יצירה, קישור או עדכון של סביבות עבודה של פגישה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

יצירה של סביבת עבודה חדשה של פגישה

קישור לסביבת עבודה קיימת של פגישה

עדכון של בקשת פגישה ושל סביבת עבודה של פגישה

הסרת קישור סביבת עבודה של פגישה מבקשת פגישה

מחיקת סביבת עבודה של פגישה

יצירה של סביבת עבודה חדשה של פגישה

 1. בבקשת פגישה חדשה או קיימת, בכרטיסיה פגישה, בקבוצה משתתפים, לחץ על סביבת עבודה של פגישה.

 2. אם לא עשית זאת עד כה, הוסף את המידע הבא לבקשה לפגישה:

  • בתיבה אל, הוסף את שמות האנשים שברצונך להזמין או הוסף שם של רשימת תפוצה. שמות המוזמנים האלה יוצגו באופן אוטומטי ברשימה משתתפים בסביבת העבודה לאחר שליחת הבקשה.

  • בתיבה נושא, הקלד את שם הפגישה. השם יוצג באופן אוטומטי בראש סביבת העבודה וישמש כשם האתר בכתובת של סביבת העבודה.

  • ציין את התאריך, השעה והמיקום של הפגישה. מידע זה יוצג באופן אוטומטי מתחת לשם הפגישה בסביבת העבודה.

   הערה: אם ברצונך שהפגישה תהיה סידרה חוזרת, בכרטיסיה פגישה, בקבוצה אפשרויות, לחץ על מופע חוזר ולאחר מכן השלם את המידע אודות הסידרה.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הגדרה של סביבת עבודה לראשונה   

   אם לא יצרת סביבת עבודה חדשה של פגישה או אם לא יצרת קישור לסביבה כזו בעבר, יהיה עליך לציין את המיקום (השרת) שבו ברצונך להציב את סביבת העבודה ולאחר מכן לבחור את השפה ואת התבנית הרצויות.

   1. בחלונית המשימות סביבת עבודה של פגישה, לחץ על שנה הגדרות.

    לקבלת מידע אודות כל הגדרה, לחץ על מידע נוסף בתחתית חלונית המשימות.

   2. בשלב 1 בחלונית המשימות, בחר מיקום עבור סביבת העבודה שלך.

   3. בשלב 2 בחלונית המשימות, בחר באפשרות צור סביבת עבודה חדשה ולאחר מכן בחר שפת תבנית וסוג תבנית. הגדרות אלה הופכות להגדרות ברירת המחדל עבור סביבות עבודה שתיצור בעתיד.

   4. לאחר השלמת קביעת ההגדרות, לחץ על אישור כדי לחזור אל חלונית המשימות הראשונה.

   5. לחץ על צור.

    הערה: לאחר הלחיצה על צור, סביבת העבודה תימצא במיקום שצוין. אם התכוונת להשתמש במיקום אחר או בתבנית אחרת עבור סביבת עבודה זו, עליך ליצור סביבת עבודה אחרת עם ההגדרות הרצויות. עליך למחוק את סביבת העבודה האחרת אם אין בכוונתך להשתמש בה.

  • הגדרת סביבות עבודה נוספות   

   אם יצרת בעבר סביבת עבודה של פגישה או יצרת קישור לסביבה כזו, אותן הגדרות מיקום ותבנית הן כעת הגדרות ברירת המחדל שלך והן מופיעות בחלונית המשימות הראשונה. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   1. לשימוש בהגדרות ברירת המחדל עבור סביבת העבודה החדשה, בחלונית המשימות, לחץ על צור.

   2. לשינוי ברירות המחדל, בחלונית המשימות, לחץ על שנה הגדרות ולאחר מכן בחר את ההגדרות הרצויות. לאחר השלמת ההגדרות, לחץ על אישור כדי לחזור לחלונית המשימות הראשונה ולאחר מכן לחץ על צור.

   3. לשם פתיחת הדפדפן והצגת סביבת העבודה, לחץ על עבור אל סביבת עבודה בחלונית המשימות. לחלופין, ניתן ללחוץ על הקישור שנוסף לגוף הבקשה לפגישה. ניתן להוסיף מידע או להתאים אישית את סביבת העבודה כעת או במועד מאוחר יותר.

 4. כדי להשלים את בקשת הפגישה, עבור בחזרה ל- Microsoft Office Outlook 2007 על-ידי הקשת ALT+TAB.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לשלוח את הבקשה לפגישה ולהזמין משתמשים אחרים לפגישה ולסביבת העבודה, לחץ על שלח. אם מדובר בבקשה לפגישה שנשלחה קודם לכן, לחץ על שלח עדכון.

לקבלת מידע אודות יצירה או קישור לסביבת עבודה של פגישה, עיין בעזרה שבסביבת העבודה של הפגישה.

לראש הדף

קישור לסביבת עבודה קיימת של פגישה

הערה: לא ניתן ליצור קישור לסביבת עבודה קיימת של פגישה המכילה אירועים חוזרים.

 1. בבקשת פגישה חדשה או קיימת, בכרטיסיה פגישה, בקבוצה משתתפים, לחץ על סביבת עבודה של פגישה.

 2. אם לא עשית זאת עד כה, הוסף את המידע הבא לבקשה לפגישה:

  1. בתיבה אל, הוסף את שמות האנשים שברצונך להזמין או הוסף שם של רשימת תפוצה. שמות המוזמנים האלה יוצגו באופן אוטומטי ברשימה משתתפים בסביבת העבודה לאחר שליחת הבקשה.

  2. בתיבה נושא, הקלד את שם הפגישה. השם יוצג באופן אוטומטי בראש סביבת העבודה וישמש כשם האתר בכתובת של סביבת העבודה.

