על מותאם אישית.

 3. לחץ על הגדרות אחרות.

 4. בחר את האפשרויות הרצויות, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על הגדר תצוגות.

 2. בתיבה תצוגות עבור התיקיה 'שם תיקיה', לחץ על התצוגה שברצונך לשנות בחזרה להגדרות המקוריות שלה.

 3. לחץ על אפס.

הערה: אם הלחצן איפוס אינו זמין, ייתכן שבחרת תצוגה מותאמת אישית או תצוגה רגילה שלא הותאמה אישית.

 1. בתפריט תצוגה, הצבע על תצוגה נוכחית ולאחר מכן לחץ על הגדר תצוגות.

 2. בתיבה תצוגות עבור התיקיה שם התיקיה, לחץ על התצוגה שברצונך למחוק.

 3. לחץ על מחק.

הערה: אין באפשרותך למחוק תצוגה מוגדרת מראש, גם אם שינית את ההגדרות עבור התצוגה.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×