  3. ציין את התאריך, השעה והמיקום של הפגישה. מידע זה יוצג באופן אוטומטי מתחת לשם הפגישה בסביבת העבודה.

   אם ברצונך שהפגישה תהיה סידרה חוזרת, בכרטיסיה פגישה, בקבוצה אפשרויות, לחץ על מופע חוזר ולאחר מכן השלם את המידע אודות הסידרה.

  4. בעצה בחלקה התחתון של חלונית המשימות, לחץ על הטקסט.

  5. בשלב 1 בחלונית המשימות, בחר את המיקום המכיל את סביבת העבודה שברצונך ליצור אליה קישור.

  6. בשלב 2 בחלונית המשימות, בחר את האפשרות קשר לסביבת עבודה קיימת ולאחר מכן בחר את סביבת העבודה שברצונך להשתמש בה. אם אינך בטוח שסביבת העבודה שבחרת היא הנכונה, לחץ על הצג סביבת עבודה כדי לאמת זאת.

  7. לאחר השלמת קביעת ההגדרות, לחץ על אישור כדי לחזור אל חלונית המשימות הראשונה.

  8. לחץ על קשר.

 3. לשם פתיחת הדפדפן והצגת סביבת העבודה, לחץ על עבור אל סביבת עבודה בחלונית המשימות. לחלופין, ניתן ללחוץ על הקישור שנוסף לגוף הבקשה לפגישה. ניתן להוסיף מידע או להתאים אישית את סביבת העבודה כעת או במועד מאוחר יותר.

 4. כדי להשלים את בקשת הפגישה, עבור חזרה אל Office Outlook 2007 על-ידי הקשת ALT+TAB.

 5. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. כדי לשלוח את הבקשה לפגישה ולהזמין משתמשים אחרים לפגישה ולסביבת העבודה, לחץ על שלח. אם מדובר בבקשה לפגישה שנשלחה קודם לכן, לחץ על שלח עדכון.

  2. לשמירה של בקשה לפגישה מבלי לשלוח אותה, בכרטיסיה פעילות בקבוצה אפשרויות, לחץ על שמור וסגור. לסביבת העבודה לא יישלח מידע אודות משתתפים, אך פרטים אחרים אודות הפגישה (נושא, שם, תאריך, שעה ומיקום) יישלחו.

לקבלת מידע אודות יצירה או קישור לסביבת עבודה של פגישה מאתר של Windows SharePoint Services 3.0, עיין בעזרה שבסביבת העבודה של הפגישה.

לראש הדף

עדכון של בקשת פגישה ושל סביבת עבודה של פגישה

באפשרותך לעדכן את המשתתפים, המיקום, התאריך או השעה של הפגישה בבקשה לפגישה. Outlook ישלח את העדכונים לסביבת העבודה. לשינוי מידע אחר בסביבת העבודה של הפגישה, עליך לבצע את השינוי מסביבת העבודה עצמה.

 1. פתח את הבקשה לפגישה המכילה את הקישור לסביבת העבודה.

 2. שנה את המידע בכל אחד מהשדות הבאים: אל, מיקום, שעת התחלה, שעת סיום.

 3. לשליחת כל העדכונים לסביבת העבודה ולמשתתפים, לחץ על שלח עדכון.

הערה: 

 • אם תעדכן את הבקשה לפגישה ותלחץ על שמור וסגור, המידע המעודכן לא יישלח לסביבת העבודה של הפגישה. כדי לשלוח את המידע המעודכן, עליך ללחוץ על שלח עדכון.

 • לקבלת מידע אודות שינוי מידע אחר בסביבת העבודה, עיין בעזרה שבסביבת העבודה.

לראש הדף

הסרת קישור סביבת עבודה של פגישה מבקשת פגישה

אם אינך מעוניין עוד לקשר בקשה לפגישה לסביבת עבודה, באפשרותך להסיר את הקישור ואת הטקסט אשר נוסף אליו אוטומטית מגוף הבקשה. בעת הסרת הקישור, סביבת העבודה לא תעודכן עוד בשינויים שתבצע בבקשה לפגישה. הסרת הקישור אינה מביאה למחיקת סביבת העבודה. באפשרותך להוסיף במועד מאוחר יותר את קישור סביבת העבודה לבקשה זו או לבקשה אחרת לפגישה. לחלופין, באפשרותך למחוק את סביבת העבודה אם אתה בוחר שלא להשתמש בה.

הערה: אם הבקשה לפגישה היא עבור סידרת פגישות חוזרות, אין באפשרותך להסיר את הקישור רק עבור פגישה אחת בסידרה, אלא רק עבור הסידרה כולה. לאחר שתבצע זאת, לא יהיה באפשרותך לקשר שוב סביבת עבודה זו לאף אחת מהבקשות לפגישה. עם זאת, באפשרותך לקשר את הסידרה המקורית של הפגישות החוזרות לסביבת עבודה אחרת.

 • בחלונית המשימות 'סביבת עבודה של פגישה', לחץ על הסר. פעולה זו מסירה את הקישור מגוף ההודעה.

כדי למחוק סביבת עבודה, עבור אל סביבת העבודה ועיין בעזרה אודות מחיקת אתרים.

לראש הדף

מחיקת סביבת עבודה של פגישה

אינך יכול למחוק סביבת עבודה של פגישה מ- Office Outlook 2007. באפשרותך למחוק את האתר מסביבת העבודה או מאתר האב שסביבת העבודה היא אתר משנה שלו.

לקבלת מידע נוסף אודות מחיקת אתר, עיין בעזרה בסביבת העבודה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×